Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 8

29-03-2019

Kalender 

3 april Grote rekendag
12 april Koningsspelen
16/ 17 april IEP eindtoets
24 mei Nieuwsbrief

Woordje van Bettine 

Momenteel ben ik twee dagen per week weer werkzaam op de Hoven. Op de maandag structureel en op de woensdag of donderdag afhankelijk van afspraken. Het voelt goed om om weer een bijdrage te kunnen leveren aan ons mooie kindcentrum!
Ik probeer mijn energie te verdelen, alleen merk ik dat het een spel is van er tegen aan schuren, beetje oprekken en soms te veel. De uitslagen van de controles krijg ik volgende week, dit blijft toch steeds weer een spannend moment. Gelukkig krijg ik vanuit Ato-Scholenkring voldoende ruimte om duurzaam te herstellen. Jerney blijft vooralsnog eindverantwoordelijke en ik pak ‘klussen’ gezamenlijk met het MT op zoals bijvoorbeeld een nieuw meerjarenplan, kindcentrumgids en observeer op de pleinen. 
Voor nu een voorzichtige lentegroet en wellicht tot snel.
Hartelijke groet Bettine!

Toestemming gebruik beeldmateriaal Kindcentrum

We zijn hartstikke trots op ons kindcentrum! Er gebeuren heel veel mooie dingen en we zijn volop bezig met onze koers voor de komende jaren. Daar horen ook een nieuwe kindcentrumgids bij en een korte video van De Hoven. 

We vinden het belangrijk om, zowel online als offline, een goed beeld te laten zien van ons kindcentrum. Niet met oude foto’s of stockfoto’s (foto’s die je kunt kopen), maar met beelden die we op het kindcentrum maken. Van kinderen, opvang en onderwijs, want daar gaat het om. Ook gaan we een filmpje maken waarmee we nóg beter kunnen laten zien wie we zijn en wat ons bijzonder maakt. Maar ook wat ons concept nu zo uniek maakt en hoe een dag op De Hoven eruit ziet. Met de foto’s en het filmpje willen we sfeer overbrengen aan belangstellenden (ouders, leerlingen en professionals) die ons niet kennen en een kijkje geven in de dagelijkse opvang- en onderwijspraktijk.

Binnenkort (9 en 15 april) bezoekt een professionele video- en fotograaf, die veel ervaring heeft in het onderwijs, ons kindcentrum twee dagen om te fotograferen en video-opnamen te maken. Het is mogelijk dat uw kind hierop in beeld komt. We vinden het belangrijk om dit aan u te laten weten. Daarnaast zijn we vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Het toestemmingsformulier ontvangt u op de groep. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom zij al dan niet in beeld mogen komen. Zonder expliciete toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Geeft u toestemming en komt uw kind herkenbaar op de foto te staan? Dan zorgen wij er natuurlijk voor dat u deze foto ook ontvangt.

We ontvangen het formulier graag zo spoedig mogelijk weer terug,  vóór 5 april. U kunt het formulier inleveren bij een van de medewerkers op de groep.

(Parttime) Bieb ouders gevraagd!

We zoeken ouders die op woensdag - of donderdagochtend (roulerend) willen ondersteunen in de schoolBiEB 
(8.30 - 9.30u.) Geïnteresseerd?? Mail dan naar aukjefrederiks@babeldenbosch.nl of nathalievandun@kcdehoven.nl
Bij het systeem van roulatie ben je ongeveer één keer in de 3-4 weken aan de beurt om de schoolBiEB te draaien. Maar wekelijks mag natuurlijk ook, graag zelfs!

Verkeersveiligheid/ wadi 

Parkeerproblemen
In verband met de grote parkeerproblemen rondom de Kindcentra heeft het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch het volgende besloten:
Vanaf de eerste maandag van april mag alleen nog met een speciale vergunning gestopt of geparkeerd worden rondom de Kindcentra, in zowel ’s-Hertogenbosch als Rosmalen. De speciale vergunningssticker kunt u via uw school aanvragen voor
€25,00 per stuk. Meer informatie over het aanvragen van de vergunning?  Klik hier parkeervergunning.docx.

Wadi
We hebben intern afspraken gemaakt, na overleg met de gemeente, voor het gebruik van de Wadi. 
Als de Wadi door onze kinderen wordt gebruikt zetten wij pionnen en Victor veilig poppen aan de straat. Dit om de automobilisten te attenderen op de spelende kinderen. Ook hebben we een uitrolbaar zebrapad aangeschaft, deze kunnen we voor het oversteken bij de wadi gebruiken en voor de verkeerslessen.

Verkeersveiligheid
Woensdag 3 april zullen wij weer aansluiten bij het gemeentelijk overleg voor de pilot veilig verkeer rondom onze school. Wij zijn erg benieuwd naar de onderzoeksresultaten en zullen u op de hoogte houden van de stappen die wij gaan ondernemen n.a.v. de pilot.

Zwemles

Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen ingeschreven worden voor zwemles (diploma A, B, C, zwemvaardigheid 1, 2 en 3) na schooltijd op maandag en/of donderdag. 

De kinderen komen na schooltijd samen op de landingsplek  om wat fruit en iets lekker te eten en een beker water te drinken. Om 14.30u vertrekken ze samen met een pedagogisch medewerker met de bus richting het zwembad in Rosmalen. In de bus zitten ook de kinderen en hun pedagogisch medewerker van andere kindcentra van Ons Kindbureau. De zwemles start om 15.00u tot ongeveer 15.50u. De laatste vijf minuten mogen de kinderen vrij spelen in het kleine badje. Na het omkleden vertrekt de bus rond 16.15u richting de kindcentra. De kinderen zijn rond 16.30u weer terug op De Hoven. Ze kunnen dan meteen vanuit de bus opgehaald worden door ouders/verzorgers, of , als u BSO afneemt die dag gaan spelen op de BSO. 

Vanuit De Hoven gaat er een vaste pedagogisch medewerkster mee. Zij observeert de kinderen, doet overdrachten naar ouders en de pedagogisch medewerkers van de BSO, bespreekt vorderingen en vragen van ouders met de zwemleerkrachten en ondersteunt de kinderen met omkleden etc. 
Een aantal keer in het jaar is er kijkweek. Dan zijn familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen van hun kind. Er is dan ook de laatste 10 minuten van de les tijd om vragen met de zwemleerkrachten te bespreken. 

Interesse? Inschrijvingen gaan via www.onskindbureau.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar jvdven@kcdgw.nl

Nieuws vanuit de peutergroepen

We zijn allemaal weer bijgekomen van de carnaval. Wat een feest was dat. De optocht was heel erg geslaagd. Iedereen was super leuk verkleed, leuke muziek op en dan een stukje door de wijk lopen. Er waren heel veel ouders komen kijken.
Na de vakantie is het nieuwe thema van start gegaan, mens en lichaam. We hebben al veel dingen geleerd. Er is in de gymzaal gesport. Parcours uitgezet en dan slalommen, balanceren en ballen gooien. Ook op de groep hebben we af en toe een parcours uitgezet.
Er is veel ziekenhuisje gespeeld. Op het peuter- kleuterplein en bij de Vlinders is een ziekenhuishoek. Hier liggen echte doktersspullen bij. Er waren veel kinderen ziek geworden, maar gelukkig is iedereen weer beter gemaakt. Op de groepen hangen grote posters met informatie over de tandarts en de dokter. Deze zijn samen met de kinderen goed bekeken en besproken. 

Ook is er veel geknutseld. Er zijn gezichten, poppetjes en spiegels gemaakt. Deze zijn te bewonderen op de groep.

Op het peuter- kleuterplein is ook iemand dansles komen geven. Deze dansles draaide om de emoties van de kinderen.

Bij de peuters hebben we tegenwoordig een algemeen e-mailadres. Voor ruilingen, doorgeven van vakanties en algemene vragen kunt u mailen naar peuters@kcdehoven.nl. Via de mail kunnen we ruilingen ongeveer 4 weken van te voren toezeggen. Graag horen wij ook via de mail of de kinderen in de schoolvakanties naar de opvang komen.

Nieuws vanuit de BSO

BSO beneden
Er zijn al heel wat kinderen en juffen beter gemaakt in onze doktershoek! Hopelijk volgen er nog velen. Ondertussen maken de juffen zich alweer klaar voor het nieuwe thema, hoe onze themahoek er dan uit gaan zien houden we nog even geheim.
Eerst komt nog de meivakantie! We kijken er naar uit om ook deze weken leuke activiteiten te ondernemen met de kids!
Het weer word ook steeds mooier dus we kunnen steeds vaker naar de speeltuin en leuke activiteiten buiten gaan doen.

Nieuws vanuit de onderbouw

Project
De hoeken op de leerpleinen vormen zich naar het thema gezondheidscentrum de Hoven. Ook de gastlessen op de leerpleinen zijn heel erg interessant en leuk. 
Zo is de ambulance geweest, 2 huisartsen, een medewerker van het ziekenhuis en binnenkort nog de tandarts. Ook de challenges leren ons over gezonde voeding en dat bewegen gezond is. 

In de garderobe van de onderbouw hangt de leerwand waarop te zien en te lezen is waar aan gewerkt wordt. 

Moederdag (sssstttt) 
Ruilfeestje! We willen vragen of de kinderen aankomende week 1  item mee naar school kunnen nemen waar hun mama niets meer mee doet, maar wat nog wel een ronde mee kan. Waar we het voor gaan gebruiken vertellen we nog niet 😉. Het mag ingeleverd worden bij de leerkracht uiterlijk 5 april! (Denk aan kleine dingen; een vaasje, kaarsenhouder, boek wat u niet meer leest etc).

Nieuws vanuit de middenbouw

Leerplein 5-6

Muziekdag
Op vrijdag 22 maart hebben wij onze muziekdag gehad. Buiten was er een percussie workshop. We hebben geleerd om ritmes te spelen op verschillende trommels. Ingrid heeft een les gegeven met de Boomwackers, dit is een speciaal instrument. De dag hebben we afgesloten met een dans. Het was een swingende dag.

Project je eigen lichaam
De afgelopen weken hebben we diverse lessen gehad, waarbij het eigen lichaam en gezondheid centraal stond. We hebben geleerd over conditie en de mogelijkheden en beperkingen van het lichaam, maar ook over het onderhoud van je eigen lijf door gezond te eten.

Geschiedenis
Groep 5 is deze periode aan het leren over de Romeinen, met echte voorwerpen uit die tijd. Groep 6 heeft meer geleerd over Hervormers en Ontdekkers. Denk hierbij aan Willem van Oranje en de Tachtigjarige Oorlog.

LOE en LOES
Voor LOE en LOES gaan we werken aan: leren vergaderen (groep groen en rood) en “Ik houd me aan de afspraken van het stiltekwartier” (groep oranje en geel). Hiermee zijn de nodige parels te verdienen.

Voorstelling Cellokrijgers
Deze maand zijn we naar de voorstelling Cellokrijgers in de Verkade fabriek geweest. Acht cellisten speelden diverse klassieke stukken verpakt in een bijna acrobatische voorstelling.

Verjaardagen
Het einde van de maand wordt binnenkort traditioneel gevierd met de verjaardag van de kinderen. We gaan dan weer genieten van zang, dans en toneelspel van onze toppers.

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 7-8

LOE&LOES
Inmiddels zijn we weer even bezig met onze nieuwe verwachting ‘We zorgen dat we met onze taakjes binnen vijf minuten klaar zijn’. De eerste parels zijn al weer binnen!

Muziek
Vorige week hebben we een bezoek mogen brengen aan de Verkadefabriek. We hebben de voorstelling ‘Cellokrijgers’ gezien. Er werd een drieluik gespeeld waarbij er bijna niet gesproken werd, de cello’s speelden het verhaal. Vooral het eerste verhaal was erg interessant. Wil je weten wat we gezien hebben? Vraag het maar eens aan uw zoon/dochter.

De Grote Muziekdag was een groot succes! De kinderen hebben de cup song geleerd en een verhaal vertelt met muziek.

Musical
Via de app is er een hulpoproep gedaan voor het begeleiden van de musical. We hopen dat er zich nog meer ouders aanmelden. We gaan na de meivakantie beginnen met het instuderen. Als je je aanmeldt, wordt je op een dag (met een vast tijdstip) ingepland tot aan het einde van het schooljaar.

Week van de lentekriebels

Lachen, gieren, brullen, serieuze gesprekken, vragen stellen…
Dit hebben we allemaal gedaan tijdens onze lessen van vorige week.
Mooi om te zien hoe open en nieuwsgierig de kinderen zijn.

Project
Alle kinderen hebben drie verschillende kenniskringen gevolgd. Eén van deze kringen ging over het menselijk lichaam, één over voeding en de laatste ging over verslavingen. De kinderen hebben een keuze gemaakt met welk onderwerp ze verder willen gaan en waarmee ze een onderzoek willen starten. De ideeën die de kids hebben, gaan zorgen voor interessante onderzoeken!

Verkeer
Groep 7 is druk bezig om zich voor te bereiden op het theoretisch verkeersexamen van donderdag 4 april. Ze hebben veel geoefend op school en ze hebben de mogelijkheid om extra oefenbladen mee naar huis te nemen.

Volleybaltoernooi

Afgelopen vrijdag heeft groep 7 een volleybaltoernooi gehad. Wat hebben ze sportief gespeeld!

Engels

Groep 1-2
De laatste aantal weken zijn wij bezig geweest met boeken die geschreven zijn door Eric Carle.
‘The Very Busy Spider’. De spin wordt door dieren van de boerderij uitgenodigd om mee te spelen? Ze heeft het veel te druk met het spinnen van haar web! https://youtu.be/TfL0g-XRxnA

Het bijpassende liedje is: Incy Wincy Spider https://youtu.be/Phck__iZFGU

Het 2e boek waar we nu mee bezig zijn is: Do you want to be my friend. Een klein eenzaam muisje is opzoek naar een vriendje. https://youtu.be/9h_q_uIqqDY

Het bijpassende liedje is: Will you be a friend of mine https://youtu.be/9h_q_uIqqDY

Groep 3-4
De afgelopen weken hebben we aan ‘The Weather’ gewerkt.
We hebben daar een aantal werkbladen gemaakt en gekeken naar een fimpje van Steve and Meggy”: https://youtu.be/vd1godB1sx4

Komende weken gaan we aan de slag binnen het onderwerp seizoenen.
Het lied wat we daarbij gaan zingen is: Spring is here https://youtu.be/DobrRgD5aOU

Groep 5-6

De afgelopen weken hebben we aan het onderwerp Hobbies’ gewerkt. We hebben binnen dit onderwerp een aantal opdrachten gemaakt waarbij de kinderen voornamelijk op zoek moesten naar klasgenoten met dezelfde hobby.

We hebben naar dit filmpje gekeken: https://youtu.be/gH89yUhIAV0

Het aansluitende onderwerp is: ‘Daily routines’.
We zijn gestart met het leren van de klok d.m.v. een balspel. De opdracht die de kinderen nu aan het verwerken zijn is het invullen van 1 gekozen dag uit hun week.

Groep 7-8

Heeft gewerkt aan ‘Directions’

Dit is het lied wat we daarbij gebruikt hebben. https://youtu.be/qHJe8WcVQD4

Deze week zijn we begonnen met Grammar.
We zoemen in op ‘Collocations’

Op Social schools staan een paar opnames die ik met goedkeuring van de kinderen daarop heb geplaatst.
Groet Angelique

Externen

AIC Den Bosch thema-avond Structuur op school 16 april 2019

Meer informatie:
Thema-avond-structuur.pdf

Boekentips

Meer informatie:
Maart-boekentips.pdf