Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 9 2017

24-05-2017

Kalender

25 mei: Hemelvaart

26 mei: Kindcentrum gesloten

29 t/m 31 mei: CITO

29 en 30 mei: Bleijendijk groep 7-8

1 en 2 juni: CITO

1 juni: Bleijendijk groep 5-6

5 juni: 2e Pinksterdag

6 juni: Bleijendijk groep 5-6

7 juni: Schoolreis groep 1-2

8 juni: Bleijendijk groep 5-6

9 juni: Schoolsport Olympiade groep 6

12 t/m 15 juni: Schoolverlatersdagen

14 juni: Info-ochtend nieuwe ouders 8.45-10.30 uur

21 juni: Schoolreis groep 3 t/m 6

30 juni: Portfolio mee

Nieuws van Bettine

Beste ouders,

De chemo's zijn achter de rug. Vanwege een erg laag HB (tumor & zwanger) heb ik nog een bloedtransfusie gekregen. De datum voor de geboorte en operatie staat nu gepland op 7 juni. Het is bijzonder en onwerkelijk tegelijk om te weten dat dan ons kleine mannetje ter wereld zal komen, maar ook dat me nog een pittige (Wertheim) operatie te wachten staat. Op dit moment leef ik een beetje bij de dag, waarbij goede en minder goede dagen zich afwisselen. Desalniettemin verloopt de zwangerschap verder voorspoedig en ben ik dankbaar dat ik dit kleintje straks 38 weken heb mogen voldragen.

Met warme groet Bettine.

Nieuws van Riemer

Beste allemaal,

Na een maand als waarnemend directeur aan de slag te zijn geweest op Kindcentrum De Hoven, begint het al aardig als ‘vertrouwd’ te voelen. Ik kijk elke week uit naar de dinsdag en de woensdag, de dagen dat ik op De Hoven mag werken. Het is, zoals ik al dacht, een mooie maar ook stevige uitdaging en dat voelt goed. Het team waarin ik me werkelijk voel opgenomen, bestaat uit prachtige en gemotiveerde onderwijsmensen die hart hebben voor de kinderen en trots zijn op hun Kindcentrum. Met zulke professionals werken is ‘een feestje’.

In de korte tijd dat ik Kindcentrum de Hoven heb leren kennen, heb ik ook de nodige contacten met betrokken ouders en hun vertegenwoordigers gelegd. Vorige week was dat contact tijdens de informatieavond over het onderwerp ‘huisvesting’ heel intensief. U heeft daarover kunnen lezen. Dat is ook het onderwerp waar voor mij de prioriteit ligt. Er is overleg met Medezeggenschapsraad en Klankbordgroep geweest en ik ben samen met het MT druk bezig om dat vraagstuk nog voor de zomervakantie tot een goed en verantwoord einde te brengen. Inmiddels komen er van de kant van de ouders ook suggesties binnen die waardevol zijn in het vinden van een praktische uitwerking.

Even een korte ‘time-out’ tijdens het Hemelvaart-weekend in Friesland en daarna komende week weer met plezier aan de slag in Rosmalen. Ik houd u zoals toegezegd op de hoogte.

Ik wens u plezierige en zonnige dagen en zeg:” Tot volgende week!

Riemer Kramer

Nieuws van de babygroepen

Boven bij de speelpleinen van de baby’s genieten we allemaal van het mooie weer. Spelen in de zandbak, fietsen en als het zonnetje zich goed laat zien spelen we ook al lekker met water. Verven met water of onder de gieter door rennen, zorgt voor veel lachende gezichtjes. We hebben onze eerste picknick er ook al op zitten voor dit seizoen. Gezellig met z’n allen buiten op het gras fruit eten en water drinken.

Nieuws van de peutergroepen

De peuters hebben weer een leuke tijd gehad. We hebben allemaal erg genoten van de meivakantie. Sommige zijn lekker op vakantie geweest en anderen zijn lekker komen spelen. Doordat er op school vakantie was, konden wij heel vaak in de gymzaal. Daar hebben we ook zeker veel gebruik van gemaakt!
Net na de meivakantie, 11 mei 2017, hebben alle kinderen van het onderwijs super hard hun best gedaan om de ROPArun te lopen. Hiermee hebben onze toppers geld opgehaald voor alle mensen met kanker. Wij met onze peuters zijn een groot gedeelte van deze kinderen gaan aanmoedigen. Heel hard applaus als de kinderen voorbij kwamen en even een hart onder de riem als het even moeilijk was.
Er stond een springkussen op het grote schoolplein waar wij ook even op mochten springen. Dit was super leuk en we hebben er ontzettend van genoten.
Nu is de vakantie al weer even voorbij en zijn we begonnen aan het nieuwe thema. Het nieuwe thema heet: oost west, thuis best. We willen daarom aan alle ouders vragen om een foto te maken van uw kind(eren) bij jullie huis en deze op te sturen naar wendiespierenburg@kcdehoven.nl

Nieuws van de onderbouw

Na de meivakantie zijn we in de onderbouw gestart met het nieuwe thema. Hierbij zijn we geïnspireerd door het boek 'Het letterwinkeltje en het cijferwinkeltje'. 

Oma Brom is op bezoek geweest met de vraag of wij haar kunnen helpen? Daarom zijn we gestart met een letter- of cijferwinkeltje. Ondertussen laat Opa Brom brieven achter en komen kinderen meer te weten over waar Opa Brom op vakantie is.

Wat waren de kleuters sportief en fanatiek tijdens de Miniroparun. Goed gedaan allemaal!

Portfolio groep 2
De portfolio's van groep 2 en de eindgesprekken komen in zicht. In juni krijgen deze ouders weer het verzoek om zich in te schrijven voor de gesprekken. Houd hiervoor de app in de gaten.

Schoolreisje
Woensdag 7 juni gaat de onderbouw op schoolreisje naar het Kwekkeltje. Daar hebben we allemaal heel veel zin in. Informatie hierover volgt snel op de pleinpagina van groep 1/2. Heeft het schoolreisje nog net betaald zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen. Mocht u gebruik willen maken van stichting Leergeld dan graag even naar Esther van de administratie. Zij kan dit voor u bij de gemeente aanvragen.

Nieuws van de middenbouw

Sportdag groep 4
Vanuit de sport alliantie in Rosmalen heeft groep 4 vorige week een gave sportdag gehad. Alle activiteiten draaide om atletiek. Rennen, hoogspringen, verspringen, noem het maar op! We hebben super gepresteerd en een hele leuke ochtend gehad. Dank aan alle ouders en opa's/oma's/oppassers!

Project
We leren tijdens het thema 'oost, west, thuis best' van alles over onze omgeving. We kijken met de middenbouw naar de wijk de Groote Wielen. Daarbij letten we op de verkeerstekens, de straten, de huizen, de winkels en alles wat er verder nog te zien is! Iedere week werken we weer een stukje verder aan onze eigen maquette over de wijk. Aan het einde van het project zal de maquette af zijn.

CITO
Volgende week starten we met de Cito-toetsen in de middenbouw.
We nemen de toetsen af op dinsdag en donderdag.
MB rood en MB blauw starten met de Cito Spelling.
MB oranje en MB groen starten met de Cito Rekenen.
De week erop draaien we deze toetsen om.

Spinners
Spinners mogen op het buitenspeelplein gebruikt worden. Binnen moeten ze opgeborgen worden.

Nieuws van de bovenbouw

De groepen 5-6 zijn gestart met het thema de wijk. Ons doel is om de wijk ‘de Hoven’ op de kaart te zetten en wie weet wordt onze wijk over een tijd een echte toeristische trekpleister!

De laatste ronde klas en kunst is begonnen. Onder leiding van de Muzerije-juf Meta leren de kinderen diverse dans moves.

We gaan in juni weer een uitstapje maken naar Bleijendijk. In de prachtige omgeving van Vught is iedere groep een hele dag in de natuur. Daar hebben we allerlei spellen en helpen we mee met onderhoudswerkzaamheden.

De groepen 6 hebben op 9 juni de jaarlijkse Olympiade . De kinderen sporten dan op verschillende locaties en zullen strijden tegen andere scholen uit Rosmalen. Het wordt vast een leuke en sportieve dag!

Nieuws van de BSO

Wat zijn we weer heerlijk aan het genieten van het mooie weer! We kunnen weer lekker veel naar buiten. Van de wadi maken we veel gebruik en ook wordt er hier en daar al met water gespeeld. Maar na wat uren in de zon zijn we ook wel eens toe aan een beetje schaduw. Wat is er dan leuker om onder een zelfgemaakte hut te schuilen voor de zon. Kijk maar eens naar onze zelfgemaakte hutten.

Ruilbeleid opvang

De laatste tijd groeit het aantal kinderen en raken de groepen aardig vol. Dit is uiteraard goed nieuws! Er is een keerzijde, er is steeds minder plaats op de groep om te ruilen en een dag extra opvang te bieden. Voor meer informatie over ons ruilbeleid verwijs ik u door naar hhttp://www.kcdehoven.nl/Opvang/Praktisch/Formulier-ruildagen-en-extra-opvang

Wij kijken graag met u samen naar de mogelijkheden om te ruilen of een extra dagdeel te komen. Voor een overzichtelijke administratie, vragen wij ouders de oorspronkelijke dagen die ze nog willen ruilen (tegoed willen houden), gelijk aan te geven op de groep door een ruilformulier in te vullen. De medewerkers en ouders kunnen dan makkelijk terug vinden welke dagen er nog open staan om te ruilen.  

Nieuws van de bieb
Oproep: vrijwilligers gezocht!

Vindt u plezier in lezen ook belangrijk? En wilt u zich (twee)wekelijks vrijwillig inzetten op onze school? Meld u dan aan als vrijwilliger! Samen met de vrijwilligers maken we de schoolbieb tot een groot succes. Taken van vrijwilligers zijn het helpen uitlenen van boeken, het meehelpen met kiezen van een goed boek en het opruimen van boeken.

Een leuke bijkomstigheid is dat vrijwilligers na een half jaar een gratis biebpas krijgen voor de stadsbieb in het centrum en in Rosmalen.

Wij zijn  op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers voor de woensdagochtend. De frequentie en tijdstippen zijn in overleg. Mocht je enthousiast zijn maar niet op woensdag kunnen, neem dan zeker contact op. We bekijken dan samen wat mogelijk is.

Je kunt je opgeven bij leesconsulent Ilse via i.moens@bibliotheekdenbosch.nl

Mededeling: alle boeken verzamelen.

We vinden het fijn als alle boeken van thuis en op school worden ingeleverd, uiterlijk vrijdag 9 juni.

In de week erna leveren we alle boeken uit de kasten in bij de computer. Op deze manier werken we het computersysteem bij  en vinden we vaak boeken terug die kwijt zijn! We hopen op uw medewerking.

De week van 19 juni zijn we zeker weer open. Als we eerder open zijn, horen de kinderen via de leerkrachten wanneer ze weer naar de bieb kunnen.

Nieuws van externen

IkBenikDoe SportPlus begeleiding i.c.m. kickboksen 

SportPlus is bestemd voor kinderen/ tieners van verschillende leeftijdscategorieën. De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 personen.Speciaal deze maanden is er een training voor schoolverlaters op de maandag van 15:45-16:45 uur. Er zijn 6 trainingen voor de zomervakantie en 4 trainingen na de zomervakantie. Eerdere deelnemers geven aan dat deze training een goede ondersteuning bied ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Sport plusbegeleiding vindt plaats in een cyclus van 10 weken lang één uur per week. SportPlus is een aanbod dat wij ontwikkeld hebben voor die kinderen die lastige situaties thuis, op school of in andere settings ervaren. Bij problemen thuis valt te denken aan lastige gezinssituaties, opvoedproblemen of gedragsproblemen. Op school kan een kind te kampen hebben met leer- en concentratieproblemen, gebrekkig zelfvertrouwen, onderpresteren, faalangst, het moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen, of pestgedrag door anderen. Of het nu gaat over gedragsproblemen, problemen met zelfbeeld, AD(H)D, ODD of ASS, IkBenIkDoe heeft ruime ervaring met de begeleiding van kinderen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door de grootte van de groepen alsook de samenstelling ervan te bewaken (op basis van leeftijd en gelijkgestemdheid bijvoorbeeld) kunnen wij meer persoonlijke aandacht geven en een aanbod doen dat nauwer aansluit bij de behoeften en hulpvraag van ieder afzonderlijk kind.

Inschrijven kan bij Saskia Huis in 't Veld (start maandag 29 mei)

Coach & trainer IkBenIkDoe
06 231 31 259
saskia@ikbenikdoe.nl
www.ikbenikdoe.nl

Nieuws vanuit de stad

Medialabfestival

Kom ook naar het MediaLab Festival! Maak je eigen virtual reality-bril, leer presenteren, maak een hologram van jezelf of neem plaats in de bioscoop van de toekomst. Het MediaLab Festival is een interactieve en digitale speeltuin waarin kinderen vanaf 8 jaar kennis maken met techniek, ICT en mediawijsheid door diverse mini workshops. Op 15 en 16 juni is er van 15.30 tot 17.00 een gratis vrije inloop voor kinderen, hun ouders en of begeleiders en alle andere geinteresseerden. Kom je langs? De toegang is gratis!

Aanmelden kan door op de knop aanwezig te klikken op Facebook. Kom je met een groep van meer dan 5 personen, stuur dan een mail naar educatie@cubiss.nl en we houden rekening met jullie komst!

Het Noordbrabants Museum |Verwersstraat 41|Den Bosch|15.30-17.00 uur|vanaf 8 jaar

MAAKweek

Leren door te maken, voorbereid zijn op de dag van morgen! Dat is maakonderwijs. Het is een creatieve manier om kinderen in staat te stellen uitvinders te worden door middel van moderne maakapparatuur. 

Cubiss gaat in Brabant het Maakonderwijs goed op de kaart zetten. Daarom organiseren zij in de week van 13 tot en met 17 juni 2017 de MAAKweek; een week waarin zij allerhande activiteiten organiseren om docenten, leerlingen, ouders maar ook bibliotheek professionals kennis te laten maken met maakonderwijs of hen hierin verder te ontwikkelen. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Waag Society, Cinekid en de Brabants bibliotheken en vinden plaats op diverse inspirerende locaties in Brabant.

Enkele activiteiten die interessant kunnen zijn voor ouders:

Training Maakonderwijs voor ouders

Maakonderwijs betekent gericht met kinderen werken aan verschillend vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt in de 21e eeuw.

Dit zijn onder andere vaardigheden op ict-gebied, maar ook ‘goed kunnen samenwerken’, ‘sterk zijn in communiceren’ en ‘creatief en oplossingsgericht kunnen werken’.

Cubiss  biedt een cursus e-learning waarin uitleg gegeven wordt in Maakonderwijs in het algemeen en waarin diverse lessen staan  over het aspect Maken, Programmeren en inzet van Media.

De e-learning start op maandag 13 juni 2017. Aanmelden kan via: http://www.cubiss.nl/inschrijfformulier-e-learning-maakonderwijs.

Activiteiten voor ouders op het Medialab festival

In het kader van de MAAKweek  vindt op 15 en 16 juni  in den Bosch (Noordbrabants Museum) het Medialab festival plaats. Astrid Poot, oprichtster van Stichting Lekkersamenklooien (http://lekkersamenklooien.nl) organiseert hier op 15 juni  in de middag op ook van alles voor ouders (van kinderen van groep 6 t/m 8).

Voor verdere informatie en aanmelden zie: http://www.cubiss.nl/maakweek