Stel cookie voorkeur in

Aanmelden voor KC de Hoven; de meest gestelde vragen

08-12-2015

Is Kindcentrum de Hoven vol?

Voor de opvang zijn er plaatsen beschikbaar, neem contact op met de Witte Wielen (www.dewittewielen.nl) voor de mogelijkheden.

Voor het onderwijs werken we met een interesselijst en aanmeldinglijst. Er is beperkt ruimte in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Neem contact op met de Witte Wielen om te informeren naar de precieze aantallen.

Is er sprake van voorrang?

Nee, er is geen sprake van voorrang. Wel is het zo dat ouders met een kind op de opvang het kind al met 0 jaar hebben aangemeld voor ons kindcentrum. Deze kinderen zijn ‘doorgepland’ in het onderwijs. Maar een ouder met een 0-jarig kind kan deze zonder opvang af te nemen ook al voor het onderwijs aanmelden. Zo zijn er gelijke kansen voor iedereen.

We stimuleren ouders om ook als er geen opvang nodig is, wel aan ons peuterarrangement deel te nemen voor de ontwikkeling van uw kind, het wennen in een groep kinderen en als voorbereiding op het onderwijs. In ons peuterarrangement wordt er geen ‘schooltje gespeeld’. De gemeente ‘s-Hertogenbosch ondersteunt dit en subsidieert het aanbod.

Er kunnen toch nog wel kinderen bij?

Nee, dat kan niet. In het pand is ruimte voor 450 onderwijs volgende kinderen. We hebben de instroom van 4-jarigen sinds 2012-2013 al verhoogd van 50 naar 75 leerlingen. Dit betekent dat we in het schooljaar 2017-2018 al een externe locatie erbij nodig hebben. We zijn hierover in gesprek met de gemeente.

Waarom weet ik zo laat dat mijn kind toch kan komen?

In een schooljaar verhuizen kinderen de wijk uit en verlengen zo nu en dan ook kinderen hun leerjaar (doubleren). Dit kan betekenen dat er toch nog een plekje vrij komt. Diegene die dan bovenaan de interesselijst staat bieden we dit plekje aan. Indien dit kind al op een andere school een plekje heeft gevonden bieden we het daaropvolgende kind dit plekje aan en zo verder.

Hoe werkt dat voor verhuizende kinderen?

Daarvoor hebben we plekken gereserveerd. Echter zijn er nu veel verhuizende kinderen en zijn ook deze plekken vergeven.

Hoe werkt dat voor broertjes en zusjes?

Zodra een broertje of zusje geboren is, verzoeken we ouders deze ook aan te melden. We verwerken de aanmelding dan. Als dit te laat gebeurt dan hebben ook deze ouders net zoveel rechten als alle andere nog niet ingeschreven ouders. Het is dus van belang om broertjes en zusjes tijdig in te schrijven.

Het kan wel zijn dat we ruimte hebben in een bovenbouwgroep (5/6, 7/8) daar kunnen we dan een kind plaatsen, indien er een broertje is voor de onderbouw kunnen we deze helaas niet plaatsen. Veelal kiezen ouders dan voor beide kinderen een andere school.

Waarom komt er geen locatie bij?

Omdat er binnen ATO-scholenkring locaties zijn die nog wel ruimte hebben. Dit heeft te maken met het kilometerbeleid dat de gemeente hanteert. Indien deze locaties ook vol zitten dan zou er aanspraak gemaakt kunnen worden op uitbreiding van het aantal ATO-scholenkring locaties.

Wel zal SIGNUM-onderwijs over enkele jaren een nieuw kindcentrum stichten in het nieuw te bouwen gedeelte ‘De Lanen’. Hiervoor kunt u contact opnemen met SIGNUM-onderwijs www.signumonderwijs.nl.

Bij wie moeten we ons aanmelden?

De Witte Wielen verzorgt de aanmelding en plaatsing voor de Hoven, de Sprong en de Groote Wielen. Zij kunnen u informeren waar er ruimte is voor uw kind(eren) om onderwijs te volgen.

Kunnen jullie dan niets voor ons doen?

We betreuren het dat het aanbod beperkter is dan de vraag. Heel graag zouden we alle kinderen thuisnabij onderwijs willen aanbieden. Maar doordat er dichtbij locaties zijn om onderwijs te volgen krijgen wij de middelen niet om nog meer uit te breiden. Dit laatste doen we ook liever niet vanwege het feit dat we ook de kwaliteit willen blijven garanderen die we nu leveren.