Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 8

20-04-2018

Kalender

20 april Koningsspelen
23 april t/m 4 mei Meivakantie
27 april Koningsdag KC gesloten
7 mei Luiscontrole op KC
10 mei Hemelvaart, KC gesloten
11 mei KC gesloten
15, 16, 17 mei Entree groep 7
21 mei 2e pinksterdag KC gesloten
22, 23, 24 mei Facultatieve gesprekken
23,24,25 mei Wandel 3 daagse
25 mei Nieuwsbrief

Update van Bettine

Beste ouders,
Totaal onverwacht heb ik m’n re-integrerende activiteiten af moeten breken. Het bericht dat de kanker terug is, heeft mij en ons gezin behoorlijk geraakt.
Inmiddels zijn alle voorbereidende activiteiten afgerond; mri’s, ct-scan, pet-scan en de tattoopuntjes (voor de juiste lighouding/ bestraling) zijn geplaatst.
Vanaf donderdag 26 april zal ik eerst wekelijks chemo krijgen en dagelijks bestraald worden. Maandag 28 mei en maandag 4 juni zijn opnames (1 nachtje) gepland voor de inwendige bestraling. Ook daarna volgt nog radiotherapie.

Voor nu is er nog even stilte voor de storm, ik zou liever gister dan vandaag beginnen om zo snel mogelijk weer op te mogen bouwen (en zo ook het gevoel van weer terug bij af te zijn niet teveel toe te laten). 

Met warme groet, Bettine

Medezeggenschapsraad

Hans Tijssen is namens het ATO bestuur aangeschoven om over de bezetting in het MT te praten vanwege de afwezigheid van Bettine.
Het bestuur en de school zijn druk bezig met alle voorbereidingen voor de huisvesting. De MR is door Hans Tijssen geïnformeerd over de stand van zaken. Diverse ouders hebben zich aangemeld om mee na te denken over huisvesting. Deze ouders zullen later uitgenodigd worden door de MR om deel te nemen aan werkgroepen.
De MR heeft verder kennis genomen van de Cito-resultaten en de resultaten van de KCM (Kind Centrum Monitor). Het zijn mooie resultaten waar we met recht trots op mogen zijn.
We hebben tot slot gesproken over het traktatiebeleid en hierin is de school geadviseerd door de MR oudergeleding. De school zal de adviezen meenemen en bekijken wat hierin aangepast kan worden.

Uitslag van de KindcentrumMonitor

In november en december 2017 heeft u de mogelijkheid gehad om de KindcemtrumMonitor (KCM) in te vullen. De enquête is afgenomen bij de directie, medewerkers, ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8. We brengen u graag of de hoogte van de resultaten. 

Uit de enquête van 2017 -2018 is gebleken dat ons Kindcentrum een zeer vitaal en bevlogen team heeft. De medewerkers gaan respectvol met elkaar om en ervaren openheid. Binnen het team staat een professionele leergemeenschap en worden afspraken nageleefd. De ouders van opvang en onderwijs zijn tevreden en leerlingen laten een grote mate van studiebevlogenheid zien. Een aandachtspunt is het verbeteren van de informatievoorziening waarbij het van belang is dat we kritisch zijn over de kwaliteit van de informatie. Binnen de opvang en met name het onderwijs willen we de ontwikkeling van onze kinderen duidelijk in beeld brengen en helder communiceren naar onze ouders. 

Werkdruk

Over het algemeen ervaren de medewerkers minder werkdruk in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Binnen het team van de opvang is de werkdrukbeleving minder dan in het onderwijs. Er wordt binnen de opvang wel werkdruk ervaren in de open aandacht (alles in de gaten houden) en regelmatige onderbrekingen. Binnen het onderwijs wordt de werkdruk gevoeld bij het voldoen aan de gestelde eisen.  Met het nieuwe werkdrukakkoord krijgen we vanaf komend schooljaar extra middelen om in te zetten om de werkdruk aan te pakken. We zijn binnen het onderwijsteam momenteel bezig met het opstellen van een plan. 

We willen alle ouders en leerlingen bedanken voor de feedback. We zijn erg trots op de uitslag en gaan ook aan de slag met de ontwikkelpunten. We houden u via de nieuwsbrief, het jaarplan en de MR op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

BVL

Kindcentrum de Hoven heeft zich aangemeld voor het BVL label.
BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
​Julie en Fleur van de leerlingraad presenteren een onderwerp vanuit BVL op het Bossche kinderparlement op vrijdag 18 mei. Zij gaan de veiligheid rondom school in kaart brengen en een eventuele oplossing bedenken. BVL gaat aankomend schooljaar steeds zichtbaarder worden.

Activiteitencommissie

Hulpouders gezocht SJV Wandel3daagse
Voor de Wandel3daagse van 23, 24 en 25 mei 2018 zijn wij nog dringend op zoek naar hulpouders! Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:
* Bemanning van onze kraam bij de Start/ Finish
* Bemanning van de stempel- en scholenposten halverwege de routes
* Verkeersregelaar

Ben je niet zo’n wandelaar, maar vind je het leuk om onze wandelaars te enthousiasmeren en motiveren tijdens het wandelen? Meld je dan nú via onderstaand mailadres aan als hulpouder, geef aan waar je voorkeur naar uit gaat en welke dagen je kan helpen. Zo zorgen we er samen voor dat ook dit jaar de Wandel3daagse weer een mooie herinnering wordt voor onze kinderen! 
Sportieve groet, 
Werkgroep Wandel3daagse 

(Jolanda Willems, Sandra Nauta en Sjerlon Oostdijk)

Werkgroep.acdehoven@outlook.com

Nieuws vanuit de babygroepen

Het mooie lente weer is er eindelijk! We zijn veel buiten te vinden. Daar fietsen we rond, krijten we op de stoep. Maar stiekem ook op andere voorwerpen zoals de ramen en fietsjes, niets is veilig. ;) Ook zijn we gestart met het geheime Moederdag project waar we verder niets over kwijt kunnen... We zijn er heel erg druk mee! Hopelijk valt de Moederdag verrassing in de smaak, dat horen we natuurlijk graag terug ;)

Nieuws vanuit de peutergroepen

De weersverwachtingen worden steeds beter. Het begint eindelijk lente te worden. Minder regen en meer zon. Daar waren we wel aan toe! Zonder jas naar buiten is toch heerlijk! Er zijn zelfs al wat dagen geweest dat de peuters ingesmeerd zijn met zonnebrandcrème. Er is met water gespeeld en de zandbak is omgetoverd tot een echte schaduwtent.
Is het dan heel warm buiten of juist erg koud, dan zijn er genoeg dingen binnen te doen. Zo wordt er flink geknipt en geplakt in het knutselatelier en... Tromgeroffel... Er is al begonnen aan de Moederdagcadeaus! Alle mama's worden dit jaar weer goed verwend. Maar wat het precies is, dat (proberen) we niet te verklappen.

Nieuws vanuit de BSO

Beneden BSO

Wat een heerlijk weer! Daar hebben wij meteen van genoten.
Met de tuinslang in de zandbak konden we lekker spelen met water en modder.
We hebben mega bellen gemaakt met 2 stokken, een stuk touw en een heleboel bellenblaas-zeep!
Er zijn foto's gemaakt, ze zijn terug te vinden in deze nieuwsbrief.

Boven BSO

Afgelopen weken hebben we weer veel speciale activiteiten gedaan! Zowel binnen als buiten, in het kunstatelier of in de keuken en natuurlijk ook in sportieve activiteiten de gymzaal. Een kleine opsomming van deze activiteiten waren: Kaarsen maken, reuze ping pong, dansen op de Wii, archeologie in de zandbak, groentespiesjes maken, nep geld drukken, Beybladen en op de schommel in de speeltuin. Enkele foto's zijn ook terug te vinden in deze nieuwsbrief. Bent u benieuwd naar alle aankomende activiteiten, kom dan gerust boven langs. Wij laten het u graag zien!

Onderwijs

Opbrengsten

In februari zijn de medewerkers druk bezig geweest met de portfolio's. Hierin worden ook de resultaten van de kinderen meegenomen die behaald zijn op de Cito toetsen, methodetoetsen en vanuit observaties. 
We willen graag in deze nieuwsbrief delen hoe trots we zijn op wat voor ontwikkeling we met de kinderen hebben doorgemaakt. 
De afgelopen jaren hebben we  ingezet op opbrengstgericht werken, het samen met de kinderen, en binnen de leerteams, doelen opstellen die we willen behalen, om de ontwikkeling van de kinderen op een hoger plan te krijgen op de verschillende gebieden.  De betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen blijf hierbij centraal staan. 
Bij de onderbouw (1,2,3,4) gebeurt dit o.a. middels  spelend leren. Er wordt gekeken binnen het spel, d.m.v. observaties, hoe we een kind verder kunnen helpen. Er wordt ingezet op de voorwaarden die nodig zijn om de doorgaande lijn te bewaken en verstevigen. Kijkend naar de opbrengsten vanuit de CITO gegevens kunnen we melden dat we op en boven het landelijk gemiddelde presteren. Met als aandachtspunt de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 en van groep 4 naar groep 5.  
We ervaren dat we bezig zijn met de juiste interventies en zijn trots op de tot nu toe behaalde resultaten.

Groepssamenstelling schooljaar 2018-2019

Bij de samenstelling van de kinderen in de basisgroep wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en een evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes.

Overgang van groep 0 naar 1; instroomgroep Bij de overgang naar een nieuw leerplein zullen de kinderen uit de instroomgroep verdeeld worden over 2 leerpleinen. Dat betekent dat een kleuter uit de instroomgroep in één van de vier basisgroepen van de onderbouw geplaatst wordt. De leerkrachten besluiten in overleg met de intern begeleider (IB’er) in welke groep een kind wordt geplaatst.

Overgang groep 2 naar groep 3 De leerkrachten kijken samen met de IB’er wat de beste samenstelling van de basisgroepen zal zijn, rekening houdend met de genoemde factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en evenredige verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes. Door middel van observaties en gesprekken met de jonge kinderen heeft de leerkracht inzicht in welke kinderen graag met elkaar spelen. De vriendschappen van het jonge kind kunnen van dag tot dag veranderen.

Overgang groep 3 naar groep 4 - Overgang groep 5 naar groep 6 - Overgang groep 7 naar groep 8
Het uitgangspunt is om de groep binnen een leerplein als geheel door te laten gaan naar de volgende groep binnen dat leerplein. Hierbij wordt gekeken naar de bovenstaande overwegingen. Mocht het aantal groepen afwijken (meer of minder groepen op een leerplein), dan zullen we toch kinderen moeten laten wisselen van basisgroep.

Overgang groep 4 naar 5 - Overgang groep 6 naar 7
Het kind krijgt, al dan niet in overleg met ouder(s), de mogelijkheid om middels een voorkeursbriefje 2 namen van kinderen op te schrijven waarbij het kind graag in de basisgroep komt. Dit briefje dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de leerkracht. Mocht het briefje niet ingeleverd zijn, dan ligt de indeling volledig bij het Kindcentrum.

De leerkracht verzamelt deze briefjes en zal bij de samenstelling ervoor zorgen dat het kind bij minimaal één van zijn voorkeuren wordt geplaatst. De IB’er zal vervolgens met de leerkrachten bespreken of bij de samenstelling rekening is gehouden met de verschillende factoren die al eerder  genoemd zijn.

Concreet betekent dit dat de kinderen van groep 4 en groep 6 dit schooljaar de mogelijkheid hebben om middels het meegegeven briefje aan te geven wat de voorkeur is. We willen u vragen dit briefje uiterlijk vrijdag 18 mei in te leveren bij één van de leerkracht(en).

We vertrouwen erop dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Engels

Groep 1/2
Binnen het thema prentenboeken:
“We’re going on a bearhunt” https://youtu.be/kL36gMrHJaI
“Brown bear” https://youtu.be/ek7j3huAApc

Groep 3/4
Binnen het thema prentenboeken:
“The Gruffalo”: Story: https://youtu.be/FJldiCp-33c Song: https://youtu.be/CcCkEpKCLAs

Groep 5/6
We hebben het  thema “Kings and Queens” afgesloten met een landen quiz. De Europese koninklijke landen streden fanatiek met elkaar.

Groep 7/8
Op woensdag 11 april hebben de kinderen het Thema “Henry the 8th” afgesloten met een escaperoom. Er werden de nodige codes gekraakt en er werd fanatiek gestreden om de eerste plaats.
Winnaars waren:
Joep, Benthe, Famke en Fleur

Het nieuwe thema is “Jobs”.


Nieuws vanuit de onderbouw

Het is weer mooi weer, graag uw aandacht voor onderstaande item uit het ouder ABC.
Zonnebrand (insmeren)
We verwachten dat de kinderen die naar de Hoven komen, in de ochtend thuis al zijn ingesmeerd. In de opvang en BSO worden de kinderen nogmaals ingesmeerd. In de onderbouw gebeurd dit na het fruitmoment en na de lunch. De middenbouw en bovenbouw krijgen van de leerkrachten een reminder om zichzelf in te smeren voordat ze naar buiten gaan.
Mocht uw kind naar de opvang gaan en een andere zonnebrand nodig hebben dan degene die op de Hoven wordt gebruikt, dan vragen wij u dit kenbaar te maken aan de medewerker. U dient het formulier gebruik geneesmiddelen in te vullen (deze is te vinden op de website en bij de medewerker) en zorg te dragen voor het meenemen van de juiste zonnebrand.

Thema 
Het thema tuincentrum is afgerond op de leerpleinen. De kinderen hebben het thema op verschillende manieren afgesloten. Sommige kinderen hebben de gepotte groentes/plantjes overgezet in een tuin in aanbouw. Zo mooi om te zien hoe betrokken ze bezig waren. Hopelijk zien we daar nog resultaat van terug? Ook is er een groentesoep gemaakt met verschillende groentes die we ook in het tuincentrum voorbij hebben zien komen.

Na de meivakantie starten we met het laatste project. Hier zullen we jullie na de vakantie over informeren.

De inloop
In de onderbouw merken we dat de inloop (8.15-8.30 uur) niet altijd rustig verloopt. We vinden het fijn dat ouders zich welkom voelen in de school en regelmatig op het leerplein te vinden zijn.

Nu alle kinderen zijn ingestroomd op de leerpleinen hierbij de werkwijze van de inloop:
Om 8:15 uur gaan de deuren naar de leerpleinen open.  Graag op dat moment het plein betreden.
Uw kind kan nadat hij/zij de leerkracht in de kring heeft begroet en heeft gepland op het planbord uit één van de volgende mogelijkheden kiezen:

-         In de kring gaan zitten met een boekje/ spelletje/ of iets anders dat klaar ligt in de kring.

-         Met de ouder/verzorger, of alleen, aan het werk gaan in een atelier op het leerplein.

Om uiterlijk 8:30 uur neemt de ouder/verzorger afscheid van het kind. Uiteraard kan het kind in het atelier blijven spelen. Als afscheid nemen in het atelier moeilijk is, kan uw kind afscheid nemen bij de leerkracht in de kring.
Om de rust voor de kinderen te bewaren bij de binnenkomst vragen wij ouders om hier rekening mee te houden. Neem op tijd afscheid en mocht er behoefte zijn om onderling met ouders te willen praten, vragen wij jullie om dit buiten het leerplein te doen.

Biebtijden kleuters
Na evaluatie is gebleken dat de uitleencijfers van de schoolbieb bij de kleuters iets teruggelopen zijn. We vinden het belangrijk om het (voor)lezen bij de kleuters te blijven promoten. Ook willen we de structuur van een vaste biebdag waarbij de kleuters met onderwijsassistent en/of biebvrijwilliger naar de biebgaan weer terugbrengen.
Op de tijden in dit rooster wordt er (in groepjes) met de onderbouw naar de bieb gegaan:

  -          Donderdag onderbouw rood/geel  9:15-9:30u 

-          Vrijdag onderbouw Paars/Groen 9:15-9:30u

Als het heel druk is kan het zijn dat op een andere dag boeken geleend gaan worden.
Boeken kunnen in het biebtasje alle dagen van de schoolweek ingeleverd worden in de krat in de garderobe. Kinderen mogen ook nog steeds buiten deze tijden om met hun ouder naar de bieb vanaf 8.30 uur.  

Nieuws vanuit de middenbouw

Lezen in de vakantie
Het lezen thuis blijft in de vakantie ook erg belangrijk. Een paar weken na de meivakantie zullen we al gaan starten met het afnemen van de lees Eindtoetsen in groep 3 en 4. De kinderen van de middenbouw krijgen allemaal een leuke leesbingo mee naar huis!
Let op: iedere dag 5 minuten lezen is beter dan 1 keer 30 minuten.

Mini-Roparun
Op woensdag 9 mei zullen alle kinderen van de Hoven gaan hardlopen om geld op te halen voor de Roparun. De tijden waarop de middenbouw gaat rennen staan hieronder. Aanmoediging is heel erg welkom!

09.45-10.00 uur Middenbouw blauw

10.00-10.25 uur Middenbouw groen

10.25-10.50 uur Middenbouw oranje

10.50-11.15 uur Middenbouw rood

Project: ontdekkingen en uitvindingen
Het nieuwe project zal helemaal gaan over ontdekkingen en uitvindingen. We zullen vooral ingaan om de leervragen van de kinderen. Wat willen zij leren en weten over dit onderwerp? Hier gaan we ons aanbod en onze activiteiten op afstemmen.

Cito
In week 22, 23 en 24 zal de afname van de Cito-toetsen plaatsvinden.

Nieuws vanuit de bovenbouw

Leerplein 5-6

Tiago
Op 3 april is Tara bevallen van een wolk van een zoon. Het is allemaal goed gegaan en ze zijn heel gelukkig samen.

Project ‘Red het regenwoud’
Op donderdag 19 maart hebben we het regenwoudproject afgesloten. Dit hebben we gedaan met een presentatie van alles wat we geleerd hebben. We hebben jungle-shakes gemaakt, maatregelen tegen ontbossing gepresenteerd en verhalen uit het regenwoud nagespeeld. Het was erg leerzaam en het was fantastisch dat er zoveel mensen zijn komen kijken.

Koningsspelen
Ook dit jaar zijn we weer sportief bezig geweest. Na een koningsontbijt hebben we flink gesport in de wadi. De Koning kan trots op ons zijn.

Leerplein 7-8

Loe&Loes
We zijn nog volop bezit met onze verwachting ‘we houden ons aan de geluidsniveaus’ en we kunnen jullie vertellen dat de beloning al weer bijna inzicht is!

Hardloopclinic
Vorige week hebben we een hardloopclinic gehad ter voorbereiding op de mini Roparun. Wat kunnen ze rennen en sprintjes trekken, zeg.

Escaperoom
Vorige week hebben we een échte escaperoom gehad, helemaal in het Engels! Er mocht alleen Engels gepraat worden en dit deden ze; super knap!

Verkeer
Op 5 april hebben de kinderen uit groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. We kunnen jullie mededelen dat... IEDEREEN IS GESLAAGD! Op woensdag 9 mei zal het praktisch verkeersexamen worden afgenomen.

IEP
Afgelopen dinsdag en woensdag waren het spannende dagen voor groep 8; de IEP werd afgenomen. Wat hebben ze hard gewerkt; grote betrokkenheid en motivatie! Nu is het wachten op het op de resultaten...

Externen

Een teek?

Pak ‘m beet!!
Teken zijn kleine beestjes, ze lijken op spinnetjes. Ze zitten in het groen, vooral in het bos maar ook in het park en in de tuin.
De teken kruipen op mensen of dieren en zuigen zich dan vast om bloed op te zuigen. Ze zijn er vooral in het voorjaar en de zomer. In het bijzonder kinderen die veel buitenspelen en veel in de natuur zijn, hebben kans op tekenbeten. Zorg dat het lichaam van uw kind zoveel mogelijk bedekt is wanneer ze buiten in de natuur zijn. Lange broek met de broekspijpen in de sokken, gesloten schoenen, shirt met lange mouwen en shirt in de broek.
Blijf zoveel mogelijk op de wandelpaden en vermijd het lange gras en struikgewas.
Het is belangrijk om na het buiten zijn, jezelf of je kind nauwkeurig te controleren of er teken zitten op het lichaam of op de kleren. 
Kijk goed want ze zijn heel klein en dus bijna niet te zien. De teken bijten zich het liefst vast bij de knieholtes, de oksels of achter de oren. De teken voel je meestal niet. Controleer elkaar!
Verwijder de teek direct met een puntig pincet of een “teken verwijder pincet”. Smeer niets op de teek voor het verwijderen. 
Ziek door teken
In Nederland brengen de teken de ziekte van Lyme over. De teek is dan besmet met de Lyme bacterie.
Let drie maanden lang op klachten zoals: Een huidverkleuring die groter wordt, koorts, spierpijn en gewrichtspijn. Ga bij deze verschijnselen direct naar uw huisarts.
Ziekteverschijnselen door een infectie met de Lyme bacterie moeten behandeld worden met antibioticum.

Vragen? Meer informatie vind je op: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/De_teek
Of raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school.

Kampioenschap Apenkooien

De spelzaal van Flik-Flak wordt donderdag 10 mei 2018 omgetoverd tot een jungle voor de Bossche apenkooi kampioenschappen. 
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen komen rennen, klimmen en klauteren over de diverse spectaculaire apenkooi parcours. Er wordt gesport en gestreden om de titel Bossche kampioen apenkooien. Het doel van de organisatie is: zoveel mogelijk kinderen met elkaar plezier laten beleven in het sporten. 
Je kunt mee doen met de klas of op eigen gelegenheid! Meer info vind je hier. Tot 26 april kan er worden ingeschreven.

Meiden voetbalclinic door Kika van Es

Schrijf je nu in voor een gratis voetbalclinic op zondag 6 mei bij OJC Rosmalen!
De moeders krijgen persoonlijk advies van de Expresso modestyliste in het clubhuis!
Wees er snel bij, want vol = vol!

PROGRAMMA
Clinic 1
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar
Tijd: 10.00 -12.00u
Clinic 2
Leeftijd: 13 jaar en ouder
Tijd: 12.00 - 14.00u
Meld je aan op www.ojcrosmalen.nl/evenementen