Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 4

23-12-2016

Kalender

23 dec: kinderen om 12.00 uur uit

26 dec t/m 6 jan Kerstvakantie

9 jan:   Luizencontrole

             Nieuwjaarsviering op schoolplein vanaf 8.15uur

10 jan: Bleijendijk groep 7-8

12 jan: Bleijendijk 7-8

16 t/m 31 jan CITO-toetsen

25 jan: Voorleesontbijt              

Klein woordje van Bettine

Beste ouders,

We sluiten het jaar 2016 af, een jaar vol uitdagingen: van groei, aanname nieuwe krachten, concept helemaal doortrekken t/m groep 8, bezoekarrangementen door vele geïnteresseerden die inspiratie bij ons op komen doen. Bij mij overheerst een trots gevoel op onze integrale samenwerking 0-13, de communicatie via de app, de betrokkenheid van ouders en een dagelijks hardwerkend team om het optimale met ieder kind te bereiken. In 2017 zullen we opnieuw met groei te maken krijgen. Op dit moment zijn we volop in gesprek over onze huisvesting en de mogelijkheden. Helaas zijn er nog steeds veel ouders die we moeten teleurstellen, omdat we geen plekjes meer hebben (zie ook verderop de oproep om écht te checken of broertjes en zusjes staan ingeschreven!). Dat doet aan de ene kant pijn, want ieder kind gunnen we ‘de Hoven onderwijs’, aan de andere kant is het een groot compliment dat er zoveel ouders vertrouwen hebben in onze aanpak.

2017 zal voor mij persoonlijk ook een bijzonder jaar worden; ik ben zwanger. We verwachten ons derde kindje rond 20 juni. Uiteraard wordt u t.z.t. geïnformeerd over mijn vervanging, maar eerst ploeter ik even door een flinke zwangerschapsmisselijkheid in het eerste trimester, waardoor u mij wellicht wat minder heeft gezien.

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie, prettige feestdagen en op naar een vreugdevol 2017. Dat gaan we op maandagmorgen 9 januari vanaf 8.15 uur gezamenlijk op het plein vieren (er wordt gezorgd voor een drankje en koekje), tot dan!

Hartelijke groet, Bettine Bakker

Huisvesting deel 2

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat we in gesprek zijn met de gemeente over onze huisvesting. Bij deze een update over het tweede gesprek dat dinsdag 13 december plaatsvond. Wij hebben (met dank voor de input van MR, klankbordgroep en ouders die ons gemaild hebben) onze voorkeur voor een zeer nabije uitbreiding van onze locatie op basis van de volgende argumenten besproken:

  • De Hoven is verreweg het meest vooruitstrevende integrale kindcentrumconcept dat Den Bosch kent. Dit is aangetoond in de kindcentrummonitor (en blijkt ook uit het aantal bezoeken zowel intern in Den Bosch via Pitch073 als bezoeken door externen). Reden om het kindcentrumprincipe zo vast mogelijk te houden en zeer nabij uitbreidingsmogelijkheden zoeken.
  • Het pedagogisch concept 0-13 van de Hoven kenmerkt zich door de focus op welbevinden (en betrokkenheid), voor kinderen is het zeer prettig om de opvang- en basisschoolperiode op één locatie volledig te doorlopen. Dit geldt ook voor de logistiek van onze ouders.
  • Het onderwijsconcept van de Hoven richt zich op de pilaren van het ervaringsgericht onderwijs, hierin zijn erg van belang; vieringen (KC breed 0-13 jaar), projecten (KC breed 0-13 jaar), keuze van kinderen zoals interne stages, mentormaatjes, voorlezen aan jonge kinderen door bovenbouw etc. (KC breed 0-13 jaar).

De gemeente begrijpt deze argumenten en onderzoekt samen met het schoolbestuur en de directie een aantal opties:

  • Intern: Wat zijn de mogelijkheden op de 2e verdieping in de kantoorruimtes die per 1-1-2017 vrij komen vanwege de verhuizing van het administratiekantoor van De Witte Wielen?
  • Dichtbij: Wat zijn de mogelijkheden om noodlokalen te plaatsen op het parkeerterrein?
  • Verder weg: Wat zijn de mogelijkheden op de dislocatie van de Hobbit (Hobbitstee)?

Welke mogelijkheden biedt de nieuw te ontwikkelen school in deelgebied “de Lanen”? Dit om een prognose te kunnen maken over de toestroom van leerlingen (dit is een midden-lange termijn oplossing). Geschat wordt dat er over 1,5 jaar een kindentrum in dit deelgebied gesticht zal worden.

Tijdens de volgende afspraak met de gemeente op woensdag 8 februari 2017 zullen deze mogelijkheden nader besproken worden.

Aanmelden voor ons kindcentrum

Ons kindcentrum loopt vol. Bent u zwanger of net bevallen of heeft u een  2e, 3e of misschien wel een 4e kindje en heeft u uw kindje nog niet aangemeld, dan willen wij u met klem vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Via onze website kunt u het formulier downloaden, invullen en retouneren of u kunt bij de administratie een formulier voor aanmelding komen halen. Mocht u iemand kennen die we niet middels deze nieuwsbrief bereiken maar wel een kindje heeft of krijgt dan graag deze persoon ook even attenderen op het aanmelden.

Halen en brengen

Onze school staat midden in een woonwijk. Om de verkeersoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van uw kinderen te waarborgen, vragen wij u vriendelijk om uw auto in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te zetten. Omdat wij geen "kiss and ride" strook hebben, willen wij u ook vragen om ook voor een snelle kus uw auto in een parkeervak te plaatsen.

Hoofdluis

Springt de luis, dan direct naar huis!

Afgelopen weken was het lastig om de hoofdluis onder controle te krijgen. Met nu twee weken kerstvakantie voor de boeg willen we vragen aan ALLE ouders om de kinderen REGELMATIG te controleren op luis. Als er luis/neten gevonden worden, dan ook graag direct met behandelen starten. Na de vakantie zullen de luispluisouders weer hun best doen om uw kinderen te controleren. Hierbij is het van belang om te weten dat zodra er levende luizen bij uw kind gevonden worden, u direct gebeld wordt om uw kind te komen halen en de behandeling te starten. Dit om verdere uitbraak te voorkomen! 

Nieuws uit de MR

De MR is weer samengekomen op woensdag 30 november. De begroting van 2017 is besproken en er is mee ingestemd. De huisvesting vanaf schooljaar 2017-2018 is uitgebreid besproken met de leden van de OC, de MR en de directie.
Daarbij zijn eisen, wensen en mogelijkheden benoemt die door de Bettine worden meegenomen in de gesprekken met gemeente en ATO. De uitkomst van deze sessie zal ook nog separaat in een nieuwsbrief naar voren komen zodat duidelijk dat m.b.t. dit onderwerp zeer zorgvuldig wordt gehandeld. Ook hebben ouders de gelegenheid om aanvullende input of feedback te geven. Tevens hebben we bepaald welke onderwerpen rondom het thema veiligheid op de agenda voor de volgende vergadering zullen staan.

Voorleesontbijt woensdag 25 januari 2017

Ook aankomend jaar doen wij weer mee met het Nationale Voorleesontbijt. Deze zal gehouden worden op woendagochtend 25 januari 2017. De leerkachten van de Hoven zullen in verschillende groepen hun lievelingsboek gaan voorlezen. Alle kinderen krijgen hierbij wat lekkers (ontbijtkoek, rijstewafel) aangeboden. Een aantal kinderen van 7/8 gaan voorlezen bij de dagopvang/peuters. 

Tevens wordt het een schoolbrede pyjama-dag voor de kinderen en de leerkrachten van alle groepen. Uw kind mag dus deze dag in pyjama naar school komen (eventueel over de eigen kleding heen gedragen voor het geval het koud is bij het buitenspelen).

Veel leesplezier deze dag!

Vooraankondiging kinderboekenmarkt 2017 bij KC de Hoven

In de jaarkalender staat dat de kinderboekenmarkt gehouden wordt op woensdag 8 maart 2017. Om logistieke redenen wordt deze boekenmarkt verplaatst naar vrijdag 10 maart 2017. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over deze kinderboekenmarkt.

Een berichtje van het SEO leerteam

Wij kijken met elkaar terug op een fijne eerste helft van dit schooljaar. Om 2017 op een leuke manier te starten willen wij jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze is op maandag 9 januari van 8.15 uur tot 8.30 uur op de speelplaats. Om 8.30 uur wordt de LOE vlag gehesen en zullen de deuren van de school opengaan. Wij zorgen voor iets lekkers! Mocht het niet lukken om zelf aanwezig te zijn bij de receptie, dan zijn er genoeg leerkrachten die een oogje in het zeil kunnen houden. Geef dit dan wel even door aan de leerkracht van uw zoon/dochter!

Bij slecht weer zal de receptie in de centrale hal en op de leerpleinen plaatsvinden.

Informatie via de app

Dit schooljaar zorgen wij ervoor dat de meeste informatie via één kanaal gedeeld wordt, namelijk de app van de Hoven.  De nieuwsbrief wordt via de website opgesteld en verspreid naar alle aangemelde leden via de website en er komt een link in de app. Alle statische informatie kunt u dus vinden op de website en de overige informatie wordt gedeeld via de app. Mocht u thuis geen device hebben waarop de app goed functioneert dat kunt u iedere ochtend tussen 8.15 en 8.45 uur bij de administraite gebruik maken van een van onze iPads waar de app op geïnstalleerd is.

Fietsjes in de hal

Het is niet de bedoeling dat er fietsjes of stepjes in de hal neergezet gaan worden. Ook niet naast de trap. Wanneer er calamiteiten zijn zoals een ontruiming dan moeten wij ongehinderd de bolderkarren kunnen pakken zonder eerst fietsjes en stepjes aan de kant te moeten zetten. Dit zijn kostbare minuten tijdens een toch al stressvolle situatie. Wij hopen op uw begrip in deze.

Gevonden voorwerpen

Zoals u van ons gewend bent geven wij de gevonden voorwerpen een 2e kans. Deze worden opgehaald door het Reshare onderdeel van het Leger des Heils. De bakken met gevonden voorwerpen zijn weer goed gevuld. In de week van 9 t/m 13 januari kunt u nog kijken of er iets van uw kind(eren) tussen ligt. Na vrijdag de 13e laten we de overgebleven spullen door het Leger des Heils ophalen.

Nieuws uit de Onderbouw

Afgelopen maand heeft in het teken gestaan van Sint en Kerst. Met daarbij het schoolbrede project kunstenaars hebben we gedanst, muziek gemaakt,toneel gespeeld en een echte beeldend kunstenares op bezoek gehad. In de groepen is gewerkt aan een groepskunstwerk. Deze zal na de vakantie te bewonderen zijn in de gaderobe van de onderbouw. Wat hebben zo we weer heerlijke feestweken gehad met elkaar. Met als afsluiter een gezellig, smakelijk en sfeervol kerstfeest!

Na de kerstvakantie starten we in de onderbouw met het thema de feestwinkel. Dit thema loopt tot aan de carnavalsvakantie. Hiervoor mogen de kinderen verkleedkleding en attributen mee gaan nemen. Zodat we ook daadwerkelijk een winkel na kunnen gaan maken. Tevens zullen we een echte feestwinkel gaan bezoeken! Onze feestweken gaan dus nog wel even door na de vakantie.

Nieuws uit de bovenbouw

Bovenbouw 7/8

Na een eerste periode van groepsvorming met als klapper een fantastisch schoolkamp, zijn we in 7/8 druk bezig geweest met ons contractwerk. Er is niet alleen hard gewerkt aan basisvaardigheden, maar we hebben ook veel dingen gedaan binnen het projectwerk. Zo zijn er vanuit taal strips bedacht en geïllustreerd, hebben we raps geschreven en er videoclips bij opgenomen. Met rekenen waren er vele sommen nodig om het kunstmuseum ‘The artfactory’ te helpen bij de bouw en de opening zodat ze de deadline van 1 januari kunnen halen. Dat gaat nu zeker lukken.

Daarnaast hebben we onze 7/8 bucketlist aangevuld met mooie activiteiten die we graag met het hele leerplein graag nog willen gaan doen. Wij zijn dus klaar voor een top 2017!  

Projectwerk

Het hele kindcentrum verkeerde afgelopen tijd in een creatieve flow. Binnen het project ‘Kunstenmakers, de Hoven got talent’ zijn alle kinderen ondergedompeld in de wondere wereld van beeldende vorming, drama, muziek en dans. Alle pleinen hebben hier hun eigen invulling aan gegeven en daar zijn hele mooie creaties uit ontstaan. We hebben het project samen met de kinderen op donderdag 22 december afgesloten. Het team heeft hun kunsten vertoont in een speciale sing-a-long kerstmusical!

In de periode tussen kerst en carnaval is er op alle pleinen ruimte om met zelfgekozen project-onderwerpen aan de slag te gaan. Benieuwd wat 2017 ons voor interessante projecten gaat brengen; we houden jullie op de hoogte!

Externen

SJV Oliebollenbingo

Op woensdag 28 december in de Kentering.

De kassa is open vanaf 13.45 uur en vanaf 14.00 uur starten we met de bingo. Rond 16.00 uur eindigen we deze gezellige middag en hopelijk ga jij met een mooie prijs naar huis.

De bingo is bedoeld voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8.

De entree bedraagt € 2,00.

SJV zorgt voor heerlijke ranja en een oliebol dus kom met je vriendjes en vriendinnetjes en een pen of stift naar

De Kentering en bingo met ons mee. Ouders kunnen tegen betaling koffie en thee verkrijgen in het café van De Kentering.

Tot ziens op 28 december in de Kentering!