Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 9

30-04-2021

Kalender

3 t/m 14 mei Meivakantie
24 mei 2e Pinkterdag, gehele KC gesloten
25 mei t/m 31 mei Facultatieve gesprekken groep 3 t/m 8

Woordje van Jerney

Beste ouders, 

Het afgelopen jaar, waarin we tot twee keer toe in een lockdown zijn beland, wordt veel gesproken over achterstanden in de ontwikkeling van onze kinderen als gevolg van het thuisonderwijs. Kinderen maken een brede ontwikkeling door, die verder gaat dan de cognitieve ontwikkeling.

Uit de resultaten van de Cito-toetsen, methodetoetsen, observaties en gesprekken met kinderen zien wij dat er gemiddeld nauwelijks een cognitieve achterstand is n.a.v. de thuiswerkperiodes. Wij merken wel dat kinderen momenteel extra begeleiding nodig hebben bij de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die simpelweg niet online aan te sturen zijn. Een aansturing in een pedagogische omgeving en stimulering door de medewerkers en medeleerlingen zijn bij de ontwikkeling van executieve vaardigheden en een gerichte taak- en werkhouding van essentieel belang. Daar gaan we dan ook extra aandacht aan besteden. 

We zijn erg trots op onze kinderen en hoe de ouders de overgang van het thuisonderwijs opgepakt hebben en de kinderen hierin begeleid hebben. Het is een flinke klus geweest en hopelijk maken we samen geen lockdown meer mee. 

We kunnen ons voorstellen dat iedereen toe is aan een vakantie. Onze BSO is deze meivakantie ook geopend en heeft leuke activiteiten bedacht. Ik wens iedereen een fijne en hopelijk zonnige meivakantie. 

Met vriendelijke groet, 

Jerney

Evaluatie thuisonderwijs

Mocht u de evaluatie over het thuisonderwijs en de noodopvang van de afgelopen lockdown nog niet hebben ingevuld, zou u dit dan alsnog kunnen doen?

Via deze link kunt u de evaluatie invullen.

Hoera! BSO is weer open voor iedereen

Wat fijn om iedereen afgelopen week weer gezien te hebben.  Het is op de BSO momenteel iets anders geregeld omdat de groepen verdeeld zijn in 'bubbels', maar ondanks de bubbels maken we er toch iedere dag weer een feestje van bij de BSO.
We hebben weer vele leuke activiteiten met de kinderen kunnen ondernemen. Ook hebben we zin in de meivakantie! Hebben jullie de toffe programma’s gezien?
Zo gaat de BSO beneden aan de slag met het thema 'hip Holland hip' en BSO boven met het thema 'natuur avontuur'.
Komende tijd zullen we ook weer 2 wekelijks de activiteiten met jullie blijven delen zodat jullie thuis met de kids vast kunnen gaan kijken wat we die weken gaan doen op de BSO.
En... Wij zijn alweer gestart met het maken van ons zomervakantie programma, maar wat dat wordt, houden we nog even geheim.

Mijnrapportfolio en het ontwikkelgesprek

U heeft in het begin van het schooljaar het welbevindingsgesprek gevoerd middels de digitale omgeving van MijnRapportfolio en nu ook het ontwikkelgesprek. Naast het welbevinden en betrokkenheid staan ook de prestaties open. Deze zullen gaandeweg het jaar aangevuld worden. 

Mijnrapportfolio blijft in ontwikkeling. Eén van de manieren daarvan is door het verzamelen van feedback, uw feedback. Wilt u per mail (marleenvos@kcdehoven.nl) laten weten wat u tot nu toe van Mijnrapportfolio vindt?

Groepssamenstelling schooljaar 2021-2022

Bij de samenstelling van de kinderen in de basisgroep wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en een evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes. Het doel is een evenwichtige samenstelling van een groep en een leerplein. 

Overgang groep 2 naar groep 3 

De leerkrachten kijken samen met de intern begeleider wat de beste samenstelling van de basisgroepen zal zijn, rekening houdend met de genoemde factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes. Door middel van observaties en gesprekken met de jonge kinderen heeft de leerkracht inzicht in welke kinderen graag met elkaar spelen. De vriendschappen van het jonge kind kunnen van dag tot dag veranderen. 

Overgang groep 4 naar 5 - overgang groep 6 naar 7 

Het kind krijgt, al dan niet in overleg met ouder(s), de mogelijkheid om middels een voorkeursbriefje 3 namen van kinderen op te schrijven waarbij het kind graag in de basisgroep komt. Dit briefje dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de leerkracht. Mocht het briefje niet ingeleverd zijn, dan ligt de keuze van de indeling volledig bij het Kindcentrum. 

Overgang groep 1 naar groep 2 - overgang groep 3 naar groep 4 - overgang groep 5 naar groep 6 - overgang groep 7 naar groep 8 

Het uitgangspunt is om de groep binnen een leerplein als geheel door te laten gaan naar de volgende groep binnen dat leerplein. Hierbij wordt gekeken naar de bovenstaande overwegingen.

De leerkracht verzamelt deze briefjes en zal bij de samenstelling ervoor zorgen dat het kind bij minimaal één van zijn voorkeuren wordt geplaatst. De intern begeleider zal vervolgens met de leerkrachten bespreken of bij de samenstelling rekening is gehouden met de verschillende factoren die al eerder genoemd zijn. 

Wie krijgt er een voorkeursbriefje mee? 

Concreet betekent dit dat de kinderen van leerplein 2/3, groep 4 en groep 6 dit schooljaar de mogelijkheid hebben om middels het meegegeven briefje aan te geven wat de voorkeur is. In de week van 25 mei worden de briefjes ingevuld. We willen u vragen dit briefje uiterlijk vrijdag 4 juni in te leveren bij één van de leerkracht(en). 

We vertrouwen erop dat u zo voldoende bent geïnformeerd.  Bij vragen kunt u terecht bij de basisgroepsleerkracht van uw kind(eren). 

Externen

Jeugdvoetbaldagen

Deze meivakantie organiseert Jeugdvoetbalopleiding haar sportieve Jeugdvoetbaldagen op de locatie van RKVV Maliskamp uit Rosmalen.
Tijdens deze Jeugdvoetbaldagen zullen kinderen, vanuit de omgeving Rosmalen, twee dagen deelnemen aan ons programma. De kinderen zijn twee dagen met elkaar actief met als hoofddoel om het speelplezier te bevorderen tijdens het voetballen. Gedurende de dagen wordt er goed voor de kinderen gezorgd door de begeleiding, met inachtneming van alle Coronaregels.
Klik hier voor meer informatie.

Farent

Klik hier voor de flyer met informatie voor voorzieningen voor gezinnen die (tijdelijk) financiële problemen hebben.

SJV’s Wandel3Daagse

Wij kijken er alweer enorm naar uit: SJV’s Wandel3Daagse! Ieder jaar een groot succes en na de ‘verloren’ editie van vorig jaar, is het fijn dit jaar weer op pad te mogen. Maar wel in aangepaste vorm. Je kunt deze keer niet in drie dagen een blinkende medaille verdienen, maar hebt meerdere dagen de tijd om een aantal toffe routes te lopen en zo de felbegeerde prijs in ontvangst te nemen. En nog mooier: je bepaalt de routes en de afstand helemaal zelf! Dus trek je wandelschoenen aan, smeer je kuiten en ga op pad. Je kunt meedoen van vrijdag 21 mei tot en met maandag 31 mei. 

Zie voor meer informatie SJV Rosmalen