Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 5

11-12-2015

Belangrijke data

14 december: Bleijendijk groep 7-8

17 december: Kerstviering

18 december: Kinderen om 12.00 uur uit!

21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

11 januari t/m 29 januari: Afname Cito-toetsen

13 januari van 8.30 tot 9.15 uur: Koffie-ochtend voor ouders

18 januari: Voorstelling voor groep 7-8 'Peter Pan'

25 januari : Bezoek van Onderwijsinspectie

27 januari: Voorleesontbijt

 

Woordje van Bettine

Beste ouders,

De knoppen komen uit, de temperatuur is met vlagen aangenaam, maar de kerst komt er toch echt aan! Nog een paar belangrijke zaken in deze nieuwsbrief van het jaar 2015 (graag aanmelden via de website voor de nieuwsbrief):

  • Op vrijdag 18 december 2015 zijn we om 12.00 uur uit (kinderen kunnen naar de BSO, neem contact op met de DWW).
  • De enquête staat vanwege het aantal van 108 ingevulde enquêtes nog open, we moeten minimaal 50% halen om valide te zijn. We willen u vragen deze alsnog in te vullen: http://vragen.retego.nl/s3/Vragenset-ouders-POM-2015-versie-11102015.
  • Op 25 januari 2016 zal de onderwijsinspectie ons bezoeken. Samen met het team bereiden we dit zorgvuldig voor. Ook kinderen en ouders van de MR en ouderraad worden hierin betrokken. Een onderdeel hiervan is altijd of de lestijd efficiënt benut wordt. U kunt ons daarbij helpen door de dag goed te laten starten. We willen iedereen vragen om op tijd binnen te zijn en op tijd afscheid te nemen zodat we écht om 8.30 uur kunnen starten.

Deze week werden wij blij verrast met het nieuws dat (juf) Inge bevallen is van een zoon. Afgelopen zaterdag, 5 december, is zoon Jesse geboren. Een bijzonder feestelijke dag dus. Wij wensen Inge en haar gezin een fijne tijd toe!

Op 2015 kijk ik terug als een betekenisvol jaar waarin we met z’n allen ons verder aan het ontwikkelen zijn en letterlijk en figuurlijk met elkaar groeien. Ik wil u bedanken voor de wijze waarop we dat doen en in het vertrouwen wat we daarbij van u als ouder krijgen.

Rest mij u een fijne kerstperiode te wensen en een heel mooi oud en nieuw! Warme groet, Bettine

Uitnodiging Kerst

Zet donderdag 17 december in de agenda! Ouders zijn dan tussen 13.00 en 14.00 uur van harte welkom om naar de presentaties van de kinderen te komen kijken op KC de Hoven.

Overdag hebben alle kinderen een expressieve workshop gevolgd en zij zullen vanuit deze workshop een spetterend optreden geven. Er zal ’s middags een presentatiemoment zijn in een festivalsetting. Er zullen dus meerdere optredens tegelijk zijn. Via de infomail van de leerkracht ontvangt u een uitgebreide uitnodiging met het rooster van alle optredens.

Het kerstdiner zal van 17.00 tot 19.00 uur plaatsvinden. Voor de kleuters zal de eindtijd 18.50 uur zijn, deze kinderen kunnen eerder worden opgehaald. Van 17.00 tot 19.00 uur gaan de kinderen met hun eigen groep dineren in de klas. Leg dus de mooiste kleren maar klaar.  Denkt u eraan om op 17 december om 08.30 uur voor uw kind eigen bestek, beker en bord mee te nemen (voorzien van naam) en in te leveren bij een van de leerkrachten.

We hopen u allemaal donderdag de 17e te zien!

Intern vertrouwd

Op school zijn er 3 medewerksters aangesteld als ‘intern contactpersoon’. Zij hebben tot taak de eerste opvang te verzorgen en advies te geven aan leerlingen, ouders en medewerkers die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, ernstige vorm van agressie, discriminatie en/of vormen van excessief geweld, racisme of pesten.  Zij zijn er voor klachten die zich voordoen binnen de schoolsituatie tussen leerlingen onderling, tussen leerling en medewerker, tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevende en medewerkers. Zij treden op als bemiddelaar tussen leerling/ouders, externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie.

De wet bestrijding seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs is de  meld- en aangifteplicht. De meldplicht geldt voor alle medewerkers. School moet aangifte doen (bij een vermoeden) van een zedenmisdrijf in de schoolsituatie. Er wordt aangifte gedaan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen van mogelijk geweld of zedendelict door een medewerker jegens een kind en bij signalen van seksueel  grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Op de Hoven zijn de interne contactpersonen: Beppie Olivier, Esther van Berkom voor onderwijs en Marjolein van Hulst voor opvang. Zij hebben zich bij alle kinderen voorgesteld en hebben verteld wat hun taak is en wanneer kinderen bij hen terecht kunnen.

Esther  is op school van maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur en Beppie is er woensdag en donderdag. Marjolein is er op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.00 uur en op vrijdag tot 15.00 uur.

De LOE-vlag wordt gehesen

De eerste schooldag in het nieuwe jaar  (maandag 4 januari) willen we graag gezamelijk starten op de speelplaats. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn van harte welkom om elkaar een fijn nieuwjaar te wensen. We laten de deuren van de school dicht tot ongeveer 8.45 uur. Mocht je als ouder niet aanwezig kunnen zijn, dan zijn de leerkrachten er om de kinderen op te vangen.

Er zal een woordje gehouden worden en de LOE-vlag wordt gehesen. Deze vlag staat symbool voor de manier waarop wij op Kindcentrum de Hoven met elkaar omgaan.

Tags

De tags van De Hoven werken alleen op de voordeur. De deuren op het schoolplein worden om 8.15 uur geopend door een van onze leerkrachten. Kinderen die opvang genieten via de Witte Wielen mogen eerder de school binnen.

Voordelig BSO aanbod 2016!

Wist u dat wij in 2016 ook naschoolse opvang aanbieden tot 17.00 uur?

We bieden faciliteiten zoals:

  • workshops;
  • het behalen van een zwemdiploma;
  • opvang tijdens vakanties en/of studiedag…. ook als u geen contract heeft;
  • dagelijks een uitdagend activiteiten programma.

Interesse? Wij regelen het voor u! Neem contact op met Marjolein van Hulst.

Foto's Sinterklaas

Voordat Sinterklaas weer naar Spanje vertrok heeft hij een bezoekje gebracht aan het kindcentrum. Een kleine impressie kunt u bekijken via Facebook.  Ook in deze nieuwsbrief zijn wat foto's te zien van deze bijzondere dag.

Oliebollenbingo

Hallo jongens en meisjes,

Ook dit jaar organiseert SJV voor jullie een leuke BINGO-MIDDAG. Op maandag 28 december in de Kentering. De kassa is open vanaf 13.45 uur en vanaf 14.00 uur laten we de ballen weer rollen. Rond 16.00 uur eindigen we deze gezellige middag en hopelijk ga jij met een mooie prijs naar huis. De bingo is bedoeld voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8. De entree bedraagt € 2,00. SJV zorgt voor limonade en een oliebol dus kom met je vriendjes en vriendinnetjes en een pen of stift naar De Kentering en bingo met ons mee.

Tot ziens op 28 december in de Kentering!