Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 11

01-07-2016

Kalender

8 juli: Portfolio mee naar huis

15 juli: Zomerfeest

20 juli: Musical groep 8

22 juli: Laatste schooldag

25 juli t/m 4 september: Zomervakantie

Klein woordje van Bettine

Beste ouders,
In deze nieuwsbrief de nodige informatie, terugblikkend op het huidige schooljaar en alvast vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar. Met nog zo'n drie weken voor de boeg wordt er hard gewerkt aan de afrondingen van onder andere groepsoverdrachten, het informatie ABC, de musical van groep 8, de laatste toetsen en worden de portfolio's weer gevuld met het leerproces dat de kinderen de afgelopen periode hebben doorgemaakt. Ik wens iedereen een fijn laatste stukje van het schooljaar 2015-2016 toe!

Hartelijke groet,

Bettine Bakker

In de app zoveel mogelijk informatie

In onze app zal alle benodigde informatie voor het komende jaar te vinden zijn. Waar we vorig jaar nog alle informatie zoals het 'ABC' met alle praktische zaken, de leerlingverdeling, ouderbijdrage brief etc. in een flinke envelop hebben gestopt, zal dat vanaf nu gebundeld zijn (en op 1 plek terug te vinden) in de app.
Ook de infomatiemail vanuit de verschillende pleinen zal vanaf volgend jaar ook een plek krijgen in de app. Zo willen we nog optimaler werken aan informatie verspreiding-verzameling (op één plek).

De groepssamenstelling voor 2016-2017 zal onder 'Nieuws' weergegeven worden. Kijk dus snel in de app.

Het vakantierooster en studiedagen

A.s. woensdag is de laatste medezeggenschapsraad vergadering van dit jaar, hier zal ook het vakantierooster inclusief het overzicht van de studiedagen gekeurd worden. Zodra dat in orde is zullen we dit ook bekend maken via de app.

Nieuwe teamleden...en afscheid nemen

We groeien (en blijven nog even groeien) en hierdoor mogen we Mirjam Keyser, al bekend van onderbouw blauw, en Fenna Schellekens toevoegen aan ons team. Ook Anja IJpelaar, als invaller op het kindcentrum al bekend, komt ons team versterken in de onderbouw.

Voor de vacature in groep 5/6 zullen komende week een aantal kandidaten die we geslecteerd hebben meedraaien op het leerplein. Dit meedraaien maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Dit omdat het werken op een leerplein vraagt om een (professionele) klik tussen mensen om zo de synergie te bereiken met elkaar om samen verantwoordelijk te zijn voor een plein. Zodra duidelijk is wie we ook mogen toevoegen aan ons team maken we dat bekend.
Inge Hoekstra (bovenbouw 7/8) zal ons helaas gaan verlaten. Zij heeft een fantastische uitdaging aangeboden gekregen om een hoogbegaafdenschool mede vorm te mogen geven. Wij wensen haar daar heel veel werkplezier en danken haar voor haar inzet op de Hoven.

Overdracht van het ene plein naar het andere plein

We vinden het belangrijk om kinderen goed over te dragen aan een nieuwe leerkracht. Hiervoor hebben alle de nodige gesprekken plaatsgevonden. Uiteraard doen we ook een beroep op u als uw kind van leerkracht wisselt, om indien nodig, de leerkracht te informeren over dingen die u van belang acht om te weten voor de leerkracht. Zo helpen we elkaar om het welbevinden van de kinderen optimaal te stimuleren.

Opvang in de vakantie

Het kindcentrum is de hele vakantie geopend. Er wordt een leuk zomerprogramma samengesteld voor de kinderen die van de BSO gebruik maken. Voor het afnemen van de BSO heeft u een contract nodig.

In geval van nood

Tijdens de zomervakantie is ons Kindcentrum geopend. Indien er dringende zaken zijn waarvan u wilt dat ik als directeur daarvan op de hoogte ben, dan ben ik bereikbaar op mijn mobiel (mijn telefoonnummer staat vermeld in het informatie ABC).

Eerste dag van het nieuwe schooljaar 2016-2017

De eerste schooldag zal zijn op maandag 5 september. We verwachten dan alle kinderen weer op school om 8.30 uur in hun (voor sommige kinderen nieuwe) basisgroep. We hebben als laatste vakantie in het zuiden, maar dat betekent dat we hopelijk het langste van mooi weer mogen genieten. 

Gevonden voorwerpen

In de vakantie zullen we de gevonden voorwerpen bak weer legen (en doneren). Denkt u aan het ophalen van spulletjes die de kinderen verloren zijn?

Openingstijden onderwijs

De deuren zijn voor het onderwijs geopend vanaf 8.13 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op de pleinen. Indien uw kinderen voor de genoemde tijd opvang nodig hebben, heeft u daarvoor een voorschools opvang contract nodig. We merken dat kinderen steeds vroeger naar school komen (op zich goed nieuws, want dan zijn ze erg gemotiveerd), echter zijn de onderwijs openingstijden van 8.15 tot 14.00 uur.

Enquête ouderbetrokkenheid en samenwerking op De Hoven: terugblik en voortgang

Het onderwijsteam speelt al een tijd met de vragen: 

  • Hoe kunnen we zo goed mogelijk vorm geven aan de relatie met de ouders van Kindcentrum de Hoven. 
  • Hoe ontstaat er draagvlak voor een duurzame onderlinge samenwerking van goede kwaliteit? Hieronder wordt verstaan een samenwerking die de vorm heeft van een partnerschap. Een partnerschap welke gericht is op het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor de (onderwijs)ontwikkeling van de kinderen.
Enquête

Om aan partnerschap vorm te kunnen geven, is het belangrijk om de mening van de ouders op de Hoven te horen. In maart 2016 kreeg elk gezin van de Hoven om die reden een enquête uitgereikt over de onderwerpen ouderbetrokkenheid en samenwerking op de Hoven. De enquête is meegegeven aan alle onderwijs genietende gezinnen. Van de verzonden vragenlijsten is 52% ingevuld teruggekomen. Een percentage dat voldoende was voor Gerdien (die dit onderzoek uitvoerde) om onderbouwde conclusies te kunnen trekken.

Uitslag

De antwoorden uit de ingevulde enquêtes zijn geanalyseerd. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en de resultaten van de enquête heeft Gerdien conclusies kunnen trekken en een aantal concrete aanbevelingen kunnen doen.

Aanbevelingen

Veel ouders op de Hoven blijken niet goed te weten wat het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO)concept precies inhoudt en wat EGO betekent voor het onderwijs op de Hoven. Daardoor geven ouders aan niet goed te weten wat er van hen verwacht wordt aan ouderbetrokkenheid en samenwerking. Daarnaast hebben veel ouders er behoefte aan om van meningen en gedachten te kunnen wisselen met het team over de visie van de Hoven. Ook hebben ouders behoefte aan vaker, concreter geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Zij willen hun kind graag ondersteunen bij het onderwijs, maar weten vaak niet wat er van hen verwacht wordt.
Tot slot blijken lang niet alle ouders bekend te zijn met de visie van de Hoven op samenwerking met hen. Duidelijk moet worden welke specifieke rol en verantwoordelijkheden de ouders en de school hebben in de onderlinge samenwerking binnen het EGO-concept.

Op basis van deze uitkomsten van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan:
Aanbeveling 1: sterke en meer gerichte profilering van het EGO-concept;
Aanbeveling 2: school en ouders stellen gezamenlijk een communicatiebeleid op;
Aanbeveling 3: heldere afbakening rol en verantwoordelijkheden bij samenwerking.

Deze aanbevelingen kunnen het team van de Hoven helpen om een sterkere ouderbetrokkenheid en een goede, efficiënte manier van samenwerken tussen de ouders en het team van de Hoven te realiseren. Aankomend jaar zullen we de aanbevelingen gaan uitwerken en de communicatie hiervan zullen we doen middels een nieuwsbrief. De positieve gevolgen hiervan gaan het komende jaar steeds duidelijker merkbaar worden, is de bedoeling.

Even voorstellen:

Hallo allemaal,

Veel ouders van groep 3/4 rood heb ik in de afgelopen weken al een hand mogen geven, toch wil ik mij graag op deze manier nog even aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Madeleine, ik ben 36 jaar en ben getrouwd met Luuk. Samen hebben we twee prachtige dochters Emma (5) en Didi (3). De afgelopen weken ben ik met veel plezier aan het werk gegaan op het leerplein 3/4 en zal hier tot de zomervakantie iedere dinsdag, woensdag en donderdag voor de leerlingen klaar staan. 

Ook voor u als ouder sta ik klaar en schroom dan ook niet mij aan te spreken. Ik vind het fijn naast het contact met de leerlingen ook contact met de ouders te hebben.

Groetjes, Madeleine

Inschrijven pre-adviesgesprek leerlingen van groep 7

De ouders van de leerlingen van groep 7 kunnen zich nu inschrijven voor het pre-adviesgesprek.  

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 8 juli (tot 16.30 uur) kunt u zich inschrijven via de app onder ‘oudergesprekken’ of via app.schoolgesprek.nl/schoolid=286644. Voor het inloggen heeft u alleen de voornaam en geboortedatum van uw kind nodig. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en).

Boekentips de Hoven, juni 2016

Voor de onderbouw

Steen voor steen – Giuliano Ferri

Muis plukt een bloem uit de muur. Er valt een steen uit. Steeds meer dieren halen stenen uit de muur. Dan zien ze andere dieren op een ander eiland. Misschien kunnen ze samen met de stenen wel een brug bouwen en nieuwe vrienden maken?

Voor de middenbouw

De snoepfabriek moet sluiten – Brigitte Bosman

‘De snoepfabriek moet sluiten’ wordt in een lekker vaartje verteld, en je likt er je lippen bij af, want de snoepjes vliegen je om de oren! Een boek over snoep? Wauw!
In het dorpje Snekkerdam wordt de snoepfabriek gesloten, en dat is een ramp. Stel je voor; nooit meer pindarotsjes, zoute drop of schuimblokken… Wieber gaat samen met zijn opa Colarietje op onderzoek uit. Waarom moet die fabriek dicht? Wie heeft dat besloten en waarom?

Voor de bovenbouw

Het grote Google Earth kijk- en zoekboek: een interactieve reis om de wereld

Maak kennis met het internetprogramma Google Earth. Breng een bezoekje aan New York, de piramiden in Egypte of het Colosseum in Rome. Kijk- en zoekboek met weetjes, zoekopdrachten en stripachtige kleurenillustraties.

Keverjongen – M.G. Leonard

De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Darkus vermoed dat zijn vader ontvoerd is en gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Darkus krijgt hulp uit onverwachte hoek: Baxter, een grote zwarte neushoornkever, blijkt meer te weten.

 

Zomer-dip.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!

Zomer leestips:

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee.

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior) zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee!

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!

Tip 4: Lezen is overal

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

Tip 5: Leesbingo

In de bijlage een leuke bingokaart, voor de kinderen, zodat zij op verschillende manieren kunnen lezen.

 

Luiscontrole in het nieuwe schooljaar

Voor volgend jaar willen we de luizencontrole toch weer een beetje anders gaan organiseren. En daar hebben we hulp van ouders weer hard bij nodig.
Aan alle ouders wordt gevraagd om regelmatig zelf hun kinderen te controleren en graag ook de laatste dag van de vakantie. 
Daarnaast zoekt de leerkracht per basisgroep, 1 of 2 Let Op Luis ouder(s) (LOL-ouder). 
Deze LOL-ouder zorgt ervoor dat er na iedere vakantie, zo snel mogelijk, een luizen/neten na-controle plaats vindt.
Er zal vooraf niet meer verzameld worden in het cafe dus je kunt zelf vanaf 8.30 uur starten met de na-controle in de klas. De voorkeur gaat uit naar de eerste dag na een vakantie. 
Het is een leuk en gezellig klusje en je leert zo alle kinderen uit de klas van jouw eigen kind kennen.
Jij mag jezelf nu al opgeven bij de nieuwe leerkracht van je kind van komend schooljaar.

Voor meer informatie en/of extra uitleg kun je mailen naar letopluis@gmail.com. 

Engels voor bengels summercamp

Het Summer Camp is een schoolweek waarin de kinderen 5 dagen achter elkaar van 9.00 tot 16.00 uur met Engels aan de slag gaan.
Het programma bestaat vooral uit het gebruik van de Engelse taal en dat doen we in de volgende onderdelen: Sport & Dance, Creativity & Art, Songs & Conversation en tot slot English Class.

Het Summer Camp is dé manier om in korte tijd meer vertrouwd te raken met de Engelse taal. Voor het ene kind is het de eerste kennismaking met deze taal, voor het andere kind een “boost” voordat hij of zij naar de middelbare school gaat.

Alle informatie vindt u op: www.summercamp.nl

Leeftijd: 4-12 jaar

maandag - vrijdag van 9.00-16.00 uur

inschrijven via www.summercamp.nl

Gezocht: kinderen om mee te repeteren

Ben je nieuwsgierig? Probeer je graag iets nieuws? Heb je wel eens een theatervoorstelling gezien en wil je weten hoe die gemaakt wordt? Dat kan!

HOE DE GROTE MENSEN WEGGINGEN EN WAT ER DAARNA GEBEURDE

gaat in prèmiere tijdens Theaterfestival Boulevard. De laatste repetities vinden plaats in Theater aan de Parade.

Kom kijken en repeteer mee. Je bezoekt, begeleidt door de spelers, de repetitie van deze voorstelling. Het (kinder)publiek krijgt een bijzondere rol. Je helpt ons zo bij het maken

van de voorstelling en krijgt een uniek kijkje achter de schermen.

wie: Kinderen tussen 8 en 12 jaar uit regio Den Bosch

waar: Theater aan de Parade, Den Bosch

wanneer:

vrijdag 22 juli: 18:45- 21:30u

zondag 24 juli: 14:45- 17:30u en 18:45- 21:30u

woensdag 27 juli: 18:45- 21:30u

donderdag 28 juli: 18:45- 21:30u

vrijdag 29 juli: 19:00- 22:00u

zaterdag 30 juli: 19:00- 22:00u

waarom:

Het Zuidelijk Toneel & Theater Artemis maken samen de familievoorstelling Hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde. In een deel van de voorstelling

spelen kinderen uit het publiek mee. Ze worden ter plekke geregisseerd en dat moeten we natuurlijk uitproberen. Daarvoor zoeken we voor elke repetitie een groep van 10 kinderen tussen 8 en 12 jaar die onze proefkonijnen willen zijn. Acteerervaring is niet nodig!

wij bieden:

Een unieke ervaring om in een repetitieproces aanwezig te zijn en mee te doen.

opgeven:

Bent u ouder of verzorger van een kind dat graag wil deelnemen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met: proevenmetprofs@gmail.com

voor meer informatie over de voorstelling, kijk op hetzuidelijktoneel.nl/grotemensen of artemis.nl/voorstellingen/grotemensen/

Het Zuidelijk Toneel, Jantine Hoekstra, coördinator educatie en projecten, 013 33 44 515

Theater Artemis, Erica van de Kerkhof, educatie, 073 6123223