Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 2

25-09-2015

Woordje van Bettine
Aanmelden nieuwsbrief
Intekenlijsten
Infoavond GGD luiscontrole
Kinderboekenweek
Voorstellen stagiaires
Rectificatie rekeningnummer
Up-to-date nieuws
Nieuws vanuit de bovenbouw
Kledinginzameling Reshare
Week van de opvoeding
SJV: aan het werk in het kabouterbos

 

Woordje van Bettine

De kop is er af! We zijn alweer vier weken onderweg met elkaar. De rust en routines zijn neergedaald en ik loop regelmatig zo trots als een pauw door ons kindcentrum.

De informatieavond is een leuke avond om op terug te kijken; kinderen die trots aan hun ouders lieten zien waar ze werken en wat zij zoal doen. Afgelopen week hebben we onze bovenbouwers moeten missen. Zij waren op kamp en hebben het erg gezellig gehad met elkaar. Ook hebben we de dag van de leidsters al gevierd en zullen we op 5 oktober de dag van de leerkracht en de verjaardagen van alle leerkrachten vieren.

In oktober is nog een studiedag gepland (woensdag 7) en zullen de gesprekken over welbevinden weer plaatsvinden (in de week van 12 oktober) De intekenlijsten hiervoor zullen  komende maandag opgehangen worden in de centrale hal.

Voor nu vooral een fijne continuering van wat we gestart zijn en nog eventjes een uitstel van het herfstweer.

Hartelijke groet,

Bettine

Aanmelden nieuwsbrief

Tijdens de informatieavond hebben wij al kenbaar gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief via de website. We zullen dus binnenkort de nieuwsbrief niet meer via de infomail versturen. Als u zich via de website heeft aangemeld dan krijgt u aan het einde van iedere maand een notificatie met de link naar deze nieuwsbrief. 

Meld u dus snel aan.

Intekenlijsten

De intekenlijsten zullen komende week weer opgehangen worden. In de week van 12 oktober zullen deze gesprekken plaatsvinden. Dit gesprek gaat met name in op het welbevinden van uw kind. Hoe gaat het, waar kunnen we rekening mee houden en eventueel bijsturen. Dit gesprek heeft een verplichtend karakter en we verzoeken alle ouders om zich in te schrijven voor dit gesprek.

De leerkrachten hebben de beschikbare momenten ingevuld op de lijsten. We willen alle ouders vragen om in te tekenen op de lijsten die in de centrale hal hangen.

Als u meerdere kinderen bij ons op het kindcentrum heeft en gesprekken daarover achter elkaar wilt plannen, dan vragen we u om tussen de gesprekken door een tussenmoment te plannen. 

Infoavond GGD luiscontrole

Zoals beloofd, is er 29 september om 19.30 uur een informatieavond van de GGD voor alle ouders die structureel, of af en toe, willen meehelpen met de luizennacontrole op school.

Op deze avond komt u meer te weten over hoe u neten en luizen kunt ontdekken en behandelen.

Zet alvast in de agenda, dat u uw kinderen voor de nacontrole van 4 en 13 november thuis alvast controleert. Verder hebben we voor deze data nog ouders nodig om te helpen met de nacontrole, zodat deze dit keer wel door kan gaan voor de hele school.

Wilt u ook komen? Meld u aan via letopluis@gmail.com.

Heeft u vragen, spreek ons aan of mail ons.

Groetjes Laura en Geerke (letopluis@gmail.com)

Kinderboekenweek

Landelijk wordt er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Ook ons kindcentrum doet hieraan mee, omdat we de leesbevordering heel belangrijk vinden.

Op vrijdagochtend 9 oktober verzorgen de leerkrachten een officiële opening voor de kinderen.

In de rest van de week komen veel boeken van het thema aan bod.

 Vorig jaar sloten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Deze boekenmarkt willen we  terug laten komen op een ander moment in het jaar. Daar wordt u nog over geïnformeerd. Zo laten we u en de kinderen op verschillende momenten in het jaar kennismaken met verschillende boeken. 

Om alvast in het thema te komen van de Kinderboekenweek, kunt u kijken naar het volgende filmpje: www.youtube.com

Verdere informatie over de kinderenboekenweek (met boekentips)  kunt u lezen op de site : www.kinderboekenweek.nl

Veel lees en kijkplezier! 

Voorstellen stagiaires

Mijn naam is Jody van Ittersum. Ik woon in Beuningen  met mijn man Martin en onze jongste dochter van 15. Onze twee dochters van 21 studeren en wonen op kamers in Utrecht. Tot aan de kerstvakantie  loop ik stage bij Bettine. Ik ben dit jaar gestart met de opleiding ‘Schoolleider van Buiten’ van MijnID.nu.  Voordat ik aan deze opleiding begon, werkte ik voor ontwikkelingshulporganisatie Dorcas. Ik ontwikkelde acties en onderwijsmaterialen voor scholen en verzorgde gastlessen bij scholen overal in Nederland. Daarvoor werkte ik onder andere als leerkracht in het beroepsonderwijs en voor een bedrijf in educatieve software.

Ik ga het komende halfjaar op twee dagen in de week diverse klussen uitvoeren voor Kindcentrum De Hoven en zal voor een aantal werkzaamheden op de pleinen te vinden zijn. Ik vind het supertof dat ik bij zo’n mooi en modern kindcentrum mijn werk-leerplek heb gevonden!  Ik zie uit naar een fijne en leerzame samenwerking.

Met hartelijke groeten,

Jody van Ittersum

---

Beste ouders,

U heeft mij vast wel eens in de klas bij meester Tim gezien, maar u weet nog niet wie ik ben.

Daarom stel ik mij dan ook graag aan u voor!

Mijn naam is Eva Schenk en ik woon samen met mijn gezin in de Groote Wielen. Mijn kinderen zitten ook op De Hoven. Ward zit in onderbouw groep geel en Elise zit bij kdv de Vlinders. Hiervoor hebben wij altijd in Amsterdam gewoond, maar toen de kans kwam om terug te gaan naar mijn roots, hebben we die kans genomen.

Ondanks dat ik al een hele poos werkzaam ben geweest als communicatiemedewerker en als management assistente, wil ik al mijn leven lang erg graag met kinderen werken: het allerliefst voor de klas. Vandaar dat ik de verkorte deeltijd HBO opleiding doe bij Fontys in Tilburg.

Bij deze opleiding moet je meteen stagelopen, zodat je ervaring opdoet in lesgeven. Meester Tim heeft mij dit plekje gegund voor een half jaar. Ik ben hier ontzettend blij mee! De dagen dat u mij in de klas ziet, is om de twee weken op de dinsdag en elke vrijdag.

Mocht u nog vragen hebben aan mij, dan kunt u altijd mij of meester Tim aanspreken.

Eva Schenk

Rectificatie rekeningnummer

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aan het eind van het afgelopen schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de ouderbijdrage voor schooljaar 2015 -2016. Per abuis is er een tweetal fouten gemaakt:

De ouderbijdrage van bovenbouw 5/6 is geen €100 maar €60 per kind (inclusief schoolreisje), aangezien zij niet op kamp gaan.

Het rekeningnummer waar de ouderbijdrage op gestort kan worden, is niet NL67 INGB 000 472 3910 maar NL76 INGB 000 472 3910.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2015 – 2016 is vastgesteld op € 35 per kind. Dit bedrag is exclusief schoolreisje.

De ouderbijdrage inclusief het schoolreisje/kamp voor schooljaar 2015 – 2016 voor leerlingen die vanaf het begin van het schooljaar gestart zijn, is als volgt vastgesteld:

-          Onderbouw: € 40,- per kind (inclusief € 5,- kosten schoolreisje)

-          Middenbouw 3/4 en bovenbouw 5/6: € 60,- per kind (inclusief € 25,- kosten schoolreisje)

-          Bovenbouw 7/8: € 100,- per kind (inclusief € 65,-  kosten schoolkamp)

Graag verzoeken wij u de ouderbijdrage vóór 31 oktober 2015 op genoemd rekeningnummer over te maken. Vermeld bij de omschrijving alstublieft de naam van uw kind én de groep.

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de directie van Kindcentrum De Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden.

Hartelijke groet,

Niek Marisaël

Penningmeester Stichting Ouders van Kindcentrum De Hoven

E: ouderraad@kcdehoven.nl

Up-to-date nieuws

Via onze Facebookpagina en de website kunt u op de hoogte blijven van alle belangrijke informatie en up-to-date nieuws van de leerpleinen. Kijk dus regelmatig op www.facebook.com/Kindcentrum-de-Hoven of www.kcdehoven.nl

Nieuws vanuit de bovenbouw

Huiswerk

De kinderen krijgen in groep 5 het volgende aan huiswerk mee het aankomende jaar:

* Nieuwsbegrip (woordenschat)

* Krantenkring

* Boekenkring

* Spreekbeurt

* Topografie Nederland: provincies.

De kinderen krijgen in groep 6 het volgende aan huiswerk mee het aankomende jaar:

* Nieuwsbegrip (woordenschat)

* Krantenkring

* Boekenkring

* Spreekbeurt

* Topografie Nederland: provincies, hoofdsteden, meren en wateren, andere steden.

Voor een aantal kinderen raden we meer huiswerk aan. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 

Boekenkring, krantenkring en spreekbeurt

In groep 5/6 gaan de kinderen één keer per schooljaar een krantenkring, boekenkring en spreekbeurt presenteren. In de bijlage vind u de omschrijving en formulieren die de kinderen nodig hebben bij de voorbereiding.

Woorden van de week

De kinderen leren per periode nieuwe woorden bij taal woordenschat. Deze woorden hangen bij de leeskring (banken). Kijk eens met uw kind naar de woorden en bespreek ze af en toe aan de keukentafel. Op deze manier blijven de woorden actief bij de kinderen. 

Rekenen

Het inoefenen van +, -, x en : sommen (automatiseren) is erg belangrijk. Het is goed om uw kind dit met regelmaat te laten oefenen. Het werkt beter om dit dagelijks vijf minuten te doen, dan een keer een uur. U kunt dit doen via: rekenkoning, rekentuin, squla, rekenblogs en rekenweb.nl. 

Kristel zorgt ervoor dat u per periode weet, wat uw kind aangeboden krijgt. Zo weet u wat thuis met uw kind geoefend kan worden. 

Lezen

Hardop lezen blijft ook in groep 5/6 nog erg belangrijk. Laat uw kind u met regelmaat voorlezen en lees zelf ook nog voor aan uw zoon/dochter. Leg moeilijke woorden uit en bespreek ook eens de leestekens. 

Gym

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym. Zorg ervoor dat de kinderen hun gymkleding en gymschoenen bij zich hebben. Douchen na de gymles is op school verplicht. 

Sinterklaas

Het is nog vroeg, maar de pepernoten liggen al in de winkels! 

Dit jaar vieren we Sinterklaas met surprises en sluiten we voor een deel aan bij het bezoek van de Sint voor de leerlingen die nog in Sinterklaas geloven. 

Oproep

Heeft u oude klokken, horloges, agenda’s of kalenders over? We ontvangen deze graag voor ons rekenatelier van 5/6! 

Kledinginzameling Reshare

Op dinsdag 6 oktober is er weer een kledinginzameling. U kunt die dag uw zakken kleding voor 9 uur bij de hoofdingang tegen het hek plaatsen. 

Week van de opvoeding

Het Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch (CJG) is er voor alle antwoorden over opvoeden en opgroeien.

Na het succes van de afgelopen vijf jaar doet het CJG ‘s-Hertogenbosch ook dit jaar weer mee aan de landelijke Week van de Opvoeding.

In de week van 5 t/m 11 oktober 2015 zijn er uiteenlopende activiteiten georganiseerd.

Zie voor het volledige programma de bijlage en de website: www.cjg-s-hertogenbosch.nl

SJV: aan het werk in het kabouterbos

Kom gezellig op zondagmiddag 11 oktober 2015 naar “Het Kabouterbos” (Oude Baan-oost, tegenover het crematorium) en wandel samen met de kabouters langs een route vol spelletjes en activiteiten! 

Neem gerust je vriendjes, papa, mama, opa en oma mee.

De kassa is open van 12.00 tot 14.30 uur en

de entree is € 3,00 per kind (begeleiding gratis).

Alle kinderen t/m groep 4 zijn van harte welkom!

Oh ja, om te voorkomen dat het te druk wordt,  hebben de kabouters de volgende indeling gemaakt:

12.00-12.30 uur:  De Overlaet, De Vlieger, De Borch, Jeroen Bosch

12.45-13.15 uur:  De Troubadour, De Hobbit,

De Wittering, De Hoven, ’t Sparrenbos

13.30-14.00 uur:  D’n Krommenhoek, ’t Ven, De Sprong,

De Groote Wielen en De Masten

12.00-14.30 uur:  peuters

Komt het tijdstip niet zo goed uit, dan is het geen

probleem om een ander uurtje te kiezen.