Dreumesgroep

Welkom op de Dreumesgroep!

Rond de leeftijd van 1,5 jaar, stromen de kinderen door naar de dreumesgroep. Bij het doorstromen houden we rekening met een aantal factoren. Allereerst moet er natuurlijk plek zijn op de dreumesgroep. Daarnaast houden we rekening met de ontwikkeling van een kind. Het kan dan gebeuren dat een kind dat niet de oudste op de babygroep is, wat eerder overgaat omdat het er meer aan toe is dan een kind dat net iets ouder is. Uiteraard gaat een kind eerst een aantal keren wennen, voordat het kind definitief overgaat. Tussen de 2,5 en 3 jaar stromen de kinderen door naar de peutergroep. Ook dat hangt weer af van bovengenoemde factoren. We gaan dan ook eerst met het kind wennen, voordat het kind definitief over gaat.

Op de dreumesgroepen werken we met twee stamgroepen. De stamgroepen van een dreumesgroep grenst aan een babygroep. Op een stamgroep werken dagelijks 2 vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 11 kinderen tussen de 1,5 en 3 jaar. Het kan zijn dat de dreumesgroep samengevoegd wordt met een baby/dreumesgroep. Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de groepssamenstelling van de dreumesgroepen. De kinderen hebben een eigen mentor die het aanspreekpunt is voor ouder/verzorger.  

Dit doen we op de dreumesgroepen

De medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

Zo ziet onze dag er uit

Op de dreumesgroep is al meer sprake van een dagritme. De kinderen starten eerst in de kring met de dagen van de week en tellen van de kinderen. Daarna gaan de kinderen aan tafel om iets te drinken en fruit te eten. Daarna worden alle kinderen verschoond en gaan de kinderen die twee keer slapen naar bed. Voor de overige kinderen is het tijd voor een leuke activiteit, knutselen, boekjes lezen, spelletjes, buiten spelen, het kom allemaal aan bod! Bij het aanbieden van activiteiten houden wij rekening met de belevingswereld van de kinderen. Om half twaalf gaan we aan tafel om brood te eten. Na het eten gaan de kinderen die één keer slapen naar bed. ’s Middags rond drie uur gaan we weer aan tafel om te drinken en groente te eten. Na het eten is het opnieuw tijd voor leuke activiteiten.

Hier werken we aan

Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren is de ruimte verdeeld in verschillende speelhoeken en bieden wij een rijk aanbod aan activiteiten aan. Het meeste speelgoed (passend in de leeftijd) staat, op een voor de kinderen duidelijke manier, geordend en mooi uitgestald in de kast en kunnen de kinderen zelf pakken. Het team van de dreumesgroepen verzorgt, begeleidt en stimuleert de kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en een veilige leeromgeving te bieden. De ontwikkeling van ieder kind wordt elke dag gestimuleerd door gerichte activiteiten aan te bieden die zorgen voor betrokkenheid. Groei en ontwikkeling vindt plaats als een kind zich wel bevindt en betrokken is. Dit gaat in combinatie met vertrouwen, veiligheid en competentie. Medewerkers van de dreumesgroep zijn zich elke dag bewust van de groei en ontwikkeling van ieder kind. Kinderen worden gestimuleerd in sociale-emotionele-, motorische- en cognitieve-ontwikkeling door het aanbod van activiteiten, materialen en speelgoed op de groep en contact met andere leeftijdsgenootjes. Door het inzicht in de ontwikkeling van kinderen, worden kinderen op bewuste ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.