Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 3 (2016-2017)

25-11-2016

Kalender

5 dec: Sinterklaas

12 t/m 16 dec: Facultatieve gesprekkenn

19 dec: Bleijendijk groep 5-6

20 dec: Bleijendijk groep 5-6

22 dec: Kerstviering

23 dec: Kinderen om 12 uur uit

26 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie

 

Klein woordje van Bettine

Met de goed heiligman weer in ons land hebben we er een ‘pedagogische tool’ bij… want zwarte piet ziet alles… en wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is… Voor veel kinderen is dit een intens spannende tijd, zelfs voor kinderen die sinds kort niet meer geloven (of door andere kinderen van hun geloof af geholpen zijn) blijkt er toch het een en ander in de lucht te hangen. In ons kindcentrum beleven we er plezier aan, maar merken we ook de energie die dit met zich meebrengt. Hierbij dan ook een oproepje om mee te helpen dat we op tijd kunnen starten met het onderwijs.

Ikzelf ben met de collega directeuren van ATO-Scholenkring gisteren en vandaag ondergedompeld in de principes van de lerende organisatie, iets waarbij we op kindcentrum de Hoven al veel bereikt hebben door het werken met zowel leerpleinen als leerteams waarbij professionals intensief samenwerken (die werken met alle leeftijdsgroepen binnen ons kindcentrum). Veel collega-scholen brengen dan ook een bezoek aan ons kindcentrum om te ervaren en te horen hoe dit in de praktijk werkt. Dat is de reden dat u zo nu en dan groepen (erg nieuwsgierige) leerkrachten, directeuren, bestuurders, kinderopvangorganisaties en ook gemeente bij ons in het café aan de stamtafel zitten. We zijn er trots op dat we dit kunnen delen en anderen kunnen inspireren.

Voor nu wens ik iedereen een fijne Sint-tijd en wie weet wie er straks aan de deur klopt (en de hartjes vol verwachting doet kloppen)!

Kruidnotige groet, Bettine Bakker

Hypes en het kindcentrum: hoe gaan we hiermee om?

Op dit moment heerst er een Pokémon hype. We krijgen verschillende signalen dat deze hype aanzet tot ongewenste praktijken en gedrag. In ons overleg hebben we met het team gesproken over de kansen en belemmeringen van dit soort invloeden. Enerzijds zien we dat we als 'ontmoetplek' van kinderen dienen waarbij er geruild kan worden en we kinderen kunnen leren hoe ze kunnen omgaan met deze situatie. Anderzijds merken we dat we niet op alle plekken tegelijk kunnen zijn waar deze ontmoetingen plaats vinden.

Om dit te reguleren hebben we besloten dat kinderen alleen op vrijdag hun ondernemerstalent onder begeleiding van ons team kunnen uiten op de door het plein of bso bepaalde moment. 

Van maandag tot en met donderdag verzoeken we u als ouder er op toe te zien dat materialen thuis blijven. Indien dit wel mee gebracht wordt, zijn we genoodzaakt het in te nemen en terug te geven aan het eind van de (bso)dag.

Ontwikkelingen rondom huisvesting

Regelmatig wordt de directie benaderd met vragen over de huisvesting en de groei die we doormaken. Misschien is bij u bekend dat we op termijn uit ons jasje groeien. Het gevolg hiervan is dat er groepen op termijn in een dependance gehuisvest zullen moeten worden. Wij informeren u graag over de status, omdat wij ons kunnen voorstellen dat er vragen zijn.

Zowel het bestuur als Bettine hebben met de gemeente gesproken over het belang van thuis-nabij onderwijs. Echter, wanneer het gaat om onderwijshuisvesting, hanteert de gemeente de wijkprognoses van de hele wijk de Groote Wielen en niet naar de deelgebieden afzonderlijk. Zij constateren voldoende beschikbare onderwijsplekken, omdat er wordt gekeken naar leegstand binnen een straal van 3 kilometer (dit is in de onderwijswetgeving vastgelegd). Echter betekent dit, dat thuis-nabij onderwijs voor het deelgebied De Hoven op dit moment niet te realiseren is voor alle kinderen. Deze kinderen zullen naar andere scholen in de wijk gaan.

Capaciteit van ons gebouw

Ons gebouw wordt als kindcentrum door meerdere partijen gebruikt. Voor het basisonderwijs is de maximale capaciteit van ons gebouw vastgelegd op 450 leerlingen (6 leerpleinen à 75 leerlingen). Het deel voor de kinderopvang/BSO is door de gemeente gebouwd en ingericht op basis van de GGD-eisen. Dit deel van het gebouw is bestemd voor de opvang van 0-4 jaar en is niet geschikt voor onderwijs.

Hoe ontstaat de krapte in ons gebouw?

De Hoven telt vandaag de dag 392 leerlingen en is gebouwd voor 450 leerlingen. Met een instroom van 50 leerlingen per leerjaar zou er sprake zijn van een evenwichtige verdeling. Echter is er al langere tijd sprake van een instroom die (maximaal 25 leerlingen) boven de 50 leerlingen per leerjaar ligt. Dit aantal plaatsen is echter nog steeds niet toereikend voor de huidige aanvragen.

Hoe verder?

Bovenstaande betekent het dat we zowel intern als extern op zoek zijn naar extra ruimte voor onze leerlingen. Wie, wat, waar, wanneer en op welke manier wordt op dit moment besproken met de directie, het bestuur en de gemeente. De MR en de klankbordgroep worden hierin betrokken vanuit hun rol. Op 13 december heeft Bettine weer een overleg met de gemeente en het bestuur. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal zij dat verspreiden via de nieuwsbrief.

Wat kan ik als ouder doen?

Uw tips en ideeën zijn zeer welkom (mail directie@kcdehoven.nl). Uiteindelijk zal in overleg met de gemeente en het bestuur een beslissing worden genomen binnen de wettelijke kaders.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel nodig om de feesten/activiteiten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen. Voor de ouders die nog niet betaald hebben kan dit alsnog. De uiterste betaaldatum (31-10-2016) is inmiddels verstreken, we willen deze verlengen tot 16-12-2016. Het zou jammer zijn wanneer we de festiviteiten niet meer kunnen vieren zoals jullie van ons gewend zijn omdat er geen budget is.

Dus daarom een extra reminder: Denk aan de ouderbijdrage!

Evaluatie fotograaf

Als kindcentrum hebben we, na de evaluatie van vorig jaar, dit jaar gekozen voor een andere fotograaf; de nieuwe schoolfoto. Ook dit jaar blijkt dat de meningen zeer uiteenlopen wat betreft de tevredenheid van de gemaakte foto’s. Maartje Faas heeft inmiddels de feedback geïnventariseerd en zal de fotograaf hier een terugkoppeling over geven.

Binnen het kindcentrum zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om de keuze van fotograaf bij de ouders neer te leggen. Om deze reden zal dit punt dan ook op de agenda staan voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep. Zo gauw als hier meer over bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.

Prijsuitreiking Jumbo

Dinsdag 15 november zijn we samen met Lise-Sophie en Ruben naar de Jumbo prijsuitreiking geweest. We hebben daar de waardecheque van de punten van de Jumboactie in ontvangst mogen nemen. Met deze spaaractie hebben we maar liefst €286,10 opgehaald waar we K’nex voor kunnen kopen.

We danken iedereen voor het sparen!

Facultatieve gesprekken

In week 50 staan de facultatieve gesprekken (niet verplicht) met de basisgroepleerkracht gepland. Dit gesprek wordt in principe alleen met de basisgroepleerkracht en de ouders gevoerd. In enkele uitzonderingsgevallen kan het wenselijk zijn dat een kind aansluit bij het gesprek. Een facultatief gesprek kan zowel op uw verzoek, als op het verzoek van de leerkracht gepland worden. U kunt zich vanaf maandag 28 november t/m vrijdag 2 december (tot 16.00 uur) inschrijven via onze app onder ‘oudergesprekken’ of via app.schoolgesprek.nl/?schoolid=286644. Voor het inloggen heeft u alleen de voornaam en geboortedatum van uw kind nodig. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en).

Nieuws uit de onderbouw

Project

Na de start van het project Kunstenaars, zijn we in de onderbouw afgelopen weken bezig geweest met muziek. Kinderen hebben op verschillende manieren kennis gemaakt met instrumenten en muziek. Ook zijn we heel erg blij met de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die hun muzikale talenten met onze kinderen willen delen. Aankomende weken besteden we aandacht aan dans. Niets leukers voor de kinderen om op Sinterklaas en pietenmuziek te dansen. Misschien kunnen we de Sint ook verrassen als hij 2 december onze school bezoekt met een leuk dansje of muziekstuk? Vervolgens zullen we nog aandacht besteden aan drama en beeldende vorming.

Met hulp van ouders en de kinderen hebben we op de leerpleinen ook het Sintthema vorm kunnen gegeven. Het is echt iets dat heel erg leeft bij de kinderen. We zien ze met veel plezier en inlevingsvermogen Sinterklaas en piet spelen.

Sinterklaas belangrijke weetjes

Afgelopen woensdag heeft de onderbouw minitaartjes gemaakt met hulp van ouders en opa en oma’s. Wat was dat smullen zeg! Wij weten nu wel wat het juiste recept is voor Wellispiet.

Op dinsdag 29 november zal meester Rik een gymles verzorgen voor de groep 2 kinderen waarbij ze hun pietendiploma kunnen behalen. Op maandag 5 december zal groep 1 een pietendiploma ontvangen tijdens de gymles. Kinderen mogen als Piet of Sint verkleed naar school komen.

In het vervolg van het verhaal mag elk kind van de onderbouw op donderdag 1 december een kaars mee naar school nemen (deze kaars wordt uiteindelijk hergebruikt bij kerststukjes maken). 

Op vrijdag 2 december ontvangen we Sinterklaas en zijn pieten op ons kindcentrum. We zijn het welkomstlied al goed aan het oefenen met elkaar (de link naar dit lied vindt u op onze facebookpagina).

Op dinsdag 6 december mogen alle kinderen iets van speelgoed meenemen om mee te spelen (let daarbij op dat het niet te kleine onderdelen bevat die kwijt kunnen raken).

Taakbord groep 2

Na de herfstvakantie hebben we het taakbord voor de groep 2 kinderen geïntroduceerd. Op de achterkant van het planbord is een overzicht met wat er van de kinderen verwacht wordt. Op het taakbord ziet de leerling welke taakjes er aangeboden worden.

Het doel van het taakbord: Een kind kan 2 taakjes in een week maken. Zo leren zij een taak in te plannen en af te maken. Dit doen wij om de taakwerkhouding te bevorderen, die ook van belang is voor het werken in groep 3.

Een taak kan een verwerking zijn (werkblad) maar ook een activiteit of een materiaal dat ze moeten gaan ontdekken.

De jongste kleuters mogen altijd aansluiten bij de kinderen die aan een taak werken.

Week van mediawijsheid

Deze hele week heeft in het teken gestaan van mediawijsheid met het thema ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij beïnvloed?’. Er is stilgestaan bij hoe beïnvloeding werkt in onze wereld vol media.

In de onderbouw hebben de kinderen lessen uit het mediapaspoort in de groep behandeld met elkaar (www.mediapaspoort.nl). De middenbouw is bezig geweest met het maken van een eigen videoclip. 
Het Sinterklaasjournaal is een belangrijk stuk media voor de kinderen in groep 3/4 en er is dit jaar een Vlog-Piet! De kinderen gaan zelf ook experimenteren met vloggen! De kinderen van 5 t/m 8 zijn constant bezig met het lezen en filteren van informatie op internet. Het gesprek is gericht op het gebruiken van bronnen. Verder doen de kinderen van leerplein 7/8 mee aan MediaMasters.

Na deze week is het natuurlijk niet voorbij. We blijven het hele schooljaar aandacht besteden aan mediawijsheid.