Stel cookie voorkeur in

Formulier ruildagen en extra opvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dagdelen incidenteel wijzigen

Wanneer u incidenteel een dagdeel wilt wijzigen, is dat mogelijk mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is.

Ruilen van dagen:

Voor het incidenteel ruilen van dagdelen vult u samen met de pedagogisch medewerker van de groep het formulier Ruilen van dagen in. De pedagogisch medewerkster bekijkt of er plaats is.

We proberen zo veel mogelijk ruimte te geven om dagen te ruilen binnen onderstaande kaders:

Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker / kind ratio.

Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen. Daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen.

Dagdelen die niet zijn afgenomen (door bijvoorbeeld vakantie van ouders of langdurige ziekte van het kind) blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren zijn doorgegeven aan de groep. Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt met goedkeuring van de managers.

Sluitingsdagen (anders dan de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc) van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed.

Ouders spreken de vervangende dagen af op de groep. Ruilen kan als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is. Maanden van te voren ruildagen aangeven is daarom niet mogelijk.

Per 31 december van ieder kalenderjaar vervallen alle tegoed-dagen van het afgelopen jaar.
 

Voor het structureel wijzigen van dagdelen verwijzen we u naar de administratie van ons kindbureau.

 

Extra dagdelen inkopen

Wilt u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruikmaken van een extra dag? Vraag dan extra opvang aan. Uw kind kan extra dagdelen komen mits er plaats is binnen zijn / haar groep.

U kunt de gewenste extra dag(delen) aanvragen bij de pedagogisch medewerksters. Hiervoor vult u samen het Formulier extra opvang in. Het door u beiden ondertekende formulier wordt verwerkt door de administratie van Ons Kindbureau, waarna u een aangepast urenoverzicht kunt opgeven aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar.