Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 7

26-02-2021

Kalender

17 maart KC raad

Woordje van Jerney

Beste ouders, 

De eerste twee weken na heropening van onderwijs en dagopvang zijn een feit. We genieten van de levendigheid op het kindcentrum en zien hoe de kinderen vol enthousiasme met elkaar aan de slag gaan op de speel- en leerpleinen. Na iedere vakantie of 'lockdownperiode' is het even wennen aan elkaar en de regels en afspraken die we met elkaar op het kindcentrum of op het speel- of leerplein gesteld hebben. We hebben deze weken weer extra aandacht besteed aan de groepsdynamiek, maar ook aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. We spreken binnen het kindcentrum niet over achterstanden, maar kijken naar de ontwikkeling van de kinderen op dit moment. Naar aanleiding van toetsen kunnen we wel in kaart brengen waar de kinderen in hun ontwikkeling staan en welke ondersteuning ze nodig hebben om in ontwikkeling te blijven. 

Zoals u weet is door de lockdown het afnameadvies van Cito-toetsen bijgesteld en mogen wij de toetsen afnemen tot eind maart. Hierdoor hebben we een aanpassing in de planning gemaakt. De planning van de toetsen, het voeren van de ontwikkelgesprekken en de inzet van MijnRapportfolio zijn voor u op een rij gezet. We hopen dat het duidelijkheid geeft over wat u van ons de komende periode kunt verwachten.

Cito’s 

  • 8 t/m 26 maart; Cito afname bij de kinderen in de groepen 3 t/m 8. 
  • Een uitdraai van deze gegevens zal zichtbaar zijn in mijnrapportfolio per 2 april. 

Ontwikkelgesprekken 

  • 5 t/m 23 april; voeren van de ontwikkelgesprekken. 
  • Deze gesprekken vinden plaats via Teams, via het account van uw kind. 
  • Vanaf 22 maart kunt u zich hiervoor inschrijven via onze app. 

MijnRapportfolio 

  • Dit wordt ingezet bij de voering van de gesprekken. 
  • Er wordt gekeken naar de onderdelen ‘betrokkenheid, ‘prestaties’ en ‘uitdraai van de Cito-gegevens’. 
  • Deze gegevens zullen allen zichtbaar zijn op vrijdag 2 april. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht. 

Geniet van het weekend!

BSO voorlopig nog gesloten

Helaas blijft de BSO voorlopig nog gesloten. Dit is het beleid dat de overheid heeft opgesteld en wij worden als kindcentrum geacht ons te houden aan dit beleid. De overheid stelt dat groepen kinderen op de BSO vaak bestaan uit kinderen die op verschillende scholen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen. Daarnaast heeft het een secundair effect op de druk op het werk.

Wij begrijpen dat het wat vragen oproept aangezien het op kindcentrum de Hoven alleen kinderen betreft die al bij ons op het kindcentrum aanwezig zijn. Los van het feit dat het beleid is vanuit de overheid is het voor ons niet mogelijk om de kinderen van de BSO allemaal op te vangen in de bubbel van het eigen leerplein. De BSO biedt dus voorlopig alleen noodopvang aan. 

Wanneer u voor de komende tijd noodopvang wil aanvragen dan kunt u dit alvast doen  via noodopvang@onskindbureau.nl. 

Voor iedereen geldt dat de noodopvang vanaf 1 maart opnieuw aangevraagd moet worden. Pas als de aanvraag bevestigd is bent u verzekerd van een plekje in de noodopvang. Dit omdat wij onze inzet van personeel afstemmen op de opgegeven kinderen. Graag ontvangen wij de aanvragen minimaal 2 werkdagen van te voren.

Hierin vragen wij u om:
De locatie (KC De Hoven) in het onderwerp te delen.
Aan te geven om welke kinderen dit gaat en welke dagen u t/m 12 maart wil afnemen.

Gymschoenen | BSO 

Wij (BSO) zijn met regelmaat te vinden in de gymzaal, zeker met slechter weer is dit een populaire optie onder veel kinderen. Naast sportactiviteiten hebben we in de gymzaal ook regelmatig theateractiviteiten of zijn we hutten aan het bouwen. We lopen echter vrijwel dagelijks tegen een probleem aan, de gymschoenen.

Binnen de gymzaal gelden een aantal regels die gebaseerd zijn op risico's die gedefinieerd zijn omwille de veiligheid. Het gebruik van het juiste schoeisel (lees gymschoenen) is een belangrijke factor om bijvoorbeeld uitglijden te voorkomen, aan hygiëne voorschriften te voldoen en stootschade te verminderen.

Wij willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen met alle activiteiten. Wij bevinden ons echter vrijwel dagelijks in een tweestrijd waarin we aan de ene kant wetten en regels hebben die zeggen dat een kind niet de gymzaal in mag zonder het juiste schoeisel, en aan de andere kant kinderen die niet het juiste schoeisel bij hebben en dus verdrietig of boos zijn wanneer ze niet mee kunnen doen. Dit gaat ons aan het hart, daarom willen wij jullie verzoeken om gymschoenen mee te geven wanneer jullie kinderen naar de bso komen.

Tip: Laat een tas met gymschoenen altijd aan de kapstok hangen. Zowel voor de gymlessen op school als voor de sportactiviteiten van de BSO.

Meenemen van eigen spullen = eigen verantwoordelijkheid

In de winter is het heerlijk om je slee mee naar het kindcentrum te nemen en bij mooi weer is het heerlijk om je step mee te nemen. We willen u erop attenderen dat de meegebrachte materialen altijd buiten op het schoolplein gestald moeten worden. In de garderobe hebben we geen ruimte voor het stallen van deze spullen. Het meenemen van de spullen is geheel op eigen risico. Het is dus verstandig om dit te bespreken thuis en heldere afspraken hierover te maken.

Verkeer

De geplande activiteiten voor verkeer (Magic Traffic Show en de Dode hoekles) worden verzet naar volgend schooljaar. Dit heeft te maken met de verscherpte maatregelen vanuit het RIVM. We proberen de contacten op het leerplein te beperken tot de groepsgenoten en de medewerkers. Bij deze activiteiten zouden externen van buiten het kindcentrum op het leerplein aanwezig zijn. Dat lijkt ons voor nu niet noodzakelijk of het juiste moment. 

Week van de lentekriebels

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?

Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.

Basisschool: te vroeg?

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.

De Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.

Wanneer?

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 15 tot en met 19 maart. Tijdens deze week worden in alle groepen activiteiten georganiseerd.

Activiteiten

Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.

Inspiratiesessie

We organiseren in het kader van het project een ouderavond i.s.m. de GGD. Deze zal online plaatsvinden op maandag 8 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden hiervoor kan tot en met 3 maart via eefjevisschers@kcdehoven.nl. Op deze avond wordt meer verteld over de seksuele ontwikkelingsfasen die uw kind doorloopt. Zo krijgt u een beeld van gedrag op het gebied van relaties en seksualiteit dat bij de ontwikkeling van uw kind hoort.

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.

Uw feedback over thuisonderwijs 

Net zoals de vorige keer willen we ook nu graag uw feedback ontvangen over de afgelopen periode waarin wij thuisonderwijs en noodopvang hebben verzorgd. Wilt u deze vragenlijst invullen? 

Externen

GGD

Er staan 4 webinars op de planning waar u als ouder aan deel kunt nemen:

Webinar 9-3-2021 20.00u-21.15u: mama, papa waar komen baby's vandaan
Webinar 1-4-2021 19.30u-20.45u: pubquiz van NIX
Webinar 11-3-2021 8.30u: slaap je fit
Webinar 25-3-2021 8.30u: sociale verbinding en zingeving

Photo L'ecole

De schoolfoto’s van afgelopen schooljaar mag de fotograaf nog maar maximaal één jaar, na de laatste fotografiedatum in de webshop laten staan (tot eind augustus 2021). Mocht u nog niet besteld hebben, of extra willen bestellen dan kan dat nog tot eind augustus d.m.v. de inlogkaart die in augustus aan uw kind is meegegeven. 

Lekker Anders Dag

Lekker Anders Dag Winterpret! Brrr, wat is het koud buiten hè?! Nu de winter echt is aangebroken wordt ook de tocht naar school weer helemaal anders. Een warme muts en een dikke jas die komen goed van pas! Maak er de komende week eens een Lekker Anders Dag van en doe mee aan de Winterbingo. De speciale bingokaart ontvang je gewoon thuis, dus houd je brievenbus de komende dagen goed in de gaten. Heel veel plezier alvast op jullie Lekker Anders Dag!

Het grote thuisnatuurklooiboek

Het grote thuisnatuurklooiboek is een activiteitenboek voor kinderen en ouders die toe zijn aan een lekkere dosis natuur. In het bos, maar ook de natuur in en om het huis en in de stad. Want natuur is overal! In het boek vind je veel verschillende activiteiten: je kunt leren, kijken, experimenteren, verzamelen, opzoeken. Meer informatie via deze link.

Eendjes voeren

In coronatijd zien we, vooral in de Groote Wielen, dat veel (groot)ouders met hun kind(eren) de eendjes voeren. Dat is natuurlijk goed bedoeld en lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is erg slecht voor de dieren én voor de waterkwaliteit. Daar willen we kinderen en ouders graag over informeren. In samenwerking met Waterschap Aa en Maas.

KNVB Straatvoetbal Rosmalen

Voor jongens en meisjes geboren tussen 01-04-2010 en 01-04-2013.

Ook dit jaar zijn in de wijken Noord, Zuidoost, West en Rosmalen de voorrondes van het KNVB Straatvoetbaltoernooi. De winnaars van deze voorrondes gaan naar de stedelijke finale in ‘s-Hertogenbosch op 2 juni 2021. Meer informatie via deze link.