Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 3

25-10-2019

Kalender

1 november Bucketbaltoernooi groep 5
20 november Thema-avond Sensomotorische ontwikkeling
22 november portfolio mee groep 2
25 t/m 29 november ontwikkelgesprekken groep 2

Woordje van Bettine

Beste ouders,
Na een super start, opbouw en uitbreiding van mijn werkzaamheden op KC de Hoven, helaas toch geen goed bericht. Er zijn (bij het maken van een scan voor een onschuldige blindedarmoperatie) toch weer uitzaaiingen ontdekt. Dit keer in mijn longen. Wederom staat mij een pittig traject te wachten. Op dit moment wordt onderzocht welke behandeling het beste zou aansluiten. Voor nu betekent dit het tegenovergestelde van meer Bettine zien en tegenkomen op De Hoven. Een flinke teleurstelling voor mij, want ik had juist het gevoel en de energie dat het de goede kant op ging.

In deze spannende periode hebben Jan en ik de tijd gevonden om, in het bijzijn van een kleine groep familie en vrienden, te trouwen. Sinds gisteren zijn wij officieel man en vrouw. Carpe diem!

Ik hou jullie op de hoogte, voor nu een warme groet, Bettine 

Staking 6 november

Maandag is bekend gemaakt dat de landelijke staking op woensdag 6 november definitief doorgaat. Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. 

Op Kindcentrum de Hoven is wederom sprake van een hoge actiebereidheid. Dit betekent dan ook dat alle leerpleinen deze dag gesloten zijn.

Wij begrijpen dat een dag staken voor de ouders van onze kinderen ongemak kan opleveren. Maar de toekomst van het basisonderwijs namelijk voldoende leerkrachten, duurzame onderwijskwaliteit en minder werkdruk legitimeert deze actie. Wij vragen uw begrip voor ons standpunt!

Wij gaan ervan uit dat voor de kinderen door hun ouders opvang thuis of elders wordt geregeld. Ouders die voor hun kinderen bij de BSO op die dag al een arrangement hebben, kunnen een aanvraag doen voor uitbreiding van dat arrangement via bso@kcdehoven.nl. Voor ouders die een extra dag willen inkopen kan de opvang alleen geboden worden indien er nog plaats is.

Mocht u vragen hebben dat kunt u terecht bij een van de medewerkers of bij Jerney via directie@kcdehoven.nl. 

Fotograaf

De inlogkaarten van de foto's die zijn gemaakt op 1 en 2 oktober worden vandaag aan de kinderen meegegeven.
Op de inlogkaart staat o.a. een loginnummer en een wachtwoord. U kunt met deze gegevens inloggen op de bestelsite van www.photolecole.nl en uw bestelling plaatsen. 
Via deze link ontvangt u meer informatie over het bestellen.

Broer/zus foto's
Ook de inlogkaarten van de broer- en zus foto's zijn uitgezocht en aan de inlogkaarten van de portretfoto's geniet. Er zijn enkele kaarten niet gematcht. Mochten uw kinderen op de broer/ zus foto zijn geweest en u heeft daar geen aparte inlogkaart van ontvangen, dan kunt u vanaf maandag bij de administratie de inlogkaart ophalen.

Ouderbijdrage AC

De activiteitencommissie van het kindcentrum organiseert ieder schooljaar, samen met een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten/medewerkers, diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Het gaat hier om activiteiten die geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ten behoeve van de inning en het beheer van de ouderbijdrage is Stichting Ouders Kindcentrum De Hoven opgericht. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel nodig om de feesten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen.

Wat organiseert de activiteitencommissie allemaal?

Festiviteiten; Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Zomerfeest
Schoolreisjes, schoolkamp, voorleesontbijt, dag van de pedagoog,
Voorzieningen; t-shirts van KC de Hoven, verkeershesjes etc

Hoeveel is de ouderbijdrage 2019-2020?

Ieder schooljaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.  Voor het aankomende schooljaar is de bijdrage verlaagd en vastgesteld op € 25,00 per kind.

De kinderen van leerplein 1-2, 3-4, 5-6 gaan elk jaar op schoolreis en de kinderen van leerplein 7-8 gaan op kamp. Hier zijn kosten aan verbonden. Het verschuldigde bedrag dient vóór het vertrek van het kamp of schoolreis betaald te zijn.

Leerplein 1-2

Ouderbijdrage   €  25,00

Schoolreisje        €   5,00

Totaal                   € 30,00

Leerplein 3-4 en 5-6

Ouderbijdrage    €  25,00

Schoolreisje        €  25,00

Totaal                   €  50,00

Leerplein 7-8

Ouderbijdrage  €  25,00

Schoolkamp      €  65,00

Totaal                  € 90,00

Wij verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Bank: ING IBAN-nummer: NL76INGB0004723910 t.n.v.: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven
Onder vermelding van: naam van uw kind/kinderen

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit door te geven bij de administratie van KC de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een aanvraag bij stichting Leergeld van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mailt u dan naar acdehoven@outlook.com

Werkgroep gezond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Kindcentrum De Hoven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen. Bewegen en een gezonde leefstijl staan daarom hoog bij ons in het vaandel. Wij sluiten ons aan bij het doel van Samen Gezond ’s-Hertogenbosch. Een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met GGD Hart voor Brabant en Jeroen Bosch ziekenhuis.

De werkgroep GEZOND is dan ook druk bezig met de voorbereidingen voor de aanvraag van het Vignet Gezonde School. Hierbij krijgt de werkgroep ondersteuning van twee studenten van de FontysSportHogeschool die de richting sportkunde volgen. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Uiteraard willen alle medewerkers van ons Kindcentrum het goede voorbeeld geven. In het café hebben verschillende medewerkers van ons kindcentrum iets opgehangen wat zij zelf doen in het kader van een gezonde en een actieve leefstijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst Ouders

Thema: Motorische ontwikkeling – Hanneke Poot

Tijd: Woensdag 20 november 20.00 tot 21.30u. (Inloop 19.45u)

Locatie: Gymzaal KC de Hoven

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling. Er wordt specifiek ingegaan op deze ontwikkelingen van het jonge kind van 0-6 jaar.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel bewegingservaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de motorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling.

Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?

We gaan met elkaar kijken hoe de fasen van de motorische ontwikkeling eruit zien, hoe de kwaliteit van bewegen gevormd wordt, en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling.

Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om te ontwikkelen en hen daarin uit te dagen?

Inhoud van de workshop:

  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen?
  • Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit?
  • Waarom zijn de fasen van buiklig, rollen en kruipen zo belangrijk?
  • Welke activiteiten kun je aanbieden om de motorische ontwikkeling te ondersteunen?
  • Op welke wijze kun je het dagelijks handelen en materialen gebruiken om te ondersteunen?
  • Hoe kun je blokkades of achterstand onderkennen en weten wat te doen?

Interesse? Aanmelden kan via het e-mailadres: bijeenkomst@onskindbureau.nl  tot 1 november 2019.

Halloween in de Hoven

Onze enthousiaste activiteitencommissieleden hebben dankzij subsidie van de gemeente s-Hertogenbosch extra activiteiten voor het Halloweenfeest in de wijk De Hoven kunnen regelen!

Het Halloweenfeest is op zaterdag 2 november. Aanvang om 18.30u op het schoolplein van KC de Hoven.
Meer informatie klik hier.

Openingstijden opvang/ BSO in de kerstvakantie

Op kerstavond op 24 december en oudjaarsdag op 31 december sluit de opvang van het kindcentrum om 17.00u.

Boekentips 

Klik hier voor de boekentips van november.

Externen

Tijdens de lezing “Help je boze of bange kind weer blij te zijn!” van ‘Eigenwyze Kindertherapie’ zal Jacqueline Prinsen je laten ervaren hoe Integratieve Kindertherapie jou kan helpen je kind beter te verstaan. Met nieuwe inzichten en tips ben je in staat je kind beter te helpen om blijer en gelukkiger te zijn.

Kinderen worstelen met zaken die ze zelf soms niet goed kunnen verwoorden. Ze willen bewust of onbewust iets aangeven met hun gedrag. Het is lastig om, wanneer je kind uit het niets een woede-uitbarsting krijgt of enorm bang en onzeker is, rustig, kalm en geduldig te blijven. Het lukt je dan niet om hun boodschap te verstaan.
Meer informatie klik hier.