Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 2

27-09-2019

Kalender

27 september studiedag; gehele KC gesloten
30 sept. t.m 4 okt. welbevindingsgesprekken
1 oktober fotograaf
2 oktober fotograaf; start kinderboekenweek
4 oktober dag van de pedagoog
7 oktober studiemiddag onderwijs vanaf 12.00u
7 t/m 10 oktober kamp 7-8 
11 oktober kinderen 7-8 vrij
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie
22 oktober Grote Hoven muziekdag

Woordje van Jerney

Beste ouders, 
Tijdens de informatieavond werd gevraagd hoe we de kinderen in beeld hebben. Wij volgen kinderen op verschillende manieren, zoals tijdens observaties, analyseren van proces en werk en resultaten uit toetsen (onderwijs). Met deze informatie kunnen we een kind beter begeleiden en ondersteunen. De medewerker zal in een gesprek met het kind gerichte feedback geven over het proces of gebruikte strategie. In onze kindcentrumgids (www.kcdehoven.nl) kunt u hier ook meer over lezen.
Wij delen onze bevindingen graag met u. Welke verwachtingen u heeft komend schooljaar kunt u kenbaar maken tijdens o.a. de welbevindingsgesprekken. Mocht u andere vragen hebben, schroom dan niet en maak een afspraak met de medewerker op de groep. 

Voorstellen

Onze stagiaires stellen zich graag aan u voor: 
Even-voorstellen-NB.docx

Dag van de pedagoog

Op 4 oktober vieren wij de dag van de pedagoog. Op deze dag zullen we alle medewerkers extra in het zonnetje zetten.

Muziek op KC De Hoven

Dit schooljaar kunnen niet alleen kinderen uit 5/6 deelnemen aan het schoolkoor, maar ook kinderen uit 3/4. De kinderen uit 5/6 zijn al begonnen met het koor; wat een enthousiasme en wat een kwaliteiten!
Op dinsdag 22 oktober openen we project 2 'Religies en feesten' met de grote muziekdag! Deze dag zal in het teken staan van muziek middels verschillende activiteiten.

Fotograaf op KC de Hoven

Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober komt de fotograaf (Photo L'ecole) weer op ons Kindcentrum. Zij komen in twee dagen de kinderen van de peutergroepen en alle kinderen van het onderwijs fotograferen. 

Heeft u zich ingeschreven voor de broer/ zus foto's?
Het is de bedoeling dat u als ouder/ verzorger (of opa/ oma enz.) aanwezig bent tijdens het fotomoment waar u zich vooraf heeft ingeschreven. 
De fotograaf bevindt zich bij OB blauw/ BSO beneden. U kunt alleen buitenom (via het schoolplein, om de BSO zo min mogelijk te storen) naar binnen komen.
U krijgt bij de fotograaf alleen toegang tijdens het tijdsblok dat u zich heeft ingeschreven. Dit om wachtrijen te voorkomen.

Werkgroep gezond

Werkgroep gezond gaat dit schooljaar het Vignet gezonde school en het thema certificaat Sport & Bewegen aanvragen.
Hierbij zal de werkgroep ondersteund worden door 2 stagiaires van de Fontys sporthogeschool die hiermee aan de slag gaan. 
Ook is de werkgroep in gesprek geweest met een contactpersoon van de gemeente (sport en beweging). Zij heeft ons geïnformeerd en geadviseerd. Tevens hebben we een netwerk op ons vizier en zullen we tijdens de studiedag onze collega's prikkelen met onze plannen. We houden u via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten.

Gymschoenen groep 3 t/m 8

Mocht het voor uw kind(eren) fijn zijn om hun gymschoenen op school te laten, dan is hier een mogelijkheid voor. De groepen 3 t/m 6 kunnen hun gymschoenen in de schoenvakken zetten in de garderobe. Voor de groepen 7&8 staat er een grote bak in de gymzaal waar zij hun schoenen in mogen doen.

Themabijeenkomst Ouders

Thema : Motorische ontwikkeling – Hanneke Poot

Tijd : Woensdag 20 november 20.00 tot 21.30u. (Inloop 19.45u)

Locatie : Gymzaal KC de Hoven

Inleiding:

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel bewegingservaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de motorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor zijn verdere ontwikkeling.

Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?

We gaan met elkaar kijken hoe de fasen van de motorische ontwikkeling eruit zien, hoe de kwaliteit van bewegen gevormd wordt, en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling.

Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om te ontwikkelen en hen daarin uit te dagen?

Inhoud van de workshop:

- Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om zich motorisch te ontwikkelen?

- Hoe ziet de motorische ontwikkeling eruit?

- Waarom zijn de fasen van buiklig, rollen en kruipen zo belangrijk?

- Welke activiteiten kun je aanbieden om de motorische ontwikkeling te ondersteunen?

- Op welke wijze kun je het dagelijks handelen en materialen gebruiken om te ondersteunen?

- Hoe kun je blokkades of achterstand onderkennen en weten wat te doen?

Interesse? Aanmelden kan via het e-mailadres: bijeenkomst@onskindbureau.nl , tot 1 november 2019.

Ouderbijdrage AC

De activiteitencommissie van KC de Hoven organiseert ieder schooljaar, samen met een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten/medewerkers, diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Het gaat hier om activiteiten die geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ten behoeve van de inning en het beheer van de ouderbijdrage is Stichting Ouders Kindcentrum De Hoven opgericht. Deze ouderbijdrage is niet verplicht maar wel nodig om de feesten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen.

Wat organiseert de activiteitencommissie allemaal?

Festiviteiten; Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Zomerfeest
Schoolreisjes, schoolkamp, voorleesontbijt, dag van de pedagoog,
Voorzieningen; t-shirts van KC de Hoven, verkeershesjes etc

Hoeveel is de ouderbijdrage 2019-2020?

Ieder schooljaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.  Voor het aankomende schooljaar is de bijdrage verlaagd en vastgesteld op € 25,00 per kind.

De kinderen in groep 1-2, 3-4, 5-6 gaan elk jaar op schoolreis en de groepen 7-8 gaan op kamp. Hier zijn kosten aan verbonden. Het verschuldigde bedrag dient vóór het vertrek van het kamp en/of schoolreis betaald te zijn.

Groep 1-2

Ouderbijdrage   €  25,00

Schoolreisje        €   5,00

Totaal                   € 30,00

Groep 3-4 en 5-6

Ouderbijdrage    €  25,00

Schoolreisje        €  25,00

Totaal                   €  50,00

Groep 7-8

Ouderbijdrage  €  25,00

Schoolkamp      €  65,00

Totaal                  € 90,00

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 oktober 2019 over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Bank: ING IBAN-nummer: NL76INGB0004723910 t.n.v.: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven
Onder vermelding van: naam van uw kind/kinderen

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit door te geven bij de administratie van KC de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een aanvraag bij stichting Leergeld van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mailt u dan naar acdehoven@outlook.com

Lekker anders dag

Wat hebben we een leuke kick off gehad op 2 september. Via deze link kunt u foto's terug kijken. 
Aanmelden kan nog steeds via de website van Lekker Anders Dag. Na het aanmelden kunt u een Lekker Anders Dag doos ophalen. Loop daarvoor binnen bij de administratie.

Parkeren 

Het komt steeds vaker voor dat er auto's worden geparkeerd op de strook voor de hoofdingang ( die wij voorzien van pionnen). Dit is niet de bedoeling. In onderstaande tekst vindt u de afspraken m.b.t. parkeren die beschreven staan in ons ABC.

We hopen dat u als ouder te voet of met de fiets naar de Hoven komt. Mocht u toch genoodzaakt zijn met de auto te komen dan dient u de auto bij voorkeur te parkeren op de parkeerplaatsen aan de straatkant van de gevel van het gebouw of aan de achterzijde van het schoolplein. De strook voor de hoofdingang van het gebouw is bedoeld als ‘zoen en zoef-zone’. Gelieve uw auto hier niet te parkeren.

Externen

Typetuin

In samenwerking met de school van uw kind(eren) bieden wij bij voldoende interesse in maart 2020 onze klassikale cursus van de Typetuin aan. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Waarom blind leren typen? Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een typecoach. Meld daarom jouw kind hier vandaag nog vrijblijvend aan. 

SJV’s Kabouterbos

Feestje in het Kabouterbos: Zondagmiddag 6 oktober 2019

Op zondagmiddag 6 oktober is er een heus feestje in het Kabouterbos voor alle peuters en basisschoolkinderen t/m groep 4. Kom gezellig samen met de kabouters en allerlei andere feestgangers in het bos een feestje vieren. De kinderen kunnen vele spelletjes en leuke activiteiten beleven in het bos aan de Oude Baan-Oost.

Start tussen 12.00 en 14.30 uur

Het feestje begint om 12.00 uur en je kunt de betoverende route van de kabouters starten tot 14.30 uur. De route is daarna tot 15.30 uur toegankelijk om de leuke spelletjes te spelen en activiteiten te beleven.

De kosten bedragen €3,- per kind, begeleiders lopen uiteraard gratis mee.

Kom verkleed!

Ook dit jaar kijken de kabouters van SJV weer uit naar de leukst verklede kinderen en hebben zelfs gevraagd aan hun andere gasten om ook verkleed te komen. Wie dat allemaal zijn, houden we nog even geheim!

Parkeren

Ons advies is de op de fiets te komen. Kom dan naar de Oude Baan-Oost ter hoogte van het crematorium. Daar loop je het bos in en vind je het feestje. Kom je toch met de auto, dan mag je deze parkeren op de parkeerplaats van het crematorium.

Drukke bedoeling

Oh ja, om te voorkomen dat het te druk wordt, hebben de kabouters de volgende indeling gemaakt (mocht dat niet uitkomen, kies je gerust een ander tijdstip):

12.00-12.30 uur: De Terp, IJzeren Kind, Campus aan De Lanen

12.45-13.15 uur: De Troubadour, De Hobbit, De Wittering, De Hoven, ’t Sparrenbos

13.30-14.00 uur: D’n Krommenhoek, ’t Ven, De Sprong, De Groote Wielen en De Masten

12.00-14.30 uur: Peuters

Zandhazendurp zoekt leden voor de Jeugdraad van XI

Wie wordt de opvolger van Jeugdprins Bas d’n Urste ?

ZANDHAZENDURP - De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is op zoek naar een opvolger voor Jeugdprins Bas d’n Urste. Op zondag 10 november tijdens de jaarlijkse jeugdraadsverkiezing in de Kentering zal de nieuwe Jeugdraad van XI en Jeugdprins(es) geïnstalleerd worden. Voor het zover is moet er eerst nog een nieuwe Jeugdraad van XI samengesteld worden en daarvoor zijn we op zoek naar jongens en meisje uit Rosmalen.

Zit jij in het basisonderwijs in Rosmalen in groep 6, 7 of 8, ben je een echte feestvierder en ben je met carnaval niet op vakantie ? Meld je dan aan. Samen met de dansmariekes en de rest van de Jeugdraad van XI ga je een grandioze carnaval beleven.

Om Jeugdprins of prinses te kunnen worden moet jij je op 10 november eerst presenteren middels een buut of act of toneelstukje etc.... We zetten je niet zomaar voor het blok, tijdens drie bijeenkomsten voorafgaande aan de verkiezing bereiden wij je op deze presentatie voor. Een deskundige jury besluit uiteindelijk wie er Jeugdprins(es), adjudant of ceremoniemeester zal worden. Voor de overige deelnemers hebben we een plaatsje in de Jeugdraad van XI. Interesse ? Aanmelden kan tot 1 oktober via jeugdraad@zandhazendurp.nl Volg ons ook op facebook: www.facebook.com/jeugdblok-zandhazendurp en op www.zandhazendurp.nl