Stel cookie voorkeur in

Informatie over tijdelijke huisvesting Campus aan de Lanen en De Hoven

20-04-2018

Informatie over tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en De Hoven

Aan ouder(s) en verzorger(s) van Signum-Campus aan De Lanen/Ons Kindbureau/ Kindcentrum De Hoven,

In de nieuwbouwwijk De Lanen/Centrum wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. Dit kindcentrum (leer- en ontwikkelcentrum) zal uiteindelijk in een permanent gebouw “in bedrijf” gaan. De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert per schooljaar 2018/2019 - ter overbrugging naar de permanente huisvesting - een tijdelijk onderkomen voor de kinderen en professionals . Via deze nieuwsbrief willen we u met enige regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de tijdelijke huisvesting.

Campus aan De Lanen, zoals het leer- en ontwikkelcentrum zal heten, biedt vanaf de zomervakantie plaats aan basisschoolleerlingen van de “toekomstige basisschool aan de Lanen” en aan de kinderen van Kinderopvang Ons Kindbureau. Omdat de komende jaren het leerlingaantal van het nabijgelegen Kindcentrum De Hoven groeit en het gebouw hiervoor te weinig ruimte biedt, zal een aantal van hen tijdelijk eveneens gebruik maken van Campus aan De Lanen.

Het gebouw voorziet in huisvesting van basisschoolleerlingen en bezoekers van de kinderopvang gebaseerd op een modern leer-en ontwikkelconcept. Er zullen -naast functionele ruimten voor overleg en ontspanning- vier leerpleinen worden ingericht voor in totaal 145-150 leerlingen. Voor geschikte kinderopvang worden ruimtes ingericht passend bij het concept van Campus aan De Lanen en de vereisten vanuit wet- en regelgeving.

De bouw van de tijdelijke huisvesting zal naar verwachting worden gerealiseerd door De Meeuw Oirschot B.V. Zij hebben de voorlopige gunning gekregen vanuit de aanbestedingsprocedure. De Meeuw werkt op dit moment het plan verder uit. Wanneer dit leidt tot overeenstemming wordt het plan definitief gegund. Hierna zal de Meeuw het plan afronden en in de loop van mei presenteren.

Er van uit gaande dat alles volgens planning verloopt kan het gebouw per 1 augustus aanstaande in gebruik genomen worden.

In volgende nieuwsbrieven geven we u meer details over de voortgang van dit project.

Namens de communicatiegroep Campus aan De Lanen,

Hans van Slooten (directeur Ons Kindbureau)

Riemer Kramer (interim directeur Kindcentrum De Hoven)

Frouke Boel (projectleider Signum Campus aan De Lanen)