Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 9

25-05-2018

Kalender

28 mei t/m 8 juni CITO
13 juni Schoolreis 1/2
15 juni Studiedag Onderwijs (KDV en BSO geopend)
20 juni Schoolreis 3 t/m 6
22 juni Portfolio mee
25 juni Ontwikkelgesprekken groep 2
25 t/m 28 juni Pre-advies groep 7
29 juni Zomerfeest
29 juni Nieuwsbrief

Woordje van Jerney

Zoals u heeft gehoord is er per 1 mei het een en ander veranderd wat betreft de directievoering op de Hoven. Ik zal de taken als waarnemend directeur op me nemen. Mijn andere taken worden deels opgevangen door onze pleincoördinatoren Moniek en Jorg. Ik wil u via deze nieuwsbrief maandelijks  graag infomeren over de ontwikkelingen die op het kindcentrum plaatsvinden.

Een van de aandachtspunten is onze externe communicatie. We willen uiteraard u als ouder zo goed mogelijk informeren over het wel en wee van ons kindcentrum. Daarvoor gebruiken we verschillende kanalen zoals de website, Facebook en onze app. Met name de gebruiksvriendelijkheid van de 'oude' app heeft voor onrust gezorgd. Ook door de nieuwe AVG wetgeving zijn we kritisch gaan kijken naar andere kanalen en aanbieders. Een van de aanpassingen is de overstap naar de nieuwe app van Social School. Jaja, deze wordt nu echt gelanceerd!

U ontvangt als ouder binnenkort een emailbericht waarmee u zich kunt aanmelden voor de Hoven app. Iedereen ontvangt een persoonlijke inlog via Social Schools waarmee u toegang krijgt tot alle informatie betreffende de groepen, nieuwsberichten en evenementen. Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij een van de medewerkers op de groep of bij onze nieuwe ICT coördinator Tim. Op vrijdag 8 juni zal Tim in het café aanwezig zijn van 8.15 tot 8.45 uur om vragen te kunnen beantwoorden met betrekking tot het gebruik van de app.

Ik hoop dat we met het gebruik van de nieuwe app een verbeterslag maken in het delen van up-to-date informatie. Mocht u andere tips of opmerkingen hebben dan kunt u deze uiteraard met mij delen via directie@kcdehoven.nl

Tot ziens!

Margreet, nieuwe manager 0-6 stelt zich voor

Graag stel ik me via deze weg aan u voor. Mijn naam is Margreet Deliën, 36 jaar en ik ben getrouwd met Marcel en samen met onze twee zoontjes Willem (5) en Beau (3) wonen wij in Den Dungen.
Per 1 juni ga ik met veel enthousiasme aan de slag bij KC de Hoven als Manager 0-6. Na het afronden van de PABO in Eindhoven heb ik de opleiding Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde aan de Universiteit in Nijmegen gevolgd. Vervolgens heb ik bij diverse professionele zorg- en onderwijsorganisaties gewerkt. De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier bij een integraal kindcentrum in Eindhoven gewerkt als Teamleider, waar ik verantwoordelijk was voor de Kinderopvang en BSO.

Mijn grootste passie is het continue blijven ontwikkelen, leren en vernieuwen met als belangrijkste doel een optimale ontwikkeling voor kinderen in een veilige en prettige omgeving. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis en ervaringen in te zetten bij KC de Hoven.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!    

Kick-off bijeenkomst geslaagd

Zoals we eerder hebben aangekondigd, heeft is er op woensdag 16 mei j.l. een ‘kick-off bijeenkomst huisvesting dislocatie’ plaatsgevonden. Met een tiental betrokken ouders is er in samenwerking met de medezeggenschapsraad en onder de inspirerende leiding van Sandra van Rijswijk gesproken over de zaken die aan de orde moeten komen bij de aanstaande verhuizing van leerplein 7 / 8 naar de dislocatie aan De Lanen. Er komt heel wat bij kijken en we waarderen de creatieve ideeën en betrokkenheid enorm.
Inmiddels zijn er 3 werkgroepen gevormd rondom de thema's veiligheid, binnen- en buitenomgeving (+ verhuizing) en communicatie en binding (met de huidige locatie). Die werkgroepen, waarin zowel leerkrachten als ouders participeren, zijn voortvarend aan de slag gegaan en de eerste terugkoppeling is geweest. We liggen goed op schema.
Op woensdagavond 6 juni staat de volgende gezamenlijke bijeenkomst gepland en dan bekijken we wat er nog moet gebeuren, of er nog knelpunten moeten worden opgelost en kunnen de puntjes op de i worden gezet. We houden u zeker op de hoogte.
Riemer Kramer, Projectleider dislocatie.

Informatie implementatie AVG - wetgeving

U heeft er vast over gehoord. Op het journaal, in reclames en wellicht ook in uw eigen mailbox: overal gaat het over de invoering van de nieuwe privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, is vanaf 25 mei aanstaande een feit. Deze Europese regelgeving is bedoeld om ons te beschermen tegen ongewenst gebruik van persoonlijke gegevens.

U zult ervan versteld staan op hoeveel plaatsen binnen de scholen en onze stichting iets met persoonlijke gegevens gebeurt. Van de leerlingenlijst die ouders op sommige scholen nog ontvangen tot foto’s van een schooluitje op Facebook. Van het uitwisselen van gegevens met de GGD tot de klassenmap op het bureau van de leerkracht en alles wat daar tussen zit.

ATO-Scholenkring en Ons kindbureau vinden het uitermate belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. Of het nu gaat om de leerlingen en ouders, over onze medewerkers of over onze leveranciers: iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat wij veilig met persoonsgegevens omgaan.

Meer informatie over de gang van zaken kunt u lezen in de bijlage en onder het kopje nieuws in de app.

MiniRopaRun 2018

Woensdag 9 mei vond de MiniRopaRun plaats. De kinderen van KC de Hoven hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan de sponsorloop. Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan!
De organisatie van deze sponsorloop was in handen van Roparunteam 4Them uit Vlijmen en de opbrengst van deze sponsorloop gaat in zijn geheel naar stichting Roparun. Het eindbedrag wordt volgende week bekend gemaakt!
Roparun 2018
De 27e editie van de (volwassen) Roparun zit erop en was een groot succes. Roparunteam 4Them deed voor de 7e keer en is veilig en wel thuis gekomen.  Bezoek de website van team 4 voor een uitgebreid verslag met veel informatie, foto's en filmpjes!
www.4-them.nl

Nieuws vanuit de babygroepen

Het is heerlijk weer! Daar genieten we volop van. We zijn in de ochtend vaak buiten te vinden. De middag gebruiken we voor andere activiteiten.
Bij de Bijen heeft Demi (stagiaire) een gezellige snoezelhoek gemaakt. Veel kleurtjes, verschillende stofjes en de belletjes rinkelen gezellig. Een leuke plek voor de kindjes om te spelen.
Ook is er een nieuw thema gestart, ontdekken en uitvinden. Daar zullen we de aankomende weken mee aan de slag gaan.

Nieuws vanuit de peutergroepen

Een nieuw thema brengt nieuwe activiteiten met zich mee. Ons thema nu is 'Ontdekken en uitvinden'. Zo is er vorige week een leuke verf activiteit gedaan. Er lagen hele grote vellen papier op de grond waar de peuters die het wilden, overheen mochten lopen. Maar dan niet op de blote voeten, nee, er zat bubbeltjesplastic om hun voeten gebonden! Dat liep erg gek en tegelijkertijd ook weer zacht. Iedereen deed fanatiek mee en hebben een prachtig werkje met zijn allen gemaakt. Deze week zijn er voelzakjes gemaakt bij het eerste speelplein met allerlei materialen in de zakjes. Zoals macaroni, play-mais, ijsstokjes en nog veel meer. Ze kunnen de hele dag voelen aan de dingen en ontdekken hoe zwaar of licht het is, of het veel is of weinig, of het hard is of zacht. Maar ook hebben de kinderen die voor de binnen-activiteit hebben gekozen verschillende kleuren verf mogen kiezen en in een zakje gestopt. Ze mochten het door elkaar mengen door er overheen te wrijven met de handen of er (voorzichtig) in de knijpen. Ze waren erg enthousiast wanneer de kleuren veranderden. Na een poos zijn we toch allemaal buiten gaan spelen, want het is nog steeds heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Nieuws vanuit de BSO

Beneden BSO

We zijn nog steeds aan het ontdekken wat we allemaal kunnen maken als we de tuinslang uitleggen naar de zandbak. We hebben hele en halve buizen gebruikt om een waterbaan te maken. Ook hebben we het schoolplein nog mooier gemaakt. Door poeder te maken van het stoepkrijt, deze mengen met water en dan heb je je zelf gemaakte stoepkrijt verf!
Ook zijn we deze week vast langzaam aan begonnen met het nieuwe thema, het bed (in ob blauw) is omgetoverd tot een sterrenwereld met lampjes, ook kan je je daar verkleden als een echte astronaut. We hebben al hard gewerkt aan een machine, de kinderen vroegen zich af wat je wordt als je door de machine heen gaat... Je kan zelf kiezen, door op het 'knopje' aan de buiten kant te drukken, kan je kiezen wat je wilt worden of waar je naar toe wilt. Vervolgens kruip je door de machine heen...
Kom snel op de BSO beneden kijken naar de machine die steeds mooier wordt!

Boven BSO

Na de meivakantie zijn we begonnen met een nieuwe dag planning. We merken dat kinderen en pedagogisch medewerkers als positief ervaren. We hopen dat u het ook positief ervaart.

Engels

Waar zijn de kinderen zoal mee bezig geweest tijdens de Engelse lessen:
Group 1/2
Topic: Brown bear Brown Bear what do you see
Topic: Pete the Cat
Pete the Cat: And his four groovy buttons
Pete the Cat: I Love my white Shoes
Group 3/4
Topic: Gruffalo:
Song: Gruffalo song
My body my body my body my body parts
Topic:  Night Monkey Day Monkey
Story
Song: Opposite song
Five little Monkey’s
Group 5/6
Topic: Silent e
Video: Magic e
Song: Silent e
Topic: Time
Song: Seasons of the year
Song: Time for another year (months)
Group 7/8
Topic: Jobs
Song: https://youtu.be/1IURikSRwhE

Nieuws vanuit de onderbouw

Project
Het nieuwe project uitvindingen en ontdekkingen is in de onderbouw geopend met een knal (de raket is gelanceerd)!
Het thema reis je met ons mee naar de ruimte geeft voldoende ingangen om op ontdekking te gaan en na te denken over uitvindingen.
We gaan onderzoeksvragen met de kinderen bedenken en in de aankomende tijd hier meer over leren met elkaar.
Ook besteden we dit schooljaar veel aandacht aan muziekeducatie. Een vakleerkracht ondersteund de onderbouw 1 keer per 2 weken met een muziekles op donderdag.
Vandaag hebben we zelfs met de hele school een muziekdag gehad waarbij de kinderen zelf instrumenten hebben gemaakt en een workshop hebben gekregen.
Biebboeken inleveren
Aandacht voor het item van de bibliotheek in deze nieuwsbrief. Het is belangrijk om te noteren dat alle biebboeken in de week van 4 juni ingeleverd moeten worden voor inventarisatie van alle biebboeken in ons Kindcentrum.
Loe & Loes
Loe & Loes ondersteunen ons in ons kindcentrum bij onze regels en afspraken die we met elkaar maken. De gedragsverwachtingen die op dit moment centraal staan in de onderbouw hebben betrekking op het stemgeluid. We praten met een tweetalstem of groepjesstem op het leerplein. We oefenen dit met de kinderen in en kunnen kinderen attent maken op dit stemgebruik aan de hand van de Loe & Loes regels. We kunnen per basisgroep parels verdienen wanneer deze afspraak goed gaat op het leerplein. Bij 10 parels mogen de kinderen een beloning met elkaar bedenken. Wij verwachten dat er binnenkort wel weer een aantal beloningen bedacht zullen gaan worden in de onderbouw groepen.

Nieuws vanuit de middenbouw

Ontdekkingen en uitvindingen
Wauw, de kinderen willen van alles weten rondom het nieuwe thema. We gaan aan de slag met verschillende vragen vanuit de kinderen. Denk hierbij aan: Hoe worden Pokémon-kaarten gemaakt? Hoe wordt geld gemaakt? Waarom bestaan er kleren in de wereld? We zullen ons leerproces zo zichtbaar mogelijk maken, zo zijn jullie ook op de hoogte!
Loe en Loes
Op de pleinen staan weer wat nieuwe verwachtingen centraal. Zo denken we de komende periode extra aan het opruimen, lief voor elkaar zijn op het buitenplein en aan het veilig bewegen in de garderobe. Zouden we weer genoeg parels verdienen voor een leuke beloning?
Cito
Vanaf 28 mei zijn we 2 weken bezig met het afnemen van de Cito-toetsen. Let erop, sommige toetsen beginnen ook meteen om 08.30 uur. Graag op tijd in de klas aanwezig zijn!
Toetsen in de middenbouw:
Spelling
Rekenen
Tempo Toets Rekenen
Begrijpend lezen
DMT + AVI (individueel)
Portfolio's
De portfolio's willen we graag weer gaan vullen. Denken jullie eraan dat de mappen weer op tijd op school zijn? Dank!

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 5/6

Project
We zijn deze week gestart met het nieuwe project; ontdekkingen en uitvindingen. De komende weken gaan we onderzoek doen naar de uitvindingen en ontdekkingen om ons hen. Mogelijk vinden wij zelf ook nog iets uit!
Kunstzinnige vorming
De komende weken hebben we op vrijdag twee gastlessen. Twee studentes geven ons muziekles. Vanuit het programma klas en kunst is er een acteur die ons drama les geeft. 
Loe & Loes 
Deze periode werken we met de groepen aan de verwachting: Het opruimen van het leerplein. 

Leerplein 7-8

Wat is er weer hard gewerkt de afgelopen periode! Groep 8 is volop bezig met de voorbereidingen van de musical. We kunnen er nog niks over zeggen, maar het gaat zeker weten een groot succes worden. Aan enthousiasme en inzet geen gebrek!
Portfolio
Groep 8 krijgt de laatste periode geen portfolio mee. Zij mogen hun portfolio thuis houden of, als deze nog op school ligt, mee naar huis nemen.
Groep 7 heeft de entree toetsen gemaakt. Dat was een flinke klus. We zijn trots op de inzet van de kinderen. Tijdens de adviesgesprekken zullen wij de uitslagen bespreken. Dit is in de week van 25 juni.
Loe & Loes
De kinderen hebben de afgelopen periode een LOE beloning verdiend omdat zij zich aan de geluidsniveaus op het plein hebben gehouden. Het was een groot feest met stickers en schminck!
De komende periode staat de verwachting ‘De keuken is opgeruimd en netjes’ centraal. Misschien kunnen de kinderen hier thuis vast een beetje mee oefenen ;-)

SchoolBieB

Álle boeken verzamelen!
We vragen u om in de week van 4 juni alle boeken van de schoolBiEB in te leveren. Dit doen we om een grote inventarisatie te kunnen doen. 
We merken dat sommige boeken lang thuisblijven. Als we alle boeken nu verzamelen in de schoolBiEB, kunnen we alles weer een keertje checken. Daarna  kunnen de boeken dan nog vóór de zomervakantie weer op de pasjes van de leerlingen geleend worden. Voor de zomervakantie mogen de leerlingen VIJF boeken lenen!
Geeft u de boeken in de week  van 4 juni mee naar school om in te leveren? Van 4 t/m 8 juni is het dan NIET mogelijk om nieuwe boeken te lenen. Alvast vriendelijke dank.

Externen