Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 5

21-12-2018

Kalender

24 December t/m 4 Januari Kerstvakantie onderwijs
7 Januari Nieuwjaarsreceptie 8.30u-8.50u
18 Januari Korfbal toernooi groep 8
21 Januari t/m 25 januari Cito
24 januari Voorleesontbijt
25 januari Nieuwsbrief

Woordje van Jerney

Beste ouders, dit is het moment om over het afgelopen jaar na te denken. Het gevoel van dankbaarheid overheerst bij mij. Dankbaar over wat we samen, met jullie, voor onze kinderen kunnen betekenen en dat we met heel ons hart iedere dag het beste uit de kinderen willen halen en een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling, dankbaar dat we iets voor een ander kunnen doen, zoals met de actie voor Save the Children, en natuurlijk ben ik enorm dankbaar dat Bettine vanaf 9 januari weer kan gaan re-integreren. 

De feestelijkheden van gisteravond hebben daar ook aan bijgedragen. De activiteitencommissie heeft tijdens het kerstdiner ervoor gezorgd dat ouders buiten samen konden komen onder het genot van een hapje en een drankje bij een vuurkorf. De kerstman en zijn elfje hebben erg hun best gedaan om de opbrengst voor het goede doel aan te vullen. En dat is gelukt! Dankzij de inzet van iedereen hebben we een bedrag van €622,- euro ingezameld. Hier en daar komt er nog een euro tevoorschijn, dus wie weet waar de teller eindigt. 

Ik wens iedereen, namens het team van de Hoven, fijne feestdagen toe en een bijzonder mooi 2019!

En ik hoop dat we elkaar treffen maandag 7 januari 2019 tijdens de (kleine) nieuwjaarsreceptie in het café tussen 8.30 en 8.50 uur terwijl de kinderen op de leerpleinen toosten op een leerzaam en gezellig jaar. 

Veranderingen Wet IKK 2019 (opvang)

Onlangs bent u middels een brief van Ons Kindbureau geïnformeerd over de wijziging van de tarieven vanaf januari 2019. Dit naar aanleiding van de veranderingen die o.a. voort komen uit de Wet IKK- Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Hieronder volgt nog wat extra informatie over de Wet IKK zodat u hiervan op de hoogte bent.

De Wet IKK bestaat uit een aantal vaste thema’s waar wij komend jaar verder invulling aan gaan geven.
* Thema 1: De ontwikkeling van het kind staat centraal
* Thema 2: Veiligheid en Gezondheid
* Thema 3: Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
* Thema 4: Kinderopvang is een vak

De belangrijkste maatregel is dat per januari 2019 de Beroeps- Kind - Ratio (BKR) voor 0-jarigen wordt gewijzigd. De BKR voor baby’s tot 1 jaar wordt vanaf 1 januari 2019 drie baby’s op één pedagogisch medewerker. Nu is dat nog vier baby’s op één pedagogisch medewerker. Dat betekent voor ons dat we hier met onze personele inzet op in moeten spelen door op sommige groepen en dagen extra medewerkers in te zetten.

Bij de BSO wordt de BKR per 1 januari 2019 verruimd van tien kinderen per pedagogisch medewerker naar twaalf kinderen per pedagogisch medewerker. Dit betreft de groep met de kinderen van 7 jaar en ouder.

Wanneer de personele inzet van de groep van uw kind hierdoor wijzigt of wanneer uw kind hierdoor verandert van mentor, ontvangt u hier nog bericht over van de medewerkers van de betreffende groep.

Mocht u meer willen weten over de veranderingen die deze wet IKK met zich meebrengt, kunt u meer lezen op de website: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/ikk-voor-ouders-en-oudercommissies en de website: https://www.boink.info/innovatie-kwaliteit-kinderopvang.

Project verkeer KC de Hoven i.s.m. Gemeente 's-Hertogenbosch

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn we dit jaar bezig met een traject om de verkeerssituatie rond onze basisscholen verder te verbeteren. Dit traject is een nauwe samenwerking tussen de basisscholen in ’s-Hertogenbosch en de gemeente, ondersteund door een gespecialiseerde externe partij.

Wij kunnen uw hulp als ouder daarbij goed gebruiken! En wel door de volgende (online) vragenlijst te beantwoorden: klik hier om het onderzoek te starten

Het invullen van de vragenlijst kan via de computer, tablet of smartphone en duurt slechts zo’n 10 tot 15 minuten, maar helpt ons wel enorm. Want daarmee kunt u ons uw mening geven over de verkeerssituatie rond uw school. Dat is voor ons uiteraard een belangrijk startpunt voor volgende stappen.

Leest u alstublieft alle vragen aandachtig, maar denk niet al te lang na over elk antwoord – het gaat om uw spontane mening en er zijn dus geen goede of slechte antwoorden. De antwoorden die u geeft, verwerken we volledig anoniem.

U maakt kans op een kinderfiets als u het onderzoek invult!

Gezocht: verkeersouder(s)

Onze werkgroep verkeer is op zoek naar één of twee ouders die zich op willen geven als verkeersouder. Als verkeersouder neemt u deel aan de verkeerswerkgroep (ongeveer drie bijeenkomsten per schooljaar), u wordt door de school aangemeld bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) en u bent actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten.

Heeft u vragen en/ of interesse om u aan te melden als verkeersouder dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar fennaschellekens@kcdehoven.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad 2018 is hard bezig om mee te denken de school nog leuker te maken. Ook wil de leerlingenraad meer aandacht voor respect voor elkaar, leren leuker maken door meer naar buiten en bewegend leren. Dit hebben Stijn en Krijn ook tijdens het Bossche Kinderparlement besproken. 

De gouden wc borstel is terug

Vanaf maandag 7 januari kunnen de kinderen van de leerpleinen de gouden wc borstel winnen. Daarvoor moeten de toilet er tiptop uitzien. De kinderen van de leerlingenraad gaan dit controleren en maken binnen twee weken de uitslag bekend. Met de gouden wc borstel is een beloning te verdienen die de desbetreffend groep zelf mag bepalen.

Vers van de pers

De leerlingenraad wil graag het nieuws op een leuke manier aan de kinderen brengen. Een krant voor en door kinderen en daarom gaan wij het Hovens’ nieuwsblad uitbrengen. De redactie bestaat uit leden van de leerlingenraad en zal mogelijk aangevuld worden door extra kinderen van de leerpleinen. We hopen in het voorjaar '19 de eerste editie te publiceren.

Lezen

De kerstvakantie komt er weer aan, een tijd van samen zijn. Wij raden u aan in deze periode samen ook lekker te blijven lezen. De twee weken van de vakantie kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de leesontwikkeling. Wellicht is de bingokaart een leuke manier om het lezen bij uw kind onder de aandacht te brengen. De bingokaart vindt u als bijlage bij de afbeeldingen.
Veel leesplezier!

SchoolBiEB zoekt hulp

Wie komt er helpen in de schoolBiEB? Bij het inleveren, het reserveren, kiezen, opruimen en uitlenen van boeken?

Op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend van 08.30 – 9.30 uur zoeken we weer ouders die in de schoolBiEB willen werken. Er is een enthousiast team vrijwilligers nu aan het werk in de schoolBiEB maar ze kunnen hier en daar versterking gebruiken. Zonder uw hulp kan de schoolBiEB niet open helaas.

Bent u wél geïnteresseerd in het helpen in de schoolBiEB, maar is wekelijkse aanwezigheid een te grote belasting? Dan kunnen we met elkaar een roulatiesysteem starten:

Sinds een ruim half jaar is er een groep van ongeveer 6 ouders die door middel van een roulatiesysteem zorgen, dat op de woensdagochtend de schoolBiEB open is. Op die manier is de belasting minder groot en kan de bieb wel steeds open zijn. Elke ouder is dan 1x in de 3 of 4 weken een keer aan de beurt.

Interesse voor de maandagochtend, dinsdagochtend of donderdagochtend? Meld u aan bij A.Frederiks@bibliotheekdenbosch.nl , leesconsulent Bibliotheek Den Bosch of bij Nathalie van Dun, Plein- en Taalcoördinator onderbouw nathalievandun@kcdehoven.nl

Nieuws vanuit de babygroepen

Sinterklaas is helaas weer terug naar Spanje, hij heeft bij de babygroepen een aantal mooie cadeaus gebracht waar we lekker mee spelen. De kinderen zijn weer zoet met het nieuwe speelgoed. Nu is het dus tijd om de groepen in kerststemming te brengen. Alle groepen zijn al mooi versierd met lampjes, ballen en kerstbomen. Ook hebben we zelf versiering geknutseld. Er hangen mooi versierde kerstballen en er zijn al een aantal kerstbomen gemaakt. Kerstbomen van tissues dozen en kerstbomen van papier. En we gaan natuurlijk nog veel meer maken om de groep te versieren. We maken er met z'n alle een gezellige tijd van!

Iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019 gewenst.

Groetjes, De babygroepen

Nieuws vanuit de Peutergroepen

Wat hebben we bij de peuters toch veel verschillende, leuke, dingen gedaan.
Het sinterklaasfeest was weer super leuk en we zijn enorm verwend met mooie groepskado's. 

Ook is er een week geweest dat we bijzonder bezoek op de groepen kregen. Namelijk de opa's en oma's! De kinderen die zich hadden opgegeven mochten samen met hun opa en/of oma op de groep spelen, een activiteit doen en natuurlijk vertellen wat ze allemaal kunnen doen en laten zien waar en met wie ze graag spelen.

Het thema was dit keer 'Kunst'. Er zijn verschillende werkjes gemaakt die met dit thema te maken hebben. Deze zijn te vinden op de groep. Ook waren er heel veel boeken met geluiden en waren er zelfs muziekinstrumenten. We hebben ook naar andere muzieksoorten geluisterd namelijk 'klassieke muziek'. Tijdens het beluisteren ervan werd er geconcentreerd gewerkt aan een prachtige tekening.

We willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en een gezond en voorspoedig 2019.

Nieuws vanuit de BSO

Bso beneden

We zijn druk met de voorbereidingen van de kerstvakantie! Ook de afgelopen periode hebben we weer volop verschillende activiteiten gedaan. Zo zijn we de laatste week vooral bezig geweest met kerst. Kerstballen versieren, kerstmandala's, kerst spel in de gymzaal en kerstbingo. En natuurlijk ook nog het thema kunst, we hebben panfluiten gemaakt!!
Na half 5 zijn er ook nog volop kinderen buiten te vinden, helemaal nu de boven BSO hele gave zaklampen heeft voor buiten, waar wij beneden ook volop gebruik van maken.

We zijn de laatste weken druk bezig geweest om een lied te schrijven voor de hoven, op vrijdag 20 december presenteren alle klassen en groepen van de opvang hun geschreven lied aan elkaar, als afsluiting van het thema. 

Nieuws vanuit de Onderbouw

Project 
Het is een gezellige tijd geweest op de leerpleinen met Sint en Kerst de afgelopen periode. Mede dankzij veel (ouder)hulp zijn dit mooie feestweken geworden. 

Overig nieuws van de leerpleinen en de activiteiten die gedaan worden volgt u via de app Social Schools. Wij proberen u regelmatig een impressie te geven van wat uw kind meemaakt op school. 

We starten na de kerstvakantie met een week zonder thema. De vaste structuur van de dag en een rijke leeromgeving blijven belangrijk. Het volgende project (het thema) wordt ingevuld door de kinderen zelf. Waar zijn ze nieuwsgierig naar, wat speelt er in hun belevingswereld en wat willen ze ontdekken? Vanuit observaties en door in gesprek te gaan willen we het nieuwe thema samen gaan vormgeven. Wanneer invulling bekend is zullen wij dit ook communiceren met u via de app. 

Klanken uitspreken 
We zijn in de kringen regelmatig bezig met auditieve spelletjes, zoals bijvoorbeeld het hakken en plakken van woorden in klanken. Soms krijgen we de vraag van ouders hoe klanken uitgesproken moeten worden. In onderstaande link de uitleg per klank, met het klankgebaar: Klankgebaren bij methode Staal.

Voor nu wensen wij iedereen een fijne kerstvakantie met gezellige kerstdagen en een goed uiteinde! We zien elkaar weer op maandag 7 januari waar de medewerkers met de kinderen zullen toosten op een mooi, liefdevol, leerzaam en gezellig 2019.

Nieuws vanuit de Bovenbouw

Leerplein 7-8

LOE&LOES
We zijn druk bezig met onze verwachting 'We fietsen veilig naar de Hoven'. Mooi om te zien hoe de kinderen elkaar wijzen op de veiligheidsafspraken.

Muziek
Wat een fantastisch project hebben we gehad, zeker door het leerorkest waar de kinderen aan hebben deelgenomen. Afgelopen week hebben ze een ècht concert gegeven.

Open dagen
Na de vakantie zijn de open dagen voor de middelbare scholen. Alle posters hangen op ons plein en ook via de app komt er informatie over deze dagen. Ook op de website van de scholen is er veel handige informatie te vinden.
Tip: Stel vragen die voor uw zoon/dochter van belang zijn.

Bezoek Rodenborch college
Op maandag 7 januari mogen de kinderen van groep 8 een bezoek brengen aan het Rodenborchcollege. Ze zullen hier met de fiets naar toe gaan .

Externen

Voetbal

De Jonger Oranje Talentendag Zaal, wordt op 3 januari a.s. in De Maaspoort wordt gehouden. Dit alles in samenwerking met de Eindhovense Topclub. Meer informatie zie de bijlage in de afbeeldingen.

SJV Oliebollenbingo

Vrijdag 28 december in de Kentering. Meer informatie zie de bijlage in de afbeeldingen.

Opruimen loont! De Groote Wielen: een schoon begin van 2019!

Inleveren vuurwerkafval Nieuwjaarsdag 12.00-14.00 uur. Locatie Windkracht 5. Hesjes, prikkers, vuilniszakken etc. worden ter plaatse door medewerkers van de Gemeente verstrekt. Beloning? Voor iedere volle vuilniszak krijg je € 2,00!

Begeleiding door ouder(s), verzorger(s) gewenst voor basisschoolleerlingen.