Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 2

25-09-2020

Kalender

28 september t/m 2 oktober CITO
28 september t/m 9 oktober Welbevindingsgesprekken gr 1, 3-8
30 september Start kinderboekenweek
2 oktober Dag van de pedagoog
5 oktober Studiedag onderwijs
12 t/m 15 oktober Kamp 7-8
16 oktober Groep 7-8 vrij
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Woordje van Jerney

Alle kindcentra van ATO-Scholenkring hebben deelgenomen aan de KindCentrumMonitor (KCM) begin 2020, voorheen Primair Onderwijs Monitor (POM). Het doel van deze meting is om kindcentra informatie te bieden voor het besturen van hun eigen organisatie. De meting is uitgevoerd door Stichting Edudat, een landelijk onderzoeksbureau voor de kwaliteit van het onderwijs.  

Deze enquête is o.a. ingevuld door onze ouders (respons 22%) en kinderen van groepen 6, 7 en 8 (respons 98%). Hieruit is naar voren gekomen dat onze kinderen gemiddeld studiebevlogen zijn. Er ligt een stevig fundament voor de persoonlijke groei van kinderen. Het advies vanuit deze enquête is om aandacht te hebben voor het meten en beïnvloeden van studiebevlogenheid, geluk en veerkracht daar waar nodig. De kinderen beoordelen de Hoven met het cijfer 8,3. Ze voelen zich 'welkom' en zijn erg tevreden over de manier waarop de leerkracht instructie geeft. 

Ouders zijn zeer tevreden over zowel opvang als onderwijs. Er ligt een solide basis voor het optimaliseren van educatief partnerschap. Ouders geven aan dat er een aandachtspunt ligt bij het versterken van uitdagend onderwijs zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ouders beoordelen de Hoven met het cijfer 7,9. U kunt meer lezen over de tevredenheid via scholenopdekaart.nl. 

Verder is naar voren gekomen dat ouders meer betrokken willen worden en inzicht willen krijgen bij de ontwikkeling van hun kind. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we het instrument MijnRapportfolio gaan inzetten. Daarnaast is de communicatie over de ontwikkeling van het kind van groot belang. We willen daarbij dus zorgdragen voor een volledige informatievoorziening en ouders tijdig op de hoogte brengen. Het is belangrijk dat ook u als ouder aangeeft wat uw verwachtingen zijn. 

Tijdens onze studiedag van vandaag zijn we aan de slag gegaan met het nemen van perspectief, waarbij we ons hebben gericht op het kind, de ouder en de collega. Hierin hebben we inzicht gekregen in de mentale modellen die ons sturen in wat we denken en hoe we handelen. We hopen dat deze kennis en ontwikkeling bijdraagt aan het versterken van de samenwerking op het plein, binnen het team en met onze ouders.  

Met vriendelijke groet,

Jerney Rengelink

Vervanging Margreet Deliën, manager Opvang

Zoals u wellicht heeft gelezen in een eerder bericht op Social schools, vervangt Margreet Deliën de komende periode Hans van Slooten, de directeur van Ons Kindbureau. Hierdoor zal zij de komende periode minder aanwezig zijn op de Hoven en worden haar taken tijdelijk overgenomen door Lindsey van Eijndhoven.

Lindsey is op dit moment pleincoördinator van de babygroepen. De komende periode is zij de vervangend manager Opvang (Dagopvang en BSO). De taken van Lindsey als pleincoördinator worden tijdelijk overgenomen door Wendie Spierenburg (pleincoördinator van de peutergroepen).

We vertrouwen erop hiermee de continuïteit op de opvanggroepen van het Kindcentrum te kunnen waarborgen.

Vanaf maandag 5 oktober is Lindsey bereikbaar op woensdag en donderdag via het telnr. 073 – 8511140 en/of via het emailadres: lveijndhoveno@onskindbureau.nl

Thuisquarantaine 

Als een kind vanwege RIVM richtlijnen in quarantaine moet, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders vanaf de derde dag om het thuisonderwijs af te stemmen. Dit kan ook het geval zijn bij (langdurige) ziek zijn. Telefonisch wordt het volgende besproken: 

Leerplein 1/2: 

De bingo-kaart wordt geappt via Social Schools. 

Leerplein 3 t/m 8: 

Samen met ouders wordt afgestemd hoe het materiaal bij het kind thuiskomt. Het contract kan op papier of binnen de omgeving van Teams aangeboden worden. Afhankelijk van wat fijner werkt voor het kind. Kinderen ontvangen de inloggegevens van Basispoort of Miloo.  

Kinderen kunnen digitaal (online) aansluiten bij noodzakelijke instructie en/of groepsactiviteiten.  

Leerplein 3 t/m 8 heeft standaard een digitaal contract klaarstaan in Teams onder het kanaal ‘thuis’. Hierin staan verschillende digitale werkvormen waar de kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Deze staat altijd open voor alle kinderen. 

Om in te kunnen loggen in Staal en de Wereld in Getallen heeft uw kind een wachtwoord nodig vanuit Miloo. Wanneer uw kind dit wachtwoord nog niet heeft, zal dit komende week mee gegeven worden.

Welbevindingsgesprekken groep 1, 3-8

De komende weken vinden de welbevindingsgesprekken plaats. Zoals u weet is het doel van deze gesprekken om het welbevinden van uw kind te bespreken. 
Natuurlijk willen wij u ook op de hoogte brengen en houden van de cognitieve ontwikkeling van uw kind(eren). Zoals u weet worden de komende weken de Cito-toetsen van mei/juni dit schooljaar afgenomen en ingevoerd in ons administratiesysteem. Na de herfstvakantie ontvangt u van ons een overzicht van de gemaakte Cito-toetsen.

Werkgroep gezond 

In nieuwsbrief nummer 9 (april 2020) hebben jullie al kunnen lezen dat ons Kindcentrum de trotse bezitter is van het Vignet Gezonde School en het themacertificaat welbevinden.

De werkgroep gezond heeft niet stil gezeten in de afgelopen periode en we zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat het themacertificaat Bewegen en sport is aangevraagd EN toegekend. Hiermee laten we zien dat we op verschillende manieren bijdragen aan bewegen en sport bij onze kinderen. Het gaat bij bewegen en sport enerzijds over de basis van ‘goed leren bewegen’ en anderzijds om voldoende bewegen tijdens de schooldag.

Kinderen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende beweging en sport zijn heel belangrijk bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Klik hier als u meer wilt weten over (het vignet) Gezonde School en het themacertificaat Bewegen en sport.

Lekker Anders dag

Zondag 4 oktober is het Dierendag!

De dieren van de Lekker Anders Dag-totempaal zijn verstopt rondom onze school. Maak er in de week 5 oktober tot en met 9 oktober een Lekker Anders Dag van en ga op jacht naar de uil, adelaar, beer, eland, wasbeer en lynx. Heb jij een dier gevonden? Kijk dan goed hoe deze naar school komt. Weet jij het juiste antwoord dan maak je kans op een hele gave prijs! Houd de website, Facebook en Instagram van Lekker Anders Dag in de gaten voor meer informatie.

Fotograaf

De inlogkaarten van de fotograaf zijn afgelopen donderdag aan de kinderen meegegeven. Via de beveiligde bestelsite webshop.photolecole.nl kunt u d.m.v. het inlognummer en het bijbehorende wachtwoord die vermeld staan op de inlogkaart uw foto's bestellen.

Externen

Particuliere Rots en Water training
Investering voor 10 lessen: 250,-
Geen wachtlijsten, gratis proeflessen op 25 en 30 september.
Klik hier voor meer informatie.

Aanbod training Rots en Water Bram van Berkel
De informatieve flyer is te vinden bij de afbeeldingen.