Stel cookie voorkeur in

GGD Jeugdgezondheidszorg

06-10-2015

Wat doet GGD Jeugdgezondheidzorg?

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor dit contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de wijk.

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en de ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind.
Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen!

Samenwerking met school

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden ‘korte lijntjes’ met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.

De GGD doet meer!

Het volgen en stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is een belangrijke taak van school en van de jeugdgezondheidszorg. De duur van het 2-jaars consult wordt uitgebreid met een spraaktaalonderzoek van het kind door de jeugdarts.

Tot 1-1-2016 screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en taalontwikkeling van alle 5-jarigen.

De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan projecten over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’.
De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders daarnaast ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.