Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 8

27-03-2020

Kalender

10-4 Goede vrijdag
13-4 2e paasdag (Kindcentrum gesloten)
20-4 t/m 1-5 Meivakantie 
27 april Koningsdag (Kindcentrum gesloten)

Woordje van Jerney

Beste ouders, 
Wat een vreemde weken hebben we achter de rug. Het is het gesprek van de dag en als je de krant openslaat dan zijn de eerste tien pagina's gevuld met feiten en informatie over het coronavirus. Afgelopen maandag is door de overheid gecommuniceerd over nog scherpere maatregelen, namelijk dat alle evenementen tot 1 juni verboden zijn, dat specifieke locaties (strand, parken) gesloten mogen worden en het samenkomen van meer dan 3 personen kan een boete opleveren. Dat geldt gelukkig niet voor gezinnen met kinderen of personen uit hetzelfde huishouden. En kinderen mogen nog met elkaar buiten blijven spelen. 
Het coronavirus heeft het land in de greep en wij proberen met z'n allen grip te krijgen op deze onvoorspelbare situatie. Waar wij als team invloed op kunnen hebben, is het aanbieden van noodopvang en het vormgeven van het thuisonderwijs. We hopen dat onze opbouw van het thuisonderwijs structuur biedt aan de kinderen en dat ze zo ook voldoende tot leren komen. Deze drie weken staan in het teken van herhaling en het onderhouden van kennis. We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarin ook tijd voor beweging, creativiteit en muziek aangeboden kan worden. We hopen dat jullie er met de kinderen veel plezier aan beleven! Via de site ouders.lesopafstand.nl vinden jullie tips over onder andere didactiek, pedagogiek en de inzet van ICT. Wij zijn ons er zeker van bewust dat er nu een groot beroep gedaan wordt op alle ouders die nu moeten schakelen tussen het thuiswerken en thuisonderwijs. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de leerkracht(en). Deze zit dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur voor u en de kinderen klaar. Wij hebben in ieder geval heel veel respect voor alle ouders en verzorgers die alles thuis moeten managen. 

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er aanstaande dinsdag meer duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn. Wij zullen u weer op de hoogte houden via de app van alle informatie die van invloed is om het Kindcentrum.

Voor nu wens ik iedereen een heel fijn en ontspannen weekend (Niet vergeten: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in, de klok gaat een uur vóóruit)!

Met vriendelijke groet, Jerney

Woordje van 0-4

Het is een gekke en onzekere tijd. Dit geldt voor ons, maar zeker ook voor jullie. We zijn nu alleen nog maar open voor noodopvang en we zijn blij dat we kunnen helpen! De baby- en peutergroepen zitten nu samen op de begane grond. Ook de kinderen van Campus aan de Lanen komen af en toe bij ons spelen. We ontvangen de kinderen bij de Krekels. Als er veel kinderen komen splitsen we de groepen op, zodat we niet met te veel kinderen in 1 ruimte zitten.
Veel kinderen moeten wij nu missen, dit vinden wij heel erg jammer! De kinderen zullen hun vertrouwde opvangplek vast ook missen en daarom  zullen we regelmatig een filmpje opnemen voor hen. Zo zullen we bijvoorbeeld een liedje zingen, een dansje doen, boekje voorlezen, knutselen of gewoon iets leuks vertellen. Hou vooral de app Social Schools in de gaten!

We hopen allemaal dat deze onzekere tijd snel voorbij is en we weer het normale leven op kunnen gaan pakken.

Hopelijk tot snel en zorg goed voor elkaar!

Woordje van de BSO

Afgelopen weken zag het er, ook bij ons op de BSO, ineens heel anders uit.
Voor alleen de kinderen waarvan de ouders noodopvang nodig hebben zijn wij er om hen op te vangen, natuurlijk zijn wij blij dat wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Elke ochtend is er, naast de pm’ers van de BSO, ook een leerkracht aanwezig. Deze leerkracht ondersteund bij het schoolwerk als er vragen zijn voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De kinderen van groep 1-2 kunnen met de materialen uit de onderbouw groepen aan de slag.
Daarnaast bieden we ook nog steeds activiteiten aan in de gymzaal, buiten of in het atelier. Zo proberen we ook de nodige ontspanning op te zoeken (zie foto’s).

Lieve kinderen van de BSO, wij missen jullie natuurlijk allemaal!
Missen jullie de leuke activiteiten en het spelen bij de BSO ook? Wij zorgen dat je de BSO ‘in huis kunt halen’. Wij posten elke week een aantal filmpjes waarbij de juffen en meesters van de BSO een activiteit uitleggen, die je thuis kunt doen.
Dus als jij je verveelt, en je weet even niet wat je kunt doen na al dat harde schoolwerk, neem dan eens kijkje op Social Schools!

Leerteam SEO

In deze bijzondere tijd, waarin het leven voor de kinderen en voor jullie als ouders totaal anders is dan hoe jullie het gewend zijn, is het erg belangrijk om naast het cognitieve thuiswerk ook aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen voelen heel goed aan dat er dingen anders zijn, dat we in een spannende periode zitten. Via deze site kun je als ouder veel tips vinden over omgaan met de gevolgen van het coronavirus.
Samen thuis zijn, is ook een onderdeel van de ontwikkeling. Kinderen leren veel van het samen spelen van spelletjes, ze leren rekening houden met én zorgen voor elkaar, teleurstellingen verwerken en het omgaan met allerlei emoties. De bingokaarten, die meegestuurd worden met het thuiswerk, bevatten daarom ook activiteiten om dit te bevorderen. Op internet kun je ook praatkaartjes vinden, om met je kind in gesprek te gaan. 
Soms is het fijn om handreikingen van anderen te krijgen of even gewoon te delen, hoe het thuis gaat. De tip is dan ook om dit te doen met vrienden, familie, andere ouders of bijvoorbeeld  de leerkracht of schoolmaatschappelijk werk. Het zijn bijzondere tijden waarin we wat extra voor elkaar moeten zorgen!

Uitreiking BrabantsVerkeersVeiligheidslabel

Dinsdag 3 maart is het BVL label aan ons uit gereikt. Een deel van onze leerlingenraad heeft het label in ontvangst genomen.
Alle kinderen hebben een sleutelhanger gekregen. Helaas hebben we vanwege weersomstandigheden de stormbaan afgezegd. Deze houden de kinderen nog tegoed! 

Muziek 'ja leuk'! 

De afgelopen weken hebben wij (Roanne, Kirsten, Jolanda en Carolien) de workshop gevolgd muziek ' ja leuk'! 
Bij deze bijeenkomsten hebben we onder begeleiding van Margre van Gestel (bekend van onder andere muziek op schoot) liedjes, nieuwe ideeën en inspiratie op gedaan om muziek te maken en te zingen met de kinderen op de groep. We hebben handvatten gekregen om verschillende materialen en attributen in te zetten tijdens de liedjes.
Op donderdag 20 februari hebben een aantal kinderen van de opvang al mogen genieten van onze nieuwe kennis en vaardigheden. En hebben we met elkaar gezongen en gedanst.
De kinderen deden meteen enthousiast mee en genoten zichtbaar. Ook wij hebben er van genoten.
We delen graag onze nieuwe kennis met de andere collega's en willen nog heel veel liedjes zingen, muziek maken en dansen met de kinderen op de groep 

Ik lees thuis! voor groep 4 tot en met 8

VOORLEZEN

U leest minimaal één keer per dag voor uit een mooi kinderboek. Zoek een leuke plek en lees voor, maak er een gezellig moment van. Praat na afloop met uw kind over de inhoud van het verhaal. Het doel van voorlezen is dat uw kind zijn/haar woordenschat vergroot en meer kennis krijgt van de wereld.

ZELFSTANDIG LEZEN

Uw kind leest zelfstandig uit een leesboek dat aansluit bij zijn of haar niveau. Kinderen die onder E4 niveau lezen, lezen hardop. Kinderen die boven E4 niveau lezen, lezen stil.

Groep 4: minimaal 10 tot 15 minuten per dag, langer of vaker is wenselijk

Groep 5 t/m 8: minimaal 20 minuten per dag, langer of vaker is wenselijk

Moeite met lezen of concentratieproblemen

Heeft uw kind moeite met lezen of heeft uw kind concentratieproblemen dan kunt u met uw kind lezen. De aanpak die u dan gebruikt is: VOOR-KOOR-DOOR.

Stap 1 VOOR: U leest drie bladzijden voor uit het leesboekje.

Stap 2 KOOR: Na het voorlezen van de derde bladzijde leest u samen met uw kind hardop bladzijde drie in koor. In koor lezen is een aanpak waarbij de ouder en het kind dezelfde tekst op hetzelfde moment lezen.

Stap 3 DOOR: Uw kind leest bladzijde drie zelfstandig of als dit nog te moeilijk is samen met u in duo (om en om een regel).

Stap 4: Herhaal stap 1 tot en met 3.

Stap 5: Lees nog één á twee bladzijden voor. Deze bladzijde(s) hoeven de volgende keer niet weer gelezen te worden.

Tips:

1. Wijs bij met uw vinger, stop bij een fout gelezen woord. Zeg niks, uw kind moet met zijn ogen terug naar het gelezen woord en leest het woord nog een keer alleen of met hulp van u.

2. Heeft uw kind moeite met d/b of andere klanken (bv. au, ui, aa), zeg deze klanken voor. Wilt u de letters ‘fonetisch’ uitspreken (z = zzz en niet zet).

3. De feedback die u geeft is erop gericht om fouten zo veel mogelijk te voorkomen of direct te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat foutief gelezen klanken/woorden niet worden ingeprent.

Aanvullend lezen voor groep 4

De kinderen uit groep 4 zitten volop in het leren lezen! Voor hen is het belangrijk om veel leeskilometers te maken om hun leestechniek en leestempo te vergroten en op peil te houden. Daarom voegen we voor groep 4 het duolezen toe. Duolezen doet u als volgt:

U zit naast uw kind aan tafel of lekker op de bank. U gebruikt één boek en leest om en om een regel. Dit mag het boek zijn waar tijdens het zelfstandig lezen ook uit gelezen is.

Groep 4: minimaal 10 minuten per dag, langer of vaker is wenselijk.

TIPS OM HET THUIS LEZEN LEUK TE HOUDEN:

  • Maak gebruik van de e-books van de bibliotheek. De bibliotheek heeft een mooie collectie online kinderboeken. Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis gebruikmaken van deze tool. Klik hier (klik op rechtermuisknop, kies hyperlink open).
  • Maak gebruik van de online luisterbieb van de bibliotheek. De bibliotheek heeft tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd. Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Klik hier (klik op rechtermuisknop, kies hyperlink open).
  • Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis lid worden van Yoleo. Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo. Klik op de link en u leest hoe u uw kind aan kunt melden. https://www.yoleo.nl/help .
  • Ook leuk om als kind naar te luisteren:

De Waanzinnige Podcast. Hier vertellen kinderen over hun lievelingsboek. https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/ 

Cubiss maakt samen met Radiorakkers een nieuwe serie kinderpodcasts. De eerste opname met niemand minder dan Paul van Loon staat online. https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken (klik op rechtermuisknop, kies hyperlink open).

Tosca Menten maakt kinderboekenpodcasts. Te beluisteren via de website, iTunes en Spotify. In “Het Fragment” leest Tosca Menten voor uit haar boeken. https://toscamenten.nl/kinderboekenpodcast/ 

Samen gaan we ervoor!
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

VEEL LEES- en LUISTERPLEZIER!!

Met vriendelijke groet,
Leerteam Taal

Thema-avond Zindelijkheid

Helaas gaat de thema-avond zindelijkheid op 15 april niet door. Deze wordt op een ander moment aangeboden. We houden u op de hoogte!