ActiviteitenCommissie (AC)

Informatie over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vindt u via onderstaande knop.

Stroomt uw kind later in het schooljaar in dan betaalt u de bijdrage naar rato. Een schooljaar heeft 10 maanden (september - juni), ouderbijdrage is €25, - dat is €2,50 per maand. Hier komt het bedrag voor het schoolreisje of het schoolkamp nog bij.

Rekenvoorbeeld: Uw kind komt in december op school dan betaalt u (7 x €2,50) €17,50. Graag hier het schoolreisje nog bij optellen. Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit kenbaar temaken bij de directie van Kindcentrum de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mail naar: acdehoven@outlook.com.

Hartelijke groet,

Activiteiten Commissie Kindcentrum de Hoven

Voorzitter Activiteitencommissie: Marno van Broekhoven

Penningmeester: Jamy Pullens

Secretaris: Inge van Dinther

Leden ActiviteitenCommissie: Jolanda Willems, Chantal van Dee, Ronald Otten, Léontine Kluit, Kris Roderburg, Willemien.