Stel cookie voorkeur in

Kindvolgsysteem

Om ieder kind en passende verzorging, begeleiding en ondersteuning te geven, volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we immers aansluiten bij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Bovendien signaleren we problemen of obstakels op die manier zo vroeg mogelijk, zodat we als dat nodig is snel actie kunnen ondernemen. De manier waarop kinderen spelen, werken en zich gedragen, zegt veel over hun welbevinden, hun betrokkenheid en hun ontwikkeling. Wij kijken en luisteren daarom goed naar kinderen, elke dag weer. Observaties geven medewerkers veel informatie over de ondersteuning die kinderen nodig hebben.


We observeren kinderen doelgericht en systematisch. Naast ons kind volgsysteem ParnasSys, gebruiken we in de opvang 0-4 ook het kind volgsysteem ZIKO. Aan de hand van een kindportret legt de pedagogisch medewerker vast hoe het kind zich ontwikkelt. Bij de BSO leggen we dit vast in het portfolio van het kind.