Peutergroepen

Welkom op de peutergroep!

Op de peutergroepen werken we met twee stamgroepen, de twee stamgroepen vormen samen een speelplein. Op het speelplein werken de groepen nauw met elkaar samen. Op elke stamgroep werken dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 16 kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. Alle medewerkers van een speelplein zijn bekend bij de kinderen en de kinderen zien maximaal 2 stamgroepen, dit om de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. Er wordt samengewerkt bij het openen, sluiten en het activiteiten aanbod.

Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen, belangrijke weetjes en informatie.  

De kinderen hebben een eigen mentor die het aanspreekpunt is voor ouder/verzorger.  

Dit doen wij bij de peutergroepen

De medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

Zo ziet onze dag er uit

Op de peutergroepen volgen de kinderen gaande weg hetzelfde dagritme.
Vanaf half acht komen de kinderen binnen en dragen ouders hun kind over. De kinderen gaan zelf spelen en worden getriggerd met uitdagend spelmateriaal, welke leeftijd gebonden is. Rond negen uur begint het dagprogramma in de kring. De kinderen vertellen hun verhalen en zingen liedjes met elkaar. De dagen van de week worden genoemd en de kinderen worden geteld.  Na het fruit kunnen de kinderen kiezen aan welke activiteit ze meedoen. Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de interesses van de kinderen. Daarbij wordt gewerkt met thema’s. Verschillende ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod.
Naast de thematisch geplande en georganiseerde activiteiten besteden de pedagogisch medewerkers veel aandacht aan het spontane spel. Dit proberen we door de dag heen mogelijk te maken en te stimuleren. Vanaf 3/3.5 jaar mogen de kinderen mee naar het peuter/kleuterplein. Hier wordt uitdagender spelmateriaal en activiteiten aangeboden en kunnen de kinderen vast kennis gaan maken met het onderwijs. 
Elke dag wordt de keuze geboden om buiten te spelen. Daar kunnen de kinderen spelen en bewegen en worden er activiteiten georganiseerd.

Hier werken wij aan

Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren hebben wij op het speelplein verschillende speelhoeken en een rijk aanbod aan activiteiten. Op de groepen geven we de voorkeur aan materiaal dat de fantasie prikkelt en aan speelgoed dat kinderen niet alleen vermaakt, maar, uitdaagt om zelf het spel vorm te geven. Kinderen kunnen hiermee experimenteren zonder dat het doel van het materiaal is vastgelegd. Je kunt hierbij denken aan eenvoudige materialen als mandjes, bakjes, bekertjes, vergieten etc

Het spelmateriaal is afgestemd op de lichamelijke, verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van deze leeftijd en wordt geselecteerd op kwaliteit en veiligheidsnormen. We leren de kinderen met zorg omgaan met verschillende soorten spelmateriaal. Samen met de kinderen opruimen hoort ook bij de zorg voor het materiaal.  
Kinderen mogen vrij kiezen waar ze mee willen spelen. De meeste materialen staan in open kasten in de groep en kunnen de kinderen zelf pakken. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat deze materialen regelmatig gewisseld worden.