Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 7

21-02-2020

Kalender

24 t/m 28 februari Carnavalsvakantie
2 maart Studiedag onderwijs: opvang en BSO geopend
20 maart Boekenmarkt
20 maart Volleybaltoernooi groep 7

Woordje van Jerney

Wat was het vandaag een feestelijke dag en een goed begin om de carnavalsvakantie in te luiden. De kinderen hebben zo'n gezellige feestdag wel verdiend. Ze hebben de afgelopen weken hard gewerkt en dat was ook terug te zien en te horen in de ontwikkelgesprekken.

Het bijzondere aan de ontwikkelgesprekken met kinderen is dat ze in staat zijn om in eigen woorden aan te geven wat ze graag willen leren. Of wat zij vinden dat ze nog moeten leren. Soms komen de kinderen ook met verrassende ontwikkelpunten zoals het willen leren filosoferen! Daar maken wij dan ook graag ruimte voor.

Deze week hebben de kinderen die gebruik maken van de BSO van de mentor persoonlijk een formulier ontvangen. Hierop is te lezen wat de kinderen bij de BSO doen en met wie ze graag spelen. Dat is een aanvulling op de informatie in het portfolio en geeft een breder beeld weer. 

Mocht u na de ontwikkelgesprekken nog vragen voor de leerkracht en of medewerker van de BSO hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de medewerkers. 

Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen! 

Opvang open in de carnavalsvakantie

De dagopvang en BSO zijn de gehele carnavalsweek geopend. De BSO heeft weer leuke activiteiten op het programma staan!
Komt uw kind niet naar de opvang of BSO? Geef dit a.u.b. tijdig (48u van tevoren) door via het ouderportaal in Flexkids. Alleen dan wordt het ruiltegoed bijgeschreven.

Verkeer

Dinsdag 3 maart zal het BrabantVerkeersveiligheidsLabel (BVL) aan ons worden uitgereikt. Om dit te vieren zal er een stormbaan in de wadi komen waar de kinderen per leerplein op mogen spelen!

Parkeren rondom het Kindcentrum

Het komt vaak voor dat er auto's worden geparkeerd op de strook voor de hoofdingang ( die wij voorzien van pionnen).  Ook worden er auto's geparkeerd op de stoep aan de zijkant van het Kindcentrum (Calandostraat).  Wilt u uw auto a.u.b. op een parkeerplaats parkeren. Dit voor de veiligheid van de kinderen.
In onderstaande tekst vindt u de afspraken m.b.t. parkeren die beschreven staan in ons Ouder-ABC.

We hopen dat u als ouder te voet of met de fiets naar de Hoven komt. Mocht u toch genoodzaakt zijn met de auto te komen dan dient u de auto bij voorkeur te parkeren op de parkeerplaatsen aan de straatkant van de gevel van het gebouw of aan de achterzijde van het schoolplein. De strook voor de hoofdingang van het gebouw is bedoeld als ‘zoen en zoef-zone’. Gelieve uw auto hier niet te parkeren.

Meten & Wegen

De afgelopen maanden is de Werkgroep Gezond beziggeweest met het behalen van Vignet "Gezonde School". Een onderdeel van het Vignet Gezonde School is het meten en wegen. Op vrijdag 13 december zijn er naar alle kinderen op KC De Hoven toestemmingsbrieven verzonden omtrent het meten en wegen. Dinsdag 14 januari zijn we gestart met het meten en wegen van alle kinderen die daar toestemming voor hebben gegeven.

Resultaten:
82% van alle kinderen heeft de brief ingeleverd.
75% van de kinderen van de kinderen hebben ingestemd en toestemming gegeven.
Dit is een prachtig resultaat en hierbij willen wij u bedanken voor uw bijdrage!

Medewerkers challenge: Het ganzenbord spel

In de week van 9 december is er een challenge gestart voor alle medewerkers van KC De Hoven, het ganzenbord spel. Het spel is gebaseerd op ganzenbord maar dan staat elk vakje voor een sportieve opdracht die uitgevoerd moet worden, een challenge. Zodra de challenge behaald was dan mocht de medewerker opnieuw dobbelen, als de challenge niet behaald was dan moest je een stapje terug.
Elke week ging de strijd nek aan nek, de medewerkers waren erg fanatiek en dit leverde leuke momenten op!
Een aantal weken nam Dick de leiding, gevolgd door Tim en Mandy. Vervolgens kwam de sprint van Mandy wat zorgde voor een koppositie! Maar in de laatste week van het spel werd ze verslagen door Dick!
Dit betekend dat Dick de winnaar is van de medewerkers challenge! Op 2 maart wordt tijdens de studiedag de prijs uitgereikt aan Dick!

Leerteam taal

Vindt uw zoon of dochter het lastig om een boek te kiezen. Weet hij/zij niet waar hij moet beginnen en moet kijken in de bieb? Check deze site eens. Een handige site waarmee je met enkele vragen een hele lijst met boekentips krijgt. Klik hier voor veel leesplezier!

Kinderboekenmarkt

Vooraankondiging: Op vrijdag 20 maart staat onze jaarlijkse kinderboekenmarkt gepland. Na de vakantie volgt meer informatie.

Week van het jonge kind

In de week van 13 t/m 17 april 2020 is het de Week van het jonge kind! We willen hier vanuit het Kindcentrum graag extra aandacht aan besteden. Tijdens deze week zullen er wat extra activiteiten georganiseerd worden voor onze allerjongste kinderen, maar ook voor u als ouder. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren.

Instagram

Ons Kindcentrum is vanaf nu ook actief op Instagram. We zullen wekelijks posten vanuit de opvang en/ of onderwijs.

Externen

Maak kennis met Rots en Water!

Op 25 en 27 maart kunnen kinderen van 7-13 jaar kennismaken met deze succesvolle weerbaarheidsmethode.
Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve - fysieke manier met sociale vaardigheden. Spel en fysieke oefening wisselen we af met korte momenten van reflectie. Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.
Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten.
Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.
De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We werken met 2 leeftijdsgroepen: 7-9 en 10-13 jaar. De groepen worden altijd begeleid door 2 ervaren trainers, een man en een vrouw.
Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen 2 keer mee en krijgen iedere week een verslag over de mail van de training.
Meer weten of zelf ervaren of het iets voor je kind is? Kijk dan op www.steviginjeschoenen.nu