Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 10

27-05-2016

Kalender

30 mei t/m 17 juni: Afname Cito-toetsen

1 juni: Schoolreis onderbouw

6 juni: Ramadan

15 juni: info-ochtend nieuwe ouders 8.45-10.15 uur

16 juni: Bleijendijk groep 7-8

20 t/m 24 juni: studieweek team. Kinderen vrij. BSO open. extra opvangcontract nodig

29 juni: Schoolreis groepen 3 t/m 6

30 juni: MR 18.00-20.30 uur

Klein woordje van Bettine

Beste ouders,
Een hoop leuke (een leerzame) activiteiten zijn geweest en komen eraan. Ik benoem ook nog even de KoningsSpelen vlak voor de meivakantie, wat een sportiviteit!

Ook de Bleijendijkbezoeken brengen de nodige natuurbeleving met zich mee. Groep 6 adviseerde de Efteling afgelopen woensdag bij hun sprookjesdilemma en wat een gezelligheid bij de Wandel3daagse. Voor sommige kinderen toch ook een flinke inspanning.

Lekker uitrusten dit weekend en maandag weer fris & fruitig naar school.

Hartelijke groet, Bettine

---

Studiereis naar (voor)scholen in Stockholm, Zweden

Zondag 29 mei vertrekken de pleincoördinatoren en het Managementteam naar Stockholm. Onder het motto “durf buiten grenzen te kijken” gaan we ons laten inspireren door verschillende Zweedse (voor)scholen. Buiten de principes van Reggio Emilia zullen we ook vele andere mooie onderwijspraktijken zien die we mee kunnen nemen naar Nederland.

Op maandag, dinsdag en woensdag bezoeken we vier verschillende scholen in de buurt van Stockholm. Woensdagavond vliegen wij weer terug naar Nederland. Het is een vol programma en we hebben er erg veel zin in.

De vervanging van onze medewerkers onderwijs is als volgt geregeld:

  • Onderbouw rood > Nathalie wordt vervangen door Anja IJpelaar
  • Middenbouw oranje > Moniek wordt vervangen door Ellen Verstegen
  • Bovenbouw rood > Kristel wordt vervangen door Thalita van Doleweerd

Met vragen kunt u uiteraard terecht bij een van de leerkrachten. Daarnaast nemen Maartje Faas, Maartje van Hulten en Corrie Robben de honneurs waar.

In de volgende nieuwsbrief doen we een verslag over onze leerervaring!

---

Project ‘Tot de maan en terug’

Deze laatste periode zullen we tot de zomervakantie in ons kindcentrum een bijzondere reis gaan maken; een ruimtereis!

Op vrijdag 13 mei hebben we in de gymzaal het project geopend. De kinderen hebben gehoord van Michiel de Ruyter dat hij dacht dat de aarde plat was en dat hij bang was dat hij er met zijn boot vanaf zou varen. Gelukkig vertelde de wetenschapper dat onze aarde rond is en dat we hier niet bang voor hoeven te zijn. Ook Wubbo Ockels en Neil Armstrong hebben nog eens hun reis door de ruimte op weg naar de maan laten zien. Nu durven de kinderen dit ook wel!

Onze spetterende opening kan bekeken worden in de app van KC de Hoven.

Wil je thuis zelf met het heelal en de ruimtevaart aan de slag? Breng eens een bezoek aan het Nationaal Ruimtevaart Museum in Lelystad of de Space Expo in Noordwijk. Je kunt op hun websites meer informatie vinden. Voor de kinderen zelf is de site www.sterrenkids.nl heel informatief om van alles over het project te weten te komen.

Veel (leer)plezier!

---

Studieweek

In de week van 20 t/m 24 juni (week 25) staat een studieweek gepland. Er is deze week geen onderwijs.

Via de BSO is er de mogelijkheid om (extra) opvang te regelen. Wilt u gebruik maken van (extra) opvang in de ochtend of heeft u op een andere manier opvang nodig deze week dan verwijs ik u naar het extra formulier in de bijlage. Dit formulier zal vanaf morgen ook op de BSO te verkrijgen zijn.

Wanneer u vóór maandag 6 juni de extra opvang aan ons doorgeeft, passen wij onze personele planning hierop aan. Na 6 juni is extra opvang alleen mogelijk wanneer er plaats is. Als uw kind deze week geen gebruik maakt van de opvang zou het fijn zijn dat u dit doorgeeft aan de BSO (bij twijfel aub niets doorgeven!). Ruilen kan conform het ruilprotocol en als er plaats is op de groep.

Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag of u kunt deze stellen aan één van de medewerkers van de BSO.

---

Schoolreis groepen 3 t/m 6

29 juni is het zover!

We hebben genoeg hulpouders, de locatie is geboekt en de bussen zijn geregeld. Groep 3 t/m 6 gaat op schoolreis. Het wordt vast en zeker een geweldige dag.

Waar we naar toe gaan is nog even een verrassing. Maandag 27 juni krijgen de kinderen (en ouders) te horen waar we naar toe gaan. De verwachte tijd waarop we terug op school zijn is tussen 16.30 en 17.00 uur.

Informatie voor de hulpouders volgt!

---

Afscheid groep 8

Voor de leerlingen van groep 8 is hun laatste periode op de basisschool echt aangebroken. De eindtoets is gemaakt, ze zijn aangemeld op de middelbare school en moeten nu dus afscheid nemen van De Hoven. Dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Ze zijn hard aan het oefenen voor de musical. Het belooft een mooie voorstelling te worden vol spanning en sensatie.

De laatste schoolweek zullen zij voor de leerlingen van de school de musical opvoeren en op 20 juli is de afscheidsavond waarbij hun ouders mogen genieten van de acteertalenten van hun kinderen. Ook zal er dan door de leerkrachten persoonlijk afscheid genomen worden van de kinderen, een mooie afronding van hun tijd op De Hoven.

Dus voor de ouders van de leerlingen in groep 8; 20 juli afscheidsavond, zet hem in je agenda!

---

Aanmelden broertje of zusje voor onderwijs

Bij het aanmelden van van een broertje of zusje voor het basisonderwijs moet u niet te lang wachten. Het loopt in het onderwijs met de aanmeldingen voor komende jaren al aardig vol. Wacht dus niet tot uw kindje 2 1/2 jaar is, want dan zou het zo maar kunnen zijn dat er geen plaats meer is.

Via de website www.kcdehoven.nl/algemeen/aanmelden kunt u ons aanmeldformulier downloaden, invullen en mailen.

---

Groepssamenstelling schooljaar 2016-2017

Bij de samenstelling van de kinderen in de basisgroep wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en een evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes.

Overgang van groep 0 naar 1; instroomgroep

Bij de overgang naar een nieuw leerplein zullen de kinderen uit de instroomgroep verdeeld worden over 2 leerpleinen. Dat betekent dat een kleuter uit de instroomgroep in één van de vier basisgroepen van de onderbouw geplaatst wordt. De leerkrachten besluiten in overleg met de intern begeleider (IB’er) in welke groep een kind wordt geplaatst.

Overgang groep 2 naar groep 3

De leerkrachten kijken samen met de IB’er wat de beste samenstelling van de basisgroepen zal zijn, rekening houdend met de genoemde factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes. Door middel van observaties en gesprekken met de jonge kinderen heeft de leerkracht inzicht in welke kinderen graag met elkaar spelen. De vriendschappen van het jonge kind kunnen van dag tot dag veranderen.

Overgang groep 3 naar groep 4 en groep 5 naar groep 6

Het uitgangspunt is om de groep binnen een leerplein als geheel door te laten gaan naar de volgende groep binnen dat leerplein. Hierbij wordt gekeken naar de bovenstaande overwegingen. Mocht het aantal groepen afwijken (meer of minder groepen op een leerplein), dan zullen we toch kinderen moeten laten wisselen van basisgroep.

Van groep 4 naar 5, van groep 6 naar 7 en van groep 7 naar groep 8

Het kind krijgt, al dan niet in overleg met ouder(s), de mogelijkheid om middels een voorkeursbriefje 2 namen van kinderen op te schrijven waarbij het kind graag in de basisgroep komt. Dit briefje dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de leerkracht. Mocht het briefje niet ingeleverd zijn, dan ligt de indeling volledig bij het Kindcentrum.

De leerkracht verzamelt deze briefjes en zal bij de samenstelling ervoor zorgen dat het kind bij minimaal één van zijn voorkeuren wordt geplaatst. De IB’er zal vervolgens met de leerkrachten bespreken of bij de samenstelling rekening is gehouden met de verschillende factoren die al eerder  genoemd zijn.

Concreet betekent dit dat de kinderen van groep 4, groep 6 en groep 7 dit schooljaar de mogelijkheid hebben om middels het meegegeven briefje aan te geven wat de voorkeur is. We willen u vragen dit briefje vóór 3 juni weer in te leveren bij één van de leerkracht(en).

We vertrouwen erop dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

---

Nieuws uit de MR

Uit de MR-vergaderingen van februari en mei is het volgende gekomen:

  • Roeland is afgetreden en hiervoor in de plaats is Dennis gekomen.
  • Vanwege afwezigheid van Laura zal Moniek haar tijdelijk waarnemen.
  • Er is kennis genomen van de POM en deze is verder toegelicht.
  • De CITO-resultaten zien er goed uit. Er volgt een analyse op de resultaten.
  • Het vakantierooster en de formatie voor schooljaar 2016-2017 zijn vastgesteld.
  • Er is gesproken over een samenwerking binnen de overlegstructuren van OC en MR.

---

Boekentips

Voor de onderbouw

Bij de neus genomen – Loes Riphagen

Een nieuwsgierige olifant stelt continu vragen aan de dieren in het woud. Als hij iets van de krokodil wil weten, bijt deze hem in zijn korte neus. Olifant probeert los te komen, maar daardoor rekt zijn snoet uit tot een lange slurf. Olifant is erg verdrietig, maar ontdekt dan de voordelen van zo'n slurf…

De bijzondere uitwerking met goudfolie op het omslag en gestanste pagina's maakt dit prentenboek tot een must have-kunstwerk!

Doos – Min Flyte

Thomas krijgt een doos. Ella krijgt een doos. Sam krijgt een doos. Wat zit erin, en wat kan je er allemaal voor leuks mee doen? Een prentenboek met kleurrijke illustraties en verrassende flapjes en pop-ups. Peuters en kleuters zullen na het lezen van dit boek direct aan de slag willen met….dozen!

Voor de middenbouw

Hotel Bonbien – Enne Koens

Siri woont met haar familie in Frankrijk, in Hotel Bonbien. Ze vindt het er heerlijk en ze zou nergens anders willen wonen. Wel maakt ze zich zorgen over haar vader en moeder. Die twee maken best vaak ruzie, vooral over geld. Dan gebeurt er iets onverwachts waardoor Siri de geldproblemen kan oplossen!

Een heerlijk toegankelijk, gezellig en grappig (voor-) leesboek!

Voor de bovenbouw

Boy 7 – Mirjam Mous

De jongen weet niks meer. Hij staat op een vlakte en heeft een rugzak bij zich. Met vage aanwijzingen. De voicemail van de mobiele telefoon die erin zit, vertelt hem dat hij in geen geval de politie moet bellen. Alles is een raadsel. Het verhaal van Boy 7 zuigt je werkelijk mee. Wat een spannend boek!

---

Vakantiebieb

Lees deze zomer e-books op een tablet met de vakantieBieb-app.

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil en dat kan heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De VakantieBieb wordt al voor het vierde jaar georganiseerd. Vorig jaar hebben veel scholen en leerlingen positief op dit initiatief van de Bibliotheek gereageerd. Helpt u ons de app dit jaar (weer) onder de aandacht te brengen?

Bestel GRATIS ansichtkaarten
Via www.vakantiebieb.nl/bestellen kunt u tot en met 10 juni GRATIS ansichtkaarten van de VakantieBieb bestellen voor leerlingen van groep 4 t/m 8. Wilt u de kaarten ook uitdelen aan groep 3? Bestel dan extra sets. Bestel snel, want OP=OP.

De app is al ruim voor de zomervakantie beschikbaar. Zo kunt u de e-books tijdens de les al onder de aandacht van leerlingen brengen. Bij de kaarten worden diverse leuke lessuggesties aangeboden. Ouders kunt u wellicht via nieuwsbrieven of uw website wijzen op de VakantieBieb. Een kant-en-klare tekstsuggestie vindt u hier.

De VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 augustus. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.

---

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije  of……?

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.

---

Engels voor bengels summercamp

Het Summer Camp is een schoolweek waarin de kinderen 5 dagen achter elkaar van 9:00 tot 16:00 met Engels aan de slag gaan.
Het programma bestaat vooral uit het gebruik van de Engelse taal en dat doen we in de volgende onderdelen: Sport & Dance, Creativity & Art, Songs & Conversation en tot slot English Class.

Het Summer Camp is dé manier om in korte tijd meer vertrouwd te raken met de Engelse taal. Voor het ene kind is het de eerste kennismaking met deze taal, voor het andere kind een “boost” voordat hij of zij naar de middelbare school gaat.

Alle informatie vindt u op: www.summercamp.nl

Leeftijd: 4-12 jaar

maandag - vrijdag van 9.00-16.00 uur

inschrijven via www.summercamp.nl