Leerplein 5-6

In bovenbouw 5/6 werken we met vier basisgroepen (groen, rood, geel, oranje) en deze vormen samen leerplein 5/6. De bovenbouw is dus verdeeld over twee leerpleinen. De kinderen hebben de keuze om op hun eigen leerplein te werken in de verschillende ateliers. De kinderen worden daarbij begeleid en gecoacht door het bovenbouwteam op een leerplein. Dit team bestaat uit basisgroepleerkrachten, ​leerkrachtondersteuners en stagiaires.

Dit doen wij in de bovenbouw

Iedere basisgroep heeft een vaste leerkracht. Iedere leerkracht heeft zich daarnaast gespecialiseerd in een vakgebied (rekenen en taal). Alle kinderen komen op hun leerplein bij deze leerkracht in het atelier voor instructie en verwerking. De kinderen hebben zelf de keuzevrijheid om te bepalen wanneer zij aan de contracttaken van het vak verwerken. Ook is projectmatig werken een belangrijke pijler in de bovenbouw. Hier worden de domeinen wereldoriëntatie, kunst en cultuur met elkaar verbonden door middel van een thema. De kinderen werken hier voor langere periode aan.

Zo ziet onze dag er uit

’s Morgens om 8.30 uur starten we met lezen. Om 8.45 uur ontmoeten we elkaar in de kring. Samen starten we de dag op en bespreken we wat nodig is. Ook zijn er momenten voor een boekenkring, mediakring en spreekbeurt ​waarbij de kinderen iets presenteren. Zo maken kinderen kennis met presenteren voor een groep.

Het werkblok begint met instructie in subgroepen en een aanbod dat aansluit bij het niveau van deze groep kinderen. De andere kinderen gaan naar de door hen gekozen ateliers en/of activiteiten op het leerplein om te werken. De overige leerkrachten ​pedagogisch medewerker(s) lopen een serviceronde om de kinderen te helpen en te begeleiden hun werk op te starten.

Na de instructie in de kring mogen ook deze kinderen plannen wat ze gaan doen. Als deze kinderen aan het werk zijn, zijn de leerkrachten op het leerplein om de kinderen doelgericht in de ateliers te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Dit herhaalt zich tijdens de werkblokken, na het gezamenlijk fruit eten in de kring en na de lunch.

Hier werken wij aan

Om verschillende talenten van kinderen aan te spreken hebben wij op het leerplein in de ateliers een breed en rijk aanbod aan activiteiten. Wij zien dat kinderen in hun spel samen met andere kinderen veel leren. In het reken- en taalatelier zijn diverse verrijkende materialen te vinden. Deze kunnen de kinderen inzetten voor hun persoonlijke ontwikkelingstaken. Wij zorgen voor een leeromgeving die iedereen op zijn/haar niveau op een manier aanspreekt om er mee aan de slag te gaan.

Het bovenbouw team begeleidt en coacht de kinderen om zich daarin te kunnen ontwikkelen. Om de activiteiten in een samenhang de context te plaatsen werken wij met projecten. In de projecten sluiten wij aan op wat kinderen bezighoudt en de wereld om ons heen. De kinderen krijgen de ruimte om eigen initiatief in te brengen. Zo leren we van en met elkaar.