Babygroepen

Welkom op de babygroep!

Op de babygroepen werken we met twee stamgroepen, samen met een dreumesgroep vormen ze een speelplein. Op het speelplein werken de groepen nauw met elkaar samen. Op elke stamgroep werken dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 8 kinderen tussen de 0 en 1,5 jaar. Alle medewerkers van een speelplein zijn bekend bij de kinderen en de kinderen zien maximaal 2 stamgroepen. De stamgroepen werken samen bij het openen en sluiten en het activiteiten aanbod. Zolang de groepen nog niet helemaal vol zitten, worden de groepen van een speelplein op bepaalde dagen samengevoegd tot maximaal 12 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de groepssamenstelling van de babygroepen.Om de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen bieden we de kinderen een bekend gezicht of een bekende groep bij het samenvoegen en het openen en sluiten van de dag. De kinderen hebben een eigen mentor, deze is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Dit doen we op de babygroepen

De medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

Zo ziet onze dag er uit

Kinderen tot (rond) een jaar hebben een eigen dagritme. In overleg met de ouders volgen deze kinderen hun eigen voeding- en slaapschema. Voor de andere kinderen wordt de volgende dagindeling aangehouden. Tot negen uur komen de kinderen binnen en dragen de ouders hun kind over. De kinderen gaan zelf spelen en de dag begint rustig. Rond negen uur begint het dagprogramma. De kinderen gaan aan tafel om fruit te eten en er worden verhalen verteld/voorgelezen en liedjes gezongen. Na het fruit kunnen de kinderen aan een activiteit meedoen en gaan we buiten spelen. Er is op de babygroepen veel ruimte voor vrij spel. Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de interesses van de kinderen. Verschillende ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod. Rond half 12 is het tijd om te lunchen voor de kinderen die brood eten. Na de lunch is het weer tijd om te spelen en worden er ook weer activiteiten aangeboden. De slaaptijden van de kinderen worden afgestemd op de behoeften van de kinderen.

Hier werken we aan

Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren hebben wij op het speelplein verschillende speelhoeken en een rijk aanbod aan activiteiten. De babygroepen zijn zo ingericht dat de allerkleinste op een geborgen manier de omgeving kunnen verkennen. Of het nou in de box, op de mat voor de spiegel, of in een van de andere hoeken in de groepsruimte is, er valt overal wel iets te ontdekken. Het meeste speelgoed (passend in de leeftijd) staat, op een voor de kinderen duidelijke manier, geordend en mooi uitgestald in de kast en kunnen de kinderen zelf pakken. Het babygroepen team verzorgt, begeleidt en stimuleert de kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en een veilige leeromgeving te bieden. De ontwikkeling van ieder kind wordt elke dag gestimuleerd door gerichte activiteiten aan te bieden die zorgen voor betrokkenheid. Groei en ontwikkeling vindt plaats als een kind zich wel bevindt en betrokken is. Dit gaat in combinatie met vertrouwen, veiligheid en competentie. Medewerkers van de babygroepen zijn zich elke dag bewust van de groei en ontwikkeling van ieder kind. Kinderen worden gestimuleerd in sociale-emotionele-, motorische- en cognitieve-ontwikkeling door het aanbod van activiteiten, materialen en speelgoed op de groep en contact met andere leeftijdsgenootjes. Door het inzicht in de ontwikkeling van kinderen, worden kinderen op bewuste ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.