Stel cookie voorkeur in

GGD onderwijs

Gezondheid Telt!
Jeugdgezondheidszorg op school
‘Naar school gaan’ is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Daarom wilt u dat de school een plek is waar uw kind in een prettige omgeving, samen met andere kinderen kan leren. Een plek waar uw kind zich veilig voelt en waar aandacht is voor welzijn en gezondheid. De GGD ondersteunt scholen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan: de veiligheid op school, hulp bij incidenten, sport en beweging, het bestrijden van hoofdluis of voor de oudere kinderen: het omgaan met genotmiddelen, zoals sigaretten, alcohol en drugs.
 
Onderzoek ontwikkeling en gezondheid
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, assistenten en andere professionals binnen de Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste momenten tijdens de schoolperiode. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met uitleg thuis. Deze schoolonderzoeken dragen bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele problemen.
 
Extra zorg als het nodig is
Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de onderzoeken van uw kind, weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, verwijzen we u en uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. 
Daarnaast is het zo dat u altijd een afspraak kan maken voor het spreekuur met de jeugdverpleegkundige op uw school. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de opvoeding van uw kind en wilt u tips of adviezen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? Kom dan naar het spreekuur van de jeugdverpleegkundige bij u op school! Samen zoeken we naar een goede oplossing. Wilt u een afspraak maken dan kunt u bellen met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief), elke werkdag van 8.00 tot 14.00 uur. Kies optie 2 in het keuzemenu.
Lees meer over de gezondheidsonderzoeken op school op www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘op school’.
 
Samenwerking met school
We informeren ook bij leerkracht op school naar de gezondheid en het welzijn van uw kind. We vragen bijvoorbeeld of uw kind zich goed kan concentreren en of zijn motoriek en het sociaal functioneren in orde zijn. En bij oudere kinderen informeren we bijvoorbeeld naar spijbelgedrag en/of ziekteverzuim. Uiteraard laat de schoolleiding u tijdig weten wanneer zij zich zorgen maakt over uw kind.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Onze medewerkers verzorgen samen met andere partners in het CJG inloopspreekuren, cursussen en andere activiteiten. Meer informatie over het CJG en het adres van het CJG in uw woonplaats vindt u op onze website www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘opvoeden’.
 
Meer informatie
De medewerkers van de GGD Jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met:
                                               
Marcella Lamers                      Nienke Temmen                     Carla van Heugten                   Hannie van Balen
jeugdarts                                   jeugdverpleegkundige           logopediste                               teamassistent
ma.lamers@ggdhcb.nl           n.temmen@ggdhvb.nl           c.van.heugten@ggdhvb.nl     h.vanbalen@ggdhvb.nl         
 
Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief),
elke werkdag van 8.00 tot 14.00 uur. Kies optie 2 in het keuzemenu.