Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 8

26-03-2021

Kalender

5 april 2e paasdag; gehele kindcentum gesloten
20 en 21 april IEP groep 8
23 april Koningsspelen
26 studiedag; gehele kindcentrum gesloten
27 april Koningsdag; gehele kindcentum gesloten

Woordje van Jerney

Beste ouders/verzorgers, 

Op het kindcentrum is er altijd wat te beleven. En dat is precies wat een ouder aangaf nadat ik deze vader een iPad meegaf, omdat de leerkracht vanwege de RIVM maatregelen niet op het kindcentrum aanwezig mocht zijn en er ook geen vervanging beschikbaar was. De kinderen moesten dus weer overschakelen naar thuisonderwijs. “Never a dull moment”, zei hij. 

Gelukkig voelen we veel steun en begrip van de ouders en kinderen, maar makkelijk is het zeker niet. We zijn ons ervan bewust dat het veel vraagt van de kinderen en ouders, die nu vaak nog thuis aan het werk zijn. Het woord flexibiliteit heeft zeker een nieuwe dimensie gekregen. 

Als de kinderen op het kindcentrum zijn willen ze vooral begeleiden en coachen in de huidige ontwikkelingen. Naast het overdragen van kennis blijven wij aandacht besteden aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerken, oplossings­gericht denken, overleggen, flexibel zijn en reflecteren. Dat is en blijft onze visie op leren en ontwikkelen. Iedere week dat we ‘zo normaal mogelijk’ hebben kunnen spelen, leren en ontwikkelen is een geschenk.

We hopen dat er snel versoepelingen aangekondigd kunnen worden, maar tot die tijd houden wij de moed er in en bieden de kinderen iedere dag een vertrouwde en sociale leeromgeving!

Groetjes, Jerney

Van OLS naar AOS

Wat een feest! Maandag 15 maart zijn wij verrast met een taart. Deze taart is ons aangeboden door het Partnerschap Opleiden in de School. 
De reden voor het feestje is dat wij ons binnen 3 jaar tijd hebben ontwikkeld van een Opleidingsschool naar een Academische Opleidingsschool. 
Wij bieden binnen ons hele kindcentrum een opleidingsplek aan waar de stagiaires vanuit verschillende opleidingen van en met elkaar kunnen leren. Onze medewerkers delen daarbij hun kennis en kunde en gaan met de stagiaires op onderzoek uit om verder tot ontwikkeling te komen. Hierbij gaan we naast de individuele ontwikkeling dus ook aan de slag met onderzoeken ten behoeve van de kindcentrumontwikkelingen. We hebben aangetoond dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Academische Opleidingsschool waardoor wij nu deze benaming toegekend hebben gekregen. 
Wilt u meer weten over de Academische Opleidingsschool, kijk dan op de website van Partnerschap opleiden in de school

eTwinning School Label 2021-2022

Niet 1, niet 2, maar 4 van de 9 eTwinningschool labels '21-'22 gaan naar ATO-Scholenkring dit jaar. En kindcentrum de Hoven hoort daarbij! Een prestatie waar we trots op zijn, omdat Engels (internationalisering, wereldburgerschap en eSafety) een belangrijke thema is op ons kindcentrum.

Miss Angelique geeft in alle groepen Engels in nauwe samenwerking met het Such Fun programma voor Engels en Internationalisering. Samen met de leerkrachten en Such Fun zetten we op KC De Hoven de afgelopen jaren geweldige eTwinning projecten op voor onze kinderen. Women who changed the world is daarvan een goed voorbeeld vanuit de bovenbouw en Betty and George go abroad van Yvonne van der Steeg vanuit de onderbouw. Met het doel om spelenderwijs samen te werken met kinderen in het buitenland, van de kleuters tot en met groep 8. We hopen dat de komende jaren nog vele inspirerende projecten en Europese avonturen mogen volgen!

Meer informatie over het label? Klik hier.

CITO scores in grafiekenVia MijnRapportfolio vindt u binnenkort een uitdraai van de Cito scores in grafiekvorm van uw kind(eren).
Deze grafieken zijn hetzelfde zoals u ze gewend bent te krijgen. Per vakgebied is de lijn van de vaardigheidsgroei te zien met ernaast dezelfde gegevens nogmaals in tabelvorm. 
Wanneer u achter een Romeins cijfer (de normering) een c met een rondje erom ziet staan, betekent dit dat dit gaat om een aangepaste normering/score, namelijk de toets van juni 2020 die in oktober is afgenomen. In het voorbeeld ziet u dit achter de III staan op de toets van 1-10-2020. De III is in dit geval de gecorrigeerde en dus de werkelijke score.

Mijnrapportfolio

In dit filmpje worden de verschillende onderdelen van Mijnrapportfolio uitgelegd aan u. Heeft u na afloop nog vragen hierover, dan kunt u uw vragen stellen aan Marleen Vos (marleenvos@kcdehoven.nl).

Veiligheidsplan

Het is belangrijk om risico’s voor veiligheid en gezondheid zo veel mogelijk te voorkomen, zodat medewerkers in een gezonde en veilige omgeving onderwijs en aanbod kunnen geven en kinderen opvang en onderwijs kunnen genieten. De wet Veiligheid op school regelt dat scholen zich inspannen om de sociale veiligheid en de beleving van veiligheid op kindcentra/scholen te waarborgen en te volgen. In dit plan wordt het veiligheidsbeleid vormgegeven en omschreven (of verwezen naar):

  • Hoe we een actief veiligheidsbeleid voeren;  
  • Hoe we het veiligheidsbeleid monitoren;
  • Welke taken, coördinatoren en aanspreekpunten er zijn;
  • Maatregelen die we nemen om de veiligheid te verbeteren;
  • Hoe we pesten tegengaan;
  • Hoe we onze medewerkers coachen en trainen.

Via de website www.kcdehoven.nl kunt u ons veiligheidsplan inzien. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De Activiteitencommissie van het kindcentrum organiseert ieder schooljaar, samen met een aantal enthousiaste ouders en medewerkers, diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Dit jaar is het in verband met Corona allemaal wat anders dan normaal. Toch proberen we elke keer te kijken of we ook binnen de geldende richtlijnen leuke dingen kunnen bedenken, zodat de leerlingen ook in deze tijd wat extra's hebben.

Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Daarnaast gaan de kinderen in groep 1-2, 3-4, 5-6 elk jaar op schoolreis (en de kinderen van groep 7-8 zijn reeds op kamp geweest; voor deze laatste groep zijn de betalingen reeds ontvangen).

Aan het schoolreisje zijn kosten verbonden. Het verschuldigde bedrag dient vóór het vertrek van het schoolreisje betaald te zijn. Mocht het schoolreisje dit jaar i.v.m. Corona niet door kunnen gaan, dan zullen we dat op een passende manier alsnog oplossen (bijv. afgelopen jaar zijn  de reeds betaalde bedragen weer teruggestort).

Aan de ouders die bijdrage nog niet voldaan hebben, bij deze het verzoek dit alsnog te doen:

Bank: ING

IBAN-nummer: NL76INGB0004723910

t.n.v.: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven

Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind/kinderen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mailt u dan naar acdehoven@outlook.com.

Basketbalnet

Dankzij een gift vanuit de activiteitencommissie en een bijdrage vanuit onderwijs en opvang, hangt er sinds kort een professioneel basketbalnet op het buitenplein. Deze zorgt nu al voor heel veel speelplezier!

Lekker anders dag

Doe maar gek, dan doe je al normaal genoeg

Op 1 april is het Doe Eens Gek Dag! Dat betekent dat je op die dag gi-ga-gek naar school gaat! Heb jij al nagedacht over hoe je dan jouw tocht Lekker Anders maakt?

Op het Lekker Anders Dag-Hoofdkwartier zijn we druk bezig met het bedenken van wat gekke ideetjes voor jullie. Je kunt die dag bijvoorbeeld je shirt achterstevoren dragen of je loopt een keer als een krab naar school: zijwaarts! Andere ideeën ontvangen jullie binnenkort op de mail dus houd jullie mailboxen de komende tijd goed in de gaten! Wij zijn erg benieuwd hoe jullie die dag gi-ga-gek naar school gaan

Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan altijd! Meld je dan nu aan via www.lekkerandersdag.nl en doe mee!

Externen

Jeugd voetbal dagen

Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei 2021, in de meivakantie, organiseert Jeugdvoetbalopleiding de uitdagende Jeugdvoetbaldagen op de locatie van RKVV Maliskamp.