Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 3

30-10-2020

Kalender

3 en 4 november ANWB Streetwise
4 november KC Raad bijeenkomst 
6 november Bucketbaltoernooi (geannuleerd)
18 november Studiedag onderwijs
23 t/m 27 november ontwikkelgesprekken groep 2 

Woordje van Jerney

Beste ouders,

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober gaf premier Rutte aan dat de verscherpte maatregelen geen invloed zouden hebben op het onderwijs of de opvang. Toch hebben wij ook de afgelopen weken wat kleine aanpassingen moeten doen om de richtlijnen te blijven opvolgen.

Dagelijks zetten wij ons vol enthousiasme in voor alle kinderen en daarbij staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop. We blijven de richtlijnen, zoals deze zijn opgesteld in het protocol versie 20 oktober 2020, hanteren.

Naast de standaard richtlijnen wordt van onze medewerkers verwacht dat zij in het gebouw een mondkapje dragen wanneer zij zich door het gebouw verplaatsen. Dat ziet er voor sommige kinderen in de gangen wel een beetje vreemd uit. Op de groepen wordt het dragen van een mondkapje afgeraden. 

Indien een medewerker zich moeten laten testen dan zetten wij alles in gang om te zorgen voor een goede vervanging op de groep. De vervanging kan gedaan worden door een collega of door een invalkracht. Het kan dus zijn dat uw kind(eren) vaker een ander gezicht zien op de groep. We doen er in ieder geval alles aan om de opvang en het onderwijs door te laten lopen. 

Van onze ouders en/of verzorgers vragen wij het volgende:

• Ouders komen niet meer in het gebouw, dat geldt niet voor ouders van kinderen in de dagopvang die hun in het gebouw moeten komen ophalen. Een ouder of begeleider brengt en haalt de kinderen.

• Een mondneuskapje of spatmasker is zeer wenselijk.

• Houd 1,5m afstand van elkaar.

• Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die besmet is en/of besmettelijk was tijdens jullie contact, blijf alstublieft thuis en laat iemand anders uw kind(eren) brengen en halen.

Het blijft van belang dat we met z'n allen alert blijven en de rust bewaren. Door elkaar te helpen met de handhaving van deze regels hopen we van harte de opvang van uw kind(eren) en onderwijs te kunnen blijven aanbieden. 

Beslisboom

Twijfelt u of uw kind naar het kindcentrum mag komen i.v.m. corona-gerelateerde klachten bij uw kind of een gezinslid? Raadpleeg de beslisboom. Hier vindt u duidelijke informatie!

Paraplu's

Voor de ouders die hun kind(eren) bij de opvang of BSO brengen/ halen hebben wij paraplu's aangeschaft. Zo hopen we het eventuele wachten, in de regen, te verzachten.

Cito-toetsuitslagen en toelichting

Vanaf vandaag kunt u via MijnRapportfolio de cito-toetsuitslagen bekijken van uw kind(eren) onder het tabblad 'Documenten'. In het overzicht ziet u de niveauwaarden I t/m V en de vaardigheidscores vermeld staan. 
In verband met de verschuiving van het toetsmoment van juni naar oktober zullen de scores (I t/m V) over het algemeen lager uitvallen dan het daadwerkelijke beheersingsniveau van uw kind. Wij hebben ervoor gekozen om naast de scores ook de vaardigheidsgroei te laten zien. Ons leerlingvolgsysteem zet een Cito-score om in een vaardigheidsscore. Zo kunt u de voortgang van een kind per vakgebied in een periode goed volgen. 


 

U ziet de resultaten op de toetsen naast elkaar. Het resultaat van dit moment wordt vergeleken met de vorige, namelijk het toetsmoment van januari 2020. Deze staan vooraan en op dezelfde regel staat de score op de toets met het afnamemoment van nu. 
Helemaal achteraan staat de vaardigheidsscore (VS) en dus de groei die uw kind behaald heeft ten opzichte van de vorige toetsafname. 
Ook kunt u nog naar het functioneringsniveau kijken (FS). Daarmee kunt u zien op welk groepsniveau uw kind 'functioneert.' B6 staat dan voor Begin groep 6 en M6-E6 staat dan voor ergens tussen Midden en Eind groep 6. Dit zegt wellicht meer dan een letter of een (romeins)cijfer.

Voor de kinderen in groep 3 is er geen overzicht. Zij zullen de eerste Cito toetsen pas gaan maken vanaf januari 2021. 

We willen u laten weten dat de gemiddelde schoolscores gestegen zijn. Deze scores worden berekend door het gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle kinderen van een bepaald leerjaar samen te nemen. Wij vinden dit na de corona-thuiswerkperiode erg positief nieuws!
We begrijpen dat het nu wellicht lastiger is de resultaten te interpreteren. Mocht u vragen hebben over het overzicht, neem dan contact op met een van de leerkracht(en).

MijnRapportfolio

Vanaf nu is er de mogelijkheid om in te loggen met een eigen account. U gaat hiervoor naar mijnrapportfolio.nl en vult uw emailadres in waarmee u ook in Parnassys staat. U kies daarna voor 'eerste keer inloggen', u zult dan een link ontvangen waarmee u uw eigen gekozen wachtwoord kunt instellen.

Betrokkenheid

We zijn klaar om de volgende stap van MijnRapportfolio in te vullen. Dit wordt het tweede deel van de sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk de betrokkenheid. 

Wanneer wordt dit voor welke groep ingevuld? 

Groep 1: februari

Groep 2: 1e keer eind november, 2e keer juni 

Groep 3 t/m 8: 1e keer tussen de herfst- en de kerstvakantie, 2e keer in maart/april voor de meivakantie

Inspiratiesessie autisme

De kans is groot dat er in een van onze groepen iemand met autisme aanwezig is. Maar wat houdt autisme precies in?Maandag 16 november van 20.00u-21.00u kunt u online via het teams met het account van uw zoon/ dochter een inspiratiesessie bijwonen. Zie ook onze uitnodiging.

ANWB Streetwise komt op bezoek

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding... Ook de medewerkers van het kindcentrum voelen zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 3 en 4 november naar het kindcentrum te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle kinderen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar het kindcentrum en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:

Groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

Groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

Groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

Groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site: www.anwb.nl/streetwise.

We gaan er samen met de kinderen onvergetelijke dagen van maken!

Wegafsluiting i.v.m. ANWB Streetwise

Op dinsdag 3 november en woensdag 4 november zal de Allegroweg (vanaf onze hoofdingang tot de parkeerplaats) worden afgesloten van al het verkeer tussen 7.30u en 12.00u. 

U kunt via de Calandostraat de parkeerplaats en het achterste gedeelte van de Allegroweg bereiken.

Women who changed the world

Afgelopen jaar werkten de bovenbouw leerlingen aan het eTwinning project Women who saved the world samen met Yvonne Scherphof en studenten van het Such Fun programma. 

Ze werkten samen met leerlingen uit 12 andere landen aan creatieve opdrachten rond 12 vrouwen die een grote impact hebben of hebben gehad op de geschiedenis in hun land of daarbuiten. 

Jane Goodall kwam voorbij, Rosa Parks en onze leerlingen kozen Anne Frank. 

Als u een kijkje wilt nemen naar sommige van de opdrachten kijk hier onder pages: https://twinspace.etwinning.net/107759/home

In elk deelnemend land kregen we van het nationale eTwinningkantoor een kwaliteitslabel voor dit project en daarom ook een Europees kwaliteitslabel uit Brussel, waarmee we meedingen naar de Europese eTwinningprijs. 

We houden jullie op de hoogte!

Externen

Webinars aangeboden door de GGD

Dinsdag 3 november om 20:00 een webinar over lachgas voor ouders.

De GGD organiseert dit samen met Novadic Kentron, Halt en R-newt jongerenwerk.

Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging of via deze link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over-lachgas

Woensdag 11 november om 19:30 uur een webinar over sociale media voor ouders met kinderen tussen 10 en 16 jaar oud.

De GGD organiseert dit samen met Helder Theater en Mediaeigenwijs.

Aanmelden kan via deze link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/Webinar-Leg-dat-ding-nou-eens-weg

Regionale finales First Lego League

Kinderen maken kennis met STEAM (science, technology, engineering, art, math) en leren hun vaardigheden toe te passen in een spannende uitdaging.
https://www.nietstapelenmaarvervangen.nl/regionale-finales-first-lego-league

Wijkhelden

Zwerfafval is een probleem in de openbare ruimte. Het is slecht voor de natuur en maakt de buurt onaantrekkelijk. Om dit tegen te gaan ruimen wij dagelijks zwerfafval, maar we kunnen het niet alleen. Daarom zijn we gestart met de Wijkhelden. Dit zijn bewoners (jong en oud) die regelmatig een schoonmaakronde lopen door de buurt. Zij ontvangen van ons een veiligheidshesje, afvalknijper en afvalzakken. Ook kinderen kunnen deelnemen, ze krijgen er zelfs een zakcentje voor!

Zwerfafval ruimen is niet alleen goed voor de natuur (en de spaarpot;-)), het kan ook heel gezellig zijn. In deze video doen kinderen bijvoorbeeld een afvalbingo!

Wil je meer weten over de Wijkhelden? Of je direct aanmelden? Ga naar www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden of stuur een e-mail naar wijkhelden@s-hertogenbosch.nl

Wijkcentrum Windkracht 5: Sinterklaasknutselmiddag

In de bijlage vindt u hier meer informatie over.