KC-Raad

KC de Hoven is een integraal Kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang geïntegreerd wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.  

Het eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.  

KC de Hoven kiest vanuit deze ontwikkeling voor een Kindcentrum Raad (KC-Raad), een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de OC- Oudercommissie van Ons Kindbureau (OKB), die de belangen van alle kinderen van 0 t/m 13 jaar gedurende de hele dag behartigt.  

In de wet heeft een KC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Daarom hebben we binnen de KC raad nog steeds wel een portefeuille verdeling van MR en OC. 

Verdeling KC raad:

OuderCommissie

Minke Mikkers, Menno Tangenbergh (notulist OC),Margje Heutink. 

MedezeggenschapsRaad

Martijn Wijman (vice voorzitter KCRaad), Laura Idoe (voorzitter KCRaad), Marjan Lam, Tim Harmsen (secretaris PMR), Charlotte van Thiel, Simone Verboord (momenteel vervangen door Mandy van den Eerenbeemt) 

KCRaad vergaderd 6 maal per jaar vanaf 18.00 uur op school: 18 september / 13 november / 29 januari / 25 maart / 20 mei / 3 of 10 juni De vergaderingen van de KCraad zijn openbaar, wees welkom om een vergadering bij te wonen! 

 Besloten is dat we onze communicatie via app beperken. Onze vergader data staan wel in de agenda van de app.  

Onze agenda wordt 3 werkdagen vooraf geplaatst op de website (onder kopje ouders aan zet KCRaad) hier volgen de notulen incl. regelingen en bestanden 7 werkdagen na de vergadering. 

Heb je een vraag of wil je iets agenderen dan ontvangen we graag een e-mail op kcraad@kcdehoven.nl of spreek de KCRaad leden aan op school.