Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 6

29-01-2016

Kalender

3 febr: MR-vergadering 18.00-20.30uur

1 en 3 febr: Adviesgesprekken Bovenbouw groep 8

5 febr: Carnaval vieren op school, kinderen om 12.00 uur uit.

8 t/m 12 febr: Carnavalsvakantie (VakantieBSO extra opvangcontract nodig)

15 febr: studiedag onderwijs. (BSO hele dag open; extra opvangcontract nodig)

17 febr: informatie-ochtend nieuwe ouders 8.45-10.15 uur

26 febr: portfolio's mee naar huis

29 febr: oudergesprekken

 

Klein woordje van Bettine

Beste ouders,
Wat is er in de eerste maand van 2016 al een hoop gebeurd. Het heeft zelfs even gevroren, we zitten middenin het afnemen van de Cito-toetsen en het kindcentrum is afgelopen maandag weer erg gezellig versierd. Ook hebben we de resultaten van de ouder- en leerlingtevredenheidenquête vorige week binnen gekregen (POM). De leerlingen beoordelen ons met maar liefst een 8,3 en de ouders met een 7,7. Zowel met de MR als met het team op de eerstvolgende studiedag op 15 februari zullen we de resultaten analyseren en de acties met elkaar bepalen. Daar zal ik ook verslag van doen in onze nieuwsbrief. Wel hebben we als voorloper op de enquête alvast de ontwikkeling van onze eigen Kindcentrum-de-Hoven-app ontwikkeld. Deze app moet er aan bijdragen dat de communicatie met het kindcentrum soepeler gaat verlopen en op één plek vindbaar is. U kunt de app downloaden via de AppStore of Google Store.

Afgelopen maandag en donderdag hebben we in het onderwijs inspectiebezoek gehad. Iedere 4 jaar wordt het onderwijs bezocht door een inspecteur. Onderdelen van dit bezoek zijn; lesobservaties, gesprekken met kinderen, intern begeleiders, managementteam, ouders, leerkrachten en een terugkoppeling aan het College van Bestuur en het team. We zijn verheugd u mede te delen dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren niet onopgemerkt zijn gebleven en we een positief rapport gaan ontvangen. Waarbij we door het behalen van een ‘goed’ op de onderdelen didactisch handelen en kwaliteitscultuur (en de overige onderdelen minimaal voldoende) we als eindoordeel ‘goede school’ krijgen.
Bedankt voor het vertrouwen in ons onderwijs, want mede door dit vertrouwen gaan we dagelijks met veel plezier naar ons ‘werk’. Voor nu wens ik u alvast een fijne carnaval (en dito vakantieweek)!

Carnaval

Dè’s écht Bosch! & Zandhazendurp blèft oe verrasse!

Alle groepen verzorgen een “carnavals-tentoonstelling”. Deze tentoonstelling kunt u op alle leerpleinen bewonderen op vrijdag 5 februari van 11.00 tot 11.40 uur. De tentoonstelling van de opvanggroepen kunnen worden bekeken tijdens de normale ophaaltijden.

Kom kijken naar wat voor moois, bijzonders en/of grappigs de kinderen hebben voorbereid en gemaakt!

De schooldag wordt gezamenlijk en vrolijk afgesloten op het speelplein van 11.45 tot 12.00 uur. Daar vindt de prijsuitreiking van de tentoonstelling plaats. In verband met de veiligheid vragen we alle ouders om buiten de hekken te wachten tot 12.00 uur. De kinderen zijn om 12.00 uur uit.

Eindtoets de IEP groep 8

Scholen zijn vrij om hun eindtoets te kiezen. Dit schooljaar heeft de Hoven weloverwogen gekozen voor de IEP als eindtoets. Wij zien veel kansen in deze eindtoets:

 • De kinderen werken in één toets boekje (niet met een antwoordvel) en kunnen zich daardoor beter focussen op iedere opgave. Daarnaast sluiten de opgaven goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.
 • Bij rekenen wordt er gebruik gemaakt van functionele en zo duidelijk mogelijke taal, zodat leerlingen die meer moeite hebben met taal wel kunnen laten zien wat ze kunnen op het gebied van rekenen.
 • Bovendien lopen de opgaven op van makkelijk naar moeilijk. Zo ervaren leerlingen met een lager vaardigheidsniveau ook een succesgevoel en krijgt iedere leerling een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
 • Waar leerlingen eerder vooral met elkaar vergeleken werden, is de IEP-eindtoets vooral gericht op het vergelijken van de leerling met objectief gestelde einddoelen.

De scholen en leerlingen die inmiddels kennis hebben gemaakt met de IEP Eindtoets zijn enthousiast over de eerlijke en nieuwe manier van toetsing. Veel scholen binnen ons bestuur hebben voor deze eindtoets gekozen en deze toets wordt zelfs aanbevolen binnen het bestuur.

De afname zal plaatsvinden op 15 en 16 april, twee ochtenden en maximaal twee uur. Uiteraard zullen we de resultaten publiceren in de nieuwsbrief, zodra deze bekend zijn. Meer informatie over deze eindtoets is te vinden op:  www.toets.nl/werkterreinen/basisonderwijs-4/iep-eindtoets

Poorten speelplein

We willen u dringend vragen om bij het betreden danwel het verlaten van het schoolplein de poort achter u te sluiten.  Zo voorkomen we dat er eventueel kinderen al weg gaan zonder de ouders.

Nieuws uit de onderbouw

De afgelopen periode hebben we gewerkt rondom het thema: brrr... wat koud! Het spelatelier is omgetoverd tot een winterwonerland, de kinderen hebben iglo's gemaakt van suikerklontjes en van al het piepschuim zijn ijsschotsen gemaakt.

Vakantie BSOprogramma

Het vakantie BSOprogramma voor de aankomende carnavalsvakantie staat op de website! Via onderstaande link kunt u bekijken welke leuke activiteiten er op de planning staan! www.kcdehoven.nl/Opvang/Buitenschoolse-opvang/Programma-carnavalsvakantie-2016. De activiteiten staan ook vermeld in onze app.

Op 15 februari heeft onderwijs weer een studiedag. Voor extra opvang dient deze dag bij BSO extra uren te worden ingekocht.

Nationale voorleesdagen

Woensdag 27 januari hebben wij het startsein gegeven voor de Nationale Voorleesdagen. Tijdens het Voorleesontbijt hebben de kinderen bezoek gehad van medewerkers van andere speel-leerpleinen. Ze hebben vol verwondering kunnen luisteren naar verhalen onder het genot van een rijstwafel en ontbijtkoek.

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip .

Bezoek ook eens het voorleeshalfuurtje voor peuters op woensdag- en vrijdag ochtend (in de Stadsbieb Centrum) of vrijdagochtend (in Perron-3). Voor kleuters vindt dit op woensdagmiddag plaats. Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u kijken op www.bibliotheekdenbosch.nl.

De Prentenboek Top Tien

 1. De krijtjes staken – Drew Daywalt en Oliver Jeffers (De Fontein)
 2. De krokodil die niet van water hield– Gemma Merino (Lemniscaat)
 3. De leeuw en het vogeltje – Marianne Dubuc (Querido)
 4. Feestmaal voor de koning – Marlies Verhelst en Linde Faas (Lemniscaat)
 5. Gewonnen – Ruth Wielockx (Clavis)
 6. Gonnie & vriendjes in ganzenpas – Olivier Dunrea (Gottmer)
 7. Het ei van Egel – Nozomi Takahashi (De Eenhoorn)
 8. Sneeuwwitje breit een monster – Annemarie van Haeringen (Leopold)
 9. Vergeet mij nietje – Milja Praagman (De Eenhoorn)
 10. We hebben er een geitje bij! – Marjet Huiberts en Iris Deppe (Gottmer)   Prentenboek van het Jaar 2016

Boekenmarkt

Vorig jaar was de boekenmarkt een groot succes, daarom organiseren we dit jaar weer een boekenmarkt! Heeft uw zoon en/of dochter thuis boeken die hij/zij niet meer leest? Dan mogen deze woensdag 9 maart mee naar school genomen worden. Er mag ook een kleedje meegenomen worden waarop uw zoon en/of dochter de boeken kan verkopen.

Het is de bedoeling dat er kleine prijsjes gevraagd worden. Het verdiende geld mag door het kind zelf gehouden worden. Wij hopen dat er nieuwe boeken voor worden gekocht! Beneden in de hal hangt een intekenlijst voor de kinderen die boeken willen verkopen.