Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 4

27-11-2020

Kalender

4 december: Sinterklaasviering op het KC
7 t/m 12 december: Facultatieve gesprekken groep 3 t/m 8
10 december: GMR vergadering
18 december: Onderwijs om 12.00u uit. BSO open, contract aanpassing nodig
21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

Woordje van Jerney

De Sint is in het land en dat is weer te merken aan de energie en het enthousiasme van onze kinderen. De activiteitencommissie heeft dit jaar voor een uitdaging gestaan met het organiseren van een waardig Sinterklaasfeest. Ons kindcentrum is in ieder geval mooi versierd en het sinterklaasjournaal wordt dagelijks op de voet gevolgd. Door alle maatregelen zijn er met name aanpassingen gedaan in de uitvoering op vrijdag 4 december. Dat betekent dat er dus geen groots ontvangst van de Sint en de pieten op de planning staat. Het wordt intiem gevierd per groep op het buitenspeelplein. Via de app van Social Schools worden jullie op de hoogte gehouden. We zorgen er in ieder geval voor dat het een feestje wordt voor iedereen. 

Een klein feestje hebben we al gevierd toen we het jaarverslag van 2019-2020 aan het afronden waren. Ondanks alle uitdagingen en aanpassingen van afgelopen schooljaar hebben we veel bereikt. Onze successen en ambities willen we graag met onze ouders delen. U kunt het verslag van schooljaar 2019-2020 nu bekijken via de link of op onze website onder praktisch. 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne sinterklaastijd...vol verwachting klopt ons hart. 

Openingstijden opvang en BSO in de kerstvakantie

Donderdag 24 december (kerstavond) en donderdag 31 december (oudejaarsdag) is de opvang geopend tot 17.00u.
Vrijdag 25 december (1e kerstdag) en vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn opvang en BSO de gehele dag gesloten.

Mijnrapportfolio

Wist u dat...

  • er een handleiding is? Als u op uw naam klikt, rolt er onder uw naam een menu uit waar u de handleiding vindt.
  • wij graag willen weten wat u van mijnrapportfolio vindt. U mag uw bevindingen mailen naar marleenvos@kcdehoven.nl

Toetsen in het onderwijs, ter info

Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op de Hoven nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari (de middentoetsen) en mei/juni (de eindtoetsen).
 
De volgende toetsen worden gebruikt:

  • Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m 8
  • Begrijpend Lezen groep 4 t/m 8,
  • Spelling groep 3 t/m 8,
  • Technisch lezen AVI en DMT groep 3 t/m 8 (worden individueel afgenomen en vanaf groep 6 alleen wanneer nog van toepassing)

CITO toetsen zijn vaardigheidstoetsen en methodegebonden toetsen zijn beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de kinderen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
In de Cito-toetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Cito-toetsen minder het geval is. De normering van de toetsen is ook anders dan die van de methodegebonden toetsen. Bij de Cito-toetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar.
Omdat de Cito-toetsen eenmaal per halfjaar worden afgenomen, kan dit betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen. Bij de methodegebonden toetsen wordt altijd direct na een lesblok of hoofdstuk getoetst en dan is de lesstof nog niet weggezakt. 
Ook is de vraagstelling in de Cito-toetsen vaak iets anders dan in de lesboeken van de methode. 
In groep 8 nemen de kinderen deel aan de IEP Eindtoets Basisonderwijs. Deze wordt in april afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die (mede) het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. 
 
In groep 7 krijgt u van de leerkracht(en) eerst een preadvies en in groep 8 krijgt u eerst een voorlopig en daarna een definitief advies voor de keuze van een school op niveau voor uw kind. Ons advies is gebaseerd op het deskundig oordeel van onze commissie VO (bestaande uit alle leerkrachten van groep 7-8, de intern begeleider en directie) en de behaalde resultaten uit de laatste 3 leerjaren (Cito's) en op de IEP eindtoets. Motivatie en werkhouding spelen ook een grote rol in het definitieve advies.

Verkeer

ANWB Streetwise

ANWB Streetwise heeft bij de groepen 1t/m 8 een verkeersles gegeven. De kinderen waren heel erg enthousiast! Het aanbod was goed op de verschillende groepen afgestemd. De kinderen van groep 5-6 mochten zelfs mee rijden in de auto om te zien hoe lang de remweg is. Heel interessant!

Zet je licht aan! 

Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Daarom komen we in actie met de tagactie ‘Zet je licht aan!’.
Heeft u de tags al gezien op de stoep?

Lekker Anders Dagblad

Het Lekker Anders Dagblad is meegegeven aan de kinderen. Er staan o.a. spelletjes in en een win-actie!

Ouderbijdrage - reminder - 

De Activiteitencommissie van het kindcentrum organiseert ieder schooljaar, samen met een aantal enthousiaste ouders en medewerkers, diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen.

Het gaat hier om activiteiten die geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ten behoeve van de inning en het beheer van de ouderbijdrage is Stichting Ouders Kindcentrum De Hoven opgericht. Deze ouderbijdrage is niet verplicht maar wel nodig om de feesten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen.

Wat organiseert de activiteitencommissie allemaal?

  • Festiviteiten; Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Zomerfeest
  • Schoolreisjes, schoolkamp, voorleesontbijt, Dag van de Pedagoog,
  • Voorzieningen; T-shirts van KC de Hoven, verkeershesjes etc.

Hoeveel is de ouderbijdrage 2020-2021?

Ieder schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Voor het aankomende schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.

De kinderen in groep 1-2, 3-4, 5-6 gaan elk jaar op schoolreis en de groepen 7-8 gaan op kamp.

Hier zijn kosten aan verbonden. Uw kind kan alleen mee als deze kosten zijn voldaan. Het verschuldigde bedrag dient vóór het vertrek van het kamp/ schoolreis betaald te zijn.

Bank: ING

IBAN-nummer: NL76INGB0004723910

t.n.v.: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven

Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind/kinderen

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit door te geven bij de administratie van het kindcentrum. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvraag bij stichting Leergeld van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mailt u dan naar acdehoven@outlook.com.

Externen

Typetuin

Start cursus op dinsdag 9 maart 2021 om 14:15 uur.
De cursus is vooral geschikt voor de leerlingen die in groep 6, 7 of 8 zitten. Meer info via deze link.

Spoor 10-14 onderwijs

Meer informatie via deze link.

JV Oliebollenbingo

Meer informatie via deze link.