Groepsouders

De groepsouders fungeren als schakel tussen leerkracht/medewerker en ouders waar het gaat om communicatie over zaken die specifiek in de betreffende groep spelen, zoals de inzet van ouders bij onderwijsgebonden activiteiten, het afscheid van een kind of het voorkomen van luizen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt via de mail kenbaar gemaakt wie de betreffende groepsouders voor dat jaar zijn en hoe deze benaderd kunnen worden.