Onderwijs

Wij hebben onze pedagogische visie en uitgangspunten vertaald in een pedagogisch concept, dat onder meer is gestoeld op het gedachtegoed van het ‘ervaringsgericht onderwijs’. In het ervaringsgericht onderwijs staan het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen centraal. Relatie en sfeer, zelf keuzes kunnen maken en een interessante, uitdagende speel- en leeromgeving zijn belangrijke pijlers van het ervaringsgericht onderwijs. Dit zie je terug in de belangrijkste aspecten van ons aanbod; we geven korte instructies, waarin kinderen op verschillende niveaus aanbod krijgen. We differentiëren in het aanbod, maar ook in de manier waarop kinderen de leerstof verwerken. Er is altijd een basisaanbod dat de kinderen moeten doen en daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief. Voor vragen zoals: 'Ik wil graag dit nog leren' of 'Ik wil heel graag ontdekken hoe dat nog werkt'. Daarbij coachen onze medewerkers de kinderen en treden daar waar nodig sturend op. En altijd kijken we naar de vraag hoe opvang en onderwijs elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hier werken we vanuit de gedachte: Samen als het kan, alleen als het moet.

In ons kindcentrum werken we bewust met de filosofie van de ‘drie pedagogen’ van Reggio Emilia. Kinderen leren het meest van elkaar, zij zijn elkaars eerste pedagoog. Dan komt de tweede pedagoog: de volwassenen, de ouders, medewerkers en anderen. De derde pedagoog wordt gevormd door de ruimte, de inrichting en de materialen. Deze heeft een heel belangrijke functie. Een speel- en leeromgeving moet uitdagen, de creativiteit moet gestimuleerd worden en bijdragen aan de ontwikkeling en het leerproces van kinderen.

Zorg voor alle kinderen

Kindcentrum de Hoven staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking of extra zorgbehoeften. Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat we wel de deskundigheid en mogelijkheden hebben om het kind optimaal te begeleiden. Samen met ouders onderzoeken we wat het beste is voor het kind. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is een ander type onderwijs beter voor het kind.

Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband: SWV De Meierij. Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Hierin werken scholen samen om ervoor te zorgen dat ieder kind de beste plek krijgt. Dit samenwerkingsverband betaalt de kosten voor de extra zorg. Het streven is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs en passende begeleiding krijgt. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij de mogelijkheden om kinderen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. Dit schoolondersteuningsprofiel vindt u op onze website onder 'praktisch'.