Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 1

31-08-2018

Kalender

10 september: Informatieavond 
21 september: Studiedag; hele KC gesloten
26 september: Info-ochtend nieuwe ouders

Woordje van Jerney

Beste ouders, het schooljaar is van start gegaan en er hangt een fijne sfeer in het kindcentrum met veel enthousiaste kinderen. Met de start van het schooljaar hebben we ook wat aanpassingen gedaan aan het speelplein. Het doel van de aanpassingen is enerzijds zorgen voor een duidelijke routing, zodat we minder "olifantenpaden" hebben. En anderzijds meer variatie voor kinderen om ontdekkend en spelend leren te stimuleren. In het najaar komt de beplanting en dus meer groen op het plein. Een bijkomstig voordeel is dat we hopen minder last te hebben van zand in het kindcentrum, doordat de kinderen minder door het (zwarte) zand lopen. Bij de verschillende ingangen worden nog nieuwe uitloopmatten geplaatst. 

Omdat we het speelplein graag voor de wijk en omwonenden willen openstellen wil ik een beroep doen op uw betrokkenheid en de sociale controle in de wijk. Bezoekers op het speelplein na schooltijd worden verzocht met respect om te gaan met de materialen en de beplanting. Het is natuurlijk erg vervelend wanneer er iets stuk gaat, daarom we willen u vragen ons hierover te informeren. Mocht u iets vreemds signaleren laat het ons dan ook weten. Bij vandalisme wil ik u vragen de autoriteiten daarvoor in te schakelen. Uiteraard hopen wij dat dat niet nodig is en dat alle kinderen lange tijd kunnen genieten van het avontuurlijke speelplein. 

Met vriendelijke groet, 
Jerney Rengelink

Informatieavond 

Ook benieuwd naar wat de kinderen allemaal ontdekken en leren bij Kindcentrum de Hoven?
Tijdens onze informatieavond op maandag 10 september informeren wij u graag over een dag uit het leven van uw kind(eren) op een speel- of leerplein. Om 18.30 uur starten de medewerkers van groep 7/8 met een presentatie op de Campus aan de Lanen. Daarna zal de informatieavond verder gaan op de hoofdlocatie.

Om 19.00 uur wordt de informatieavond officieel geopend in de gymzaal, met een woordje van Jerney. Tussen 20.00 en 21.00 uur krijgt u informatie over de werkwijze en heeft u de mogelijkheid om op de pleinen (opvang en onderwijs) te ontdekken waar de kinderen allemaal mee bezig zijn en wat zij leren. Vanaf 21.00 uur staat voor u op het binnenplein een hapje en een drankje klaar.                                                                                                                                                                        

De Medezeggenschapsraad (MR), Oudercommissie (OC), Activiteitencommissie (AC) zullen ook aanwezig zijn.                   Laat u ons via het evenement in onze app even weten of u komt. Dat kan via de agenda en dan op het evenement gaan staan bij 10 september en aan te geven of u aanwezig bent.

We hopen u te ontmoeten!

App Social Schools

De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om de app goed in te richten. Dat is gelukt. In de loop van de week krijgen de ouders die nog niet gekoppeld zijn aan zijn of haar kind(eren) een nieuwe brief met een koppelcode. Deze code wordt eenmalig verstrekt.

Voor meer informatie over koppelcodes, het aanmaken van accounts en inloggen gaat u naar socialschools.zendesk.com of kunt u contact opnemen met onze ICT coördinator Tim via ict@kcdehoven.nl. 

Nieuws vanuit de ActiviteitenCommissie

Na de uitvraag naar nieuwe leden voor de ActiviteitenCommissie via de Social Schools app in de 1e schoolweek hebben wij veel reacties gekregen van enthousiaste ouders die mee willen helpen met de organisatie van de school festiviteiten.

We hebben zelfs zoveel aanmeldingen binnengekregen dat we hebben besloten om dit jaar één extra lid toe te voegen. Daarnaast hebben we nog aan een aantal ouders een bericht gestuurd dat hun hulp als lid van de AC voor dit jaar niet nodig is, maar dat we hun enthousiasme en hulp graag willen gebruiken bij de diverse werkgroepen (bv Sinterklaas en Kerst). Fijn dat zoveel ouders zich willen inzetten voor de organisatie van de activiteiten op ons Kindcentrum! 
Door de nieuwe leden bestaat de ActiviteitenCommissie dit jaar uit 12 leden.

Het komende jaar gaan wij er weer voor zorgen dat er leuke activiteiten en feesten voor de kinderen zullen plaatsvinden. We hebben er ook dit jaar weer veel zin in om Sinterklaas, Kerst, het voorleesontbijt, Carnaval, de Koningsspelen, de Wandel3daagse en het Zomerfeest te gaan organiseren. We beginnen dit jaar op 3 oktober met de Dag van de Pedagoog.

Tijdens de informatieavond op maandag 10 september is de ActiviteitenCommissie aanwezig, U kunt dan met ons kennismaken en vragen stellen over de diverse activiteiten of de vrijwillige ouderbijdrage. Natuurlijk kunt u ook altijd vragen stellen via ons mail adres: acdehoven@outlook.com.

Professionalisering medewerkers Opvang 

Sinds 1 januari is de wet IKK in werking getreden. De wet IKK staat voor Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. De ontwikkeling van kinderen staat centraal en aan de opvang worden steeds meer eisen gesteld. Opvang is niet meer gewoon opvang maar wordt eindelijk erkend als een echt vak. In de wet IKK zijn een hoop maatregelen opgenomen die de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en ondersteunen. 

De cursus ‘Pedagogische kwaliteitsboom’ is een van die maatregelen. De komende weken gaan al onze medewerkers van de opvang deze cursus volgen. Tijdens deze bijeenkomst leren de medewerkers hoe zij concreet invulling geven aan de vier pedagogische basisdoelen: 
* Gevoel van emotionele veiligheid
* Ontwikkelen van persoonlijke competenties 
* Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken
* Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

Per plein wordt er tijdens deze bijeenkomsten een vertaling gemaakt van het pedagogisch beleid van ons Kindcentrum. Hierbij staan de speelleeromgeving, het activiteitenaanbod, de interactie tussen het kind en de medewerker en de groep centraal. 

Daarnaast volgen medewerkers van de opvang de TINK- training. Tijdens deze training gaan de medewerkers aan de slag met de interactievaardigheden tussen de medewerker en het kind. Ook hier staan de vier pedagogische basisdoelen centraal. Het doel van deze training is om de kwaliteit van de interactie te verbeteren, wat een belangrijke bijdrage levert aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

 

 

 

 


Nieuws vanuit de babygroepen

De zomervakantie is weer voorbij. Bijna iedereen is op vakantie geweest. Gelukkig was het in Nederland ook heerlijk weer en hebben we er op de Hoven ook van kunnen genieten! Lekker veel buiten spelen, in de zandbak of spelen met water.

Ook zijn (bijna) alle collega’s weer terug op de groepen. Per 1 september zijn er wat wijzigingen in de bezetting van de groepen waardoor er het een en ander gaat veranderen. Wat er precies gaat veranderen is gecommuniceerd via de app. Ook is er een nieuwe stagiaire begonnen bij de 1000 poten; Betul. Ze is er op woensdag en donderdag.

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, krijgen we binnenkort ook weer een nieuw thema: bouwen en wonen. Daar kunnen we lekker mee aan de slag.
We wensen iedereen een fijn nieuw schooljaar! Wij hebben er zin in!

Nieuws vanuit de peutergroepen

De dag dat we de zonnetjes hebben geknutseld, scheen de zon buiten niet. We vonden het leuk om zelf zonnetjes te maken zodat we toch een zonnetje in huis hebben. Ze mochten zelf de zonnestralen uitknippen. Daarna mochten ze deze zelf opplakken. De zonnetjes hebben een mooi plekje boven de tafels gekregen. Sommigen hebben zelfs een pretgezichtje. De meesten zijn alweer mee naar huis, maar hier en daar is nog een zonnetje te vinden. Overal zijn ook prachtige vlinders te vinden, die zijn gemaakt van koffiefilters. Maar ook lieveheersbeestjes vliegen over de speelpleinen en ook zijn er overal vliegers te vinden. Wat zijn we toch creatief geweest met zijn allen.
Vanaf 27 augustus zijn we begonnen met het nieuwe thema: Wonen en bouwen. Waar woon ik? Waar woont mijn opa? Waar wonen de dieren? En hoe kun je een huis bouwen en wat heb je daarvoor nodig.
We zijn al flink bezig geweest met verschillende dieren en hun huizen, waarbij ze in tweetallen mochten overleggen waar de dieren wonen. Sommigen waren heel makkelijk, zoals de spin. De spin woont op het spinnenweb natuurlijk.
Ook zijn er al verschillende huizen gemaakt en hebben de kinderen samen, of alleen de spullen uitgeknipt die zij in hun huis willen hebben. Deze mochten zij zelf opplakken.
Ook is er ruimte en tijd om even rustig de week op te starten na een lange zomervakantie. Even heerlijk voor jezelf kleuren en stickers opplakken. Dan kunnen we de fijne motoriek ook weer even oefenen. Sommige stickers waren echt lastig om van het papiertje af te pulken. Als ze hulp nodig hadden hielpen ze elkaar. Dat is erg lief en behulpzaam van allemaal.
We hebben ook genoten van het buitenweer. In de zomervakantie waren we vooral in de ochtend buiten. In de middag was het vaak te warm om buiten te spelen. Nu word het weer wat frisser buiten. Maar wel nog een fijne temperatuur om ook in de middag fijn naar buiten te gaan.

Nieuws vanuit de BSO

Zwemles
Wij bieden vanuit ons Kindcentrum een zwemlesservice aan. Dit houdt in dat kinderen vanaf 4,5 jaar zich in kunnen schrijven voor zwemles (diploma A, B, C, zwemvaardigheid 1, 2 en 3) na schooltijd. De zwemlessen bieden wij aan op maandag en/of donderdag.
De kinderen komen na schooltijd samen op de landingsplek voor zwemmen om wat fruit en iets lekker te eten en een beker water te drinken. Rond half drie vertrekken ze samen met een pedagogisch medewerker met de bus richting het zwembad in Rosmalen. In de bus zitten ook de kinderen en hun pedagogisch medewerker van andere kindcentra van Ons Kindbureau. De zwemles is vanaf drie uur tot ongeveer tien voor vier. De laatste vijf minuten mogen de kinderen vrij spelen in het kleine badje. Na het omkleden vertrekt de bus weer rond kwart over vier richting de kindcentra. De kinderen zijn rond half vijf weer terug op De Hoven. Ze kunnen dan gelijk vanuit de bus opgehaald worden door ouders/verzorgers. Of als u BSO afneemt die dag gaan spelen op de BSO.
Vanuit De Hoven gaat er een vaste pedagogisch medewerkster mee. Zij observeert de kinderen, doet overdrachten naar ouders en de pedagogische medewerkers van de BSO, bespreekt vorderingen en vragen van ouders met de zwemleerkrachten en ondersteunt de kinderen met omkleden, etc.
Een aantal keer in het jaar is er kijkweek. Dan zijn familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen van hun kind. Er is dan ook de laatste 10 minuten van de les tijd om vragen met de zwemleerkrachten te bespreken.

Interesse? Voor meer informatie over het inschrijven en de kosten hiervan, verwijzen wij u naar ww.onskindbureau.nl
U kunt ook mailen naar jvdven@kcdgw.nl

BSO Beneden

Wat hebben we veel leuke dingen gedaan in de zomervakantie! We hebben activiteiten gedaan rond de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht. Ook hebben we verschillende bij passende uitstapjes georganiseerd!
Vandaag is de laatste dag dat je je aan kunt melden voor de herfstvakantie BSO! Dus wacht niet te lang en schijf je in!
Om elkaar goed te leren kennen maken alle kinderen een 'kind portret'. Hier mogen ze tekenen wie er in hun huis woont, wat hun lievelingskleur is, wat ze het lekkerst vinden om te eten en waar ze graag mee spelen. Deze A4'tjes worden daarna per groep op de BSO gehangen. Kom maar eens kijken!

Bij de BSO beneden zijn we opzoek naar de volgende spullen voor in ons speelatelier:
- hoeden, petten, zonne(brillen) grote kettingen etc.
- tassen, sjaals, handschoenen etc.
- andere rollenspelspullen zoals dokterspullen, kapperspullen, winkelspulletjes etc.

Nieuws vanuit de onderbouw

Wat hebben we een fijne start gemaakt in de onderbouw. De eerste 2 weken stonden in het teken van vakantieverhalen vertellen, wennen en elkaar leren kennen. 
Het project wonen en bouwen zijn we intussen gestart. Bij de onderbouw hebben we het over vriendschap en zal het thema “bouw met ons een circus” verder uitgewerkt worden.
Op donderdag 11 oktober zullen de kinderen per basisgroep een circusoptreden verzorgen om het thema af te sluiten. De uitnodigingen voor 2 personen per kind zullen nog gemaakt worden. Wij hopen op een grote opkomst voor de kinderen. 
Tijden per basisgroep voor het optreden: 
9.00-9.50 u. onderbouw Paars
10.00-10.50 u. onderbouw Groen
11.00-11.50 u. onderbouw Rood
13.00-13.50 u. onderbouw Geel 
Gymschoenen 
Op maandag en de oudste kleuters ook op woensdag gaan we gymmen in de gymzaal. We merken dat nog niet alle kinderen geschikte binnenschoenen hiervoor bij hebben. De binnenschoenen dienen tevens als gymschoenen gebruikt te kunnen worden (geen zwarte zolen). 
Ouderinformatieavond 
Vandaag hebben alle kinderen een uitnodiging gemaakt en deze mee naar huis genomen om u uit te nodigen voor de ouderinformatieavond. Deze vindt plaats op maandagavond 10 september. We hopen u dan ook te zien. 
Communicatie App
De app waarop wij met u communiceren heet Social Schools. Deze wordt vanaf heden gebruikt om u op de hoogte te brengen/ foto’s te delen/ hulp te vragen en verder te informeren. Voor vragen over deze app kunt u mailen naar ict@kcdehoven.nl 

Nieuws vanuit de middenbouw

Fijne start
Groep 3/4 zijn fijn gestart dit schooljaar. Alle groepen zijn begonnen op een nieuw leerplein en dit was voor iedereen even wennen. De eerste week lag de focus vooral op het verkennen van het leerplein en het opruimen van de spullen. We zijn afgelopen maandag begonnen met het werken met contracten en de kinderen van groep 3 krijgen hier extra uitleg over. Waarschijnlijk kunnen de kinderen van groep 3 en 4 het thuis vertellen.
Project
In de hoven staat een huis. We gaan met de middenbouw kijken met wie de kinderen samen wonen in een huis. Ook gaan we kijken naar verschillende bouwstijlen van huizen en gebouwen, we gaan zelf een kijkdoos maken, we leren wat plattegronden zijn en de kinderen gaan zelf een huis bouwen. 

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 5/6

Het nieuwe schooljaar is weer in vliegende vaart van start gegaan. De kinderen zijn na de eerste week wennen hard aan de slag gegaan . We hebben eerst onze basisgroep leren kennen en vervolgens de andere kinderen op het plein. Deze week hebben we een begin gemaakt aan het zelfstandig kunnen werken, dit bijvoorbeeld door het kiezen van een fijne werkplek en het indelen van je taken.
Project
Deze periode zijn we begonnen met ons project “wonen en bouwen”. In elke groep zijn er door de leerkracht lessen gegeven over verschillende bouw gerelateerde onderwerpen. De komende weken krijgen alle kinderen deze lessen. De laatste periode gaan we ook praktisch aan de slag.
Verjaardagen en feest
Deze week gaan we ook de verjaardagen vieren van de kinderen die de afgelopen periode jarig zijn geweest. Daarnaast zijn er een aantal kinderen een bruiloft op school aan het organiseren voor Emily. Zij gaat binnenkort trouwen.
Hulpouders
Al enkele ouders hebben aangegeven ons dit jaar te willen helpen met het organiseren van uitstapjes, luizenpluizen, etc.. Maar we zijn nog steeds op zoek naar meer ouders die ons mee kunnen helpen. Het zou ons, de leerkrachten en de kinderen, enorm helpen.

Leerplein 7/8

Start van het nieuwe jaar
Wat zijn de eerste dagen omgevlogen! We hebben een goede start gemaakt met elkaar. De kinderen zijn enthousiast en werken hard. In de eerste week hebben we veel samenwerkingsactiviteiten gedaan. Denk aan het maken van de knikkerbaan en de marshmallowchallenge. Heel gaaf om te zien hoe de kinderen samenwerken en hoe creatief zij zijn.
LOE&LOES
In de kringmomenten hebben we spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen. We hebben oude bekende spelletjes gespeeld, zoals levend memory. Maar ook nieuwe spelletjes, zoals iedereen aan boord.
Informatieavond
Maandag 10 september staat op de ouderkalender een informatieavond gepland. Naast een algemeen deel zullen wij jullie op die avond meer vertellen over dit schooljaar en de organisatie op ons leerplein. Wij hopen jullie deze avond te zien.
Deze presentatie zullen wij geven op Campus de Hoven. Op dit moment zijn wij bezig met de organisatie van deze avond, we gaan er voor zorgen dat u zowel naar Campus de Hoven als naar de hoofdlocatie de Hoven kunt. Verdere informatie volgt nog.
Welbevindingsgesprekken
Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de informatieavond zullen we vooral algemene informatie delen. In week 40 gaan we samen met jullie kind tijdens het welbevindingsgesprek om tafel zitten om de start van het jaar te bespreken. Voel je altijd vrij om een gesprek aan te vragen.
Schoolkamp
Mocht u de brief nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen. Alle hulp is van harte welkom!
Schoolbieb
De kinderen zijn in de gelegenheid om op dinsdag en donderdag naar de bieb te gaan wanneer wij op de hoofdlocatie zijn.
Onze stagiaires
Dit jaar zullen Gemma en Laura ons komen versterken. Gemma zal iedere dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn en Laura op donderdag en vrijdag.

Externen

Maak kennis met  Rots en Water!
Op 10 of 12 september kunnen kinderen van 7-13 jaar kennismaken met deze succesvolle weerbaarheidsmethode.
Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve - fysieke manier met sociale vaardigheden. Spel en fysieke oefening wisselen we af met korte momenten van reflectie. Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.
Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten.
Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.

De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We werken met 2 leeftijdsgroepen: 7-9 en 10-13 jaar. De groepen worden altijd begeleid door 2 ervaren trainers, een man en een vrouw.
Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen 2 keer mee en krijgen iedere week een verslag over de mail van de training.

Meer weten of zelf ervaren of het iets voor je kind is?
Kijk dan op  www.steviginjeschoenen.nu

Leesgroep jeugdliteratuur
Voor ouders, leerkrachten én liefhebbers van jeugdliteratuur. Graag aanmelden voor 20 september, in verband met het lezen van de boeken. Aanmelden kan via www.bibliotheekdenbosch.nl.  Bibliotheek Rosmalen | Hoff van Hollantlaan 1 | 19.30 - 21.00 uur | € 25   25 oktober (2018), 17 januari, 14 maart, 6 juni (2019) | Alle data zijn op een donderdag