Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 4

29-11-2019

Kalender

5 december Sinterklaas op bezoek
6 december Studiedag onderwijs; bso en opvang open
9 t/m 13 december facultatieve gesprekken groep 3 t/m 8
19 december Kerstdiner
20 december Kerstviering; onderwijs om 12 uur uit
23 december t/m 3 januari kerstvakantie

Woordje van Jerney

Deze tijd van het jaar merken we dat de kinderen vol verwachting zijn en (nog) meer enthousiasme en energie laten zien dan dat we van ze gewend zijn tijdens andere periodes van het schooljaar. Het is natuurlijk ook een bijzondere tijd van het jaar waarin we graag stil willen staan bij respectvol omgaan met elkaar. Hier werken wij iedere dag met elkaar in de groep aan volgens de methodiek van Positive Behaviour Support. We stimuleren de kinderen op een positieve manier; de kinderen verdienen parels die gekoppeld zijn aan beloningen bij iedere gehaalde verwachting. De medewerkers volgen de kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling door observaties en gesprekken met ouders en kinderen. We verzamelen data door het invullen ZIEN! En eventuele interventies worden vastgelegd.

We besteden tijd en aandacht aan een positieve groepssfeer. Dit doen we door het inzetten van groepsvormende activiteiten aan de start van een schooljaar. Minimaal een keer per week wordt er in iedere groep een LOE-kring gehouden. Hierin wordt besproken hoe het staat met de sfeer op het plein. Ook wordt er dan geoefend met bepaalde verwachtingen. U zult erkennen dat de ene groep de andere groep niet is. We maken dan op groepsniveau keuzes die passend zijn bij de behoeften van de groep. We vinden het belangrijk dat we een fijne sfeer hebben op ons kindcentrum en dat iedereen met respect met elkaar omgaat. Hierin hebben wij allen, als volwassenen, een voorbeeldrol in. Goed voorbeeld doet goed volgen!

KindCentrumMonitor voor onderwijs, opvang en BSO

Op Kindcentrum de Hoven wordt de KindCentrumMonitor (KCM) afgenomen. Het doel van de meting is om informatie te bieden voor het professioneel besturen van de organisatie.

Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 minuten.

U kunt de vragenlijst invullen door op een van de onderstaande linken te klikken. Hiermee wordt u automatisch doorgestuurd naar de vragenlijst. Lukt dit niet kopieer en plak dit internetadres in de webbrowser.

Vragenlijst Onderwijshttp://Edudat.KCM-2019-Q4-Ouders-ATO.sgizmo.com/s3/. We verzoeken u de vragenlijst vóór 14 december 2019 in te vullen.

Vragenlijst BSOhttp://Edudat.Klantenvragenlijst-Ons-Kindbureau-BSO-Q4-2019.sgizmo.com/s3/. We verzoeken u de vragenlijst vóór 21 december 2019 in te vullen. 

Vragenlijst Opvang: http://Edudat.Klantenvragenlijst-Ons-Kindbureau-Dagopvang-Q4-2019.sgizmo.com/s3/. We verzoeken u de vragenlijst vóór 21 december 2019 in te vullen. 

Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te hervatten.

De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten uit de KindCentrumMonitor.

Openingstijden opvang/ BSO in de kerstvakantie

Op kerstavond op 24 december en oudjaarsdag op 31 december sluit de opvang van het kindcentrum om 17.00u.

Thema-avond

Op woensdag 20 november vond de eerste thema- avond op ons Kindcentrum plaats, verzorgd door Hanneke Poot (kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher).
Van meerdere locaties van Ons Kindbureau waren er ouders aanwezig tijdens deze avond die in het teken stond van de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind.
Ook waren er een aantal medewerkers aanwezig van de Hoven.
Hanneke heeft ons meegenomen in de opbouw van de sensomotorische ontwikkeling vanaf babyleeftijd tot basisschoolleeftijd. Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Vooral in het eerste levensjaar van een kind wordt er veel ervaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de sensomotorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling.
Als ouder heb je veel invloed op de manier waarop kinderen zich ontwikkelen. We hebben met elkaar gekeken hoe de fasen van de sensomotorische ontwikkeling eruit zien. Hanneke heeft ons bewust gemaakt van het bewegen van zuigelingen, peuters en oudere kinderen. Ook zijn er ideeën gegeven over spelletjes en activiteiten die de kinderen kunnen steunen in hun ontwikkeling.
Het gebruiken van de zintuigen, het opdoen van vele interessante ervaringen en het opbouwen van mooie herinneringen hebben daarin een grote plaats.
Zo wordt spelen met kinderen niet alleen plezier maar ook een boeiende ondersteuning voor de rest van hun leven. Er was een hoge betrokkenheid tijdens deze avond bij de aanwezige ouders waarbij Hanneke veel interessante vragen van ouders kon beantwoorden.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, via de website vindt u meer informatie over dit onderwerp: http://www.hannekepootvanderwindt.nl/

Verkeer

Zet je licht aan! 

Iedereen weet wel dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden, maar toch voert zo’n een derde van de Nederlanders geen goede fietsverlichting. En dat terwijl het voeren van goede verlichting de kans op een aanrijding met 20% verkleint. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Daarom komen we in actie met de tagactie ‘Zet je licht aan!’.

Anna uit de middenbouw mocht in de herfstvakantie de commercial van de ANWB campagne 'zet je licht aan' inspreken.
Ook heeft ze er voor gezorgd dat er tags zijn gespoten rondom ons kindcentrum.

Sturen zonder gluren

Leerlingen van 5-6 en 7-8 dagen hun ouders uit om met hen mee te doen aan de Sturen zonder Gluren Challenge. Hiermee aan zij de uitdaging aan om 30 dagen niet te appen en te mailen tijdens het fietsen of autorijden. Leerlingen die het leuk vinden kunnen hun ouders overtuigen om samen aan de challenge deel te nemen. De kalender die hier voor nodig is, is vorige week aan de kinderen meegegeven.

Project JONGLeren in het verkeer

Het project JONGLeren in het verkeer start na de kerstvakantie bij de dagopvang.
Op woensdag 29 januari een ouderbijeenkomst van 8.30u tot 10.00u.  n.a.v. het project JONG- leren in het verkeer.
Deze bijeenkomst is op KC de Hoven en wordt verzorgd door Edux.

JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders.
Baby’s, peuters en kleuters pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Het is belangrijk dat wij dit stimuleren.
De kern van dit programma bestaat uit verkeersthemaweken (tussen de 3 en 6 weken) voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de opvoeders. Organisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen) krijgen een instructie en een goed gevulde themakist.

Lekker Anders Dagblad

Vanaf aankomende week vinden jullie in de garderobe het Lekker Anders Dagblad. Deze mag mee naar huis genomen worden.

Werkgroep gezond; meten en wegen

De werkgroep Gezond is voornemens het vignet Gezonde school te behalen. Wij sluiten ons aan bij het doel van Samen Gezond ’s-Hertogenbosch. Een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met GGD Hart voor Brabant en Jeroen Bosch ziekenhuis.  

Om het vignet te behalen zal de werkgroep, in samenwerking met onze 2 stagiaires van de FontysSportHogeschool, aan de slag gaan. We willen de kinderen stimuleren om veel en gevarieerd te bewegen, zowel tijdens als buiten schooltijd. Ook willen we de kinderen bewust maken wat een gezonde leefstijl is. Dit doen we door ze te informeren over gezonde voeding, water drinken en gezonde tussendoortjes te stimuleren. Vanaf 2020 zullen de kinderen van groep 3 t/m 8  jaarlijks worden getoetst en worden zij op lengte en gewicht gemeten en gewogen.  

De toetsing is op de bewegingsvaardigheden gericht binnen de gymlessen.  
Hieronder alle voorbeelden die getoetst 'kunnen' worden:  
Balanceren, springen, klimmen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek, tikspelen, doelspelen, mikken en jongleren en stoeispelen.  

In de weken van 13 t/m 24 januari worden alle kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gymles getoetst en worden lengte en gewicht gemeten. Hiervoor moeten alleen de schoenen worden uitgedaan. Ook wordt in beeld gebracht of uw kind lid is van een sportvereniging en een zwemdiploma heeft. Dit doen we alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Alle gegevens worden geanonimiseerd.  
  
De toestemmingsbrief voor meten en wegen wordt in de week van 2 december verzonden en deze moet uiterlijk 20 december voor de kerstvakantie ingeleverd zijn.  

Mocht er aanleiding zijn dan zal dit in een persoonlijk gesprek met u als ouder worden besproken.   

Als u vragen heeft dan kunt u ze stellen aan Rik Voet, vakleerkracht gymnastiek of Janneke Martens (GGD).  

Externen

Boekentips

Oliebollen bingo SJV vrijdag 27 december

Particulier aanbod Rots en Water

Omdat er veel vraag is naar de (gratis) Rots en Water trainingen van het Regionaal Trainingscentrum, hierbij ook (betaald) aanbod van deze training door een particuliere coach en trainer: Bram van Berkel.
Hij start in januari met 2 nieuwe groepen. Meer info klik hier.