Stel cookie voorkeur in

Onze school is gezond

17-04-2020

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in; Loe en Loes, leerteam SEO kindvolgsysteem ZIEN (onderwijs) en Ziko (opvang) en is welbevinden een van onze pijlers die tijdens onze studiedagen aan bod komt.

Op korte termijn vragen wij ook het themacertificaat sport en beweging aan, we houden u op de hoogte!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.