Leerplein 1-2

In de onderbouw werken we met vier basisgroepen 1-2 (groen, paars, rood, geel) verdeeld over de twee leerpleinen. De kinderen hebben de keuze om op het leerplein te spelen en werken in de verschillende ateliers. Ze worden daarbij begeleid en gecoacht door het onderbouw team op een leerplein. Dit team bestaat uit twee leerkrachten en een onderwijsassistent. 

Naast de reguliere onderbouwgroepen hebben we ook een groep 2-3. Deze groep is samengesteld uit kinderen van groep 2 en kinderen van groep 3. Het aanbod wordt op niveau van de kinderen gegeven en in de ateliers spelen en leren de kinderen van en met elkaar.  

Dit doen wij in de onderbouw  

Als de kinderen nieuw op school komen, vinden wij het belangrijk dat de kinderen kennismaken met de omgeving en de manier van werken. Daarnaast begeleiden wij de kinderen in het aangaan van relaties met andere kinderen. Want wat is er fijner dan samen met vrienden en vriendinnen te spelen en werken! Wanneer de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, dat betekent hun weg weten te vinden in de ruimte, naar de leerkrachten, de onderwijsassistenten en de andere kinderen en de kinderen zichzelf kunnen zijn, zien wij ze groeien en (op)bloeien en leren en ontwikkelen ze zich iedere dag weer!  

Zo ziet onze dag er uit 

’s Morgens ontmoeten we elkaar op het leerplein (inloop) en in de kring. Na de inloop wordt de dag opgestart vanuit de kring.  

Het werkblok begint met een kleine kring, van ongeveer zes tot tien kinderen, met een aanbod dat aansluit bij het niveau van deze groep kinderen. De andere kinderen gaan naar de door hen gekozen ateliers en/of activiteiten op het leerplein om te spelen en te werken. Er loopt een leerkracht en/of onderwijsassistent rond om de kinderen te helpen en te begeleiden om hun spel en werk op te starten.  

Na het aanbod in de kleine kring mogen ook deze kinderen plannen wat ze gaan doen. Als deze kinderen aan het spelen en werken zijn, zijn de leerkrachten en/of onderwijsassistent op het leerplein om de kinderen doelgericht in de ateliers te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Ook kan er nog een specifiek aanbod plaatsvinden in de hoeken met een kleine groep kinderen. Dit herhaalt zich tijdens de werkblokken, na het fruit eten in de kring en na de lunch.  

Hier werken wij aan 

Om verschillende talenten van kinderen aan te spreken hebben wij op het leerplein in de ateliers een breed en rijk aanbod aan activiteiten. Wij zien dat kinderen in hun spel samen met andere kinderen veel leren. In het kunstatelier kunnen kinderen hun creatieve vaardigheden ontwikkelen, in de bouwatelier de mooiste torens en knikkerbanen maken, in het rekenatelier puzzelen, spellen spelen, tellen en meten en in het taal/schrijfatelier bezig zijn met letters en bijvoorbeeld verhaaltjes schrijven. Wij zorgen voor een leeromgeving die iedereen op zijn/haar niveau op een manier aanspreekt om er mee aan de slag te gaan.  

Het onderbouw team begeleidt en coacht de kinderen om zich daarin te kunnen ontwikkelen. Om de activiteiten in een samenhangende context te plaatsen werken wij met projecten. In de projecten sluiten wij aan op wat kinderen bezighoudt en de wereld om ons heen. De kinderen krijgen de ruimte om eigen initiatief in te brengen. Zo leren we van en met elkaar.