Stel cookie voorkeur in

Ruil & extra opvang

Wilt u een dag ruilen?

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt ruilen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. Voor het incidenteel ruilen van dagdelen vult u samen met de pedagogisch medewerker van de groep het formulier Ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

Ruilen van dagen:

  • We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:
  • Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker / kind ratio.
  • Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen. Daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen.
  • Dagdelen die niet zijn afgenomen (door bijvoorbeeld vakantie van ouders of langdurige ziekte van het kind) blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren zijn doorgegeven aan de groep. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt met goedkeuring van de managers.
  • Sluitingsdagen (anders dan de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.
  • Ouders spreken de vervangende dagen af op de groep. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.


Per 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoed-dagen van het afgelopen jaar.

Voor het structureel wijzigen van dagdelen verwijzen we u naar de administratie van ons Kindbureau.

Wilt u graag een dag ruilen? Dat kan hier, via de app of vraag een formulier op de groep van uw kind.

 

Wilt u een dag extra opvang?

Wilt u een dag extra opvang?

Het kan voorkomen dat u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruik wilt maken van een extra dag opvang. Het is dan mogelijk extra opvang aan te vragen mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. U kunt op z’n vroegst een maand van te voren de gewenste extra dag aanvragen.

Op het moment dat uw verzoek goedgekeurd is door de pedagogisch medewerker vult u samen het formulier extra opvang in dat getekend wordt door u en door de pedagogisch medewerker. Het formulier gaat naar de administratie van Ons kindbureau. Hier wordt de dag verwerkt zodat deze gefactureerd kan worden en de uren toegevoegd worden aan het totaal aantal uren dat u opgeeft aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar. 

Extra opvangdagen die reeds gefactureerd zijn kunnen niet meer gecrediteerd worden. U kunt de extra opvangdag proberen te ruilen in overleg met de pedagogisch medewerker.

Wilt u gebruik graag een dag extra opvang afnemen? Dat kan hier, via de app of vraag een formulier op de groep van uw kind.