Stel cookie voorkeur in

Intern vertrouwd

06-04-2016

Op school zijn er 3 medewerksters aangesteld als ‘intern contactpersoon’. Zij hebben tot taak de eerste opvang te verzorgen en advies te geven aan leerlingen, ouders en medewerkers die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, ernstige vorm van agressie, discriminatie en/of vormen van excessief geweld, racisme of pesten.  Zij zijn er voor klachten die zich voordoen binnen de schoolsituatie tussen leerlingen onderling, tussen leerling en medewerker, tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevende en medewerkers. Zij treden op als bemiddelaar tussen leerling/ouders, externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie.

De wet bestrijding seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs is de  meld- en aangifteplicht. De meldplicht geldt voor alle medewerkers. School moet aangifte doen (bij een vermoeden) van een zedenmisdrijf in de schoolsituatie. Er wordt aangifte gedaan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen van mogelijk geweld of zedendelict door een medewerker jegens een kind en bij signalen van seksueel  grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Op de Hoven zijn de interne contactpersonen: Beppie Olivier, Esther van Berkom voor onderwijs en Marjolein van Hulst voor opvang. Zij hebben zich bij alle kinderen voorgesteld en hebben verteld wat hun taak is en wanneer kinderen bij hen terecht kunnen.

Esther  is op school van maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur en Beppie is er woensdag en donderdag. Marjolein is er op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.00 uur en op vrijdag tot 15.00 uur.