Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 7

31-03-2017

Kalender

12 april: informatieochtend nieuwe ouders 8.45-10.30 uur

17 april: 2e Paasdag

18 april: Studiedag Kindcentrum. Kindcentrum gesloten

19 april: Poetsmiddag met ouders 14.00-16.00 uur

19 en 20 april: Eindtoets IEP groep 8

21 april: Koningsspelen

Klein stukje van Bettine

Beste ouders,
Ik informeer jullie graag over de rollercoaster waarin ik/wij terecht zijn gekomen de afgelopen (nog maar) twee weken.
Nadat de diagnose baarmoederhalskanker werd gesteld was er vorige week dinsdag een lange dag van onderzoeken in het UMC en WKZ. De behandeling en verloskunde is volledig door hen overgenomen. 
Afgelopen dinsdag ben ik al gestart met de eerste chemo-kuur. In totaal zullen er drie kuren (van elk drie weken) toegediend worden. De chemo wordt tegengehouden door de placenta en zo kan de baby nog negen weken 'volgroeien' in mijn buik. Zowel de baby als ik krijgen extra controles om goed gemonitord te worden en waar noodzakelijk, bijgesteld kan worden.
Na deze eerste periode van negen weken zal de baby geboren worden (hoe is op dit moment nog van verschillende factoren afhankelijk) en zal het tweede plan rondom bestrijden van de (flinke 4,5x5 cm) tumor worden opgesteld. Voor dit moment voel ik me in vertrouwde handen bij het uitgebreide specialistenteam (gezien de complexe combinatie met zwangerschap) en word ik in de gelegenheid gesteld om al mijn energie te richten op mijn herstel. In deze nieuwsbrief zal ook de waarnemend directeur aan u voorgesteld worden. Bij deze ook hartelijk dank voor de lieve kaartjes en berichtjes die ik van jullie heb ontvangen.
Met strijdvaardige groet, Bettine

Waarnemend directeur stelt zich voor

In verband met de afwezigheid van Bettine Bakker, heeft het bestuur van Stichting ATO mij gevraagd haar taken tijdelijk waar te nemen. De medezeggenschapsraad heeft over mijn benoeming een positief advies uitgebracht en vanaf 5 april zal ik als waarnemend directeur de eindverantwoordelijkheid voor KC de Hoven op mij nemen. Ik zal in principe op de dinsdagen en woensdagen aanwezig zijn.

Inmiddels heb ik vorige week met de MT-leden Marije de Boer en Jerney Rengelink gesproken en bij een eerste rondgang door De Hoven een aantal van hun collega’s de hand geschud. Komende woensdag 5 april stel ik mij aan een groter deel van het team voor. 

Wij zullen elkaar ongetwijfeld de komende tijd een keer ontmoeten, maar ik stel mijzelf nu alvast in het kort aan u voor:

Ik ben Riemer Kramer en woon in het Friese Oldeberkoop, niet ver van de plaatsen Heerenveen en Drachten. Ik ben getrouwd met Nara, heb drie zonen en inmiddels acht kleinkinderen. 

Ik ken het basisonderwijs als leerkracht en na een opleiding onderwijskunde en orthopedagogiek was ik directeur op basisscholen in Leiderdorp en Doesburg. Verder werkte ik  vijf jaar als leerkracht op een school voor voortgezet speciaal onderwijs en was ik een aantal jaren als waarnemend directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een politieopleidingscentrum. Van 1995 tot 2007 heb ik in Estland, Turkije en Zuid-Korea gewerkt, eerst binnen het politieonderwijs en later als adviseur en leidinggevende in het bedrijfsleven. Weer terug in Nederland en na een periode van bijna 6 jaar als meerscholen-directeur in Overijssel, lokte het ondernemerschap opnieuw en sinds een aantal jaren werk ik met veel plezier als interim-directeur binnen het basisonderwijs. Tot 1 juni ben ik als zodanig ook twee en soms tot drie dagen per week op een school in Almelo aan het werk.

Mijn eerste indruk van KC de Hoven is uitstekend en het lijkt me een uitdaging om daar tijdelijk deel uit te mogen maken van het team.

Graag tot ziens !

Update van de app

Zoals velen hebben opgemerkt, werd er in de tekst op Pleinpraat vaak een %-teken geplaatst. Om het probleem te verhelpen is een update van de app doorgevoerd. De update is te downloaden via de app store van Apple en Google. Verwijder eerst de oude versie, daarna kunt u de nieuwe versie downloaden.

Hoofd Luis gezocht!

Om het luizenpluizen in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een "kartrekker". Na iedere vakantie zorg je ervoor dat de controlelijsten in de mappen zitten. Deze kunt u bij Esther (de administratief medewerker) opvragen. Deze kartrekker benadert de (klassen)ouders om te helpen luizenpluizen. Per basisgroep is het prettig als er 1 of 2 vaste luizenpluisouders zijn. Mocht u interesse hebben, laat het dan weten via letopluis@gmail.com.

Nieuws uit de onderbouw

In de onderbouw loopt het project het gezondheidscentrum. We zien vanuit de spelhoeken en in de verschillende ateliers mooi spel ontstaan. De kinderen leren zo veel over bijvoorbeeld het eigen lichaam, gezond eten en bewegen. Ook zijn er al een aantal ouders komen vertellen in de groepen over hun beroep in de gezondheidszorg.

De afgelopen week zijn de onderbouw groepen in beweging gekomen op de zandverstuiving. Hier hebben ze leuke opdrachten gedaan en heerlijk gespeeld.

19 april sluiten wij het thema af met hulp van ouders, die poppendokter komen spelen. Hierover ontvangt u nog informatie via de groepsouders.  

Ook gaan we nog gezond aan de slag op 21 april tijdens de Koningsspelen.

Rekenweek

Groep 3/4 middenbouw oranje, heeft veel geleerd in de rekenweek. Het allerleukste was het maken van de kettingreactie.

Nieuws uit de middenbouw

Alle groepen van de middenbouw zijn naar Bleijendijk geweest. Wat was het weer een feestje. We hebben allen prima weer gehad. Dit keer was het thema ‘kikkers’. We hebben geleerd over kikkerdril, de groei van een kikker en waar kikkers het liefste leven. Ook hebben we prachtige kikkers gekleid. Als klus voor de boerderij hebben we bladeren en takken geveegd. Wat fijn dat er weer zoveel ouders konden rijden en blijven. Aan alle hulpouders deze dagen: bedankt.

Dinsdag 11 april gaan alle kinderen van de middenbouw met de bus naar de Verkadefabriek. gaan. We zullen daar een film bekijken: oorlog. Vóór en na deze filmvoorstelling zal er een workshop gegeven worden op de leerpleinen.

Nieuws vanuit het leerplein 7/8

Alle kinderen van groep 8 hebben zich inmiddels ingeschreven met hun advies op de middelbare school. Een super spannende, nieuwe periode in hun schoolcarrière die na de zomervakantie gaat beginnen! Nu eerst nog de IEP eindtoets maken voor de meivakantie en een te gekke afscheidsmusical met elkaar neerzetten. De laatste loodjes en een mooie afsluiter zijn in zicht!

Ook de kinderen van groep 7 gaan een drukke periode in. Zij zijn zich aan het voorbereiden op hun theorie- en praktijkexamen van verkeer. Ook de entreetoets komt er aan, zodat we met elkaar een pre-advies kunnen bepalen met mooie leerdoelen voor volgend jaar in groep 8.

En natuurlijk staan er ook nog bucketlistuitdagingen te wachten. Zo is de Voice of 7/8 pas al afgestreept en worden de filmbeelden gemonteerd. Rugby met het plein, Dance dance dance, een escaperoom bouwen en videoclips maken zijn nog wensen. Benieuwd wat we met elkaar nog allemaal kunnen doen. We gaan er in ieder geval van genieten!

Nieuws vanuit het leerteam project

Project ‘Menselijk Lichaam’

We zijn het project ‘Menselijk Lichaam’ gestart met een filmpje over ons eigen Medisch Centrum K.C. de Hoven.

De kinderen vonden het erg interessant en zijn op zoek gegaan naar wat er met Hans aan de hand is. De leerkrachten die in het filmpje mee speelden, voelden zich soms een BN'er. Ook vroegen kinderen zich wel eens af of het al beter ging met Hans. Als u het filmpje nog een keer wilt zien, het staat op de Facebook pagina van KC de Hoven. Daarnaast wordt er veel ontdekt wat betreft het menselijk lichaam. Op papier worden lichamen nagetekend, kinderen gaan op zoek naar het bloedvatenstelsel en het skelet en er zijn gastsprekers geweest aan wie kinderen veel vragen stelden.

Vorige week zijn de Lentekriebels aan bod gekomen. Hierin zijn onderwerpen met betrekking tot vriendschap, relaties en seksualiteit besproken. Een mooie opmerking uit de onderbouw: “Mam, een baby ligt in de buik van de moeder in het fruitsap.”

Vóór de meivakantie ronden we het thema af. Zou Hans nog steeds overal last hebben? Hoe zit dat toch met de baby in het fruitsap en zijn wij fit genoeg om na de vakantie de Mini-Roparun te doen? Dat laatste zoeken wij uit tijdens de Koningsspelen die op vrijdag 21 april georganiseerd worden.

Project ‘Wereld om ons heen’

Na de meivakantie  starten we met het thema “Oost, West, Thuis, Best?!”. De kinderen gaan spelen, werken en leren over hun eigen huis, straat, wijk en dorp of stad.  Dit vergelijken ze met huizen, straten, wijken en dorpen of steden van vroeger en over de wereld. Dat wordt een mooie ontdekkingstocht!

Ontwikkelingen projectmatig werken

Het leerteam Project houdt zich ook bezig met het ontwikkelen en uitwerken van de visie wat betreft projectmatig werken. Wat werkt goed en willen we zeker behouden? Waar liggen kansen en kunnen we ons onderwijs nog meer projectmatig vormgeven? Yvonne (cultuur coördinator) en Hans (wetenschap en techniek) die beiden een opleiding volgen, helpen het leerteam met nieuwe inzichten.

Koningspelen

Op vrijdag 21 april zijn de koningsspelen voor ons kindcentrum. Deze dag zijn de kinderen volop bezig met sport en spel. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. We zoeken hulp bij:

  • klaarzetten/opruimen van de materialen
  • begeleiding van de activiteiten, bijvoorbeeld als scheidsrechter.

U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar jorgdebakker@kcdehoven.nl. Geeft u hierbij aan of u kunt helpen:

  1. Ochtend of hele dag
  2. Onder-, midden-, bovenbouw of geen voorkeur.

Verdere informatie over deze dag ontvangt u in week 15 (10-14 april). Heeft u voor die tijd nog vragen, neem gerust contact met me op.

Sportieve groet,

Jorg

Mini Roparun 2017

Kindcentrum de Hoven organiseert dit jaar een sponsorloop op 11 mei in de vorm van een Mini Roparun. Deze activiteit staat in het teken van hardlopen voor een goed doel en dat is de Stichting Roparun.

De Stichting Roparun organiseert jaarlijks de Roparun. Dit is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Het Roparunteam 4Them uit Vlijmen zal de organisatie van de sponsorloop voor haar rekening nemen. Als voorbereiding worden er op 11 en 12 april voor de leerlingen hardloopclinics aangeboden door de leden Roparunteam 4Them. Neem ook eens een kijkje op de website www.4-them.nl       

De Roparun wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Op donderdag 11 mei wordt de hardloopparcours uitgezet in de wadi of om het schoolgebouw van ongeveer 250 meter. De opdracht is om zoveel mogelijk ronden te lopen. In de gymles wordt in aanloop naar deze sponsorloop een leerlijn hardlopen aangeboden. De sponsorloop vormt de afsluiting van deze leerlijn. De sponsorloop wordt aangeboden in de vorm van een 12 minutenloop (= Coopertest) voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen van groep 1/2 zullen 6 minuten (hard)lopen.

Wat is de bedoeling voor de leerlingen?
  • Zoek zoveel mogelijk sponsors
  • Laat de sponsors weten dat je voor het goede doel loopt
  • Sponsoren kan middels een vrije gift, dus hoeveel rondes er worden gelopen maakt niet uit.
  • Het geld kan pas opgehaald worden nadat de sponsorloop is gelopen.
Handige informatie:
  • De sponsorlijsten worden op 12 april uitgedeeld aan de kinderen. 
  • De sponsorloop vindt plaats op donderdag 11 mei 2017.

Het tijdschema waarop iedere groep loopt volgt nog.

We roepen iedereen op om de kinderen aan te komen moedigen. Zij kunnen jullie steun goed gebruiken! Bij slecht weer wordt de sponsorloop verplaatst naar binnen.

Hulp gevraagd!

Om ervoor te zorgen dat de Mini Roparun een geslaagde activiteit gaat worden zijn wij nog op zoek naar ouders die tijdens deze sponsorloop een handje willen helpen. U kunt zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar fennaschellekens@kcdehoven.nl

Een sportieve groet,

Rik en Fenna

Engels

Groep 1/2:

Wij hebben het thema “Food” afgesloten. Binnen dit thema hebben wij gewerkt met het boek “Today is Monday” van Eric Clarle. In dit boek komen de dagen van de week, dieren en eten aan de orde. De kinderen hebben het bijbehorende lied geleerd. https://youtu.be/i-7V__eJHuo

Groep 3/4:

Wij  zijn volop bezig met het onderwerp “Clothes”. Wij hebben daar gewerkt met Chuncks (My T-shirt is blue etc.), gekeken naar een videoclip https://youtu.be/KBcJZOA3Cuk, Games, gekeken naar deze Rap https://youtu.be/iW4-N-BZuNs en vervolgens is groepjes zelf een Rap gemaakt.

Groep 5/6:

Het onderwerp was “Hobbies”. Binnen dit onderwerp hebben wij de vraag gesteld: “What are your Hobbies?”. De Kinderen hebben een Mindmap gemaakt met hun eigen hobby’s. Ze hebben het spel Charades gespeeld rondom dit thema. Ook binnen dit thema hebben wij gebruik gemaakt van enkele songs. https://youtu.be/gH89yUhIAV0

https://youtu.be/tYNap8gVNK4

Op dit moment zijn wij bezig met het thema: “Daily Routines” In de eerste les is het kloklezen en dagelijks terugkerende vaste bezigheden aan de orde geweest. Ook hier hebben de kinderen een Rap bekeken. https://youtu.be/KJBrG2_mi1Q

Groep 7/8:

Zijn wij volop bezig met “English Grammar”. We hebben, “To be”(zijn) “Plurals”(meervoud), “Word order” (zinsopbouw) en “Nouns” (zelfstandig naamwoord) behandeld. Binnen deze onderwerpen hebben wij gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Bijvoorbeeld een boekje (To be), “Plural Rap”, “Word Order game”, “Nouns” Song https://youtu.be/Qk4N5kkifGQ

Externen

Bieb

Biebtijden.

In verband met drukte bij de bieb hebben we de biebtijden per groep aangepast.

Groep 1/2: 8.30-9.00 uur

Groep 3/4: 9.00-9.30uur

Groep 5/6 en 7/8: 9.30-10.00 uur

Veel leesplezier!

SJV terug op honk

SJV Openingsfestival zondag 2 april!

Weer terug in vertrouwde Mimosastraat

Op zondag 2 april as zal SJV haar deuren van het nieuwe pand open zetten en is iedereen welkom om te komen kijken. De deuren aan de Mimosastraat zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Wij van SJV zijn trots op ons nieuwe pand, en willen dat natuurlijk met jullie allemaal delen!

De dag zal van start gaan om 11:15 met een knallende show van Mad Science, waarin knotsgekke wetenschappers bijzondere proefjes gaan uitvoeren. Na de show kunnen kinderen zelf aan de slag gaan met wetenschappelijke proefjes. Ook is er de mogelijkheid om les te krijgen van een echte DJ op een heuse DJ booth. Naast deze te gekke workshops voor jong en oud is er ook een silent disco aanwezig waarin je je zelf gekozen muziek kan luisteren. Geen idee wat een silent disco is? Kom het dan vooral zelf ervaren!

Buiten zullen diverse springkussens zijn waar kinderen zich heerlijk uit kunnen leven, is er een popcornmachine en kun je glittertattoos maken!

Let op! Deze dag, zondag 2 april, is ook de betaaldag voor de Kindervakantieweek 2017. Twee vliegen in een klap dus. 

Voor verdere info neem contact op met voorzitter Michiel Houdijk 06-10035007 of bestuur@sjvrosmalen.nl

Koningsdag in Rosmalen 27 april 2017

Defilé: 10.30 uur
SJV Rosmalen pakt op Koningsdag flink uit! De feestdag wordt geopend met het defilé voor de kinderen van groep 1 t/m 6. We verzamelen vanaf 10.15 uur op de Driesprong. Kinderen komen met hun versierde fiets, step of bolderkar en trekken door het dorp. Per leeftijdscategorie zal een jury het mooist versierde voertuig kiezen. Om 10.30 uur vertrekken we vanaf de Driesprong en maken we met z’n allen een kleine tocht door ons mooie dorp.

Kinderrommelmarkt: 12.00 – 16.00 uur

In de Dorpsstraat is er vanaf 12.00 uur een kinderrommelmarkt voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. Het is de bedoeling dat je zelf een kleedje meebrengt waar je jouw spulletjes (geen levende dieren) uit kunt stallen en verkopen. Een plaatsje kost € 2,00, en we komen na een tijdje langs om af te rekenen. Je ontvangt, naast een betaalbewijs, ook een lotnummer voor de loterij aan het eind van de middag! De spullen die je niet verkoopt, neem je aan het einde van de middag natuurlijk weer mee naar huis. Let op! De winkels kunnen open zijn, ga niet voor de ingang van de winkels zitten.

Schminken en knutselen
Wil jij geschminkt worden of heb je zin om te knutselen dan ben je van harte welkom vanaf 13.00 uur op de Driesprong.

Verkiezing van het Koningskind
We nodigen weer alle kinderen van groep 7 en 8 uit om mee te doen aan de verkiezing Koningskind 2017. Test jouw kennis en kom op Koningsdag tussen 13.30 en 14.00 uur naar de podiumwagen van SJV op de Driesprong om je aan te melden. 

Voorstellingen
Het centrale punt van deze dag is de Driesprong. Daar is van alles te doen. Kinderen kunnen zich laten schminken en ook zijn er verschillende voorstellingen. Een DJ draait muziek tussen de 'optredens'. Kom kijken, luisteren en meedoen met het spetterende optreden op de podiumwagen op de Driesprong. Kinderen mogen hierbij hun eigen instrument meenemen!

Loterij
Iedere deelnemer aan de kinderrommelmarkt heeft bij betaling een lotnummer gekregen. Om 15.50 uur zal uit deze lotnummers een winnaar gekozen worden die naar huis gaat met een prachtige prijs! Om 16.00 uur sluiten wij ons programma af en neemt de horeca het over. Tijdens en na het SJV-programma zal er muziek aanwezig zijn op de Driesprong.

Kortom: groot feest in het centrum van Rosmalen op donderdag 27 april! Tot dan!

Maand van de drums bij Music'scool

Wie heeft er nou nooit eens willen drummen op een echt akoestisch drumstel?
Dan is nu je kans om dit eens gratis en vrijblijvend te gaan proberen onder begeleiding van een van de drumdocenten.
De maand april is uitgeroepen tot drummersmaand en daar hoort natuurlijk een speciale actie bij.
Op zaterdag 8 april vindt er een gratis en vrijblijvende drum-experience plaats in al onze vestigingen.
Schrijf je in voor een afspraak op deze dag.
Per vestiging wordt er onder de aanwezigen nog een mooie verrassing verloot.
Inschrijven via www.musicscool.nl proeflesbutton.
Persoonsgegevens, drumles, locatie en bij opmerkingen code DE2017 invullen.
Daarnaast krijgt iedereen die zich in deze drummersmaand aanmeldt voor drumles een gratis set drumstokken.
Kortom, pak die kans!