Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 6

29-01-2021

Kalender

1 t/m 11 Februari Ontwikkelgesprekken gr. 1, 3-7
12 Februari Activiteit Carnaval, onderwijs om 12u uit. BSO geopend; aanpassing contract nodig.
15 t/m 19 Februari Carnavalsvakantie
22 t/m 26 Februari Adviesgesprekken groep 8

Woordje van Jerney

Minister Arie Slob maakte vorig weekend bekend dat de scholen niet vóór 9 februari weer open gaan. Dat kwam niet geheel onverwachts, maar roept wel veel vragen op bij medewerkers.

Wanneer kunnen we de kinderen weer op het kindcentrum veilig ontvangen? Hoe staat het met het besmettingsgevaar van kinderen? En waarom worden de medewerkers van onderwijs en opvang niet eerder meegenomen in de planning voor het vaccineren? Dat is toch juist helpend voor het heropenen van ons kindcentrum...?

Waar ook veel vragen over gesteld worden, zijn de mogelijke achterstanden die onze kinderen zouden oplopen. 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar niveau, passend bij de omstandigheden. Ons onderwijssysteem is daarop ingericht en biedt vele mogelijkheden om kinderen passend te ondersteunen en voldoende begeleiding te bieden. Nu zitten we in een pandemiecrisis en staat de wereld op zijn kop en alles lijkt vertraagd. Onze kinderen zitten thuis, we organiseren onderwijs op afstand en iedereen (kinderen, medewerkers én ouders) doet zijn uiterste best om er iets van te maken. Op momenten hebben kinderen wellicht het gevoel dat ze het niet goed kunnen doen en daarnaast ervaren ouders en leerkrachten dat ze tekortschieten.

In de media wordt veel gesproken over achterstanden. De vraag is; achterstand op wat? Het volgen, toetsen, van de kinderen binnen de huidige omstandigheden vraagt van ons een andere mindset. Het is niet passend om de toetscultuur van voorheen vast te houden gezien de huidige ontwikkelingen. Een andere kijk op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen vraagt iets van de volwassenen. Wat als alle kinderen zich precies voldoende ontwikkelen binnen de huidige omstandigheden? Zijn we tevreden over hoe de kinderen het doen? En mogen we dan trots zijn op alles wat onze kinderen deze periode wel hebben geleerd? 

Wij vinden het essentieel voor de kinderen om snel weer naar het kindcentrum te komen, zeker wat betreft de sociale ontwikkeling. En zodra we weer onze deuren mogen openen gaan we aan de slag met het onderwijs dat passend is bij de ontwikkeling van waar de kinderen op dat moment staan. Dat kost even tijd, observaties en gesprekken, maar dat is het vak en dat doen we met zorgvuldigheid. 

Laten we dus vooral trots zijn op alles wat we samen hebben gerealiseerd en vertrouwen hebben in elkaar! 

‘Maar wat doet zo’n juf of meester nou eigenlijk de hele dag?’

Corona. Lockdown. Bam, en dan zit je thuis met de kinderen en wordt er verwacht dat jij als ouder het thuisonderwijs gaat verzorgen en wordt de leerkracht ineens een ‘lange afstand’ leerkracht. Dit is niet ideaal, maar we weten allemaal waarvoor we het doen. Fijn dat we zo allemaal ons steentje bij kunnen dragen aan het gezond houden van iedereen.

Mijn dag als ‘lange afstand’ juf gaat beginnen. Net snel mijn eigen dochter naar de noodopvang gebracht, zodat ik vandaag flink wat uren kan maken. Ik begin de dag met een belronde. Zo benieuwd of P. vannacht wel heeft kunnen slapen, hij maakt zich zo’n zorgen om zijn oma met Corona. Dan even de ouders van L. benaderen, want voor hen is het heel fijn dat de juf samen met hen meekijkt naar de opstart van hun zoon. Om 9.00 uur start een begrijpend leesinstructie voor de kinderen van ons plein. Ik heb gisteren de kinderen voor wie het echt belangrijk is om hierbij aan te sluiten al persoonlijk gebeld en uitgelegd waarom ik graag wil dat ze erbij zijn. Als ik mijn instructie begin, zie ik dat een groot deel van de kinderen aangesloten is, fijn! Tijdens de instructie ontdekt een leerling dat hij ook mij op mute kan zetten… Best grappig eigenlijk, maar niet echt handig. Straks eens even met mijn collega’s bespreken of dit vaker gebeurd en hoe we dit op kunnen lossen! Tijdens de instructie vallen verbindingen weg, zie ik lang niet alle kinderen in beeld en merk ik ook dat een aantal kinderen wel aanwezig zijn bij de instructie, maar toch ook met andere dingen bezig zijn; een jongen ligt lekker relaxed vanuit zijn bed mee te luisteren. Gelukkig zie ik ook betrokkenheid en kinderen die fanatiek antwoord willen geven. O, wat mis ik het fysieke lesgeven! Aan het einde van de instructie geef ik aan dat de kinderen deze groep mogen verlaten, maar dat ze ook nog even mogen blijven hangen als ze een vraag hebben of gewoon even willen kletsen. Twee meiden blijven in de groep, ze showen hun slaapkamer waar ze zo meteen weer aan het werk gaan. We bespreken nog even waar ze mee kunnen beginnen en kijken de contracten door.

Ik bel het volgende groepje kinderen in, dit groepje van vier heeft aangegeven dat ze het fijn vinden om met andere kinderen te kletsen, omdat ze niet kunnen/mogen afspreken met andere kinderen. Daar maken we zeker tijd voor! Het insteken op de relatie vind ik op dit moment heel erg belangrijk. Dat insteken op de relatie doen we als team ook door alle kinderen een op een te bellen. Zo zien we meteen hoe het met de kinderen gaat, waar ze hulp bij nodig hebben en wat we voor ouders kunnen betekenen. Dit is een flinke tijdsinvestering, maar zeker de moeite waard. Er zijn ook wat kinderen die ik vaker bel, gewoon omdat dat dan hard nodig is.

Tussendoor zijn er flink wat vragen van kinderen en ouders binnen gekomen via de chat. Deze ga ik nu beantwoorden. Veel vragen gaan over Miloo, lastig hoor om op afstand deze vragen op te lossen šŸ˜‰ Er komen ook vragen binnen voor extra oefenmateriaal, dat ga ik vanmiddag verzamelen.

Hé, het piepje van de wasmachine gaat, snel even de was ophangen. Dat is dan wel weer een voordeel van thuiswerken!

Ik heb een afspraak met mijn stagiaire om te kijken hoe zij haar stageperiode toch zo efficiënt en leerzaam mogelijk door kan zetten. Als ik ophang denk ik, wat mist ze veel waardevolle leermomenten doordat ze niet op het plein mee kan draaien. Lijkt mij heel lastig om in deze tijd student te zijn!

’s Middags is het tijd voor een overleg met collega’s. Hoe loopt het thuisonderwijs? Welke reacties krijgen we terug van ouders en kinderen? Waar gaan we wat mee doen? Dat we iets moeten gaan doen met hoe je je online gedraagt is duidelijk. Niet alle kinderen zijn zich ervan bewust dat wat zij in de chat zetten of wat zij online doen consequenties heeft. We spreken met elkaar af om in de kletskring van aankomende week hier aandacht aan te besteden.

Dan nog even kijken naar de doelen van volgende week, de scholen blijven nog dicht. Ik maak een eerste opzet voor het contract voor volgende week. Onderling spreken we af wie welke instructiefilmpjes hiervoor gaat opnemen en wie welke materialen gaat verzamelen. Doordat dit allemaal al klaar staat is er zoveel meer tijd om echt contact te hebben met de kinderen en hun ouders.

Zo, deze dag is voorbij gevlogen. Moe van het bellen via teams loop ik naar de noodopvang en denk ik aan deze rare tijd. Wat hoop ik dat ons kindcentrum snel weer open mag en dat we elkaar weer zonder beperkingen mogen opzoeken. Maar voor nu is het wat het is, we hebben er geen invloed op, dus probeer ik ook maar te genieten van de kleine geluksmomentjes (bijvoorbeeld dat ik mijn wekker een half uurtje later kan zetten!).

Let een beetje op elkaar, denk ook eens aan dat ene jongetje of meisje uit de klas van je zoon of dochter, bij wie het thuis wat moeizamer gaat, stimuleer je zoon of dochter om ook juist deze leerling eens een lief berichtje te sturen. Samen komen we hier doorheen!

MijnRapportfolio

Eén van de speerpunten voor het Kindcentrum is de ontwikkeling van kinderen duidelijk in beeld brengen. MijnRapportfolio biedt u, als ouder/verzorger, de mogelijkheid om mee te kijken in de brede ontwikkeling van uw kind(eren). U krijgt een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind op het gebied van sociale competentie, cognitieve ontwikkeling en vaardigheden. MijnRapportfolio vervangt het ‘papieren’ portfolio zoals u dat van ons gewend bent. U krijgt dus geen portfoliomap meer mee naar huis. De portfoliomap die u nog thuis heeft staan, hoeft dus niet ingeleverd te worden.

Mijnrapportfolio is een groeidocument. Dit betekent dat we de omgeving stap voor stap zullen vullen. Op het moment dat er een nieuw onderdeel gevuld gaat worden, brengen we u hiervan op de hoogte. U mag erop vertrouwen dat we u informeren op het moment dat uw kind een andere ontwikkeling laat zien dat dat we van hem gewend zijn.

Inloggen bij mijnrapportfolio.nl

U kunt inloggen met een eigen account. U gaat hiervoor naar mijnrapportfolio.nl en vult uw emailadres in waarmee u ook in Parnassys staat. U kies daarna voor 'eerste keer inloggen', u zult dan een link ontvangen waarmee u uw eigen gekozen wachtwoord kunt instellen. U krijgt dan iedere keer automatisch een melding als er iets is veranderd en u kunt gebruik maken van de handleiding. Als u op uw naam klikt, rolt er onder uw naam een menu uit waar u de handleiding vindt.

Wat is er tot op heden gevuld?

Tabblad ‘start’

In het midden plaatst het kind of medewerker een foto/filmpje van zichzelf in een betrokken situatie. Ook ziet u hier welke kwaliteiten de medewerker bij uw kind vindt passen en welke kwaliteiten uw kind bij zichzelf vindt passen. Daarnaast is er ruimte om persoonlijke leerdoelen te vermelden bij het kopje ‘hier werk ik aan’.

Tabblad ‘welbevinden’

Deze vragenlijst is ingevuld door het kind met de ouder en door de medewerker. Hoe het kind zichzelf ziet en hoe de medewerker naar het kind kijkt, geven input voor een persoonlijk gesprek met het kind. Deze informatie wordt besproken tijdens het welbevindingsgesprek.

Uit ervaring en gekregen feedback volgt er voor komend schooljaar een aanpassing:

-Groep 1 t/m 4: de ouder vult deze lijst in over het kind en de medewerker.

-Groep 5 t/m 8: de ouder vult deze lijst in over het kind, het kind zelf en de medewerker.

Tabblad ‘betrokkenheid’

Betrokkenheid is een belangrijke graadmeter binnen ons Kindcentrum. Wanneer kinderen hoog betrokken zijn, dan vindt er fundamentele ontwikkeling plaats. Betrokkenheid zorgt voor een beter leerrendement bij kinderen, waardoor zij hun zin in leren vergroten en met maximale kansen voorbereid worden op het latere leven. Om deze reden scoren wij de betrokkenheid van de kinderen minimaal twee keer per leerjaar. Het is geen meetmoment met goed of fout. Wat het wel doet, is ons en u informatie geven over de ontwikkeling van uw kind.

Groep 1-2

Bij spel en aanbod wordt de betrokkenheid van uw kind ingevuld. Bij groep 1 gebeurt dit één keer per jaar in de maand februari. Bij groep 2 gebeurt dit twee keer per jaar; in november en in juni.

Groep 3 t/m 8

Bij kring, aanbod, contractwerk en project wordt de betrokkenheid van uw kind ingevuld. Dit gebeurt twee keer per jaar. De eerste keer zal dit zijn tussen de herfst- en de kerstvakantie en de tweede keer in de periode voor de meivakantie.

Tabblad ‘documenten’

Aanvullende documenten, zoals de vaardigheidsgrafieken vanuit Cito, kunt u hier bekijken.

De afgelopen Cito uitdraai heeft er anders uitgezien dan dat u van ons gewend bent. Dit staat los van mijnrapportfolio, maar heeft te maken met een ander moment van afname in verband met de corona-situatie.

Wat gaat er komend jaar nog verder ingevuld worden?

Tabblad ‘ZIKO’ opvang 0 t/m 4 jaar.

De Ziko wordt ingevuld 3 maanden na start van een kind op een nieuwe groep, daarna wordt de Ziko ingevuld rond de verjaardag van uw kind.

Wij werken hierbij niet meer met het officiële Ziko formulier, maar de punten uit de Ziko zijn verwerkt in mijnrapportfolio.

Zowel de ontwikkeling als de betrokkenheid van de kinderen komt hierbij aan bod.

Tabblad ‘betrokkenheid BSO’

Bij vrij spel en geplande activiteit wordt de betrokkenheid van uw kind minimaal 1 keer per jaar ingevuld.

Tabblad ‘prestaties’

De ontwikkeling van het kind wordt per vakgebied weergeven.

Groep 1-2

De ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel wordt gescoord in een bepaalde periode. Dit doen we aan de hand van observaties en checkmomenten tijdens het spelen en werken. In groep 1 doen we dit in februari en in groep 2 in november en juni. Door middel van het scoren in een niveau met kleur en de bijbehorende tekst kunt u zien wat uw kind op dat moment laat zien in zijn ontwikkeling bij het betreffende vakgebied. In het ontwikkelgesprek met de leerkracht wordt ingegaan op het talent en de ontwikkelpunten van uw kind.

Groep 3 t/m 8

Na ieder meetmoment van een vak worden de doelen gescoord. Een toelichting in de vorm van een bewijsstuk en/of tekst wordt alleen geplaatst indien nodig. Op het vierkant komt links bovenin een tekentje te staan, als er een toelichting bij is geplaatst.

Tabblad ‘portfolio’

Hier kan een foto of kort filmpje in gezet worden van het werk waar uw kind trots op is.

Groep 1 t/m 4

De leerkracht houdt de regie hierop en zorgt dat er per periode (van vakantie tot vakantie) minimaal één en maximaal vier foto’s in komen te staan.

Groep 5 t/m 8

De kinderen worden gestimuleerd om dit te vullen met foto’s van het proces en van het product.

‘Hier ben ik trots op’

‘Hier ben ik trots op’ staat rechts onderin op de startpagina. Op het moment dat het kind een werkje écht heel bijzonder vindt, kan dit hier geplaatst worden. Er is ruimte voor in totaal vijf foto’s.

Cito's 

In verband met de schoolsluiting zullen wij pas Cito-toetsen af gaan nemen als de kinderen in ieder geval weer 2 weken op school zijn. We vinden het van belang dat kinderen kunnen landen en tijd hebben om te wennen aan de onderwijsomgeving.
Wanneer wij de toetsen voor eind maart afnemen, is er geen sprake van aangepaste normeringen voor de zogenaamde M-(midden)toetsen. Dit was de vorige toetsronde wel het geval, omdat we dezelfde toetsen op een ander moment hebben moeten afnemen. 

Aanmelden noodopvang KDV+BSO

Wilt u gebruik maken van de noodopvang? 
Geef dat dan uiterlijk twee dagen voor de gewenste opvang dag door, alleen dan kunnen wij zorgdragen voor voldoende personele inzet bij de opvang.

Indien u later een aanvraag indient dan kan het zijn dat wij geen noodopvang meer kunnen bieden aan uw kind. Het is dus van belang dat u op tijd de noodopvang aanvraagt.
U kunt de aanvraag mailen naar noodopvang@onskindbureau.nl, graag de locatie vermelden in het onderwerp. Uiteraard ontvangt u van ons een reactie op de aanvraag van noodopvang. 

Doenkids op de BSO!

Vanaf februari starten wij op de BSO met Doenkids. Doenkids is een activiteitenplatform waar wel duizenden activiteiten op staan. Met Doenkids gaan wij er voor zorgen dat we met een herkenbaar overzicht jullie op de hoogte brengen van de activiteiten die aangeboden worden op de BSO. Dit geldt voor de activiteiten in zowel de vakanties als in de reguliere weken. 

Reguliere weken

Elke 3 à 4 weken delen we met jullie een activiteitenplanning.

Dit is een overzicht van de activiteiten die voor die weken gepland staan. De activiteiten worden niet gekoppeld aan één dag maar worden meerdere keren (op verschillende dagen) deze periode herhaald. Voor nu gaan we deze delen via SocialSchools.

Vakantieweken

Voor de vakantieweken maken wij een dagplanning (zoals u van ons gewend bent) hierop kunt u precies zien welke activiteiten/ uitstapjes we welke dag gaan doen. Het programma wordt meegestuurd als de vakantie-aanvragen door OKB naar u verstuurd worden en deze zullen we ook met u delen via SocialSchools (sommige ouders hebben de carnavalsvakantie activiteiten met de nieuwe lay-out dus al ontvangen!).

De activiteitenplanning wordt voortaan in een herkenbaar overzicht met u gedeeld. Dit is overzichtelijk en de activiteitenplanning is steeds hetzelfde opgebouwd. De activiteiten zijn in verschillende categorieën ingedeeld, denk hierbij aan: eten & drinken, expressie, proefjes & techniek, spel, sport, natuur, creatief.

De leeftijdscategorie geeft aan welke activiteiten we met de BSO beneden doen en welke met de BSO boven. Soms maken we de activiteiten makkelijker of moeilijker om andere leeftijden toch deel te kunnen laten nemen.

In de bijlage vindt u enkele voorbeelden van de activiteitenplanning.

Rots en Water

Vorig jaar was anders dan anders door alle coronamaatregelen en ook dit jaar start anders. Veel kinderen hebben daarom last van stress, spanning en korte lontjes. Daarom is het erg belangrijk om het welzijn van uw kind in de gaten te houden. Een fijne training waarmee je in kunt zetten op onder andere het welbevinden, is Rots en Water. 

Rots en Water is een weerbaarheids- en anti-pest programma voor kinderen tussen de 6 en de 13 jaar.
Het doel van Rots en Water is om de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen te vergroten en sociale problemen, zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en/of te verminderen. 

Rots en water wordt op meerdere praktijken tegen een vergoeding aangeboden. Daarnaast biedt Het Regionaal Trainingscentrum Rots en Water ook twee keer per jaar gratis aan. 
Als u zich afvraagt of Rots en Water misschien passend zou kunnen zijn voor uw kind, overleg dit dan met de leerkracht. Hij/zij denkt graag met u mee. 

Online veiligheid

Donderdag 21 januari heeft er een sessie plaatsgevonden voor ouders en medewerkers met betrekking tot online veiligheid van kinderen. Twee medewerkers van HALT hebben ons geïnformeerd over de (strafrechtelijke) consequenties en de invloed op anderen. Op het kindcentrum besteden we jaarlijks aandacht aan mediawijsheid door mee te doen aan de week van mediawijsheid en regelmatig in gesprek te gaan met kinderen over gedrag offline én online. Verder nodigen wij ieder jaar HALT uit op leerplein 7/8 om kinderen verder te informeren over online risico's.

Voor ouders is het een onderwerp dat ook regelmatig besproken moet worden aan de keukentafel. Dat kan al met kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het is vooral belangrijk dat ouders zich bewust zijn van het online (chat)leven van hun kind(eren). 

Er zijn enkele tips gegeven die waardevol zijn om te weten:

  • Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc.
  • Maak samen regels en afspraken.
  • Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet).
  • Bewaak persoonsgegevens.
  • Spreek niet af met onbekenden.
  • Bekijk af en toe de browsergeschiedenis.

Verdere informatie kan gevonden worden via www.meldknop.nl, www.mediawijsheid.nā€‹l, www.pestweb.nl of www.vraaghetdepolitie.nl

Externen

Typetuin

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het zijn gekke tijden. Gelukkig komen er weer steeds meer dingen om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld de compleet vernieuwde groepstypecursus van de Typetuin welke bij voldoende aanmeldingen op KC De Hoven van start gaat.

Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Schrijf snel in, want vol=vol! Meer info? Klik hier.

Startdatum: dinsdag 9 maart 2021

Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur

Leslocatie: KC De Hoven, Allegroweg 2 5245 AH ROSMALEN