Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 7

22-02-2019

Kalender

25 t/m 28 februari Adviesgesprekken groep 8
25 t/m 28 februari Ontwikkelgesprekken groep 1, 3 t/m 8
1 maart Carnavalsviering: onderwijs om 12uur uit
4 t/m 8 maart Carnaval vakantie
11 maart Studiedag onderwijs (opvang en BSO open)
15 maart Staking onderwijs
22 maart Grote muziekdag
22 maart Volleybal toernooi groep 7

Woordje van Jerney

Beste ouders, we hebben een drukke periode achter de rug. De kinderen van onderwijs hebben hun toetsperiode afgerond en de meesten hebben al een ontwikkelgesprek gevoerd met leerkracht en ouder(s). Dit gesprek is o.a. een voorbeeld van hoe wij de ontwikkeling van onze kinderen delen. Ook zijn we bezig met Briter en hebben de kinderen vanaf groep 5 laten zien, via hun 'Briter wall', waar ze trots op zijn. 

Bij de opvanggroepen hebben de medewerkers van de BSO het welbevinden van de kinderen vastgelegd met behulp van een vragenlijst. Dit is voor alle kinderen toegevoegd aan het portfolio en besproken met leerkracht en ouders tijdens het ontwikkelgesprek.
Ook bij de baby- en peutergroepen worden de kinderen dagelijks geobserveerd door de medewerkers. Naast ons Kindvolgsysteem ZIKO hebben wij sinds kort ook observatielijsten in gebruik genomen waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Zo kunnen wij onze kinderen nog beter volgen, de ontwikkeling vastleggen en aansluiten bij hun individuele ontwikkelbehoefte. In juni van dit jaar worden alle ouders van de opvang ook uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek.
Meer inzicht in de ontwikkeling van onze kinderen gaan we de rest van dit (school)jaar nog verder uitbouwen. We vinden het belangrijk om met u als ouder in gesprek te gaan, om zo samen nog beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Na een periode van inspanning komt er ook een periode van wat meer ontspanning. Nog een week en dan gaan we de carnavalsvakantie in met een spetterend feest. Ook in de vakantieperiode zijn de kinderen welkom bij de opvang en kunnen kinderen van de BSO kiezen uit verschillende leuke activiteiten. 

Feestelijke groet, Jerney

Inloop ouders

Wij vinden het erg belangrijk dat we als kindcentrum in gesprek blijven met onze ouders. Zijn er opmerkingen, vragen of kwesties die u graag wilt delen met de leden het Managementteam (MT)? De volgende woensdagen zullen we in de ochtend tussen 08.30 – 09.00 uur aanwezig zijn in het café om met u als ouder in gesprek te gaan,
13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april, 17 april. We zien u graag!

Peuter- kleuterplein

Vanaf de herfstvakantie wordt het peuter-kleuter plein op een iets andere manier ingevuld. Vanuit elk peuterplein gaat er één pedagogisch medewerker met 8 kinderen (3+) naar het peuter-kleuter plein. Daar mogen de kinderen eerst vrij spelen. Daarvoor worden materialen gebruikt die meer uitdaging geven en de kinderen stimuleren om hun fantasie te gebruiken.
Vervolgens worden de kinderen meegenomen in een activiteit. Deze activiteit is gelinkt aan het thema van dat moment en aan een ontwikkelingsdoel.  Aansluitend gaan we nog even buiten spelen op het grote speelplein. 

De gedachte achter het peuter- kleuterplein is de doorgaande lijn die we hiermee creëren binnen het Kindcentrum. De overgang van opvang naar onderwijs proberen we hiermee soepel(er) te laten verlopen. De kinderen krijgen door het peuter- kleuterplein de mogelijkheid om te wennen aan de groepsruimtes van het onderwijs, de leerkrachten en het brede activiteitenaanbod. Daarnaast is onze ervaring dat kinderen van 3 en 4 jaar veel van en met elkaar kunnen leren. De ontwikkeling van deze kinderen ligt dicht bij elkaar. Met de inzet van het peuter- kleuterplein sluiten we nog beter aan bij de ontwikkeling van de kinderen door ze gerichte activiteiten aan te bieden. Ieder kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om zich op zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau optimaal te ontwikkelen.

Leerplein 2-3

Woensdag 30 januari heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de start van een nieuw leerplein, namelijk een leerplein 2-3. Alle ouders van de onderbouw zijn tijdens deze avond hierover ingelicht. 

Het aanbod binnen leerplein 2-3 zal bestaan uit het werken rondom de executieve functies, motorische vaardigheden, rekendoelen eind groep 2 begin groep 3 en het aanbod klank- en vormenspel van dr. Ewald Vervaet. Door deze gerichte aanpak zijn we ervan overtuigd dat wij beter bij de ondersteuningsbehoeften van de kinderen aansluiten. Zodat ze voldoende competenties ontwikkelen om te beginnen aan onder meer het gestructureerde proces van leren lezen, schrijven en rekenen. Dit is de basis voor een succesvolle start op leerplein 3/4, waar ze na de zomervakantie aan de slag gaan. 

In de praktijk houdt dit in dat we van de verschillende onderbouwgroepen een aantal kinderen tussentijds overzetten naar leerplein 2-3. Dit creëert enerzijds ruimte voor meer differentiatie binnen de huidige onderbouwgroepen en anderzijds meer aansluiting bij de behoeften van de kinderen op leerplein 2-3.  

Het leerplein 2-3 wordt dit schooljaar geopend vanaf 12 maart t/m 5 juli waarbij Fenna als vast leerkracht ingezet wordt. Na de zomervakantie stromen de kinderen door naar leerplein 3-4 waarbij ze het eerste half jaar nauwlettend gevolgd zullen worden. 

Wij zijn enthousiast over deze ontwikkeling en kijken ernaar uit om na de carnavalsvakantie van start te gaan. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u terecht bij Fenna of een van de collega's van de onderbouw. 

Haal- en brengtijden opvang/ BSO

Vanaf het begin van het nieuwe jaar is er een ruimer keuze aanbod in de haal- en brengtijden bij de opvang en BSO van Kindcentrum de Hoven. Het aantal pedagogisch medewerkers is afgestemd op het aantal te verwachte kinderen binnen een bepaald tijdsbestek (afgestemd op de contracten afgesloten via planning en plaatsing). Wellicht overbodig om te vermelden, maar ons Kindcentrum is open vanaf 7.30 uur en sluit om 18.30 uur. Wij vragen u rekening te houden met de openingstijden en met de tijd die u heeft aangegeven conform uw contract.

Speelplein 

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat wij subsidie hebben gekregen voor ons speelplein buiten van het Prins Bernhard cultuurfonds, www.cultuurfonds.nl. Hiermee hebben we de beplanting en een speeltoestel kunnen bekostigen.

We zijn momenteel ook bezig zijn met de herinrichting van het baby- speelplein op het dakterras. Er ligt een mooi plan om de baby’s volop te laten bewegen en ontdekken. De eerste gesprekken hiervoor met de hovenier hebben al plaatsgevonden. We hopen snel te kunnen gaan starten met de werkzaamheden. We houden u op de hoogte!

Nieuw thema

Na de carnavalsvakantie starten we, vanaf dinsdag 12 maart, met het thema ‘Menselijk lichaam’. Alle materialen, ideeën en expertise op dit gebied zijn welkom. Houdt onze app goed in de gaten! 

De Week van de Lentekriebels

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?

Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien.

Jullie en wij kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.

De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Wij maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. Wij worden hierin ondersteund door de regionale GGD. Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!

Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart. Ook zullen de lessen gedurende het hele project ‘menselijk lichaam’ gegeven worden.

Website

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.

Op woensdag 13 maart om 19.30 uur is er een Webinar voor ouders over relaties en seksualiteit bij kinderen:
'Waarom is relationele en seksuele opvoeding belangrijk en hoe praat je over deze onderwerpen met je kind?'

Hoe volg je het webinar? 
Via  https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderen kun je je aanmelden en op afstand gratis deelnemen.

Inspiratiesessie Dyslexie

Binnenkort staat een inspiratiesessie over dyslexie gepland; 'Het hoe en wat bij dyslexie'. Deze sessie is voor zowel ouders als medewerkers interessant. Kom dinsdag 2 april om 14.30 uur naar het café. De sessie wordt gegeven door Eva ter Borg van het Regionaal Instituut Dyslexie (www.rid.nl). 

Activiteitencommissie 

Carnaval vrijdag 1 maart Over 1 week is het al zover... Dan barst het feestgedruis los op KC de Hoven! Dit jaar hebben we zelfs een eigen Prins & Prinses, Raad van 11 en een Boerenbruidspaar.

Prinses Cas d´n urste en Prinses Julie zwaaien de scepter op vrijdag 1 maart!

De dag zal verder in het teken staan van de carnavalsoptocht (11.11 uur) waar jullie natuurlijk in groten getale naar komen kijken om de door de klassen zelfgemaakte creaties te bewonderen, met de “Kneupen”, het schoolkoor en carnavalsmuziek op het schoolplein, hossen in de klas, worstenbroodjes en nog veel meer.

De kinderen worden om 8.30 in hun carnavalsoutfit verwacht in hun eigen kring en kunnen om 12 uur na de prijsuitreiking weer opgehaald worden (verdere info is eerder al verstuurd via Social Schools). We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met opruimen (1 maart om 12 uur). Schrijf je in via de inschrijflijsten in de garderobes. De mensen die zich al aangemeld hebben voor hulp die dag, heel fijn!
We zien jullie graag bij de optocht en we gaan er een gezellig dag van maken!

Houdoe, activiteitencommissie de Hoven

Bij de afbeeldingen vindt u foto's van het boerenbruidspaar, de prins en prinses en de raad van 11.

Boekenmarkt KC de Hoven

In maart staat onze jaarlijkse boekenmarkt weer op het programma. We willen met deze boekenmarkt extra aandacht schenken aan lezen en leesplezier. Lezen is erg belangrijk en leuk!

Heeft uw zoon of dochter thuis boeken die hij/zij niet meer leest?

Dan mogen deze vrijdag 29 maart mee naar school genomen worden. (Er mag ook een kleedje meegenomen worden waarop de boeken verkocht kunnen worden).

Het is de bedoeling dat er kleine prijsjes worden gevraagd. Het verdiende geld mag het kind zelf houden. Het zou natuurlijk leuk zijn als er nieuwe boeken van worden gekocht!

In de centrale hal hangt een intekenlijst voor de kinderen die boeken willen verkopen.

De spelregels voor de boekenmarkt zijn vanaf maandag te lezen in de app.

Hierin kunt u lezen hoe kinderen boeken kunnen kopen en verkopen.

Veel leesplezier voor iedereen!

Leesbingo

In de bijlage vindt u een leuke leesbingo om uw zoon of dochter ook in de carnavalsvakantie te laten lezen. Veel leesplezier!

Nieuws vanuit de babygroepen

Wat fijn dat het wat beter weer wordt. We zijn veel buiten te vinden. Voordat we naar buiten gaan laten we de kinderen zelf hun jas aan doen. Wat zijn ze trots als dat lukt! 
Sommige kinderen kunnen al goed voetballen maar andere gaan liever zelf van de glijbaan af. Ook worden er mooie kunstwerken gemaakt met stoepkrijt over het hele plein. Het liefst ook op de muren en de bedjes… Op de loopfietsen over het plein heen is ook nog altijd favoriet bij iedereen.

Van het buiten spelen krijgt iedereen trek. Vlug de jassen zelf uit doen, handjes wassen en aan tafel. 
De grote kinderen mogen dan zelf hun brood smeren. Dit lukt al aardig. Soms een gaatje in de boterham of even snoepen van de boter hmm… dat is lekker!
Na het eten gaan we naar bed. Kunnen we al zelf onze schoenen uit doen? En onze broek? En misschien kunnen we zelfs al op het potje plassen.

Nieuws vanuit de peutergroepen

De winter is al bijna op zijn einde en de lente komt langzaam om de hoek kijken. Maar voordat de lente echt begint gaan we eerst nog even carnaval vieren. Op de groepen zijn we druk bezig met de versiering en maken we verschillende maskers. Ook wordt er veel gedanst en de polonaise gelopen.

Vrijdag 1 maart lopen we mee met de carnavalsoptocht van de Hoven. Om 11.11u vertrekken we vanaf het schoolplein. Alle kinderen die deze dag komen mogen uiteraard verkleed komen. Alle kinderen die niet op vrijdag komen zijn natuurlijk welkom om te komen kijken naar de optocht. 

Ook zijn we veel buiten geweest nu het zonnetje lekker vaak schijnt. We hebben al een paar keer buiten afgesloten. De kinderen kunnen dan ook via buiten opgehaald worden, super fijn is dat. Hopelijk blijft het nu lekker weer en kunnen we snel zonder jas en op onze slippers naar buiten.

Nieuws vanuit de BSO

BSO open tijdens STUDIEDAG onderwijs op 11 maart

Bij de BSO starten we maandag na de carnavalsvakantie meteen met het nieuwe thema.
Beneden gaan we aan de slag met een poppendokter en boven gaan we beginnen met het primitieve leven, hoe leefden de mensen vroeger (gezond). Ook staat er een groot springkussen op het speelplein om lekker te springen en te bewegen.

BSO beneden

De kinderen van de BSO  beneden hebben afgelopen dagen genoten van het heerlijke weer. We zijn met deze dagen een paar keer naar de speeltuin geweest, daar had iedereen heel veel zin in.  Vooral de kabelbaan was een groot succes.
Binnen hebben ze veel plezier met het maken van een trein baan.  Ook wordt er al volop geknutseld voor de carnaval, zoals carnavalsmutsen en maskers.
Na de carnavalsvakantie komt er een nieuwe thema bij ons op de BSO. Het thema van die weken zal zijn: huisarts met apotheek. Hiervoor zijn wij nog wel op zoek naar leuke en leerzame spulletjes voor dit thema. Denk bijvoorbeeld aan plastic spuitjes, lege medicijn potjes e.d.
 Alles is welkom!!

BSO Boven

De laatste tijd zijn we boven bij de BSO boven niet alleen aan het stimuleren om zelf activiteiten te bedenken maar stimuleren we ook samenwerking. Zo hebben we al verschillende activiteiten gedaan waarbij de 'oudere' kinderen, de jongere kinderen helpen bij het uitvoeren van verschillende activiteiten zoals pannenkoeken bakken en slijm maken.

Nieuwe thema-hut
N.a.v. het nieuwe thema, het menselijk lichaam willen we bij de BSO de thema-hut (houten huisje vooraan) ombouwen tot een rode kruis tent. Het rode kruis zorgt voor mensen in nood. We zoeken nog spullen om deze hut te laten leven. Heb je iets in huis, bijvoorbeeld: Doktersspullen en/of Militair spullen die wij mogen lenen/gebruiken voor deze hut dan nemen wij deze graag in ontvangst.

Nieuws vanuit de onderbouw

Project
Volgende week sluiten we de thema's op de leerpleinen af en zullen we nog een bezoek gaan brengen in het Dinobos. 

Dinsdag gaan onderbouw rood en geel. Woensdag onderbouw groen en paars. De kinderen mogen alle eet spullen in hun rugzak laten om vervolgens mee te nemen (eventueel schone kleding onderin de tas). De rij-ouders die tevens een groepje zullen begeleiden krijgen vanaf 8:30 u uitleg over de dag in het café. Graag daar verzamelen.  

We zijn ondertussen ook langzaam aan het toewerken naar carnaval en de optocht die we gaan lopen. 

Volgende week zullen we een aantal knutselmomenten hebben en leren we een lied aan. Deze mag ook thuis geoefend worden natuurlijk! 

Het thema van leerplein geel/rood zal de dierentuin leeft zijn. 

Liedje minidisco - de dieren uit de dierentuin https://binged.it/2GQweL4

Het thema van leerplein paars/groen de oceaan leeft.

Liedje Gebroeders Ko - duiken in de zee https://www.youtube.com/watch?v=mVCfG7SDIkY

Volgende week vrijdag sluiten we af met een carnavalsfeestje op school. De school is dan om 12u uit en de kinderen nemen alleen fruit/drinken mee deze dag. 

Project na de carnavalsvakantie

Het kindcentrum brede project na de vakantie zal zijn ‘ het menselijk lichaam’. Bij de kleuters werken we dit verder uit in het thema ‘de dokter’. 

Gezocht

Mochten er papa’s/mama’s, opa’s/oma’s, kennissen zijn die iets willen komen vertellen/laten zien over hun beroep in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld werken in het ziekenhuis, bij de apotheek, de ambulance, dokter, tandarts, consultatiebureau etc.) willen wij graag met jullie in contact komen om een gastles te komen geven bij de kleuters. Laat het ons maar weten. 

Verder mogen materialen die met het thema te maken hebben vanaf volgende week meegenomen worden, dit ter verrijking van de spelhoeken:

Doosjes van medicijnen, lege medicijnen potjes, verband, pleisters, dokters verkleedkleding, dokters gereedschap etc. 
Daarnaast is onze voorraad kosteloos knutselmateriaal weer goed opgemaakt de afgelopen periode daarom de oproep voor: eierdozen, keukenrollen, wc rollen, bierdoppen, kurk en behangrollen. 

Alvast bedankt namens het onderbouw team 

Verder wensen wij iedereen alvast een fijne carnavalsvakantie en starten we daarna weer op dinsdag 12 maart (maandag 11 maart is een studiedag). 

Nieuws vanuit de middenbouw

Leerplein 5/6

Verkeer

Deze periode werken we aan verkeer. In vier weken behandelen we onderwerpen als lopen en fietsen in een groep, zichtbaar zijn op de weg, voorrangsregels en voorrang nemen/geven. We hebben onderdelen praktisch geoefend en we gaan het afsluiten met een verkeerstoets.

LOE en LOES

We zijn bezig met het verdienen van parels met de verwachtingen. Voor groep groen en rood is dat nog” Ik houd me aan de verwachting van het zelfstandig-werk-blokje”. En voor groep oranje en geel is dat “ Ik kom en verlaat de instructie rustig en stil”

Verjaardagen

Eind februari gaan we nog de verjaardagen vieren van de kinderen die in deze maand jarig zijn geweest.

Carnaval

Momenteel wordt er hard gewerkt aan wagens en versieringen voor de carnavalsoptocht op vrijdag 1 maart. We hopen dat jullie ook komen kijken.

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 7/8

LOE&LOES

'Wij ruimen onze spullen op, ook al is het niet van jou.' Dit is de verwachting waar we op dit moment druk mee bezig zijn. Het opruimen van de buitenspeelmaterialen gaat steeds beter.

Muziek

Nicole, Katja en Lyrate zijn onze muziekstagiaires. Zij verzorgen per week één muziekles. Nicole geeft les in paars, Katja in groen en Lyrate in blauw. De kinderen zijn enthousiast en wij zelf leren er ook veel van!

Topografie

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de topografie van Europa (groep 7) en van de wereld (groep 8). De kinderen zijn super betrokken bij het werken met de atlas. 

Allerlei

Carnaval: wij zullen de hele ochtend op de Allegroweg zijn om het feest te vieren.

Bureau Halt: op woensdag 13 maart krijgen wij een gastles van bureau Halt.

Externen

Namens de wijkraad Groote Wielen

Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,

Jullie hebben het vast al gehoord of gezien: in de wijk wordt met enige regelmaat een ambulance gesignaleerd die moet komen omdat er weer een ongeluk is gebeurd op 1 van de fietsoversteken of ergens anders. Het gemopper op de inrichting van de fietsoversteken en op auto’s die niet stoppen voor stopborden en/of te hard rijden, is niet van de lucht. De discussie over voorrang en voor wie dan, en over drempels en waar dan, is voorlopig ook nog niet ten einde. En daartussendoor moeten vele kinderen toch dagelijks op hun fiets stappen om naar school of sportclub te gaan. Als ouder maak je je zorgen…

Als ouder zorg je dat de fiets van je kind in orde is. Bandjes hard genoeg, zadel en stuur recht, verlichting die het doet. Toch geeft de wijkagent aan dat vaak bij auto-fiets ongevallen sprake is van geen verlichting in combinatie met donkere kleding en/of een fietser die met hele andere dingen bezig is, meestal op een mobieltje. Dan kan de verlichting van de fiets van je kind nog zo goed zijn, als het niet wordt aangezet heb je er niks aan.

Daarom wil de wijkraad alsnog aansluiten op de fietsverlichtingsactie van de ANWB van vorig jaar oktober. Beetje laat misschien, maar beter laat dan nooit. De komende tijd zullen op de fietsoversteken en andere opvallende plekken op fietspaden ‘tags’ verschijnen die fietsers aansporen om hun licht aan te zetten. Nee, dat is niet betuttelend. Het is enkel een aansporing om die goede verlichting ook daadwerkelijk aan te zetten. Ook volwassen fietsers vergeten dit weleens terwijl het bij ongevallen een cruciale rol speelt of je goed zichtbaar bent. Zeker in de donkere winterdagen. Dan is het fijn om een geheugensteuntje te hebben.

De ‘tags’ worden met krijtverf gemaakt, dus na een poosje verdwijnen ze weer. Maar we zouden het geweldig vinden als ze bijdragen aan veiliger verkeer in De Groote Wielen. En in ieder geval bijdragen aan de discussie over de verkeersafwikkeling in De Groote Wielen. Dat mensen nadenken over hun eigen gedrag in dat verkeer en het er met hun kinderen en buren over hebben. Dat het een soort vlek wordt die zich uitbreidt. We staan open voor commentaar en steunbetuigingen. En voor het delen van ervaringen. Dan weten we of we de actie een vervolg moeten geven en hoe dat het beste te doen. Dus graag!

Rommelpot bij SJV Rosmalen!

Carnaval 2019 staat weer voor de deur, en zo ook SJV’s jaarlijkse Rommelpot!

We vieren carnaval bij SJV tijdens 3 feestavonden waar kinderen uit groep 5 t/m 8 welkom zijn! Onze eigen DJ’s zorgen voor de leukste nummers, en natuurlijk kun je je eigen favoriete nummer bij ze aanvragen. Samen maken we er de allerleukste carnaval ooit van!

3 en 4 maart

19.00 tot 22.30 uur

5 maart

18.30 tot 21.30 uur

Een dagkaart kost € 3,50 en de drie-dagen-kaart € 9,00. Frisdrank is € 1,00 en chips en snoep € 0,50. De kaarten kunnen worden gekocht aan de deur. Er vindt géén voorverkoop plaats. De SJV-munten zijn niet geldig in de Rommelpot. Om deze avonden mogelijk te maken, zijn wij dringend op zoek naar hulpen. Aanmelden hiervoor kan via secretariaat@sjvrosmalen.nl t.a.v. Michiel.

De inmiddels bekende huisregels zijn:

1. Er wordt geen alcohol geschonken of mee naar binnen genomen.

2. Er mag niet worden gerookt.

3. Voor sluitingstijd mag niemand naar buiten tenzij je door je ouders wordt opgehaald.

4. Alleen voor noodgevallen is er telefoon.

5. Spuitbussen en stiften verboden, confetti en serpetines toegestaan!

6. Laserpennen verboden.

Boekentips