Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 4

27-11-2015

Klein woordje van Bettine
Herhaling oproep POM
Informatie vanuit de werkgroep Sinterklaas
Verlof Kristel
Nieuws uit de onderbouw
Bibliotheektasjes
Maatschappelijk werk op de basisschool
Korfbalvereniging RoDeBo

 

Klein woordje van Bettine

Beste ouders,

Wat is ons kindcentrum in een gezellige sintsfeer en wat levert die sint een hoop energie op! Volgende week vrijdag vieren we het feest en dan gaan we alweer richting de kerst. In de vorige nieuwsbrief hebben we de link gedeeld van de tevredenheidsenquête, blijkbaar werkte deze niet goed. In deze nieuwsbrief vermelden we de link opnieuw.

Afgelopen woensdag samen met de politie en enkele ouders nagedacht over de verkeersveiligheid rondom het kindcentrum. In een brainstormsessie zijn verschillende ideeën uitgedacht en geopperd, waarmee de politie nu terug gaat naar de gemeente. Structurele aanpassingen vragen altijd zo’n 8 weken om door de verschillende commissies goedgekeurd te worden (zoals kleur op de stoepranden, aanvraag eenrichtingsverkeer etc.). Vandaar dat we enkele acties alvast gaan inzetten om iedereen weer alert te maken. Uiteraard nodigen we u ook uit om als u bijzondere verkeerssituaties aantreft daar ook zelf op te reageren.

Deze nieuwsbrief is de laatste nieuwsbrief per mail, we zijn druk doende om de communicatie en informatieverstrekking beter te stroomlijnen. Daarnaast is de app in de maak om op deze wijze ook geïnformeerd te worden over de groepen.

Ik wens jullie een fijne sint, met warme groet Bettine

Herhaling oproep POM

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat binnen de stichting van ATO-scholenkring de Primair Onderwijs Monitor (POM) afgenomen wordt. Het doel van de meting is om de scholen informatie te bieden voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie.

Om 'iets' te kunnen met de resultaten uit de tevredenheidenquête hebben we een minimale volume nodig aan reacties. Helaas is dit aantal nog niet bereikt. Aankomende week zullen we onze iPads bij de inloop klaarleggen zodat u ook op het Kindcentrum uw reactie kunt achterlaten. Uiteraard kan dit ook thuis door op de link te klikken: http://vragen.retego.nl/s3/Vragenset-ouders-POM-2015-versie-11102015

Hoe meer reacties, hoe beter we in kunnen spelen op de wensen of trots kunnen zijn op de behaalde resultaten.

Informatie vanuit de werkgroep Sinterklaas

Hij komt, hij komt, die goede, beste Sint...

Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas en zijn pieten ons kindcentrum bezoeken. Alle voorbereidingen zijn in volle gang en de verlanglijstjes zijn doorgegeven. We hebben nog wat hulp nodig op de groepen:

OB Paars: nog 2 ouders nodig

OB Groen: nog 4 ouders nodig

OB Geel: nog 4 ouders nodig

OB Rood: nog 2 ouders nodig

MB Rood: nog 1 ouder nodig

MB Groen: nog 1 ouder nodig

Als je helpt in de MB dan graag een eigen hamer meenemen.

PIETENGYM: 5 ouders nodig!

Geef je op door een mail te sturen met jouw naam, naam van je kind en welke groep naar wg.sinterklaas.dehoven@gmail.com.

Wie eerst komt, wie eerst maalt.

Programma: 08.30 - 14.00 uur, daarna opruimen.

Broertjes of zusjes kunnen helaas niet mee komen.

Graag eigen lunchpakketje meenemen.

Opruimen

Opruimen hoort er ook bij en dat doen we met z'n allen! Geef je je op als hulpouder, dan rekenen we er ook op dat je mee helpt opruimen. Voor de kinderen van de hulpouders wordt na 14.00 uur een leuke film opgezet op het leerplein van onderbouw groen.

Bericht voor allergiekinderen

Als je kind een allergie heeft en geen "gewone" pepernoten mag, geef dan wederom een zakje met pepernoten af. Dit keer kan dit t/m donderdag 3 dec bij de eigen leerkracht. Wij zorgen dat de hoofdpiet deze zakjes dan ontvangt. De hoofdpiet zal voor de kinderen duidelijk zichtbaar zijn.

Ophalen van uw kind op vrijdag 4 december om 14.00 uur

Aan het einde van het Sinterklaasfeest zullen de kinderen op het plein de Sint en zijn pieten uitzwaaien.

I.v.m. de drukte en het overzicht, willen wij u dringend vragen achter het hek te blijven wachten totdat de Sint weg is en de kinderen bij de leerkracht staan om opgehaald te worden.

Kinderen van het dagverblijf

De kinderen die op vrijdag op het dagverblijf zitten, gaan met de eigen groep op bezoek bij de Sint in de centrale hal. Dit is voor de kinderen een vrije keuze; als ze niet durven dan mogen ze op de groep blijven. Zit uw kind wel op ons dagverblijf, maar niet op vrijdag dan nodigen wij hem of haar samen met één papa of mama uit om een handje te komen geven. De Sint zit daarvoor klaar op 4 december vanaf 13.30 uur in de centrale hal. We willen u vragen door de hoofdingang naar binnen te komen en na het handje schudden via het BSO plein weer door de hoofduitgang het kindcentrum te verlaten.

Oproep sterke geluidsinstallatie

We zijn op zoek naar een sterke geluidsinstallatie die wij op 4 december mogen gebruiken tijdens het buitenspelen en het uitzwaaien van de Sint.

Mocht u in het bezit zijn van deze sterke geluidsinstallatie of heeft u nog vragen, mail dan gerust naar onze werkgroep op wg.sinterklaas.dehoven@gmail.com.

Het wordt weer een mooi feest!

Groetjes,

Werkgroep Sinterklaas

Verlof Kristel

Van 4 januari tot en met 5 februari, tussen de kerst- en carnavalsvakantie, neemt Kristel onbetaald verlof op om een reis te maken door Australië. Na kerst en oud & nieuw in Sydney te hebben gevierd, vervolgt ze haar reis langs de oostkust. De voorbereidingen voor de reis en de overdracht zijn in volle gang. Kathy Kevenaar, voor de kinderen bekend als één van de Engelse leerkrachten vorige schooljaar, zal deze periode op het 5/6 plein de taken van Kristel overnemen. We wensen Kristel een mooi avontuur toe en Kathy een fijne tijd op de Hoven.

Nieuws uit de onderbouw

Inloop

We merken dat ouders die meest waarschijnlijk hun kinderen zowel bij de opvang als in het onderwijs wegbrengen, al vóór 8.15 uur de leerpleinen opkomen. Om kinderen een ouders goed te kunnen ontvangen ‘s ochtends op het leerplein, vragen we ouders het brengen van de kinderen in de opvang en het onderwijs zo af te stemmen dat de kinderen pas om 8.15 uur op het onderwijs leerplein komen. Mocht het om een paar minuten gaan dan kunnen ouders nog even wachten op het (centrale) binnenplein.

Tijdens de inloop, die duurt van 8.15 tot 8.27 uur kunnen ouders met kinderen op het leerplein een werkje doen of een werkje bekijken. Om 8.27 uur laat de onderwijsassistent een belletje horen en worden de werkjes opgeruimd en gaan de kinderen in de kring zitten. Om 8.30 uur begint de kring en worden alle ouders verzocht het leerplein te verlaten.

Ophalen onderbouw op de speelplaats

Dit schooljaar hebben we onder het afdak op het schoolplein tegels in verschillende kleuren geschilderd om ouders te laten zien waar de kind(eren) opgehaald mogen worden. Wanneer het regent, willen veel ouders het liefst onder het afdak wachten op de kinderen. Dat is begrijpelijk, maar om het overzicht en de veiligheid van de kinderen te kunnen bewaken tijdens het ophalen, vragen we ouders om 14.00 uur op het schoolplein te wachten. Zo kunnen de kinderen met hun leerkracht onder het afdak naar de desbetreffende tegel lopen.

Alvast bedankt voor alle medewerking!

Pepernoten bakken

Dankzij de Albert Heijn Groote Wielenlaan hebben de kinderen van de onderbouw pepernoten gebakken. Dit jaar onderzoeken we wat het effect is van het weglaten, vervangen of toevoegen van ingrediënten aan een pepernotendeeg. De bevindingen zijn op het leerplein terug te vinden. Ook via onze Facebookpagina worden de bevindingen gedeeld.

Pepernootbitterballen

Dankzij 't Vosje hebben de kinderen een zogenaamde pepernoot-bitterbal onderzocht. "Deze bitterballen hebben een andere kleur, maar ruiken naar pepernoten", aldus de kinderen. De bevindingen wat betreft de smaak lopen uiteen.

Bibliotheektasjes

Elke leerling bij Kindcentrum de Hoven ontvangt bij start in het onderwijs een stoffen tas. Deze tas wordt gebruikt voor het vervoeren en het behoud van onze bibliotheekboeken en is daarom verplicht voor elk kind. We krijgen wel eens de vraag wat ouders kunnen doen als deze tas kwijt is? Bij de administratie kan men voor €1 een nieuwe tas kopen.
We zorgen er samen voor dat onze kinderen lang en met veel plezier van de bibliotheekboeken kunnen genieten.

Maatschappelijk werk op de basisschool

U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

Een maatschappelijk werker geeft advies, biedt ondersteuning en zoekt samen met u, uw kind en uw sociale omgeving naar een goede oplossing. De maatschappelijk werker gaat altijd uit van uw eigen mogelijkheden waarbij u zelf de richting bepaalt. Hierbij werkt de maatschappelijk werker nauw samen met andere organisaties en vrijwilligers.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

 • Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
 • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
 • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
 • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
 • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

Wat biedt het maatschappelijk werk?

 • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
 • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
 • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. bij echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
 • Indien nodig een verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

Contact 

U kunt zelf telefonisch contact opnemen met de maatschappelijk werker op school of langskomen op het spreekuur. U kunt ook via internet (www.juvans.nl) hulp van ons krijgen. Via online hulpverlening ondersteunt Juvans met het vinden van een oplossing. Juvans is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Noord-Brabant. (www.zorgvoorjeugd.nu).

Korfbalvereniging RoDeBo