Stel cookie voorkeur in

Ruil & extra opvang

Ruiltegoed of extra afnemen van dagdelen
Kinderen hebben gecontracteerde dagdelen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit stimuleert de stabiliteit van de groepen, het kind voelt zich veilig en daarmee waarborgen we de pedagogische kwaliteit van de opvang. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u extra opvang nodig heeft op een andere dag dan de gecontracteerde dagdelen. De afmelding en aanvraag dient via een bestelling/aanvraag in de ouderapp gedaan te worden. U krijgt binnen 2 werkdagen een terugkoppeling op uw bestelling. Bestelling/aanvragen worden niet meer op de groep behandelt. Als u extra opvang wenst binnen 24 uur neem dan contact op met de manager van uw locatie, deze helpt u graag.

Ruilen- of extra opvang bestellen/aanvragen kan, als voldaan wordt aan de volgende punten:

• Er ruimte is binnen de eigen locatie en eigen doelgroep (Bij eventuele plaatsing op een andere groep moet door u een toestemmingsverklaring voor meerdere groepen getekend zijn).

• Het past binnen de wettelijke medewerker-kind ratio.

• De bestelling/aanvraag een, binnen Ons Kindbureau, bekend product is. Bijvoorbeeld een uurtje langer blijven kan niet.

• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

• Een bestelling/aanvraag doen kan tot 60 dagen in de toekomst. Afmelden kan tot 90 dagen in de toekomst.

Let op!
• Wanneer u uw kind afwezig meldt in de ouderapp kunt u ervoor kiezen om deze dag in het tegoed te plaatsen. De afmelding moet dan minimaal 2 dagen voor de daadwerkelijke plaatsingdag en vóór 7:30 uur in de ochtend worden doorgegeven. o Voorbeeld: Komt uw kind op 30 mei niet en wilt u deze dag in het tegoed plaatsen. Dan geeft u dit uiterlijk 28 mei vóór 7:30 uur door.

• Een ruildag/ruiltegoed blijft vanaf het moment van afmelden 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch het nog openstaande tegoed.

• Ons Kindbureau heeft 2 sluitingsdagen. Komt u kind op deze sluitingsdagen en wilt u deze dagen toevoegen aan het tegoed? (Deze worden niet automatisch toegevoegd). Geef deze afmelding dan ook minimaal 2 dagen voor de daadwerkelijke plaatsingdag en vóór 7:30 uur door.

• Heeft u uw kind afgemeld? Dan vervalt het recht op deze plaats en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer u toch opvang nodig heeft op deze dag en er is nog plaats, is uw kind natuurlijk van harte welkom! Neem dan contact op met de Klantendesk via info@onskindbureau.nl.

• Nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze dagen worden niet gefactureerd en kunnen ook niet in het ruiltegoed worden gezet.

• U ontvangt geen ruiltegoed wanneer u uw kind eerder ophaalt of later brengt.

• Mocht het voorkomen dat uw kind op een extra aangevraagde dag toch niet komt dan kan deze niet geannuleerd worden en wordt deze niet in het in het ruiltegoed gezet.

• Ruiltegoed kan niet worden ingezet tijdens studiedagen, studieochtenden of als school eerder uit is. Hiervoor kan een bestelling/aanvraag voor een extra dag(deel) worden gedaan.