Leerplein 3-4

Wij werken met vier basisgroepen 3/4 (groen, rood, blauw, oranje). Iedere basisgroep heeft vaste leerkrachten. Daarnaast werken de kinderen in instructiegroepen in de ateliers op het leerplein. In de instructiegroepen werken kinderen uit groep 3 met elkaar en kinderen uit groep 4 met elkaar, om af te kunnen stemmen op de leerstof. Er zijn momenten dat een instructiegroep van groep 3 met een instructiegroep van groep 4 tegelijkertijd in een atelier aan het werk zijn.

Er zijn drie ateliers: een lees-/spellingatelier, een taal-/schrijfatelier en een rekenatelier. De leerkrachten en de leerkrachtondersteuner zijn verantwoordelijk voor het aanbod in een atelier.

Dit doen wij in de middenbouw

In de middenbouw ligt de focus op lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen. Vanaf groep 5 komen daar de wereldoriëntatie vakken bij. Hier wordt ook in groep 3/4 aandacht aan besteed in de projecten waar de kinderen aan werken. Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 4 met een contract waarop ze kunnen zien waar ze zelfstandig aan kunnen werken.

Zo ziet onze dag er uit

’s Morgens ontmoeten we elkaar op de leerpleinen. De leerkrachten en kinderen geven elkaar een hand en wensen elkaar een goedemorgen. In groep 3/4 komen de kinderen bij elkaar in de kring om samen de dag op te starten en te bespreken wat nodig is. In groep 5/6 beginnen de kinderen met zelfstandig werken. Deze groepen komen daarna samen in de kring.

De dag is verdeeld in drie werkblokken. Het eerste werkblok vindt plaats voor de ochtendpauze. Daarna start het tweede werkblok. In de middag staat het derde werkblok op het rooster.

Hier werken wij aan

Tijdens de instructie richten we ons op de vakgebieden lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen. De leerkracht en/of leerkrachtondersteuner verzorgt een aanbod, zodat de kinderen zelfstandig kunnen gaan verwerken. De verwerking is afhankelijk van het vakgebied en is afgestemd op de doelen en de leerlijnen. Dit vindt plaats in een rijke leeromgeving waar verschillende werkvormen worden ingezet om aan te kunnen sluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen.

Naast de bovenstaande vakken wordt er in ateliers ook aandacht besteed aan wereldoriëntatie, sport, drama, dans, muziek, techniek en beeldende vorming. Deze vakgebieden komen veelal aan bod in de context van het project waar die periode aan wordt gewerkt.