Stel cookie voorkeur in

Engels

22-09-2015

Engels vanaf groep 1, schooljaar 2015-2016

Dit schooljaar wordt het Engels op KC De Hoven voor het vierde jaar gegeven binnen het Den Bosch Early English Programme. Dat is een project dat draait op inmiddels 12 scholen in Den Bosch en Rosmalen. Leerkrachten uit Nederland geven, samen met studenten uit  Sheffield (UK), Engels in groep 1 tot en met 8, waarbij de groepsleerkracht een actieve rol speelt. Voertaal tijdens de lessen is Engels. De lessen worden ontwikkeld door de leerkrachten Engels en hun coördinator en gaan uit van de meervoudige intelligenties (verschillende leerstijlen) en total physical response (het met het hele lichaam reageren op en leren van taal). Het Engelse en KC de Hoven -team ontmoeten elkaar bij zogenoemde Time for Tea-bijeenkomsten, waar de eigen Engelse vaardigheid centraal staat en het zichtbaar maken van het Engels op school en in ons onderwijs. 

Such Fun!

Het project is opgezet door Yvonne Scherphof van Such Fun! (in de foto hierboven in het midden). Het project won het afgelopen schooljaar zowel de eerste prijs van The European Label of Languages voor innovatief taalonderwijs als de Orange Carpet Award voor internationalisering van het basisonderwijs. Op www.suchfun.nl vindt u meer informatie over het project.

Miss Ana, Miss Louise & Miss Angelique

Dit zijn de leerkrachten die dit jaar met Engels starten op onze school. Op de foto links ziet u Ana Dolan. Zij is derdejaars student Modern Foreign Languages (waaronder Nederlands) uit Sheffield (UK). Ana woont en werkt 6 maanden in Den Bosch in het kader van zijn Third Year Abroad. Daarna gaat zij nog 6 maanden studeren in Berlijn. In het midden Louise Bevan, zij studeerde aan de PABO van Den Bosch en rondde aansluitend een SEN Master af. Louise is tweetalig opgevoed omdat haar vader uit Wales komt. Zij werkt met een zogenoemde startersbeurs in het project. Rechts een vertrouwd gezicht op KC De Hoven, Angelique van Son. Angelique volgde een teacher training in Engeland om te leren hoe je jonge kinderen Engels als vreemde taal aanleert en heeft ook een grote passie voor Engeland en alles wat daarmee te maken heeft. Een dag per week gaat zij de jongste leerlingen Engels leren. Dankzij haar inzet zal het Engels nog meer verankerd raken in het onderwijs in de onderbouw van De Hoven! 

In groep 1 tot en met 8

In groep 1 tot en met 4 wordt spelenderwijs Engels geleerd. We steken in op verschillende leerstijlen en op Total Physical Response: met het hele lichaam reageren op de nieuw aangeboden taal. De nadruk ligt op spreekvaardigheid (en luistervaardigheid) zonder het

aanbod van geschreven taal. Dit om het Nederlandse aanvankelijk lees-en spelproces, wat pas eind groep 4 wordt afgerond, niet te verstoren. U zult de komende maanden weer horen hoe aanstekelijk de gekozen liedjes zijn, de bewegingen die deze ondersteunen en de spel- en dramavormen waarmee we deze verwerken. Ook prentenboeken en verhalen staan centraal in deze lessen. Wilt u volgen welke verhalen en liedjes in de onderbouw gebruikt worden? Word dan lid van de Facebookpagina Early English&Friends. 

In de groepen 5 tot en met 8 ligt de nadruk nog steeds op spreekvaardigheid en zal de luistervaardigheid uitgebreid worden. Maar daar komen ook de lees- en schrijfvaardigheid aan bod. Naast de lessen sluiten Miss Ana en Miss Louise ook aan in de klassen om in kleine groepjes met kinderen aan de slag te gaan. 

Financiering

De financiering van het project bestaat uit coördinatiekosten en projectkosten door de scholen en de starters- en Erasmusbeurzen voor de eerste zes maanden van het project. Hoewel we hopen dat we binnen het programma de 10 maanden van het schooljaar kunnen volmaken, is dat momenteel nog niet volledig rond. Na afloop van de Startersbeurs periode (die 6 maanden duurt) en het vertrek van Miss Ana en de overige Engelse studenten, staat de financiering van het project ernstig onder druk. We willen de starters graag in het project houden en het schooljaar af laten maken! Gezocht wordt daarom naar nieuwe mogelijkheden om het project voort te kunnen zetten (zoals samenwerking met HBO’s en universiteiten in binnen en buitenland), sponsoren of crowdfunding. Heeft u daar ideeën over? Neem dan contact op met yvonne.scherphof@hetnet.nl