Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 10

28-06-2019

Kalender

28 juni Zomerfeest
3 juli Musical en afscheid groep 8
5 juli Laatste schooldag
15 augustus Inloopmiddag van 15.30 tot 16.30u.
19 augustus Eerste schooldag

Woordje van Jerney

Voor de kinderen en de medewerkers van het onderwijs is het aftellen naar de zomervakantie begonnen. Ook voor de opvang is komende periode wat rustiger. U heeft inmiddels alle informatie ontvangen over de groepsindeling, plattegrond en de hoogte van de ouderbijdrage. In de app en op de website zal de kalender en ons Ouder-ABC geplaatst worden. Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie dan kunt u dit bij Esther (administratie) opvragen.

Tijdens de zomervakantie zal er geen integrale nieuwsbrief gepubliceerd worden. Eind augustus zullen wij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 opstellen. We kijken eerst uit naar een welverdiende vakantie. We willen jullie alvast uitnodigen om op donderdag 15 augustus tussen 15.30 en 16.30 uur een kijkje te komen nemen op onze leerpleinen. Iedereen is welkom!

Namens alle medewerkers van Kindcentrum de Hoven wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

Woordje van Bettine

Met deze temperaturen komt de zomervakantie verleidelijk dichtbij. Voor mij betekent dit dat ik weer een schooljaarafsluiting kan en mag meemaken. Ik wil jullie als ouders van kindcentrum De Hoven bedanken voor het vertrouwen in ons team en voor de warme en hartelijke aandacht en ruimte die mij gegund wordt om te re-integreren. Een proces waarin mijn hoofd regelmatig sneller wil dan mijn lijf, een leerschool waarbij ik iedere dag vooruitgang boek (en soms een dag ook niet) en ik zie er naar uit om ook na de zomervakantie deel uit te maken van ons fijne team. Ik wens jullie een zonnige zomer en voor de ouders die werken in de zomer zijn we er voor jullie kids!  Hartelijke groet,Bettine

Hulpouders bedankt!

Wij willen van dit moment gebruik maken om de Activiteitencommissie ontzettend te bedanken voor hun inzet dit schooljaar. Dankzij hen zijn er heel wat leuke feesten en activiteiten georganiseerd!

Ook de hulpouders, groepsouders, biebouders, MR-leden, OC-leden, luizenpluizers, rij-ouders en iedereen die een bijdrage heeft geleverd het afgelopen schooljaar; dank je wel!

Vandaag vieren we het laatste feestje van dit schooljaar, Het Zomerfeest, als bedankje voor jullie betrokkenheid en inzet. Dus we zien iedereen graag tijdens de feestelijkheden op het plein!

OC en MR gaan samen verder als KC-raad, kom jij ons versterken?

Kindcentrum de Hoven is een integraal Kindcentrum. Ons Kindcentrum biedt opvang en onderwijs  geïntegreerd aan voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Dit eigen karakter vraagt ook om nieuwe vormen van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid. Vanuit deze ontwikkeling kiest KC de Hoven ervoor om vanaf schooljaar 2019-2020 te gaan werken met een KindcentrumRaad (KC-Raad). Deze raad behartigt de belangen van alle kinderen van 0 t/m 13 jaar en de belangen van personeel dat in loondienst is van het schoolbestuur. Deze raad gaat bestaan uit een Oudercommissie vanuit de opvang (OC) én Medezeggenschapsraad van school (MR).

KC-raad verkiezingen

In verband met afscheid van enkele zittende leden zijn we voor schooljaar 2019-2020 op zoek naar een aantal nieuwe leden voor de KC-Raad:

  • 2 ouderleden vanuit de OC, door en uit de ouders gekozen (minimaal 1 ouder vanuit de dagopvang en minimaal 1 ouder vanuit de BSO).
  • 2 ouderleden vanuit de MR, door en uit de ouders gekozen (kind moet schoolgaand zijn)

We zijn op zoek naar ouders die betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van ons mooie kindcentrum en KC-raad. Meer informatie over de verkiezingen volgt in de app. Mocht je nu al vragen hebben kun je terecht bij huidige OR en MR leden.

Extra toelichting richtlijnen voor opzetten van een KC-raad

Een KC-raad is een nieuwe vorm van medezeggenschap en heeft met twee wetten te maken die niet op elkaar zijn afgestemd:

  1. De kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang.
  2. Het onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs.

Momenteel geven OC en MR samen vorm aan één reglement voor deze KC-raad. Hierin blijven de wettelijk instemmingsrechten van zowel de OC als MR hetzelfde.

Eindresultaten

Op Kindcentrum de Hoven volgen wij onze kinderen op verschillende manieren, namelijk via observaties, leergesprekken, (methode)toetsen, evaluaties en ook met de landelijke Cito-toetsen. De afgelopen periode zijn de kinderen volop bezig geweest met de toetsen en heeft u deze resultaten ook kunnen nalezen in de portfolio's.

We kunnen u meedelen dat de resultaten van de toetsen uit alle leerjaren op of boven de inspectienorm zijn uitgekomen. Ook de kinderen uit groep 8 hebben met de IEP Eindtoets een mooi resultaat behaald. Daar zijn wij als team erg trots op en geeft ons vertrouwen voor het komende schooljaar!

Resultaten enquête trakteren

Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van onze ouders en kinderen, bijna 70%, het beleid van gezond trakteren willen volgen tijdens het vieren van de verjaardag. Dat betekent dat kinderen komend schooljaar in alle bouwen weer mogen trakteren. Wij zullen de richtlijnen aan het begin van het nieuwe schooljaar communiceren. Voor inspiratie willen we u wijzen op de site www.gezondtrakteren.nl.

Verkeersdag/ BVL

Afgelopen donderdag 20 juni stond de dag in het teken van verkeer.
Schoolbreed werden er verschillende activiteiten aangeboden rondom verkeer.
Zo zijn de leerpleinen 1-2 en 2-3 aan de slag gegaan rondom het veilig oversteken.
We leerden een nieuw lied: https://www.youtube.com/watch?v=wnFfzDZOgNc
en zijn daarna in de praktijk aan de slag gegaan met het veilig oversteken.
Zij kregen van de leerlingen van leerplein 7-8 een korte demonstratie m.b.t. veilig oversteken en mochten daarna onder toezicht van de leerkrachten zelfstandig oversteken naar de Wadi.
De leerlingen van de leerpleinen 3-4 en 5-6 zijn aan de slag gegaan met een heuse fietscontrole. De fietsen werden grondig gecontroleerd a.d.h.v. een speciale fietscontrole-kaart.
Alle leerlingen van KC De Hoven zijn ook nog op een creatieve manier aan de slag gegaan met verkeersborden. We hebben namelijk gevraagd of de kinderen een verkeersbord willen ontwerpen speciaal voor ons Kindcentrum.
De jury heeft uiteindelijk 3 prachtige exemplaren uitgekozen waar daadwerkelijke echte verkeersborden van gemaakt gaan worden.
Deze borden krijgen een plaats op het speelplein op De Hoven en op de locatie aan de Lanen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in het nieuwe schooljaar gelabeld worden met het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel.
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 
Wij hebben het activiteitenplan het afgelopen schooljaar ingevuld en zullen in augustus te horen krijgen of we aan alle eisen hebben voldaan.
Meer informatie kunt u vinden op www.bvlbrabant.nl

Speelplein

Afgelopen schooljaar hebben we het speelplein aangepast. Hij is groener geworden en is er meer uitdaging gekomen voor de kinderen. Zo is er o.a. een verkeersplein gecreëerd en een waterpomp geplaatst.  De waterpomp had wat opstart problemen, maar werkt nu naar behoren. Dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we subsidie gekregen en daardoor konden we alles aanschaffen wat we vooraf hadden beoogd.

Half juni is de firma Vogels avontuurlijk spelen begonnen om het dakterras van de babygroepen aan te passen. Het creëren van schaduw staat voorop. Daarbij wordt het dakterras groener en uitdagender. Er zal onder andere een glijbaan, waterpomp, keukentje (met kraan) en een verkeersplein worden gemaakt.
In de eerste week van juli zullen we de babytuin op een feestelijke wijze openen!

Lezen in de vakantie

Zomer-dip
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!

Zomer leestips
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee.

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior) zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee!

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!

Tip 4: Lezen is overal

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doe boeken en kindertijdschriften zijn leuk en zinvol om te lezen.

Tip 5: Leesbingo

In de bijlage een leuke bingokaart, voor de kinderen, zodat zij op verschillende manieren kunnen lezen. leesbingo.pdf

SchoolBiEB zoekt hulp

Wie komt er na de zomervakantie wekelijks een uurtje helpen in de schoolBiEB? Bij het inleveren, het reserveren, kiezen, opruimen en uitlenen van boeken?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 9.30 uur zoeken we ouders die in de schoolBiEB willen werken.

Bent u wél geïnteresseerd in het helpen in de schoolBiEB, maar is wekelijkse aanwezigheid een te grote belasting? Dan kunnen we met elkaar een roulatiesysteem starten: op die manier is de belasting minder groot en kan de bieb wel steeds open zijn. Elke ouder is dan 1x in de 3 of 4 weken een keer aan de beurt. Interesse? Meld u aan bij A.Frederiks@bibliotheekdenbosch.nl , leesconsulent Bibliotheek Den Bosch of bij Nathalie van Dun, pleincoördinator onderbouw nathalievandun@kcdehoven.nl

Nieuws vanuit de babygroepen

De babytuin is bijna af! Volgende week wordt de laatste hand gelegd aan de tuin en kunnen we naar hartenlust spelen. 
De kinderen kunnen op ontdekking gaan want er is van alles te beleven. Zo kunnen ze van een glijbaan of met hun blote voeten over het blote voeten pad. En er is natuurlijk nog veel meer te beleven. 
Mocht je nieuwsgierig zijn dan ben je natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Op de groepen zijn we bezig met het thema vakantie. We hebben hebben mooie knutselwerken gemaakt. We hebben wereldbollen geverfd en met zand geplakt. We hebben zonnetjes gemaakt en buiten verven we met water.  We spelen op de groep met strandballen en luchtbedjes.

We willen jullie vragen om een foto van jullie vakantie met ons te delen, zodat we deze op de groep kunnen hangen. Zodat we de vakantiestemming er lang in kunnen houden.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!

Nieuws vanuit de peutergroepen

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het nieuwe thema: De wereld om ons heen, waarbij we ons gericht hebben op het sub-thema: Op vakantie! Dit hebben we gedaan door activiteiten aan te bieden waarbij de volgende onderwerpen onder de aandacht hebben gebracht:
- Vervoer, hoe ga ik op vakantie?
- Verblijven, waar woon ik op vakantie?
- Bestemmingen, waar ga ik heen op vakantie?
- Voeding, wat eet ik op vakantie?

Aan de hand van deze thema's zijn we de activiteiten gestart. We hebben foto's verzameld van de vakantieverblijven van de kinderen. We hebben o.a. ijsjes, vliegtuigen en tenten geknutseld en hebben gepraat over verschillende vakantielanden.De kinderen wisten hier zelf al veel over te vertellen, want sommige zijn al op vakantie geweest. Deze zomer gaan we nog verder met dit thema. Na de zomer starten we met het thema: Superhelden (dit kan ik al, dit kan ik nog leren).

Bij de zomer hoort ook de zon! En bij het zonnige weer hoort ook lekker spelen en ontdekken met water. We hebben gespeeld met de watertafel, zwembadjes en de sproeier. Lekker afkoeling hoor!

Naast dit thema hebben we ook nog allerlei andere interessante dingen gedaan. Zo is er een bioloog op bezoek geweest die ons heeft verteld over de beestjes in de natuur. Hij had slakken bij die we over onze handen mochten laten lopen. Ook zijn we buiten zelf naar beestjes gaan zoeken die we in onze eigen peutertuin konden vinden! Super interessant en leuk om weer eens meer te weten te komen over de natuur om ons heen.

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomer!

Nieuws vanuit de BSO

BSO beneden

We zijn met dit weer lekker het eerste moment op de BSO binnen aan het spelen. 
Veel kinderen doen mee met de kleine activiteiten die bij het binnen spelen aan worden geboden. Sommige kinderen gaan lekker hun eigen gang en kunnen zich heerlijk vermaken aan tafel met de kralenplank of lekker knutselen in het kunstatelier.

We hebben afgelopen week al heel veel met water kunnen spelen! Hopelijk komen er nog meer van deze weken en kunnen we weer lekker met water (en modder) naar buiten. Er zijn enkele foto's toegevoegd deze vindt u bij deze nieuwsbrief.

Zien we jullie allemaal in de zomervakantie?!

BSO boven

En dan eindelijk is het mooie weer aangebroken! Daar hebben we met zijn allen veel plezier van gehad. Naast allerlei waterspelen op het schoolplein, werd in de Wadi een heuse eierrace georganiseerd (met echte eieren, die ook nog werden overgegooid: mega spannend!). Ook weken we af en toe door de hitte uit naar de gymzaal, waar wij en de stagiaires van Rik weer voor een leuk programma zorgden.
Bij het WK voetbal, ging het dak eraf en hebben we onze Oranje Leeuwinnen luidkeels toegejuicht, wat was dat mooi om te zien, dat alle kinderen zo betrokken waren bij deze wedstrijd.

Ook werd er regelmatig gekookt, dus nu kunnen een hoop kinderen zelf een pannenkoek maken en zijn er al kinderen van de kameleons en hagedissen die zelfstandig kunnen koken: dat is natuurlijk erg gaaf om te zien en in lijn met de visie van de school!

Natuurlijk hebben we ook weer meegedaan aan de Landelijke modderdag. Lekker handjes in de klei en klei overal: een keer toestemming om echt helemaal vies te worden, een soort kinderparadijs: jippie! Voor degenen die een beetje klei in het haar vervelend vinden is er natuurlijk altijd nog een moddermasker om de huid een beetje te verzorgen.

En het is nog niet voorbij: het zomerfeest op vrijdag en de hele volgende week: ‘Roll door de wijk’, waarbij we op de step, wheely, skeeler etc. een rondje door de wijk doen.

We wensen alle ouders en kinderen een prachtige vakantie toe en we zien de kinderen graag weer tijdens ons leuke vakantieprogramma of weer in het nieuwe schooljaar!

Nieuws vanuit de onderbouw

Leerplein 1-2

Aftellen tot de zomervakantie doen we in de groepen met onze kalender. Daarop zien de kinderen welke activiteiten we nog gaan doen. 
Zo zijn er vaders een ijsje komen eten, is het schoolreisje verzet naar volgende week woensdag, zijn de kinderen naar de liedjes van de musical van groep 8 gaan luisteren enz. 

Doorwisseluurtje en ophalen
Aanstaande maandag is er een doorwisseluurtje. 
De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe groep. (Vanaf 12:45u tot 14:00 uur. ) Belangrijk om te weten is dat ze ook met hun nieuwe groep naar buiten gaan bij het naar huis gaan. Dit is dus voor jullie belangrijk voor het ophalen van de kinderen die naar groep 3 gaan. (Uitgang is de deur naast timmertafel) 

Portfoliomappen 
In de laatste schoolweek zullen wij de portfoliomappen van de jongste kleuters mee naar huis geven. Zo kan uw kind zijn/haar werk en foto’s van de afgelopen periode aan jullie laten zien. In het nieuwe schooljaar mag deze map weer meegebracht worden. De kinderen die naar groep 3 gaan mogen hun portfolio bij groep 3 inleveren. 

Vrijwilligers gezocht voor volgend schooljaar
Met ingang van volgend schooljaar zijn we op zoek naar een enthousiaste groep natuur vrijwilligers die met onze kinderen gedurende het schooljaar een natuurpad (in de wijk) willen gaan lopen. (Data en tijd in overleg) 
De natuurpaden zijn reeds uitgezet en we willen deze meer gaan gebruiken. Dit om zo ons natuuronderwijs door het jaar heen aandacht te geven.
Als vrijwillige natuurouder krijg je een cursus aangeboden. De cursus Natuurouders bestaat uit enkele bijeenkomsten en een deel praktijk. De doelgroep zijn ouders, grootouders en andere volwassenen die ons willen helpen bij het natuuronderwijs. De landelijke organisatie van IVN biedt je ondersteuning.
 ijkt dit je leuk? Geef dan door dat je interesse hebt om hier verder over geïnformeerd te worden (mail: nathalievandun@kcdehoven.nl) 
In het begin van het nieuwe schooljaar nemen we dan contact op en gaan we aan de slag. 

Bedankt! 
Met de zomervakantie voor de deur willen wij iedereen van harte bedanken voor de betrokkenheid, het enthousiasme en de hulp die wij hebben ontvangen afgelopen schooljaar. 
Veel plezier deze zomervakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

Nieuws vanuit de middenbouw

Leerplein 3-4

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De kinderen hebben de afgelopen week hun portfolio meegekregen. Sommigen zelfs al een digitale versie. Dit was een pilot van Briter. In de toekomst hopen we hier allemaal gebruik van te gaan maken.
Vrijdag 21 juni krijgen alle kinderen de groepsindeling en verdere informatie voor het komende schooljaar mee naar huis. Ook in het nieuwe schooljaar zal er aan het begin een informatieavond plaatsvinden. Verdere informatie hierover volgt nog.
Eerst komt nog een geweldige schoolreis naar Ouwehands Dierenpark. Vervolgens sluiten we het jaar af met een leuk zomerfeest. Dit jaar staan de landen Rusland, België,  Zweden en Duitsland centraal in de middenbouw. In de groepen vindt u een intekenlijst waarop u kunt aangeven of en welke hulp u kunt bieden. Zo maken we er met zijn allen een prachtig zomerfeest van.
Wij hebben het afgelopen jaar genoten van de kinderen en de samenwerking met de ouders / verzorgers.
Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar!

Leerplein 5-6

Sportolympiade
Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar groep 6 heeft dit jaar de sportolympiade gewonnen.

We zijn de dag gestart met een gezamenlijke opening, waarbij een heuse olympische vlam werd ontstoken. Hierna zijn we naar de 8 verschillende sportonderdelen gegaan , welke op verschillende locaties in Rosmalen waren. Hier werden wedstrijden gespeeld tegen andere scholen uit de buurt.

Het programma werd afgesloten bij OJC, met een spannende lerarenrace en de prijsuitreiking. Hier werd bekend gemaakt dat we naast enkele overwinningen op de sporten de algemene winnaar waren van deze dag. Dit hebben we gevierd met een dans op het podium en het omhooghouden van de wisselbeker.

Schoolreisje
Op woensdag 19 Juni zijn we naar de Efteling geweest. We vertrokken om 09:15 uur vol spanning richting het park. Het donkere weer hield het even spannend voor ons, maar al vrij snel na binnenkomst begon de zon te schijnen en werd het lekker warm.

De groepen verspreidde zich over het park en bezochten vol energie de verschillende attracties. Van gillend in de python, naar even genieten in de droomvlucht. De sfeer was fantastisch.

Rond half 5 vertrokken de bussen weer richting de Hoven. Onderweg terug kwamen alle spannende, grappige en magische verhalen naar boven. Een zeer geslaagde dag voor iedereen!

Verkeersdag
Op 13 Juni stond onze school in het teken van veiligheid in het verkeerd, tijdens de verkeersdag. De kinderen van groep 5 namen hun fiets mee naar school om daarbij de grote fietsencheck uit te laten voeren door de kinderen van groep 6.

Zij onderzochten verschillende onderdelen van de fiets. Remt de fiets goed? Heeft de fiets werkende verlichting? Zit het stuur stevig vast? Etc. Alle goedgekeurde fietsen kregen hiervoor een sticker.

In de middag hebben alle kinderen, individueel een eigen verkeersbord ontworpen. Het bord moest voldoen aan een aantal eisen. Uit deze ontwerpen worden 2 winnaars verkozen.

LOE en LOES
We zijn bezig met het verdienen van parels met de verwachtingen. Voor groep groen en rood is dat nog” We bespreken en verdelen de groepstaken zodat iedereen een taak heeft ”. En voor groep oranje en geel is dat “ Ik kom na de bel snel op het verzamelpunt voor wisselmomenten.”

Nieuws vanuit de Bovenbouw

Leerplein 7-8

LOE&LOES
Onze laatste verwachting: 'We ruimen alle tosti-ijzers en kruimels op.'
We zijn er druk mee bezig en gaan er vanuit nog één keer op ons plein een beloning te verdienen.

Project
Ook bij dit project zijn we weer trots op onze kinderen! Wat een fantastische, creatieve kunstwerken zijn er gemaakt. Deze week hebben de kinderen dit aan elkaar gepresenteerd.

Feestjes
Het hele jaar hebben we iedere maand een feestje mogen vieren. De kinderen die jarig waren in dezelfde maand hebben de organisatie op zich genomen. We hebben veel verschillende activiteiten mogen doen van 'Wie is de mol?', weerwolven tot een feestje aan het strandje. Het was fantastisch!

Afronding schooljaar
Volgende week is al weer de laatste schoolweek. Groep 8 zal deze gehele week op De Hoven zijn. Zij worden iedere dag om 08.30 uur dus op de Allegroweg verwacht. Op woensdag hebben de kinderen een fiets nodig, omdat ze dan in de middag nog naar Campus aan De Lanen gaan.

Groep 7 is gewoon op Campus aan De Lanen. Op de woensdag starten we op De Hoven, met de fiets, voor het kijken naar de musical. Daarna gaan we weer richting De Lanen. Op donderdag, dan zijn we de hele dag op De Hoven en worden de kinderen daar om 08.30 uur verwacht. 

Namens het hele team van KC de Hoven wensen wij u een hele fijne vakantie!

Externen

Nieuwsgierig naar PANASJ kinderhockey? In het nieuwe schooljaar vanaf eind augustus/begin september start het niet PANASJ seizoen weer. PANASJ is een hockey speelconcept voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Bij PANASJ verbeteren kinderen hun motoriek, hockeytechniek en coördinatie. De lessen zijn op vrijdagmiddag en zaterdagochtend in de gymzaal van KC de Hoven. meer informatie vindt u in onderstaande link.

Panasj hockey op KC de Hoven

Boekentips vanuit de BieB

Klik hier.

Kinderloop voor Hoop

Heb je het al gehoord? Op 1 september wordt de KinderLoop georganiseerd. De KinderLoop is onderdeel van de SamenLoop voor Hoop in Rosmalen en jouw (klein)kinderen kunnen daar bij zijn!

Speciaal voor kinderen organiseren we op zondagochtend 1 september een Kinderloop. De Kinderloop start om 10:00 uur met een warming up onder leiding van Daphne Brok. Zij zal samen met de selectie van Dream Dance ervoor zorgen dat alle wandel-spieren warm zijn!

Tijdens de Kinderloop wandelen de kinderen 24 minuten op het parcours. Het startschot van de Kinderloop zal gegeven worden door wethouder Geers. Samen lopen we voor en met kinderen die kanker hebben of hebben gehad. Ouders komen zelf met hun kinderen naar het evenement en kunnen, zo nodig, hun kinderen tijdens het wandelen begeleiden. Aan het einde van de kinderloop zal op spectaculaire wijze het door kinderen ingezamelde bedrag bekend gemaakt worden.

Ouders/opa’s en oma’s kunnen hun (klein)kinderen aanmelden via de website. Het inschrijfgeld is € 3,- p.p. Het inschrijven kan tot en met 1 september (maar schrijf je je na 15 augustus in, dan kunnen we niet garanderen dat je kind een T-shirt krijgt).

Voor die €3,- krijgt jouw kind een strippenkaart waarmee spelletjes gedaan kunnen worden op het Kinderplein (plein van de HUB) op zondag 1 september. Deze strippenkaart en het T- shirt zijn af te halen bij de ingang van het kinderplein. (Extra) losse strippenkaarten, ook voor kinderen die niet deelnemen aan de kinderloop, zijn verkrijgbaar bij de kassa.

Acties

Kanker is een nare ziekte, maar gelukkig worden er tegenwoordig steeds meer mensen beter. Dit komt door wetenschappelijk onderzoek. Dokters ontdekken steeds nieuwe medicijnen. Maar onderzoek en medicijnen zijn duur en hier is dus veel geld voor nodig. Daarom is het belangrijk dat er geld wordt ingezameld. Op deze manier kunnen we nog meer mensen beter maken. Helpen jouw (klein)kinderen ons mee? We geven je (klein)kinderen een paar tips, maar zet vooral ook hun creatieve brein aan het werk:

Laat ze sponsoren door hun oom, tante en/of buren. Dan betalen ze een paar euro als jouw kind de finish heeft gehaald

Laat je kinderen flessen inzamelen voor statiegeld.

Bak samen cupcakes en laat je kinderen de cupcakes verkopen.