Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 10

29-06-2018

Kalender

29 juni: Zomerfeest 
6 juli: Studiedag onderwijs, BSO/KDV hele dag open
9 juli t/m 17 augustus: Zomervakantie
20 augustus: Start nieuw schooljaar

Woordje van Jerney

Voor de kinderen en de medewerkers van het onderwijs is het aftellen naar de zomervakantie begonnen. Ook voor de opvang is deze periode wat rustiger. U heeft inmiddels als informatie ontvangen over de groepssamenstelling, plattegrond en de hoogte van de ouderbijdrage. In de app en op de website zal de kalender en ons Ouder-ABC geplaatst worden. Met de nieuwe app kunt u deze gemakkelijk op de computer nalezen. Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie dan kunt u dit bij Esther (administratie) opvragen.

Tijdens de zomervakantie zal er geen integrale nieuwsbrief gepubliceerd worden. Eind augustus zullen wij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019 opstellen. We kijken eerst uit naar een welverdiende vakantie. We willen jullie alvast uitnodigen om op donderdag 16 augustus tussen 13.00 en 14.00 uur een kijkje te komen nemen op onze leerpleinen. Iedereen is welkom.

Namens alle medewerkers van KC de Hoven wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe!

Woordje van Bettine

Beste ouders,
Zo op de valreep van het naderende einde van het schooljaar 2017-2018 een berichtje van mij. De bestralingen en chemotherapie zijn inmiddels twee weken geleden afgerond. De bestraling zelf werkt nog een aanzienlijke periode door, waardoor er over ruim 2,5 maand een eerste MRI gemaakt wordt om te beoordelen hoe het ervoor staat. En dat betekent voor nu dus afwachten en helaas nog geen euforisch bericht dat het achter de rug is. Daarnaast heeft de behandeling zijn impact op m’n hele lijf en gaat het herstellen (van ook de andere organen in m’n bekken) gepaard met flinke vermoeidheid. Dit betekent dat ik onder begeleiding met sport, fysiotherapie en ook psychische ondersteuning eerst zal werken aan mijn herstel na de zomervakantie. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomerperiode toe,  geniet ervan!
Hartelijke groet, Bettine

Nieuws van de Oudercommissie Kinderopvang 0-4 en BSO

Vorige week was alweer de vierde en tevens laatste OC-vergadering van het schooljaar 2017/2018.  Tijdens deze vergadering stond de kennismaking met Margreet Deliën (Manager 0-6 jaar) centraal.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • GGD inspectie kinderopvang;
  • stand van zaken traktatiebeleid en huisvesting;
  • terugkoppeling vergadering centrale ouder commissie;
  • zichtbaarheid oudercommissie;
  • ABC opvang van KC de Hoven;
  • afstemmen kinderopvang en BSO m.b.t. ruilen van opvangdagen;
  • Het ruilen van dagen (moeilijk ivm volle groepen) en afstemmen Kinderopvang en bso m.b.t. ruilen van opvangdagen;
  • aanmeldingen vakantie-BSO;
  • jaarplan oudercommissie.

Het volledige verslag van de OC-vergadering is binnenkort te raadplegen via de website. Naast bovengenoemde punten heeft de OC dit schooljaar haar advies gegeven inzake de tariefverhoging kinderopvang, heeft zij met de Manager 0-6 jaar gesproken over de risicomonitor, veiligheid en gezondheidsverslagen, locatie jaarverslag, huisvesting, traktatiebeleid, bezetting BSO en heeft zij haar bijdrage geleverd aan de dag van de pedagoog.  Het vaststellen van de speerpunten van de OC voor het nieuwe schooljaar staat op de agenda van de eerstvolgende OC-vergadering na de vakantie. 

Tenslotte heeft Marieke Heijmans het OC- voorzitterschap overgedragen aan Annemiek Joosten  en nemen wij afscheid van drie OC-leden. Wij danken Rik Schippers, Jeske Kaashoek-Linskens en Sylvana Hazenveld voor hun inzet! Met het vertrek van Rik, Jeske en Sylvana zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouders die de OC willen komen versterken. Daarom brengen wij graag onderstaande vacature onder de aandacht: 

VACATURE OUDERCOMMISSIELID 
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die de belangen behartigen van alle ouders van de kinderen op de opvang 0-4 én Buitenschoolse opvang.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door advies uit te brengen aan de Manager 0-6 jaar over o.a. (beleids)ontwikkelingen. Tevens bevordert zij een goede en heldere informatievoorziening aan ouders, bevordert zij de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure. De oudercommissie vergadert circa 5 maal per schooljaar. 

Wij zoeken ouders die:

mee willen praten en beslissen over (beleids)ontwikkelingen van de kinderopvang en BSO

de kwaliteit van de kinderopvang 0-4 en BSO positief willen beïnvloeden

willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie

Heb jij zin om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de kinderopvang? Neem dan contact met ons op via OC@kcdehoven.nl  

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe!
OUDERCOMMISSIE OPVANG 0-4 EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Annemiek Joosten (voorzitter) - Murielle van Blaricum - Marieke Heijmans 

SchoolBiEB zoekt hulp

Wie komt er helpen in de schoolBiEB? Bij het inleveren, het reserveren, kiezen, opruimen en uitlenen van boeken? We kunnen op (bijna) alle ochtenden (8.30 – 10.00 uur), en vooral op maandag, nog hulp gebruiken. 
Bent u wél geïnteresseerd in het helpen in de schoolBiEB, maar is wekelijkse aanwezigheid een te grote belasting? Dan kunnen we met elkaar een roulatiesysteem starten. Sinds een ruim half jaar is er een groep van ongeveer 6 ouders die door middel van een roulatiesysteem zorgen, dat op de woensdagochtend de schoolBiEB open is. Op die manier is de belasting minder groot en kan de bieb wel steeds open zijn. Elke ouder is dan 1x in de 3 of 4 weken een keer aan de beurt.

Interesse?  Meld u aan bij A.Frederiks@bibliotheekdenbosch.nl, leesconsulent Bibliotheek Den Bosch of bij Nathalie van Dun, pleincoördinator onderbouw nathalievandun@kcdehoven.nl

Binnenschoenen

In verband met hygiëne, het werken op de grond en op kleden en het bevorderen van de zelfstandigheid lopen kinderen in de onderbouw (leerplein 1/2) bij ons op ‘binnenschoenen’. Deze schoenen blijven op school en staan in de vakjes van de kinderen. Vaak wordt ervoor gekozen gymschoenen (zonder zwarte zool) aan te schaffen, die kinderen dan ook in de gymzaal kunnen gebruiken. Tijdens warmere dagen mogen kinderen wel slippers (zonder profiel) in school dragen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn vanaf groep 3 de binnenschoenen niet meer verplicht.

Nieuws vanuit de babygroepen

Wat een heerlijk weer! Daar genieten we bij de baby’s natuurlijk ook van. Op het dakterras vermaken we ons met de fietsjes en in de zandbak. En met de hoge temperaturen spelen we met water.
De watertafel is dan favoriet. Bakjes en schepjes erin en we gaan los! Ook de sproeier is in trek. Eerst voorzichtig maar daarna gaan we er vol in.
We zijn ook druk met ons thema, uitvinden en ontdekken. We hebben met scheerschuim en playmais gespeeld.
Ook hebben we allemaal de groep veranderd zodat we daar ook weer op ontdekking kunnen.
Tot slot hebben we nog babynieuws; Op ons dakterras heeft onze huisvogel een mooi nestje gemaakt. Daar liggen 5 prachtige eitjes in. Hopelijk zien we ze over een tijdje uitvliegen.

Nieuws vanuit de peutergroepen

Wat zijn alle papa's toch weer verwend met Vaderdag! Alle kinderen zijn ze erg ijverig geweest om voor hun papa het mooiste cadeau te maken. Ze waren dan ook erg trots wanneer ze het mee naar huis mochten nemen. Sommigen vonden het toch wel lastig om het 'geheimpje' te bewaren. Dat is ook heel moeilijk om zo'n grote verrassing nog niet te mogen vertellen. We hopen dat alle papa's erg blij zijn met hun zelfgemaakte cadeau en er lang (knoei)plezier van zullen hebben.

Het grootste spektakel van de afgelopen weken, was toch wel de 'Modderdag'. Wat hebben we hier toch van genoten. Sommige kinderen gingen helemaal op in de modder. Ze mochten met vliegenmeppers modder meppen op een groot wit kleed, in een modderbadje zwemmen, met auto's door de modder rijden en nog veel meer. Het was geweldig. De kinderen die niet met modder wilden spelen hebben genoeg ruimte gehad om een andere activiteit te doen. Zelfs de oudste kinderen van de babygroepen kwamen bij ons op het plein spelen met de modder. Op de foto's ziet u een impressie hoe de Modderdag is verlopen.

Nieuws vanuit de BSO

Zwemles
Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen ingeschreven worden voor zwemles (diploma A, B, C, zwemvaardigheid 1, 2 en 3) op maandag en/of donderdag. De kinderen komen na schooltijd samen op de landingsplek om wat fruit en iets lekker te eten en een beker water te drinken. Rond 14.30u vertrekken ze samen met een Pm'er (Pedagogisch medewerker) met de bus richting het zwembad in Rosmalen. In de bus zitten ook de kinderen en een Pm'er van andere kindcentra van Ons Kindbureau. De zwemles begint om 15.00 uur tot ongeveer 15.50 uur. De laatste vijf minuten mogen de kinderen vrij spelen in het kleine badje. Na het omkleden vertrekt de bus weer rond 16.15 uur richting de Kindcentra. De kinderen zijn rond 16.30 uur weer terug op De Hoven. Ze kunnen dan meteen vanuit de bus opgehaald worden door hun ouders. Als u BSO afneemt die dag, spelen de kinderen verder op de BSO.
Vanuit De Hoven gaat er een vaste Pm'er mee. Zij observeert de kinderen, doet overdrachten naar ouders en de Pm'ers van de BSO, bespreekt vorderingen en vragen van ouders met de zwemleerkrachten en ondersteunt de kinderen met omkleden, etc.
Een aantal keer in het jaar is er kijkweek. Dan zijn familie en vrienden uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen van hun kind. Er is dan de laatste 10 minuten van de les tijd om vragen aan de zwemleerkrachten te stellen.
Interesse? Inschrijvingen gaan via www.onskindbureau.nl.
Voor meer info mail jvdven@kcdgw.nl

Panasj
Na de meivakantie stak Panasj de gymzaal in een sportief jasje. Onder zeer deskundige begeleiding van Jolanda leerden de kinderen in vier weken de grondbeginselen van hockey.
Zowel de BSO boven als beneden deden enthousiast mee aan de cursus. Spelenderwijs leerden de kinderen met leuke oefeningen bijvoorbeeld drijven en dribbelen (ja, dat kan dus ook met hockey), een bal stilleggen en natuurlijk een partij spelen. De reeds sportieve en leuke sfeer werd hierbij altijd aangevuld met een gezellig muziekje op de achtergrond. Kortom een groot succes!
Iedereen super bedankt voor de inzet en de betrokkenheid!

Beneden BSO

Wat hebben we donderdag 21 juni heerlijk kunnen modderen op het schoolplein en in de wadi. We hebben een modderschuifbaan gemaakt, een doek om een modder kunst werk op te maken en een heerlijk modderbad. Er ontstond ook een lekker moddergevecht!
Wij hebben al zin in de vakantie BSO! Jullie ook? Heeft u alle leuke activiteiten al bekeken?!
Het programma staat op de app (Social Schools 3.0) en hangt op het bord bij de BSO.

Boven BSO

Op de studiedag van 15 juni zijn we met de boven BSO naar de zandverstuiving van Rosmalen gegaan. Met extra begeleiding van zowel tweevoeter als viervoeter, was hier een grote diversiteit aan activiteiten. Samen zijn we op zoek gegaan naar mooi natuurlijk materiaal, dat we later hebben gebruikt om een mobiel te maken, zoals; veren, takken en dennenappels, maar ook een plastic lepeltje konden we hier best voor gebruiken.

Naast oefeningen met de hond, werd er ook in bomen geklommen en getennist, zowel met bal als met dennenappels. Bij terugkomst op de BSO werd de buit omgezet in mooie mobielen. 

MiniRoparun

Wij zijn zeer trots te kunnen melden dat de Miniroparun €5933,23  heeft opgebracht.
Wij willen alle kinderen en ouders bedanken die hebben meegeholpen aan dit prachtige resultaat.
We zoeken nog een momentje om op feestelijke wijze middels een cheque het bedrag formeel te overhandigen. Volgend schooljaar staat er weer een nieuwe MiniRoparun gepland!

Roparunteam 4Them heeft tijdens de Pinksterdagen de tocht van Parijs naar Rotterdam volbracht. Voor een uitgebreid verslag met veel foto's en filmpjes: http://4-them.nl/site/.

Afscheid Bleijendijk

Jaarlijks zijn we met veel plezier naar Bleijendijk gegaan. We willen onze uitstapjes graag meer laten aansluiten bij het project. Daarom nemen we volgend schooljaar afscheid van Bleijendijk. We blijven er zorg voor dragen dat we leerzame uitstapjes aanbieden. We houden u op de hoogte van de uitstapjes die we gaan doen aankomend schooljaar.

Engels

Groep 1/2

Pete the Cat heeft weer gedag gezegd met het vieren van zijn verjaardag. How Old are you Pete?
Song: “Numbers” https://youtu.be/xNw1SSz18Gg
Het laastste onderwerp van dit schooljaar was: “Under the sea”.
Song: ”A Sailor went to sea”: https://youtu.be/nFxAiWkSePk

Komende week sluiten we af met een herhalingsles met allerlei liedjes die dit jaar de revue zijn gepasseerd.

Groep 3/4

Het laatste onderwerp van groep 3/4 was Numbers
We zijn hierbij uitgegaan van de Nederlandse “Verliefde Hartjes” Die wij in het Engels  “hearts  in  love  sums” noemen. 
The rap die hierbij hoort kunt u door op de bijgaande link te klinken beluisteren. https://youtu.be/2FxIL-D71HY
Wij sluiten het schooljaar af met een afwisselend quiz-vragen en liedjes.

Groep 5/6

Het laatste onderwerp is “Space”
Aansluitend op het grappige boek “Aliens Love underpants” hebben wij 2 lessen ingestoken op Planets. Door middel van een scavenger hunt zijn de kinderen veel weetjes te weten gekomen.
Song:  https://youtu.be/Wd_EIdZrvaU

Volgende week sluiten wij het schooljaar af met een Kahoot Quiz.

Groep 7/8

Het laatste onderwerp was Grammar:
The past simple The tale of mr. Morton https://youtu.be/AKaD2btS1A4
The story about King Arthur (who lived in the past) https://youtu.be/1zj_8h22Fv
Constractions https://youtu.be/CZkqSVb_FOg

We sluiten het schooljaar af met een Kahoot Quiz.

Nieuws vanuit de onderbouw

Het is bijna vakantie...
Deze laatste 2 weken stonden in het teken van afsluiten en afronden van een fijn en leerzaam schooljaar. De oudste kleuters zijn klaar om naar groep 3 te gaan en de jongste kleuters klaar om echt oudsten te worden. Natuurlijk heten we ook aankomend jaar weer nieuwe kinderen welkom in de groep.
Maar niet voordat iedereen genoten heeft van een fijne zomervakantie.

Ouders bedankt voor jullie betrokkenheid en hulp dit schooljaar. We zien iedereen graag weer 20 augustus op school.

Nieuws vanuit de middenbouw

Het einde is in zicht! We hebben in de middenbouw een fijn jaar gehad met vele leuke en leerzame momenten. De kinderen van groep 4 zijn klaar om te verhuizen naar de bovenbouw en de kinderen van groep 3 zijn volgend jaar officieel "de oudsten". Ze hebben er heel veel zin in! Tussen de huidige en de nieuwe leerkrachten zal een uitgebreide overdracht plaatsvinden. 

Schoolreis
De schoolreis naar het Openluchtmuseum in Arnhem was geweldig. De kinderen hebben het programma 'van graan tot brood' gevolgd waarbij we uiteindelijk onze eigen broodjes boven het vuur konden bakken. Daarnaast waren er vele activiteiten op het terrein zoals een heuse smid, een gaaf doolhof, een bootje en nog veel meer. We willen alle hulpouders en de organisatie enorm bedanken!

Lezen
Blijven jullie lezen? Dit blijft ook in de vakantie belangrijk. Leeskilometers maken als je kan lezen is van belang. Succes!

Portfolio
De kinderen van groep 4 hoeven volgend jaar dit portfolio niet meer mee te nemen naar school. In groep 5 ontvangen zij een nieuwe map.
De kinderen van groep 3 mogen hun portfolio wel weer meenemen naar school. Wij zullen deze mappen in het nieuwe schooljaar vullen met groep 4 werkjes!

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 5/6

Schoolreis
Het schoolreisje ging dit jaar naar Amsterdam. In Nemo hebben we in een interactieve workshop veel geleerd over onze planeet en ruimte om ons heen. Daarna zijn we zelf op ontdekking gegaan op de verschillende afdelingen. We hebben afgesloten op een waterig dakterras. Hierna zijn we naar het scheepvaartmuseum gegaan. Hier hebben we een actieve rondleiding gehad op de Amsterdam, een VOC-schip. Waar we de letterlijke betekenis hebben geleerd van diverse spreekwoorden, zoals voor paal staan en iemand kielhalen.

Project/museum
We zijn deze periode bezig geweest met het project ontdekkingen en uitvindingen. We hebben onderzoek gedaan naar uitvindingen die grote invloed hebben op ons huidig leven. Ons bezoek aan Nemo sloot hier goed op aan en daarom zijn we de laatste twee weken bezig met het bouwen van ons eigen Nemo-museum.

Loe verwachting
Deze periode hebben we gewerkt aan de verwachting: het opruimen van het leerplein. Hiermee hebben we beloningen verdiend. De keuze is gevallen op slagbal in de Wadi.

Schoolkoor
Na lang en intensief oefenen heeft ons eigen 5/6 schoolkoor een spetterend optreden gegeven in De Annenborch. Daar hebben we samen met de leerlingen van De Groote Wielen ook nog een lied gezongen. De bewoners vonden het fantastisch.

Leerplein 7/8

LOE&LOES
De verwachting ‘De keuken is netjes en opgeruimd’ hebben we behaald! 
We hebben het afgelopen jaar aan veel verwachtingen gewerkt en ook behaald, wij zijn trots op ons plein dat we dit zo goed gedaan hebben!

Schoolverlatersdagen
De gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert voor alle schoolverlaters een sportdag. Ook wij hebben daar aan deelgenomen. Het was een TOP dag! Iedereen deed fanatiek mee en er heerste een gezellige sfeer. We hebben zelfs de 1e prijs gewonnen bij de stormbaan, omdat wij daar het snelst waren.

Bleijendijk
Groep 7 is naar Bleijendijk geweest. Het thema was ‘water’. We hebben gevist, proefjes gedaan met water, een hut gebouwd en natuurlijk geklust. Het was een gezellige dag!

Baggerloop
4 km lang rennen en dan ook nog eens 20 obstakels overwinnen, dat is wat wij gedaan hebben! En ja, we werden moe en werden vies van alle modder, maar het was super gaaf om te mogen doen!

Musical
Volgende week een spannende week voor groep 8; de laatste week op school en eindelijk mogen ze laten zien waar ze de afgelopen weken zo hard aan hebben gewerkt; de musical! Wij kunnen jullie alvast verklappen, het wordt fantastisch! Wij hebben stiekem al een traantje weg moeten pinken, dus papa’s en mama’s: bereid je maar vast voor! ;)

Wij willen alvast alle ouders bedanken die ons de afgelopen weken geholpen hebben en die ons komende week nog gaan helpen!

Afsluiting
De start van dit jaar was voor ons allemaal spannend: voor het eerst de oudste zijn van de school, in het een na laatste jaar zitten van de basisschool, voor het eerst groep 7/8 draaien, nieuw zijn op De Hoven, je eerste blokstage lopen.
Maar wat hebben we een mooi jaar met elkaar gehad. Er is hard gewerkt, gelachen, soms ook gehuild, mooie kringmomenten, leuke uitstapjes.
Dit is een jaar geweest om nooit te vergeten en gelukkig mogen we nog laatste week van elkaar genieten!